فهرست فرمانروایان اسپانیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Coat of Arms of Spanish Monarch.svg

این فهرستی از فرمانروایان اسپانیا است.

پادشاهی اسپانیا (۱۴۷۹–۱۸۷۳)[ویرایش]

دودمان تراستامارا (۱۴۹۲–۱۵۵۵)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ایزابلای یکم کاستیا ۲۲ آوریل ۱۴۵۱ - ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۱ دسامبر ۱۴۷۴ ۲۶ نوامبر ۱۰۵۴ دختر خوان دوم کاستیا و
ایزابلای پرتغالی
تراستامارا
خوانای اول ۶ نوامبر ۱۴۷۹ - ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ (۷۵ سال) ۲۶ نوامبر ۱۵۰۴ ۱۲ آوریل ۱۵۵۵ دختر ایزابلای یکم و
فردیناند دوم
تراستامارا Juan de Flandes 003.jpg

دودمان هابسبورگ (۱۵۱۶–۱۷۰۰)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
کارلوس یکم ۲۴ فوریهٔ ۱۵۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۱۵۵۸ (۵۸ سال) ۱۴ مارس ۱۵۱۶ ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ (استعفا) پسر خوانای اول و
فیلیپ یکم کاستیل
هابسبورگ Carlos I Y V.jpg
فیلیپ دوم ۲۱ مه ۱۵۲۷ - ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ (۷۱ سال) ۱۶ ژانویه ۱۵۵۶ ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ پسر کارلوس یکم هابسبورگ Portrait of Philip II of Spain by Sofonisba Anguissola - 002b.jpg
فیلیپ سوم ۱۴ آوریل ۱۵۷۸ - ۳۱ مارس ۱۶۲۱ (۴۲ سال) ۱۳ سپتامبر ۱۵۹۸ ۳۱ مارس ۱۶۲۱ پسر فیلیپ دوم هابسبورگ Philip III of Spain (1578 – 1621) - Google Art Project.jpg
فیلیپ چهارم ۸ آوریل ۱۶۰۵ - ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ (۶۰ سال) ۳۱ مارس ۱۶۲۱ ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ پسر فیلیپ سوم هابسبورگ Philip IV of Spain.jpg
کارلوس دوم ۶ نوامبر ۱۶۶۱ - ۱ نوامبر ۱۷۰۰ (۳۸ سال) ۱۷ سپتامبر ۱۶۶۵ ۱ نوامبر ۱۷۰۰ پسر فیلیپ چهارم هابسبورگ Rey Carlos II.jpg

خاندان بوربون (۱۷۰۰–۱۸۰۸)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فیلیپ پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۱ نوامبر ۱۷۰۰ ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ نبیره فیلیپ چهارم بوربون Felipe V de España.jpg
لویی اول ۲۵ اوت ۱۷۰۷ - ۳۱ اوت ۱۷۲۴ (۱۷ سال) ۱۵ ژانویه ۱۷۲۴ ۳۱ اوت ۱۷۲۴ پسر فیلیپ پنجم بوربون
فیلیپ پنجم ۱۹ دسامبر ۱۶۸۳ - ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ (۶۲ سال) ۶ سپتامبر ۱۷۲۴ ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ پدر لویی اول بوربون Felipe V de España.jpg
فردیناند ششم ۹ ژوئیه ۱۷۴۶ ۱۰ اوت ۱۷۵۹ پسر فیلیپ پنجم بوربون Rey Fernando VI.jpg
کارلوس سوم ۲۰ ژانویه ۱۷۱۶ – ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۷۵۹ ۱۷۸۸ پسر فیلیپ پنجم بوربون Charles III of Spain.jpg
کارلوس چهارم ۱۱ نوامبر ۱۷۴۸ - ۲۰ ژانویه ۱۸۱۹ (۷۰ سال) ۱۴ دسامبر ۱۷۸۸ ۱۹ مارس ۱۸۰۸ پسر کارلوس سوم بوربون Carlos IV de rojo.jpg
فردیناند هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۹ مارس ۱۸۰۸ ۶ مه ۱۸۰۸ پسر کارلوس چهارم بوربون Ferdinand VII of Spain (1814) by Goya.jpg

خاندان بناپارت (۱۸۰۸–۱۸۱۳)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
ژوزف بناپارت ۷ ژانویه ۱۷۶۸ - ۲۸ ژوئیه ۱۸۴۴ (۷۶ سال) ۶ ژوئن ۱۸۰۸ ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ (عزل) بناپارت Joseph-Bonaparte.jpg

خاندان بوربون (۱۸۱۳–۱۸۶۸)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
فردیناند هفتم ۱۴ اکتبر ۱۷۸۴ - ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ (۴۸ سال) ۱۱ دسامبر ۱۸۱۳ ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ پسر کارلوس چهارم بوربون Fernando VII, by López.jpg
ایزابلا دوم ۱۰ اکتبر ۱۸۳۰ - ۱۰ آوریل ۱۹۰۴ (۷۳ سال) ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۳ ۳۰ سپتامبر ۱۸۶۸ (عزل) دختر فردیناند هفتم بوربون Isabel II reina de España.jpg

خاندان ساووی (۱۸۷۰–۱۸۷۳)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آمادئوی اول ۳۰ مه ۱۸۴۵ - ۱۸ ژانویه ۱۸۹۰ (۴۴ سال) ۱۶ نوامبر ۱۸۷۰ ۱۱ فوریه ۱۸۷۳ (استعفا) ساووی Amadeo I, rey de España.jpg

پادشاهی اسپانیا (۱۸۷۴–۱۹۳۱)[ویرایش]

خاندان بوربون (۱۸۷۴–۱۹۳۱)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
آلفونسو دوازدهم ۲۸ نوامبر ۱۸۵۷ - ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ (۲۷ سال) ۲۹ دسامبر ۱۸۷۴ ۲۵ نوامبر ۱۸۸۵ پسر ایزابلای دوم بوربون Retrato de Alfonso XII con uniforme de gala (Palacio de Aranjuez).jpg
آلفونسو سیزدهم ۱۷ مهٔ ۱۸۸۶ - ۲۸ فوریه ۱۹۴۱ (۵۴ سال) ۱۷ مه ۱۸۸۶ ۱۴ آوریل ۱۹۳۱ (استعفا) پسر آلفونسو دوازدهم بوربون Alfonso XIII on boat.jpg

جمهوری دوم اسپانیا (۱۹۳۱–۱۹۳۹)[ویرایش]

اسپانیای فرانکو (۱۹۳۶–۱۹۷۵)[ویرایش]

پادشاهی اسپانیا (۱۹۷۵–تاکنون)[ویرایش]

دودمان بوربون (۱۹۷۵–تاکنون)[ویرایش]

نام دوره زندگی آغاز حکومت پایان حکومت یادداشت خاندان تصویر
خوآن کارلوس اول ۵ ژانویهٔ ۱۹۳۸ ‏(۸۴ سال) از ۲۲ نوامبر ۱۹۷۵ ۲ ژوئن ۲۰۱۴ پسر آلفونسو سیزدهم بوربون Juan Carlos da Espanha.jpg
فلیپه ششم ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۶۸ ‏(۵۴ سال) ۱۸ ژوئن ۲۰۱۴ تاکنون پسر خوآن کارلوس اول بوربون Felipe, Prince of Asturias.jpg

منابع[ویرایش]