فهرست فرودگاه‌های روسیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست فرودگاه‌های فدراسیون روسیه مرتب‌شده بر پایهٔ مکان.

فهرست[ویرایش]

مکان کد فرودگاهی ایکائو کد فرودگاهی یاتا نام فرودگاه
ناحیه فدرالی مرکزی
بلگورود UUOB EGO فرودگاه بلگورود
کولومنا UUMT فرودگاه لوخوویتسی ترتیاکوف
کورسک URS کورسک
لیپتسک UUOL LPK فرودگاه لیپتسک
مسکو UNKS فرودگاه میاچکوف
مسکو UUBB BKA فرودگاه بیکوف
مسکو UUDD DME فرودگاه بین‌المللی دوموددوف
مسکو فرودگاه خودینکا
مسکو UUMO فرودگاه بین‌المللی اوستافیف
مسکو UUEE SVO فرودگاه بین‌المللی شرمتیف
مسکو UUWW VKO فرودگاه بین‌المللی ونوکوف
مسکو UUUS فرودگاه توشینو
روستوف-نا-دونو URRR ROV فرودگاه روستوف بر دون
وورونژ UUOO VOZ فرودگاه چرتوویتسکویه
ناحیه فدرالی خاور دور
آلدان، روسیه UEEA ADH فرودگاه آلدان
آنادیر UHMA DYR فرودگاه اوگولنی
بلاگووشچنسک UHBB BQS فرودگاه ایگناتیف
چرسکی UESS CYX فرودگاه چرسکی
چوکورداه UESO CKH فرودگاه چوکورداه
خاباروفسک UHHH KHV فرودگاه نووی
ماگان UEMM یاقوتسک
ماگادان UHMT ماگادان
ماگادان UHMM GDX فرودگاه سوکول
میرنی، یاقوتستان UERR MJZ فرودگاه میرنی
نریونگری UELL CNN فرودگاه نریونگری (فرودگاه چلمن)
اوخوتسک OHO فرودگاه اوخوتسک
پتروپاولوفسک-کامچاتسکیی UHPP PKC فرودگاه یلیزوف
Tiksi UEST IKS فرودگاه تیکسی
ولادی‌وستوک UHWW VVO فرودگاه بین‌المللی ولادیووستوک
یاقوتسک UEEE YKS فرودگاه یاقوتسک
یوژنو-ساخالینسک UHSS UUS فرودگاه یوژنو-ساخالینسک
ناحیه فدرالی شمال غربی
آمدرما ULDD AMV فرودگاه آمدرما
آپاتیتی فرودگاه خیبینی
آپاتیتی ULMK KVK کیروفسک آپاتیتی
آرخانگلسک ULAL LDG فرودگاه لشوکونسکویه
آرخانگلسک ULAA ARH فرودگاه تالاگی
آرخانگلسک ULAH فرودگاه وسکوف
چرپووتس ULBC CEE فرودگاه چرپووتس
کالینینگراد کالینینگراد
کالینینگراد UMKK KGD فرودگاه خرابروف
کوتلاس ULKK KSZ فرودگاه کوتلاس
مورمانسک ULMM MMK فرودگاه مورمانسک
ناریان-مار ULAM NNM فرودگاه ناریان-مار
پچورا UUYP PEX فرودگاه پچورا
پتروزاودسک ULPB PES فرودگاه بسووتس
پلستسک فرودگاه پلستسی
پسکوف ULOO PKV فرودگاه پسکوف
سن پترزبورگ ULLI LED فرودگاه پولکوف
سن پترزبورگ ULSS RVH رژف
جزایر سولووتسکی ULAS CSH فرودگاه سولووکی
سیکتیوکار UUYY SCW سیکتیوکار
سیکتیوکار جنوب غربی سیکتیوکار
اوختا UUYH UCT فرودگاه اوختا
وورکوتا UUYW VKT فرودگاه وورکوتا
ناحیه فدرالی سیبری
آچینسک UNKS ACS فرودگاه آچینسک
آباکان UNAA ABA فرودگاه آباکان
بارنائول UNBB BAX فرودگاه بارنائول
براتسک UIBB BTK فرودگاه براتسک
چیتا، سرزمین زابایکالسکی UIAA HTA فرودگاه کادالا
ایگارکا UOII IAA فرودگاه ایگارکا
ایرکوتسک UIII IKT ایرکوتسک
ایرکوتسک UIIR فرودگاه شمال غربی ایرکوتسک
کمروف UNEE KEJ فرودگاه کمروف
خاتانگا UOHH HTG فرودگاه خاتانگا
کوگالیم USRK KGP فرودگاه کوگالیم
کراسنویارسک UNKL KJA فرودگاه یملیانوف
کیزیل UNKY KYZ فرودگاه کیزیل
نویابرسک USRO NOJ فرودگاه نویابرسک
نوریلسک UOOO NSK نوریلسک
نوریلسک UOOW فرودگاه نوریلسک والک
نووکوزنتسک UNWW NOZ فرودگاه اسپیچنکوف
نووسیبیرسک UNNE نووسیبیرسک
نووسیبیرسک UNCC فرودگاه نووسیبیرسک سورنی
نووسیبیرسک UNNT OVB فرودگاه تولماچف
امسک UNOO OMS فرودگاه تسنترالنی
سالخارد USDD SLY فرودگاه سالخارد
تومسک UNTT TOF فرودگاه بوگاشف
تورا UNIT فرودگاه تورا
اولان‌اوده UIUU UUD اولان‌اوده
اولان‌اوده فرودگاه اولان‌اوده ووستوچنی
اوسینسک UUYS USK فرودگاه اوسینسک
ینیسیسک UNII EIE فرودگاه ینیسیسک
ناحیه فدرالی جنوبی
سوچی URSS AER فرودگاه بین‌المللی سوچی آدلر
آناپا URKA AAQ فرودگاه ویتیازف
آستراخان URWA ASF فرودگاه آستراخان
الیستا URWI ESL فرودگاه الیستا
کراسنودار URKK KRR فرودگاه پاشکوفسکی
مخاچ‌قلعه URML MCX فرودگاه اویتاش
مینرالنیه وودی URMM MRV فرودگاه مینرالنیه وودی
نعلچیک URMN NAL فرودگاه نالچیک
استاوروپول URMT STW فرودگاه شپاکوفسکویه
ولادی‌قفقاز URMO OGZ فرودگاه بسلان
ولگاگراد URWW VOG فرودگاه بین‌المللی ولگاگراد
ناحیه فدرالی اورال
چلیابینسک USCC CEK چلیابینسک
چلیابینسک USCG فرودگاه چلیابینسک شاگول
کورگان USUU KRO فرودگاه کورگان
ماگنیتوگورسک USCM MQF فرودگاه ماگنیتوگورسک
نووی اورنگوی USMU NUX فرودگاه نووی اورنگوی
رادوژنی USNR RAT فرودگاه غربی وارغان
سورگوت USRR SGC فرودگاه بین‌المللی سورگوت
تیومن USTL فرودگاه پلخانوف
تیومن USTR TJM فرودگاه بین‌المللی روشچینو
اوورای USHU URJ فرودگاه اورای
یکاترینبورگ USSS SVX فرودگاه بین‌المللی کولتسوف
یکاترینبورگ USSK فرودگاه یکاترینبورگ آرامیل
ناحیه فدرالی اورال
باشکورتوستان UWUM اوفا
برزنیکی USPT فرودگاه برزنیکی
بوگولما UWKB UUA فرودگاه بوگولما
چاباق‌سر UWKS CSY فرودگاه چبوکساری
قازان UWKD KZN قازان
قازان UWKG قازان بوریسوگلبسکویه
کیروف USKK KVX فرودگاه کیروف پوبدیلوف
نیژنی نووگورود UWGG GOJ فرودگاه استریگینو
نیژنکامسک/نابرژنیه چلنی UWKE NBC فرودگاه بگیشفو
اورنبورگ UWOO REN فرودگاه اورنبورگ تسنترالنی
اورسک UWOR OSW فرودگاه اورسک
پنزا UWPP PEZ فرودگاه پنزا
پرم USPP PEE فرودگاه بولشویه ساوینو
سامارا UWWW KUF فرودگاه سامارا کوروموچ
ساراتوف UWSS RTW ساراتوف
اوفا UWUU UFA فرودگاه بین‌المللی اوفا
اولیانوفسک UWLL اولیانوفسک
اولیانوفسک UWLW ULY فرودگاه اولیانوفسک ووستوچنی
نظامی
استان چیتا بزرچنایا-۲
چوکوتکا UHMI فرودگاه میس شمیدتا
خاتانگا سردنی اوستروف
کیمری UUEI فرودگاه کیمری
کلیوچی کلیوچی (پایگاه هوایی)
کامسامولسک بر آمور UHKD فرودگاه خاباروفسک-نا-آموره دمگی
کورسک UUOK خالینو
لنینو لنینو (پایگاه هوایی)
نرچینسک فرودگاه نرچینسک
نیژنی تاگیل فرودگاه سالکا
پرم USPB باخارفکا
رامنسکویه UUBW فرودگاه رامنسکویه
رژف رژف (پایگاه هوایی)
سن پترزبورگ لواشوف (پایگاه هوایی)
سن پترزبورگ ULLP فرودگاه پوشکین
سامارا فرودگاه سامارا کریاژ
ساراتوف ساراتوف
ساراتوف ساراتوف غربی
ساراتوف تاتیسچف (پایگاه هوایی)
تیکسی تیکسی غربی
یاروسلاول یاروسلاول
UNDESIGNATED
بالابانوفو UUWE فرودگاه ارمولینو
بالاکوفو UWSB BWO فرودگاه بالاکوف
بالی فرودگاه بالی
فرودگاه بایکیت UNIB فرودگاه بایکیت
برزنیک سمنوفسکویه شیدروف
بییسک UNBI فرودگاه بییسک
بوگوچانی UNKB فرودگاه بوگوچانی
Ceremukhovo USSE فرودگاه سورورالسک
چارا UIAR فرودگاه چارا
چایبوخا UHMG فرودگاه چایبوخا
چیستوپول UWKI فرودگاه چیستوپول
دیکسون UODD DKS فرودگاه دیکسون
دوبینکا UROD فرودگاه دوبینکا
اربوگاچن UIKE فرودگاه اربوگاچن
گورنو-آلتایسک UWBG فرودگاه گورنو-آلتایسک
هونو UEMA فرودگاه موما
اینتا UUYI INA فرودگاه اینتا
ایئولتین ایئولتین
ایوانوفو UUBI IWA فرودگاه ایوانوف یوژنی
ایژوسک USII IJK فرودگاه ایژفسک
ایژما UUYV فرودگاه ایژما
کالوگا UUBC KLF فرودگاه کالوگا گرابتسف
کازاچینسک UITK فرودگاه کازاچینسک
خانتی-مانسییسک USHH HMA فرودگاه خانتی-مانسییسک
کیرنسک UIKK فرودگاه کیرنسک
کولپاشفو UNLL فرودگاه کولپاشفو
کامسامولسک بر آمور UHKK KXK فرودگاه کامسامولسک بر آمور
کوندینسکویه USHK فرودگاه کوندینسکویه
کوستروما UUBA KMW فرودگاه کوستروما
کوزیرفسک UHPO فرودگاه کوزیرفسک
کراسنوکامنسک UIAE فرودگاه کراسنوکامنسک
کراسنویشرسک فرودگاه کراسنویشرسک
کورگان USUU KRO فرودگاه کورگان
کیرن فرودگاه کیرن
کیزیل-سیر UENK فرودگاه کیزیل-سیر
لاورنتیا UHML فرودگاه لاورنتیا
ماگداگاچی UHBI GDG فرودگاه ماگداگاچی
ماما UIKM فرودگاه ماما
منزلینسک فرودگاه منزلینسک
مزن ULAE فرودگاه مزن
میلکوف UHPM فرودگاه میلکوف
نادیم USMM NYM فرودگاه نادیم
نفتکامسک UWUF NEF فرودگاه نفتکامسک
نفتیوگانسک USRN NFG فرودگاه نفتیوگانسک
نیکولسک فرودگاه نیکولسک
نیکولسکویه UHPX فرودگاه نیکولسکویه
نیژنئانگارسک UIUN فرودگاه نیژنئانگارسک
نیژنوارتوفسک USNN NJC فرودگاه نیژنوارتوفسک
نیاگان USHN NYA فرودگاه نیاگان
اوکتیابرسکی UWUK OKT فرودگاه اوکتیابرسکی
اریول OEL فرودگاه اوریول یوژنی
پالانا فرودگاه جدید پالانا
پالانا UHPL فرودگاه قدیم پالانا
پویک UHMP PWE فرودگاه پوک
بور UNIP فرودگاه پودکامنایا تونگوسکا
پرویدنیا UHMD PVS فرودگاه پرویدنیا بای
پوگاچیوف فرودگاه پوگاچیوف
روبتسوفسک UNBR فرودگاه روبتسوفسک
ریازان UUWR RZN فرودگاه ریازان تورلاتوف
ریبینسک UUBK RYB ریبینسک استاروسلیه
سارانسک UWPS SKX فرودگاه سارانسک
سارمانی فرودگاه سارمانی
ساروف فرودگاه ساروف
سورو-انیسیسک UNIS فرودگاه سورو-انیسیسک
سورو-اونسک UHMW فرودگاه سورو-اونسک
سیمچان UHMS فرودگاه سیمچان
شاریپوفو UNKO فرودگاه شاریپوفو
شیمانوفسک فرودگاه شیمانوفسک
سیبای UWUA فرودگاه سیبای
اسمولنسک LNX فرودگاه اسمولنسک
اسنژنوگورسک UOIC فرودگاه اسنژنوگورسک
سووتسکیی، اوکروگ خانتی-مانسی USHS OVS سووتسکی تیومنسکایا
استارایا روسا ULNR فرودگاه استارایا روسا
استاری اوسکول UUOS فرودگاه استاری اوسکول
استرژووی UNSS SWT فرودگاه استرژووی
سونتار UENS فرودگاه سونتار
سوسومان UHMH فرودگاه سوسومان
اسوتلوگورسک UOIG فرودگاه اسوتلوگورسک
اسووبودنی فرودگاه اسووبودنی
تاکسیمو فرودگاه تاکسیمو
تامبوف UUOT TBW فرودگاه تامبوف دونسکویه
تارنوگسکی گورودوک فرودگاه تارنوگسکی گورودوک
تاسایف فرودگاه تاسایف
تیلیچیکی UHPT فرودگاه تیلیچیکی
توروخانسک UOTT فرودگاه توروخانسک
تیموفسکویه UHSO فرودگاه زونالنویه
تیندا UHBW TYD فرودگاه تیندا
اوکا فرودگاه اوکا
اوست-ایلیمسک UIBS UIK فرودگاه اوست-ایلیمسک
اوست-کامچاتسک UHPK فرودگاه اوست-کامچاتسک
اوست-کوت UITT UKX فرودگاه اوست-کوت
اوست-پاخاچی UHPA فرودگاه اوست-پاخاچی
اوست-تسیلما UUYX فرودگاه اوست-تسیلما
واناوارا UNIW فرودگاه واناوارا
ولیکی نووگورود ULNN NVR فرودگاه یوریف
ولیکی اوستیوگ VUS فرودگاه ولیکی اوستیوگ
ولیکیه لوکی ULOL VLU فرودگاه ولیکیه لوکی
ورخنیایا تویما فرودگاه ورخنیایا تویما
ویلیویسک UENW فرودگاه ویلیویسک
ولادیمیر UUBL فرودگاه ولادیمیر سمیازینو
وولوگدا ULWW VGD فرودگاه وولوگدا
وورونژ UUOD وورونژ پریداچا
ووکتیل UUYK فرودگاه ووکتیل
ویازما فرودگاه ویازما
یاقوتستان UERP PYJ فرودگاه پولیارنی
یامبورگ فرودگاه یامبورگ
یاروسلاول UUDL IAR تونوشنا
یلابوگا شمال یلابوگا
یوشکار اولاً UWKJ JOK فرودگاه یوشکار اولاً
یوگارنوک فرودگاه یوگارنوک
یوگورسک یوگورسک سووتسکی
ژلزنوگورسک UIBV فرودگاه ژلزنوگورسک
زیریانکا فرودگاه غربی زیریانکا
تور (روسیه) UUEM KLD میگالوف

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]