الگو:جعبه اطلاعات قومیت‌ها

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{گروه}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{پرچم}}}|بی‌قاب|حاشیه]]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|بی‌قاب]]
{{{زیرنویس}}}
کل جمعیت
{{{کل جمعیت}}}{{{منبع کل جمعیت}}} ({{{سال کل جمعیت}}}، {{{تبارشناسی}}}) {{{تبارشناسی}}} (دربرگیرنده آنهایی که از تبار اجدادی هستند.)
{{{سال کل جمعیت۱}}}{{{کل جمعیت۱}}}{{{منبع کل جمعیت۱}}}
{{{سال کل جمعیت۲}}}{{{کل جمعیت۲}}}{{{منبع کل جمعیت۲}}}
{{{سال کل جمعیت۳}}}{{{کل جمعیت۳}}}{{{منبع کل جمعیت۳}}}
مناطق با جمعیت چشمگیر
{{{مکان جمعیت}}}{{{مناطق}}}
{{{سرآیند جدول}}}
{{{جاسازی جمعیت}}}
{{{منطقه۱}}}{{{جمعیت۱}}}{{{منبع۱}}}
{{{منطقه۲}}}{{{جمعیت۲}}}{{{منبع۲}}}
{{{منطقه۳}}}{{{جمعیت۳}}}{{{منبع۳}}}
{{{منطقه۴}}}{{{جمعیت۴}}}{{{منبع۴}}}
{{{منطقه۵}}}{{{جمعیت۵}}}{{{منبع۵}}}
{{{منطقه۶}}}{{{جمعیت۶}}}{{{منبع۶}}}
{{{منطقه۷}}}{{{جمعیت۷}}}{{{منبع۷}}}
{{{منطقه۸}}}{{{جمعیت۸}}}{{{منبع۸}}}
{{{منطقه۹}}}{{{جمعیت۹}}}{{{منبع۹}}}
{{{منطقه۱۰}}}{{{جمعیت۱۰}}}{{{منبع۱۰}}}
{{{منطقه۱۱}}}{{{جمعیت۱۱}}}{{{منبع۱۱}}}
{{{منطقه۱۲}}}{{{جمعیت۱۲}}}{{{منبع۱۲}}}
{{{منطقه۱۳}}}{{{جمعیت۱۳}}}{{{منبع۱۳}}}
{{{منطقه۱۴}}}{{{جمعیت۱۴}}}{{{منبع۱۴}}}
{{{منطقه۱۵}}}{{{جمعیت۱۵}}}{{{منبع۱۵}}}
{{{منطقه۱۶}}}{{{جمعیت۱۶}}}{{{منبع۱۶}}}
{{{منطقه۱۷}}}{{{جمعیت۱۷}}}{{{منبع۱۷}}}
{{{منطقه۱۸}}}{{{جمعیت۱۸}}}{{{منبع۱۸}}}
{{{منطقه۱۹}}}{{{جمعیت۱۹}}}{{{منبع۱۹}}}
{{{منطقه۲۰}}}{{{جمعیت۲۰}}}{{{منبع۲۰}}}
{{{منطقه۲۱}}}{{{جمعیت۲۱}}}{{{منبع۲۱}}}
{{{منطقه۲۲}}}{{{جمعیت۲۲}}}{{{منبع۲۲}}}
{{{منطقه۲۳}}}{{{جمعیت۲۳}}}{{{منبع۲۳}}}
{{{منطقه۲۴}}}{{{جمعیت۲۴}}}{{{منبع۲۴}}}
{{{جمعیت۲۵}}}{{{منبع۲۵}}}
{{{منطقه۲۶}}}{{{جمعیت۲۶}}}{{{منبع۲۶}}}
{{{منطقه۲۷}}}{{{جمعیت۲۷}}}{{{منبع۲۷}}}
{{{منطقه۲۸}}}{{{جمعیت۲۸}}}{{{منبع۲۸}}}
{{{منطقه۲۹}}}{{{جمعیت۲۹}}}{{{منبع۲۹}}}
{{{منطقه۳۰}}}{{{جمعیت۳۰}}}{{{منبع۳۰}}}
{{{منطقه۳۱}}}{{{جمعیت۳۱}}}{{{منبع۳۱}}}
{{{منطقه۳۲}}}{{{جمعیت۳۲}}}{{{منبع۳۲}}}
{{{منطقه۳۳}}}{{{جمعیت۳۳}}}{{{منبع۳۳}}}
{{{منطقه۳۴}}}{{{جمعیت۳۴}}}{{{منبع۳۴}}}
{{{منطقه۳۵}}}{{{جمعیت۳۵}}}{{{منبع۳۵}}}
{{{منطقه۳۶}}}{{{جمعیت۳۶}}}{{{منبع۳۶}}}
{{{منطقه۳۷}}}{{{جمعیت۳۷}}}{{{منبع۳۷}}}
{{{منطقه۳۸}}}{{{جمعیت۳۸}}}{{{منبع۳۸}}}
{{{منطقه۳۹}}}{{{منبع۳۹}}}
{{{منطقه۴۰}}}{{{جمعیت۴۰}}}{{{منبع۴۰}}}
زبان‌ها
{{{زبان‌ها}}}
دین
{{{ادیان}}}
قومیت‌های وابسته

{{{پانویس}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات قومیت‌ها
|گروه      = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام بومی    = 
|زبان نام بومی  = <!-- کد زبان نام بومی -->
|پرچم      = 
|حاشیه پرچم   = 
|تصویر      = 
|زیرنویس     = 
|تبارشناسی    = 
|جمعیت      = 
|کل جمعیت    = 
|مرجع کل جمعیت  = <!-- این پارامتر را با "سرشماری" یا "برآورد" پاسخ دهید. -->
|سال کل جمعیت  = 
|منبع کل جمعیت  = 
|کل جمعیت۱    = 
|مرجع کل جمعیت۱ = <!-- این پارامتر را با "سرشماری" یا "برآورد" پاسخ دهید. -->
|سال کل جمعیت۱  = 
|منبع کل جمعیت۱ = 
|کل جمعیت۲    = 
|مرجع کل جمعیت۲ = <!-- این پارامتر را با "سرشماری" یا "برآورد" پاسخ دهید. -->
|سال کل جمعیت۲  = 
|منبع کل جمعیت۲ = 
|کل جمعیت۳    = 
|مرجع کل جمعیت۳ = <!-- این پارامتر را با "سرشماری" یا "برآورد" پاسخ دهید. -->
|سال کل جمعیت۳  = 
|منبع کل جمعیت۳ = 
|مکان جمعیت   = 
|مناطق      = 
|منطقه۱     = 
|سرآیند جدول   = 
|جاسازی جمعیت  = 
|منطقه۱     = 
|جمعیت۱     = 
|منبع۱      = 
|منطقه۲     = 
|جمعیت۲     = 
|منبع۲      = 
|منطقه۳     = <!-- تا ۴۰ منطقه -->
|جمعیت۳     = <!-- تا ۴۰ جمعیت -->
|منبع۳      = <!-- تا ۴۰ منبع -->
|زبان‌ها     = 
|ادیان      = 
|قومیت‌های وابسته = <!-- می‌توانید از "|وابسته =" نیز استفاده کنید. -->
|پانویس     = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox ethnic group
| group      = <!-- (defaults to {{PAGENAME}}) -->
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| image      = <!-- filename -->
| image_caption  = 
| image_alt    = 

| total      = <!-- total population worldwide -->
| total_year    = <!-- year of total population -->
| total_source   = <!-- source of total population; may be ''census'' or ''estimate'' -->
| total_ref    = <!-- references supporting total population -->
| total1      = <!-- up to | total3 = -->
| total1_year   = <!-- up to | total3_year = -->
| total1_source  = <!-- up to | total3_source = -->
| total1_ref    = <!-- up to | total3_ref = -->
| genealogy    = 
| regions     = <!-- e.g., a list of regions (countries), especially if regionN etc below not used -->

| region1     = <!-- first region (country)'s name -->
| pop1       = <!-- population in first region -->
| ref1       = <!-- <ref>erence/s supporting pop1 data -->
| region2     = 
| pop2       = 
| ref2       = 
| region3     = <!-- up to | region33 = -->
| pop3       = <!-- up to | pop33 = -->
| ref3       = <!-- up to | ref33 = -->

| languages    = 
| religions    = 
| related_groups  = 
| footnotes    = 
}}

نمونه

Tajiks
(تاجيک Тоҷик)
کل جمعیت
c. 16.5 to 28.5 million
مناطق با جمعیت چشمگیر
 افغانستان8,400,000[۱]
 تاجیکستان5,849,331[۲]
 ازبکستان
         (estimates vary)
1,365,356
or 4,915,284
or 11,000,000[۳]
[۴]
[۵]
 ایران1,700,000
 پاکستان900,000
 روسیه500,000
 آلمان120,000
 ایالات متحده آمریکا93,000
 قطر87,000
 چین41,000
زبان‌ها
Persian (varieties of Dari and Tajik)
دین
اسلام (mostly سنی)
قومیت‌های وابسته
Other Iranian people

Lorem ipsum dolor sit amet...
{{Infobox ethnic group
|group   = Tajiks<br/>(تاجيک {{unicode|Тоҷик}})
|population = 16.5 to 28.5 million
|region1  = {{flag|Afghanistan}}
|pop1    = 8,400,000
|ref1    = {{lower|<ref>...</ref>}}
|region2  = {{flag|Tajikistan}}
|pop2    = 5,849,331
|ref2    = {{lower|<ref>...</ref>}}
|region3  = {{flag|Uzbekistan}}<br/>{{spaces|9}}<small>(estimates vary)</small>
|pop3    = 1,365,356<br/>or 4,915,284<br/>or 11,000,000
|ref3    = {{lower|0.75em|<ref>...</ref>}}<br/>{{lower|1.35em|<ref>...</ref>}}<br/>{{lower|1.9em|<ref>...</ref>}}
|region4  = {{flag|Iran}}
|pop4    = 1,700,000
|ref4    = 
|region5  = {{flag|Pakistan}}
|pop5    = 900,000
|ref5    = 
|region6  = {{flag|Russia}}
|pop6    = 500,000
|ref6    = 
|region7  = {{flag|Germany}}
|pop7    = 120,000
|ref7    = 
|region8  = {{flag|United States}}
|pop8    = 93,000
|ref8    = 
|region9   = {{flag|Qatar}}
|pop9     = 87,000
|ref9     = 
|region10   = {{flag|People's Republic of China|name=China (PRC)}}
|pop10    = 41,000
|ref10    = 
|languages  = [[زبان فارسی|Persian]] (varieties of [[فارسی دری|Dari]] and [[Tajik language|Tajik]])
|religions  = [[اسلام]] (mostly [[سنی]]) 
|related   = Other [[Iranian people]]
|footnotes  = Lorem ipsum dolor sit amet...<br />{{reflist}}

Microformat

کد اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو محتوی یک میکروفرمت hCard است که جزئیات سازمان را برای رایانه‌ها قابل تجزیه می‌کند.

الگوهای زیرمجموعه

 • اگر نهاد تاریخ بنیادگذاری یا آغاز یا گشایش یا ... دارد می‌توانید از {{تاریخ آغاز و سن}} استفاده کنید.
 • برای نشانی وبگاه نهاد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
 • اگر نهاد مختصات جغرافیایی دارد از {{Coord}} استفاده کنید برای نمایش ، که دستگاه مختصات جغرافیایی (طول و عرض) با تجزیهٔ دستور نمایش می‌دهد.parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard از کلاس‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده می‌کند ازجمله موارد زیر:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard

لطفا این کلاس‌ها یا تغییر نام یا حذف نکنید؛ nor collapse nested elements which use them.

رده‌های ردیابی

الگوهای مرتبط