فهرست فرمانروایان اسپانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرستی از فرمانروایان اسپانیا است.

پادشاهی اسپانیا (۱۴۷۹–۱۸۷۳)[ویرایش]

دودمان تراستامارا (۱۴۹۲–۱۵۵۵)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ایزابلای یکم کاستیا ۲۲ آوریل ۱۴۵۱ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ ۲۶ نوامبر ۱۰۵۴ دختر خوآن دوم، پادشاه کاستیا و لئون و ایزابلای پرتغال، ملکه کاستیا تراستامارا
خوآنای اول ۶ نوامبر ۱۴۷۹ - ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ (۷۵ سال) ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ دختر ایزابلای یکم و
فرناندوی دوم، پادشاه آراگون
تراستامارا

دودمان هابسبورگ (۱۵۱۶–۱۷۰۰)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
کارلوس یکم ۲۴ فوریهٔ ۱۵۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۱۵۵۸ (۵۸ سال) ۱۴ مارس ۱۵۱۶ ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ (استعفا) پسر خوآنای یکم و
فلیپه یکم فرمانروایان کاستیا
هابسبورگ
فلیپه دوم ۲۱ مه ۱۵۲۷ - ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ (۷۱ سال) ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ پسر کارلوس یکم هابسبورگ
فلیپه سوم ۱۴ آوریل ۱۵۷۸ - ۳۱ مارس ۱۶۲۱ (۴۲ سال) ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ ۳۱ مارس ۱۶۲۱ پسر فلیپه دوم هابسبورگ
فلیپه چهارم ۸ آوریل ۱۶۰۵ - ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ (۶۰ سال) ۳۱ مارس ۱۶۲۱ ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ پسر فلیپه سوم هابسبورگ
کارلوس دوم ۶ نوامبر ۱۶۶۱ - ۱ نوامبر ۱۷۰۰ (۳۸ سال) ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ ۱ نوامبر ۱۷۰۰ پسر فلیپه چهارم هابسبورگ

مدعی جانشینی خاندان هابسبورگ[ویرایش]

نام نشان دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت عنوان یادداشت خاندان تصویر
کارل، آرشیدوک اتریش
کارلوس سوم
ارشیدوک کارل (کارلوس سوم)
۱ اکتبر ۱۶۸۵
۲۰ اکتبر ۱۷۴۰ (۵۵ سال)
۱۲ سپتامبر ۱۷۰۳ ۲ ژوئیه ۱۷۱۵ * پادشاه اسپانیا، ناپل، سیسیل و ساردینیا
  • دوک میلان
  • حاکم هلند
* نوه فلیپه سوم دودمان هابسبورگ

خاندان بوربون اسپانیا (۱۷۰۰–۱۸۰۸)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فلیپه پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۱ نوامبر ۱۷۰۰ ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ نبیره فلیپه چهارم بوربون
لویی اول ۲۵ اوت ۱۷۰۷ - ۳۱ اوت ۱۷۲۴ (۱۷ سال) ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ ۳۱ اوت ۱۷۲۴ پسر فیلیپ پنجم بوربون
فلیپه پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۶ سپتامبر ۱۷۲۴ ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ بوربون
فرناندو ششم ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ ۱۰ اوت ۱۷۵۹ پسر فلیپه پنجم بوربون
کارلوس سوم ۲۰ ژانویه ۱۷۱۶ – ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۷۵۹ ۱۷۸۸ پسر فلیپه پنجم بوربون
کارلوس چهارم ۱۱ نوامبر ۱۷۴۸ - ۲۰ ژانویه ۱۸۱۹ (۷۰ سال) ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۹ مارس ۱۸۰۸ پسر کارلوس سوم بوربون
فرناندو هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۹ مارس ۱۸۰۸ ۶ مه ۱۸۰۸ پسر کارلوس چهارم بوربون

خاندان بناپارت (۱۸۰۸–۱۸۱۳)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ژوزف بناپارت ۷ ژانویه ۱۷۶۸ - ۲۸ ژوئیه ۱۸۴۴ (۷۶ سال) ۶ ژوئن ۱۸۰۸ ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ (عزل) بناپارت

خاندان بوربون (۱۸۱۳–۱۸۶۸)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فردیناند هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ پسر کارلوس چهارم بوربون
ایزابلا دوم ۱۰ اکتبر ۱۸۳۰ - ۱۰ آوریل ۱۹۰۴ (۷۳ سال) ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ ۳۰ سپتامبر ۱۸۶۸ (عزل) دختر فردیناند هفتم بوربون

خاندان ساووی (۱۸۷۰–۱۸۷۳)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آمادئوی اول ۳۰ مه ۱۸۴۵ - ۱۸ ژانویه ۱۸۹۰ (۴۴ سال) ۱۶ نوامبر ۱۸۷۰ ۱۱ فوریه ۱۸۷۳ (استعفا) ساووی

پادشاهی اسپانیا (۱۸۷۴–۱۹۳۱)[ویرایش]

خاندان بوربون (۱۸۷۴–۱۹۳۱)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آلفونسو دوازدهم ۲۸ نوامبر ۱۸۵۷ - ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ (۲۷ سال) ۲۹ دسامبر ۱۸۷۴ ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ پسر ایزابلای دوم بوربون
آلفونسو سیزدهم ۱۷ مهٔ ۱۸۸۶ - ۲۸ فوریه ۱۹۴۱ (۵۴ سال) ۱۷ مه ۱۸۸۶ ۱۴ آوریل ۱۹۳۱ (استعفا) پسر آلفونسو دوازدهم بوربون

جمهوری دوم اسپانیا (۱۹۳۱–۱۹۳۹)[ویرایش]

اسپانیای فرانکو (۱۹۳۶–۱۹۷۵)[ویرایش]

پادشاهی اسپانیا (۱۹۷۵–تاکنون)[ویرایش]

دودمان بوربون (۱۹۷۵–تاکنون)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
خوآن کارلوس اول ۵ ژانویهٔ ۱۹۳۸ ‏(۸۶ سال) از ۲۲ نوامبر ۱۹۷۵ ۲ ژوئن ۲۰۱۴ پسر آلفونسو سیزدهم بوربون
فلیپه ششم ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۶۸ ‏(۵۶ سال) ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ تاکنون پسر خوآن کارلوس اول بوربون

منابع[ویرایش]