می بمل مینور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
می بمل مینور
گام نسبیسل بمل ماژور
گام موازیمی بمل ماژور
نمایانسی بمل مینور
زیرنمایانلا بمل مینور
مترادفر دیز مینور
مرکب از نت‌های
می بمل، فا، سل بمل، لا بمل، سی بمل، دو بمل، ر بمل

می بمل مینور (انگلیسی: E-flat minor) با مخفف (E♭m) یک گام مینور بر پایهٔ نت می بمل است.

تعریف[ویرایش]

گام می بمل مینور بر سه نوع : مینور تئوریک (طبیعی)، مینور هارمونیک و مینور ملودیک استوار است و گام بزرگ نسبی آن، سل بمل ماژور و دارای شش علامت بمل در سرکلید است.

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4 es4^\markup { Natural minor scale } f ges aes bes ces des es des ces bes aes ges f es2
  \clef bass \key es \minor
} }
  • در گام می بمل مینور هماهنگ (یا می بمل مینور هارمونیک)، نت «ر بمل» نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر می‌کند.
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4
  es4^\markup { Harmonic minor scale } f ges aes bes ces d es d ces bes aes ges f es2
} }
  • در صورتی که درجات ششم و هفتم در حالت بالا رونده نیم پرده کروماتیک به بالا تغییر کند و در حالت پایین رونده به حالت اصلی خود برگردد، می بمل مینور نغمگی (یا می بمل مینور ملودیک) شکل می‌گیرد.
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' {
  \clef treble \key es \minor \time 7/4
  es4^\markup { Melodic minor scale (ascending and descending) } f ges aes bes c d es des! ces! bes aes ges f es2
} }

آثار در می بمل مینور[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]