پرش به محتوا

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه: تفاوت میان نسخه‌ها

از همان ابتدا شک و شبهه‌هایی درخصوص نحوه واگذاری شرکت مطرح بود و مشکلات کارگران هفت تپه نیز از همان زمان آغاز شد به طوریکه حقوق آنها همواره با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شد. تحمل این شرایط برای کارگران هفت تپه دشوار شده بود و منجر به شروع اعتراضات کارگری شد. <ref>{{یادکرد وب|تاریخ=۳ آبان ۱۴۰۰|وبگاه=ایرنا خوزستان|نشانی=https://www.irna.ir/news/84514814/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87|عنوان=بازگشت امید به مجتمع نیشکر هفت تپه}}</ref>
 
پس از چند سال ادامه‌ اعتراضات، سرانجام کمیسیون اصل نود و تعدادی از نمایندگان مجلس تهران نسبت به وقایع هفت تپه واکنش نشان دادند. <ref>{{یادکرد وب|تاریخ=21 مهر 1400|وبگاه=خانه ملت|نشانی=https://www.icana.ir/Fa/News/485653/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%E2%80%8E%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%E2%80%8E%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA|عنوان=هفت تپه هایی در نتیجه ‎تدبیر‎نئولیبرال ها هنوز باقی است}}</ref><ref>{{یادکرد وب|تاریخ=20 مهر 1400|وبگاه=خانه ملت|نشانی=https://www.icana.ir/Fa/News/485372/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF|عنوان=اسدبیگی رفت و هفت تپه ماند}}</ref> سرانجام در مهر ماه 1400۱۴۰۰ جلسه‌ای با حضور محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد. <ref>{{یادکرد وب|تاریخ=18 مهر 1400|وبگاه=ایرنا|نشانی=https://www.irna.ir/news/84499820/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1|عنوان=مدیریت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد}}</ref>
 
در نهایت شرکت نیشکر هفت تپه زیر مجموعه‌ی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شد و [[عبدعلی ناصری]] مدیر عامل [[شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی]] اولین مدیر عامل شرکت هفت تپه را منصوب و اعلام کرد که با پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه احتمال بروز اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه وجود ندارد. <ref>{{یادکرد وب|تاریخ=۲۶ آبان ۱۴۰۰|وبگاه=خبرگزاری مهر|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/5354533/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF|عنوان=https://www.mehrnews.com/news/5354533/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF}}</ref>