تناقض

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

تناقض یا پادگویی عبارت است از رویارویی دو گزاره که از لحاظ موضوع و محمول یکسان‌اند، ولی از حیث کیفیت یکسان نیستند و نیز کمیت یکسان ندارند.

به طور مثال می‌توان به دو گزاره «همهٔ دانش‌جویان روشن‌فکر هستند» و «برخی از دانشجویان، روشنفکر نیستند» اشاره کرد. درستی هر دو طرف هم‌ستیزی امکان ندارد، یعنی اگر قضیهٔ «همهٔ دانشجویان، روشن‌فکر هستند» درست باشد، از درستی آن لازم می‌آید که قضیهٔ «برخی از دانش‌جویان روشن‌فکر نیستند» نادرست باشد و برعکس. نادرستی هر دو طرف هم‌ستیزی هم امکان ندارد، به این معنی که اگر قضیهٔ «همهٔ دانشجویان، روشنفکر هستند» نادرست باشد، از نادرستی آن لازم می‌آید که قضیهٔ «برخی از دانشجویان، روشنفکر نیستند» درست باشد، زیرا امکان دیگری در میان نیست. در این صورت باید گفت که در برابر هر قضیه فقط یک قضیهٔ هم‌ستیز وجود دارد. به بیان دیگر دو طرف هم‌ستیزی برخلاف دوطرف تضاد، هیچ امکانی برای شق ثالث باقی نمی‌گذارند.[۱]

با آن که معمولاً برای تحقق هم‌ستیزی باید یکی از دو قضیه دارای موضوعی کلی، و قضیهٔ دیگر دارای موضوعی جزئی باشد، میان دو قضیه که دارای موضوع جزئی مشترکی باشند، نیز رابطهٔ هم‌ستیزی برقرار می‌شود. از این رو دو گزارهٔ «سازمان ملل متحد، سودمند است» و «سازمان ملل متحد، سودمند نیست» هم‌ستیز یکدیگر به‌شمار می‌آیند.[۱]

برای تحقق هرگونه هم‌ستیزی باید قضیه‌های دوگانه در هشت مورد، مشترک باشند: دارای موضوع و محمول مشترک و شامل مکان و زمان مشترک باشند، هر دو مطلق یا هر دو و به شرط‌هایی مشترک مقید باشند و از حیث اضافه یا نسبت و جزء یا کل بودن و در مرحله قوه یا فعل قرارداشتن یکسان باشند. چنان‌که ملاحظه می‌کنیم، در همه گونه‌های قضیه‌های متقابل میان دو قضیه تغایری وجود دارد. این تغایر در مورد قضیه‌های متداخل نسبتاً ملایم است و در مورد قضیه‌های هم‌ستیز بسیار شدید است.[۱]

هم‌ستیزی در منطق[ویرایش]

در منطق، یک هم‌ستیزی عبارت است از ناسازگاری منطقی بین دو گزاره. هرگاه قضیه‌ای صادق و درست باشد، نقیض آن کاذب و نادرست خواهد بود و برعکس. دو قضیه‌ای را که نسبت به هم چنان اختلاف و تقابلی داشته باشند، دو قضیهٔ هم‌ستیز می‌نامند. در منطق صوری هم‌ستیزی خود یکی فرمول گزاره‌ای است که همواره نادرست می‌باشد و با علامت نشان داده می‌شود.

در هم‌ستیزی کمیت و کیفیت قضیه تغییر می‌کند؛ بنابراین هم‌ستیز قضیهٔ کلیه، قضیهٔ جزئیه است و برعکس. هم‌ستیز قضیهٔ موجبه، قضیهٔ سالبه است و برعکس. مثلاً دو جملهٔ «هر عالمی پرهیزکار است» و جملهٔ «بعضی عالمان پرهیزکار نیستند» هم‌ستیز هم هستند؛ هم‌چنین دو جملهٔ «هیچ فلزی عایق نیست» و «بعضی فلزها عایق‌اند» متناقض‌اند.

در قضیه شخصیه، تنها اختلاف در کیفیت قضیه کافی است و به شرط دیگری حاجت نیست؛ مثلاً هم‌ستیز قضیه «محمد خوش‌اخلاق است» می‌شود «محمد خوش‌اخلاق نیست».

در منطق سنتی مسئله وحدت‌های هشتگانه مطرح شده‌است که معمولاً در این شعر بیان می‌شود:

هم‌ستیزی در ادبیات[ویرایش]

در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان
وحدت شرط و اضافه، جزء و کل قوه و فعل است و در آخر زمان

وارونگی، هم‌ستیزی و تضاد همه اخص از رویارویی هستند.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ دو منطق – اثر امیرحسین آریان پور – نشر احیا - 1357
This diagram shows the contradictory relationships between categorical propositions in the square of opposition of Aristotelian logic.

In classical logic, a contradiction consists of a logical incompatibility between two or more propositions. It occurs when the propositions, taken together, yield two conclusions which form the logical, usually opposite inversions of each other. Illustrating a general tendency in applied logic, Aristotle's law of noncontradiction states that "One cannot say of something that it is and that it is not in the same respect and at the same time."

History

By creation of a paradox, Plato's Euthydemus dialogue demonstrates the need for the notion of contradiction. In the ensuing dialogue Dionysodorus denies the existence of "contradiction", all the while that Socrates is contradicting him:

... I in my astonishment said: What do you mean Dionysodorus? I have often heard, and have been amazed to hear, this thesis of yours, which is maintained and employed by the disciples of Protagoras and others before them, and which to me appears to be quite wonderful, and suicidal as well as destructive, and I think that I am most likely to hear the truth about it from you. The dictum is that there is no such thing as a falsehood; a man must either say what is true or say nothing. Is not that your position?

Indeed, Dionysodorus agrees that "there is no such thing as false opinion ... there is no such thing as ignorance" and demands of Socrates to "Refute me." Socrates responds "But how can I refute you, if, as you say, to tell a falsehood is impossible?".[1]

In formal logic

In classical logic, particularly in propositional and first-order logic, a proposition is a contradiction if and only if . Since for contradictory it is true that for all (because ), one may prove any proposition from a set of axioms which contains contradictions. This is called the "principle of explosion" or "ex falso quodlibet" ("from falsity, whatever you like").

In a complete logic, a formula is contradictory if and only if it is unsatisfiable.

Proof by contradiction

For a proposition it is true that , i. e. that is a tautology, i. e. that it is always true, if and only if , i. e. if the negation of is a contradiction. Therefore, a proof that also proves that is true. The use of this fact constitutes the technique of the proof by contradiction, which mathematicians use extensively. This applies only in a logic using the excluded middle as an axiom.

Symbolic representation

In mathematics, the symbol used to represent a contradiction within a proof varies. [1] Some symbols that may be used to represent a contradiction include ↯, Opq, , ⊥, / , and ※; in any symbolism, a contradiction may be substituted for the truth value "false", as symbolized, for instance, by "0". It is not uncommon to see Q.E.D. or some variant immediately after a contradiction symbol; this occurs in a proof by contradiction, to indicate that the original assumption was false and that its negation must therefore be true.

The notion of contradiction in an axiomatic system and a proof of its consistency

A consistency proof requires (i) an axiomatic system (ii) a demonstration that it is not the case that both the formula p and its negation ~p can be derived in the system. But by whatever method one goes about it, all consistency proofs would seem to necessitate the primitive notion of contradiction; moreover, it seems as if this notion would simultaneously have to be "outside" the formal system in the definition of tautology.

When Emil Post, in his 1921 Introduction to a general theory of elementary propositions, extended his proof of the consistency of the propositional calculus (i.e. the logic) beyond that of Principia Mathematica (PM) he observed that with respect to a generalized set of postulates (i.e. axioms) he would no longer be able to automatically invoke the notion of "contradiction" – such a notion might not be contained in the postulates:

The prime requisite of a set of postulates is that it be consistent. Since the ordinary notion of consistency involves that of contradiction, which again involves negation, and since this function does not appear in general as a primitive in [the generalized set of postulates] a new definition must be given.[2]

Post's solution to the problem is described in the demonstration An Example of a Successful Absolute Proof of Consistency offered by Ernest Nagel and James R. Newman in their 1958 Gödel's Proof. They too observe a problem with respect to the notion of "contradiction" with its usual "truth values" of "truth" and "falsity". They observe that:

The property of being a tautology has been defined in notions of truth and falsity. Yet these notions obviously involve a reference to something outside the formula calculus. Therefore, the procedure mentioned in the text in effect offers an interpretation of the calculus, by supplying a model for the system. This being so, the authors have not done what they promised, namely, "to define a property of formulas in terms of purely structural features of the formulas themselves". [Indeed] ... proofs of consistency which are based on models, and which argue from the truth of axioms to their consistency, merely shift the problem.[3]

Given some "primitive formulas" such as PM's primitives S1 V S2 [inclusive OR], ~S (negation) one is forced to define the axioms in terms of these primitive notions. In a thorough manner Post demonstrates in PM, and defines (as do Nagel and Newman, see below), that the property of tautologous – as yet to be defined – is "inherited": if one begins with a set of tautologous axioms (postulates) and a deduction system that contains substitution and modus ponens then a consistent system will yield only tautologous formulas.

So what will be the definition of tautologous?

Nagel and Newman create two mutually exclusive and exhaustive classes K1 and K2 into which fall (the outcome of) the axioms when their variables e.g. S1 and S2 are assigned from these classes. This also applies to the primitive formulas. For example: "A formula having the form S1 V S2 is placed into class K2 if both S1 and S2 are in K2; otherwise it is placed in K1", and "A formula having the form ~S is placed in K2, if S is in K1; otherwise it is placed in K1".[4]

Nagel and Newman can now define the notion of tautologous: "a formula is a tautology if, and only if, it falls in the class K1 no matter in which of the two classes its elements are placed".[5] Now the property of "being tautologous" is described without reference to a model or an interpretation.

For example, given a formula such as ~S1 V S2 and an assignment of K1 to S1 and K2 to S2 one can evaluate the formula and place its outcome in one or the other of the classes. The assignment of K1 to S1 places ~S1 in K2, and now we can see that our assignment causes the formula to fall into class K2. Thus by definition our formula is not a tautology.

Post observed that, if the system were inconsistent, a deduction in it (that is, the last formula in a sequence of formulas derived from the tautologies) could ultimately yield S itself. As an assignment to variable S can come from either class K1 or K2, the deduction violates the inheritance characteristic of tautology, i.e. the derivation must yield an (evaluation of a formula) that will fall into class K1. From this, Post was able to derive the following definition of inconsistency without the use of the notion of contradiction:

Definition. A system will be said to be inconsistent if it yields the assertion of the unmodified variable p [S in the Newman and Nagel examples].

In other words, the notion of "contradiction" can be dispensed when constructing a proof of consistency; what replaces it is the notion of "mutually exclusive and exhaustive" classes. An axiomatic system need not include the notion of "contradiction".[citation needed]

Philosophy

Adherents of the epistemological theory of coherentism typically claim that as a necessary condition of the justification of a belief, that belief must form a part of a logically non-contradictory system of beliefs. Some dialetheists, including Graham Priest, have argued that coherence may not require consistency.[6]

Pragmatic contradictions

A pragmatic contradiction occurs when the very statement of the argument contradicts the claims it purports. An inconsistency arises, in this case, because the act of utterance, rather than the content of what is said, undermines its conclusion.[7]

Dialectical materialism

In dialectical materialism: Contradiction—as derived from Hegelianism—usually refers to an opposition inherently existing within one realm, one unified force or object. This contradiction, as opposed to metaphysical thinking, is not an objectively impossible thing, because these contradicting forces exist in objective reality, not cancelling each other out, but actually defining each other's existence. According to Marxist theory, such a contradiction can be found, for example, in the fact that:

 • (a) enormous wealth and productive powers coexist alongside:
 • (b) extreme poverty and misery;
 • (c) the existence of (a) being contrary to the existence of (b).

Hegelian and Marxist theory stipulates that the dialectic nature of history will lead to the sublation, or synthesis, of its contradictions. Marx therefore postulated that history would logically make capitalism evolve into a socialist society where the means of production would equally serve the exploited and suffering class of society, thus resolving the prior contradiction between (a) and (b).[8]

Mao Zedong's philosophical essay On Contradiction (1937) furthered Marx and Lenin's thesis and suggested that all existence is the result of contradiction.[9]

Outside formal logic

Contradiction on Graham's Hierarchy of Disagreement

Colloquial usage can label actions or statements as contradicting each other when due (or perceived as due) to presuppositions which are contradictory in the logical sense.

Proof by contradiction is used in mathematics to construct proofs.

The scientific method uses contradiction to falsify bad theory.

See also

Footnotes

 1. ^ Dialog Euthydemus from The Dialogs of Plato translated by Benjamin Jowett appearing in: BK 7 Plato: Robert Maynard Hutchins, editor in chief, 1952, Great Books of the Western World, Encyclopædia Britannica, Inc., Chicago.
 2. ^ Post 1921 Introduction to a general theory of elementary propositions in van Heijenoort 1967:272.
 3. ^ boldface italics added, Nagel and Newman:109-110.
 4. ^ Nagel and Newman:110-111
 5. ^ Nagel and Newman:111
 6. ^ In Contradiction: A Study of the Transconsistent By Graham Priest
 7. ^ Stoljar, Daniel (2006). Ignorance and Imagination. Oxford University Press - U.S. p. 87. ISBN 0-19-530658-9.
 8. ^ Sørensen -, MK (2006). "CAPITAL AND LABOUR: CAN THE CONFLICT BE SOLVED?". Retrieved 28 May 2017. Cite journal requires |journal= (help)
 9. ^ "ON CONTRADICTION". www.marxists.org.

References

 • Józef Maria Bocheński 1960 Précis of Mathematical Logic, translated from the French and German editions by Otto Bird, D. Reidel, Dordrecht, South Holland.
 • Jean van Heijenoort 1967 From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic 1879-1931, Harvard University Press, Cambridge, MA, ISBN 0-674-32449-8 (pbk.)
 • Ernest Nagel and James R. Newman 1958 Gödel's Proof, New York University Press, Card Catalog Number: 58-5610.

External links