پرش به محتوا

مهندسی سیستم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خنثی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (خنثی‌سازی)
{{بهبود منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
'''مهندسی سیستم''' {{به انگلیسی|Systems engineering}} عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت ها و کارامدی های تعیین شده می پردازد. هدف اصلی مهندسی سیستم، خلق یک سیستم جدیداست و یکی از دانش ها و روش شناسی های تخصصی مربوط به طراحی سیستم های فنی مهندسی و خلق محصولات جدید ، مهندسی محصول و مهندسی نوآوری می باشد و مانند مدیریت پروژه های اختراعی و نوآورانه خلق فناوری و محصولات نوین یکی از زیر نظام های رویکرد مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان ها به ویژه سازمان های دانش بنیان و نوآور محسوب می گردد . ( گلستان هاشمی ، 1389 ) <ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع| نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | = |شابک =}}</ref> .
{{ترجمه-نیاز|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{تمیزکاری|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{رده-نیاز|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{فارسی‌سازی نشانه|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{میان‌ویکی-نیاز|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{ویکی‌سازی|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
{{کد شابک کتاب-نیاز|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۳}}
'''مهندسی سیستم''' {{به انگلیسی|Systems engineering}} عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت ها و کارامدی های تعیین شده می پردازد. هدف اصلی مهندسی سیستم، خلق یک سیستم جدیداستجدید است و یکی از دانش ها و روش شناسی های تخصصی مربوط به طراحی سیستم های فنی مهندسی و خلق محصولات جدید ، مهندسی محصول و مهندسی نوآوری می باشد و مانند مدیریت پروژه های اختراعی و نوآورانه خلق فناوری و محصولات نوین یکی از زیر نظام های رویکرد مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان ها به ویژه سازمان های دانش بنیان و نوآور محسوب می گردد . ( گلستان هاشمی ، 1389 ) <ref>{{یادکرد |کتاب = مدیریت نوآوری جامع| نویسنده = دکتر سید مهدی گلستان هاشمی |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | چاپ = | = |شابک =}}</ref> .
 
==تعاریف مهندسی سیستم ==
 
'''مهندسی سیستم''' در یک تعریف کلی عبارت از روش شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی ها و قابلیت های کارکردی مشخص می باشد. به بیان دیگر '''مهندسی سیستم''' دانش و روش شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزایانه میان آنها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان ( محصول ) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می باشد . مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی می باشد(گلستان هاشمی ،1389 ).
برای مهندسی سیستم تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که البته اکثر آنها اشتراک مفهومی بالایی دارند. انجمن بین المللی مهندسی سیستم(INCOSE)مهندسی سیستم را چنین تعریف نموده است : '''مهندسی سیستم''' یک رویکرد میان رشته ای برای تحقق بخشیدن به سیستم های موفق( Successful Systems) می باشد.در و درایناین راستا بر فرایندهای تعریف نیازهای مشتری و تعریف قابلیت های اولیه مورد نیاز در چرخه ی توسعه،الزامات مستند سازی ، طراحی و اعتبارسنجی سیستم معطوف می باشد(گلستان هاشمی ،به نقل از INCOSE).
هدف مهندسی سیستم برآورده شدن حداکثری نیازهای مشتریان و ذینفعان سازمان باحداکثر کیفیت و اعتمادپذیری و حداقل هزینه هاو طبق برنامه از پیش تعیین شده می باشد .
 
== مفهوم سیستم ==
واژه ی '''سیستم''' (System) از واژه لاتین سیستما به معانی کل ، ترکیب یا محموعه حاصل از ترکیب چند جزء می باشد.در زبان فارسی واژه ی سیستم به دلیل کثرت استفاده متداول شده است . واژه های '''سامانه''' و '''نظام''' برابرهای فارسی متداول برای واژه ی سیستم می باشند .
 
'''سیستم''' مجموعه ای هماهنگ از عناصر و اجزاء مختلف است که در طی رابطه های تعاملی هدفمند با یکدیگر نتایج مشخصی را محقق می نمایند.این نتایج توسط هریک از عناصر به تنهایی قابل تحقق نمی باشد(حمیدی زاده ، 1379)<ref>{{یادکرد |کتاب = پویایی های سیستم| نویسنده = دکتر محمدرضا حمیدی زاده |ترجمه = |فصل = |صفحه = | = | دانشگاه شهید بهشتی | = |شابک =}}</ref> .
عناصر یااجزاءاصلی تشکیل دهنده سیستم شامل مغزافزار، سخت افزار و نرم افزارمی باشند .
 
هر سیستم عناصر زیر را شامل می گردد:ورودی ها یا منابع ، خروجی ها یا نتایج ، عملیات یا پردازش ها، بازخورد،ارتباطات ، کنترل،محیط سیستم و مرزهای سیستم (گلستان هاشمی به نقل از INCOS).
 
 
 
==فرایندهای مهندسی سیستم - SIMILAR ==
 
یکی از متداول ترین رویکردها به مهندسی سیستم ، فرایندهای هفت گانه برای آن لحاظ گردیده که یا عبارت '''SIMILAR''' نشان داده می شود که شامل موارد زیر می باشد:
1- بیان مسئله
2- بررسی انواع گزینه ها
3- مدل سیستم
4- یکپارچه سازی
5- راه اندازی سیستم
6- ارزیابی عملکرد
7- ارزیابی مجدد (گلستان هاشمی ،1390).
 
همچنین پنح فرایند برنامه ریزی ، طراحی ، اجرا ، ساخت و نگهداری نیز لحاظ می گردد .
 
 
== منابع دانشی مهندسی سیستم ==
*راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK
*کتاب راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE
*کتاب راهنمای مهندسی سیستم ناسا(NASA-SEH)
 
== راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK ==
*نظریه عمومی سیستم ها
*علم سیستم ها
*سیستم شناسی
*رویکرد سیستمی
*سیستم مهندسی نوآوری
*تفکر سیستمی
*تحلیل سیستمی
*مدیریت سیستم
*سیستم مدیریت نوآوری جامع
*مدیریت مهندسی سیستم
*مدل سازی سیستمی
*سیستم مهندسی نوآوری
*پویایی های سیستم
== مفهوم*مدیریت سیستم ==
 
 
 
 
 
== رده ==
 
[[علم سیستم ها ]]