فهرست ژورنال‌های پرستاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرست شامل مجلات پرستاری می‌باشد.

فهرستی از مجلات پرستاری:
نام مجله به انگلیسی نام مجله به فارسی زبان تداوم انتشار شماره استاندارد آدرس سایت تصویر جلد
AAACN Viewpoint مجله دیدگاه آکادمی آمریکایی پرستاری مراقبت سیار زبان انگلیسی دوماهنامه ۰۰۰۶-K17B Home page Viewpointcover.jpg
Nursing Standard مجله استاندارد پرستاری زبان انگلیسی هفتگی ۰۰۲۹-۶۵۷۰ Home page Nursing Standard.jpg
AACN Nursing Scan in Critical Care زبان انگلیسی Nursing Standard.jpg
AAOHN Journal مجله انجمن پرستاران بهداشت حرفه‌ای آمریکا زبان انگلیسی ناقص ناقص است Home page AAOHN Cover.gif
Advance for Nurse Practitioners and Physician Assistants پیشرفت برای پرستار و دستیاران پزشکی زبان انگلیسی ماهنامه ۱۰۹۶-۶۲۳۳ Home page NPSPAS.jpg
Advances in Neonatal Care پیشرفت در مراقبت از نوزادان زبان انگلیسی Home page ANC Cover.jpeg
AORN Journal ای‌اورن ژورنال زبان انگلیسی Home Page[پیوند مرده] AORN Journal Cover.gif
Australian Journal Of Advanced Nursing ژورنال استرالیایی پرستاری پیشرفته زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
BMC Nursing مجله بی‌ام‌سی نرسینگ زبان انگلیسی Home Page Cda displayimage.jpg
British Journal of Cardiac Nursing مجله بریتانیایی پرستاری قلب زبان انگلیسی Home page Cardiac-Nursing.jpg
British Journal of Community Nursing مجله بریتانیایی پرستاری عمومی زبان انگلیسی Home page Bjcn.jpg
Canadian Journal of Nursing Research مجله کانادایی پژوهش‌های پرستاری زبان انگلیسی Home page CJNR.jpg
Cancer Nursing Practice مجله حرفه پرستاری سرطان زبان انگلیسی Home Page Cancer Nursing Practice.jpg
en:Clinical Nurse Specialist: The Journal for Advanced Nursing Practice کارشناس پرستار بالینی: مجله پرستاری حرفه‌ای زبان انگلیسی Home Page Cns.jpg
Emergency Nurse (magazine) پرستار اورژانس (مجله) زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Evidence-Based Nursing (journal) مجله پرستاری بر پایه شواهد زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
Gastrointestinal Nursing مجله پرستاری دستگاه گوارشی زبان انگلیسی Home Page GasNur.jpg
Human Resources for Health مجله منابع انسانی برای تندرستی زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:International Emergency Nursing مجله بین‌المللی پرستاری اورژانس زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:International Journal of Nursing Terminologies and Classifications ژورنال بین‌المللی واژه‌شناسی و طبقه‌بندی پرستاری زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Issues in Mental Health Nursing مجله مقاله‌هایی در پرستاری سلامت روان زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
Journal of Addictions Nursing مجله پرستاری اعتیادها زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
Journal of Advanced Nursing مجله پرستاری پیشرفته زبان انگلیسی Home page Cover.gif
Journal of the Association of Nurses in AIDS Care ژورنال انجمن پرستاران مراقبتهای ایدز زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Journal of Holistic Nursing ژورنال پرستاری کل‌گرا زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Journal of Nursing Education ژورنال آموزش پرستاری زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing ژورنال پرستاری زنان، زایمان و نوزادان زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Journal of Orthopaedic Nursing ژورنال پرستاری ارتوپدی زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Journal of PeriAnesthesia Nursing ژورنال پرستاری در بیهوشی زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Journal of Perinatal & Neonatal Nursing ژورنال پرستاری پیش از تولد و نوزادی زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Journal of Research in Nursing ژورنال پژوهش در پرستاری زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Learning Disability Practice یادگیری در معلولیت‌ها زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing ژورنال آمریکایی پرستاری مادر/کودک زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Mental Health Practice حرفه سلامت روان زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Neonatal Network شبکه نوزادان زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
Nurse Researcher پرستار پژوهش‌گر (مجله) زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Nursing in Practice حرفه پرستاری زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Nursing Made Incredibly Easy پرستاری به شدت آسان شده زبان انگلیسی Viewpointcover.jpg
en:Nursing Management (journal) مدیریت پرستاری (مجله) زبان انگلیسی ماهانه ۰۷۴۴-۶۳۱۴ Home Page Viewpointcover.jpg
Nursing Older People پرستاری افراد کهنسال زبان انگلیسی ماهنامه 1472-0795 Home Page Nop.jpg
en:Nursing Times تایمز پرستاری (مجله) زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Orthopaedic Nursing (journal) پرستاری ارتوپدی (مجله) زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Paediatric Nursing (journal) مجله بریتانیایی پرستاری کودکان زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Pediatric Nursing (journal) مجله آمریکایی پرستاری کودکان زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
en:Primary Health Care (journal) مراقبت‌های اولیه بهداشتی (مجله) زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
The Journal for Nurse Practitioners مجله حرفه پرستاری زبان انگلیسی Home Page Viewpointcover.jpg
Western Journal of Nursing Research مجله غربی پژوهش‌های پرستاری زبان انگلیسی سالنامه ۰۱۹۳-۹۴۵۹ Home Page Viewpointcover.jpg
International Journal of Nursing Knowledge مجله بین‌المللی دانش پرستاری زبان انگلیسی ۱۵۴۱-۵۱۴۷ Home Page Viewpointcover.jpg

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]