پراکسی‌زوم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پراکسیتن یا پرکسی‌تن[۱] یا پراکسی زوم اندامک‌های تک غشایی موجود در سلول های گیاهی و جانوری هستند. فعالیت اکسیدازی و پراکسیدازی شدیدی دارند. این اندامک‌ها بسیار کوچکتر از میتوکندری‌ها هستند و قطری بین ۱۵/. تا ۲۵/. میکرون دارند. پراکسی زوم‌ها کیسه‌های پر ازآنزیم درون سلولی هستند و در فرایندهای زیستی گوناگونی مانند متابولیسم لیپیدها در کبد جانوران و تنفس نوری در گیاهان دارای نقش هستند. یکی از فعالیت های آن تجزیه H2O2 به آب و اکسیژن و ممانعت از تولید رادیکال های آزاد است. در کبد و کلیه به فراوانی یافت میشود. از دیگر وظایف آن تجزیه مواد سمی داروها الکل و بتا اکسیداسیون اسید های چرب بلند زنجیر می باشد.

ساختار[ویرایش]

دارای بخشهای دائمی که در همه پراکسیزوم‌ها موجود است و بخشهای غیر دائمی هستند. پراکسی زوم ساختار محصور در غشایی است که عملکرد آن تولید H2O2 از احیای O2 به وسیله دهندگان مختلف هیدروژن میباشد.

منابع[ویرایش]

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • مجد، احمد. شریعت زاده، محمد علی. زیست‌شناسی سلولی و مولکولی. چاپ چهارم تهران: نشر آییژ. ۱۳۸۲