شجره‌نامه دودمان سلطنتی ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شجره‌نامه امپراتور ژاپن، از امپراتور جینمو تا به امروز.

خدایان شینتو
(شجره افسانه‌ای)[۱]
ایزاناگی[۲]ایزانامی[۳]
آماتراسو[۴]Takamimusuhi[۵]Ōyamatsumi[۶]Watatsumi[۷]سوسانو (خدا)[۸]
Amenooshihomimi[۹]♀ Yorozuhatahime[۱۰]
Ninigi[۱۱]Konohana Sakuyahime[۱۲]
Hohodemi (a.k.a. Hoori)[۱۳]Toyotamabime[۱۴]♀ Mizokui[۱۵]
son or 6th-generation descendant
Ugayafukiaezu[۱۶]♀ Tamayoribime[۱۷]اوکونینوشی[۱۸]
a.k.a. Ōnamuchi[۱۹]
a.k.a. Ōmononushi[۲۰]
♀ Seyadatarahime
JAPANESE EMPERORS
Kamuyamatoiwarebiko
711–585 BC

امپراتور جینمو
660–585 BC(1)
♀ Isukeyorihime[۲۱]
امپراتور سویزی
581–549 BC(2)
امپراتور آنیی
549–511 BC(3)
امپراتور ایتوکو
510–476 BC(4)
امپراتور کوشو
475–393 BC(5)
امپراتور کوان
392–291 BC(6)
امپراتور کوریه
290–215 BC(7)
Igashikomeامپراتور کوگن
214–158 BC(8)
Hikofutsuoshi no Makoto
امپراتور کایکا
157–98 BC(9)
son or grandson
امپراتور سوجین
97–30 BC(10)
Hikoimasuتاکنوشی نو سوکون
امپراتور سوینین
29 BC – AD 70(11)
Yasaka IribikoYamashiro no Ōtsutsuki Mawaka
امپراتور کیکو
71–130(12)
Yasaka IribimeKanime IkazuchiSoga no Ishikawa Sukune
Futaji IrihimeYamato TakeruIoki Iribikoامپراتور سیمو
131–191(13)
Okinaga no Sukune
Homuda Mawakaامپراتور چوای
192–200(14)
امپراتریس جینگو
200–270
Soga no Machi
Nakatsu Hime200–310
امپراتور اوجین
270–310(15)
امپراتور نینتوکو
313–399(16)
Wakanuke
no Kimi
Soga no Karako
امپراتور ریچو
400–405(17)
امپراتور هانزی
406–410(18)
امپراتور اینگیو
411–453(19)
Oshisaka
no Hime
Ohohoto
no Kimi
Ichinobe-no
Oshiwa
امپراتور آنکو
453–456(20)
418–479
امپراتور یوریاکو
456–479(21)
Ohi
no Kimi
Soga no Koma
449–487
امپراتور کینزو
484–487(23)
امپراتور نینکین
488–498(24)
امپراتور سی‌نی
480–484(22)
Ushi
no Kimi
489–507
امپراتور بوریتسو
498–507(25)
Tashirakaامپراتور کیتای
507–531(26)
Soga no Iname
Tachibana467–539
امپراتور سینکا
536–539(28)
465–536
امپراتور آنکان
531–536(27)
Soga no Oanenokimi
Iwa-hime509–571
امپراتور کیم‌می
539–571(29)
Soga no
Kitashihime
Hiro Hime
Unako no Otoshi538–585
امپراتور بیداتسو
572–585(30)
554–628
امپراتریس سویکو
593–628(33)
امپراتور یومی
585–587(31)
Anahobe no Hashihitoسوشون
587–592(32)
Oshisako no Oe
b. 556
Nukate Hime
b. 570
Sakraiسوگا نو اوماکو
Chinu no OkimiKibi HimeSoga no Kuramaro
593–641
امپراتور جومی
629–641(34)
594–661
امپراتریس کوگیوکو 642–645(35)
امپراتریس کوگیوکو 654–661(37)
596–654
امپراتور کوتوکو
645–654(36)
Soga no Murajiko
626–671
امپراتور تنجی
661–671(38)
Fujiwara no FuhitoSoga no Masako
648–672
امپراتور کوبون
671–672(39)
645–701
امپراتریس جیتو
686–697(41)
631–686
تمو
672–686(40)
Shiki661–721
امپراتریس گمه‌ای
707–715(43)
Kusakabe
662–689
شاهزاده تونری
676–735
Fujiwara no Fusasaki
680–748
امپراتریس گنشو
715–724(44)
683–707
امپراتور مومو
697–707(42)
Fujiwara no Miyako733–765
امپراتور جون‌نین
758–764(47)
Fujiwara no Matate
701–756
امپراتور شومو
724-749(45)
KōmyōFujiwara no Uchimaro
Takano no Niigasa
d. 790
709–782
امپراتور کونین
770–781(49)
Ikami
717–775
718–770
امپراتریس کوکن 749–758(46)
امپراتریس کوکن 764–770(48)
Fujiwara no Fuyutsugu
Yamabe 737–806
امپراتور کامو
781–806(50)
Sakahito
754–829
Ate 774–824
امپراتور هی‌زی
806–809(51)
AsaharaKamino 786–842
امپراتور ساگا
809–823(52)
Ōtomo 786–840
Junna
(Sai I)
823–833(53)
Fujiwara no YoshifusaMinamoto no KiyohimeMasara 810–850
امپراتور نینمیو
(Fukakusa I)
833–850(54)
Fujiwara no NagaraFujiwara no AkirakeikoMichiyasu 827–858
امپراتور مونتوکو
850–858(55)
Tokiyasu 830–887
امپراتور کوکو
(Komatsu I)
884–887(58)
Fujiwara no Mototsune
Fujiwara no TakaikoKorehito 850–880
امپراتور سیوا
(Mizunoo I)
858–876(56)
Sadami 867–931
امپراتور اودا
887–897(59)
Fujiwara no Tadasuke
Sadaakira 869–949
امپراتور یوزی
876–884(57)
Fujiwara no OnshiAtsuhito 885–930
امپراتور دایگو
897–930(60)
Atsumi
Fujiwara no MorosukeYasuko
Fujiwara no AnshiNariakira 926–967
امپراتور موراکامی
946–967(62)
Yutaakira 923–952
امپراتور سوزاکو
930–946(61)
Minamoto no MasanobuFujiwara no Kaneie
Fujiwara no KoretadaFujiwara no Kinsue
Fujiwara no KaishiNorihira 950–1011
امپراتور ری‌زی
967–969(63)
Fujiwara no ChōshiFujiwara no SenshiMorihira 959–991
امپراتور آنیو
969–984(64)
Morohada 968–1008
امپراتور کازان
984–986(65)
Fujiwara no SanenariMinamoto no RinshiFujiwara no Michinaga
966–1028
Iyasada 976–1017
امپراتور سانجو
1011–1016(67)
Fujiwara no KenshiFujiwara no ShōshiKanehito 980–1011
امپراتور ایچیجو
986–1011(66)
Fujiwara no Kinnari
SadakoAtsunaga 1009–1045
امپراتور گو-سوزاکو
1036–1045(69)
Fujiwara no KishiAtsuhira 1008–1036
امپراتور گو-ایچیجو
1016–1036(68)
Fujiwara no Ishi
Fujiwara no MoshiTakahito 1034–1073
امپراتور گو-سانجو
1068–1073(71)
Chikahito 1025–1068
امپراتور گو-ریزی
1045–1068(70)
Akiko
Fujiwara no SanesueSadahito 1053–1129
امپراتور شیراکاوا
1073–1087(72)
Fujiwara no KinzaneFujiwara no IshiTaruhito 1079–1107
امپراتور هوریکاوا
1087–1107(73)
Fujiwara no ShōshiMunehito 1103–1156
امپراتور توبا
1107–1123(74)
Tokudaiji SaneyoshiFujiwara no Michisue
Akihito 1119–1164
امپراتور سوتوکو
1123–1142(75)
Masahito 1127–1192
امپراتور گو شیراکاوا
1155–1158(77)
Fujiwara no KinmichiFujiwara no Kinmichi
Norihito 1161–1181
امپراتور تاکاکورا
1168–1180(80)
Morihito 1143–1165
امپراتور نیجو
1158–1165(78)
Fujiwara Masuko
1140–1201
Narihito 1139–1155
امپراتور کونوئه
1142–1155(76)
Fujiwara no Sanemune
MorisadaTokihito 1178–1185
امپراتور آنتوکو
1180–1185(81)
Takahura 1180–1239
امپراتور گو-توبا
1183–1198(82)
Yorihito 1164–1176
امپراتور روکوجو
1165–1168(79)
Saionji Kintsune
Yutahito 1212–1234
امپراتور گو-هوریکاوا
1221–1232(86)
Tamehito 1196–1231
امپراتور تسوچیمیکادو
1198–1210(83)
Morinari 1197–1242
امپراتور جونتوکو
1210–1221(84)
Saionji Saneuji
Mitsuhito 1231–1242
امپراتور شیجو
1232–1242(87)
Kunihito 1220–1272
امپراتور گو-ساگا
1242–1246(88)
Saionji KitsushiKanenari 1218–1234
امپراتور چوکیو
1221(85)
Tōin Saneo
Prince Munetaka
1242–1274
Shogun 1252–66
Tōin InshiHisahito 1243–1304
امپراتور گو-فوکاکوسا
1246–1260(89)
Saionji KimikoTsunehito 1249–1305
امپراتور کامه‌یاما
1260–1274(90)
Tōin Kitsushi
Prince Koreyasu
1264–1326
Shogun 1266–89
Hirohito 1265–1317
امپراتور فوشیمی
1287–1298(92)
Tōin SuekoReishiYohito 1267–1324
امپراتور گو-اودا
1274–1287(91)
Tanehito 1288–1336
امپراتور گو-فوشیمی
1298–1301(93)
Tomihito 1297–1348
امپراتور هانازونو
1308–1318(95)
Prince Hisaaki
1279–1308
Shogun 1289–1308
Kuniharo 1285–1308
امپراتور گو-نیجو
1301–1308(94)
Takaharu 1288–1339
امپراتور گودای‌گو
1318–1339(96)
Kazuhito 1313–1348
امپراتور کوگون
1332–1334
Yutahito 1322–1380
امپراتور کومیو
1336–1348
Prince Morikuni
1301–1333
Shogun 1308–33
Noriyoshi 1328–1368
امپراتور گو-موراکامی
1339–1368(97)
Prince Morinaga
1308–1335
Shogun 1333–34
Prince Narinaga
1326–1338/1344
Shogun 1334–38
Okihito 1334–1398
امپراتور سوکو
1348–1351
Iyahito 1336–1374
امپراتور گو-کوگین
1352–1371
Yutanari 1343–1394
امپراتور چوکی
1368–1383(98)
Hironari 1347–1424
امپراتور گو-کامه‌یاما
1383–1392(99)
Yoshihito shinnō
1351–1416
Ohito 1359–1393
امپراتور گو-انیو
1371–1382
KEY:
Northern Pretender
Legitimate Emperor
Sadafusa shinnō
1372–1447
Motohito 1377–1433
امپراتور گو-کوماتسو
1382–1392
1392–1412(100)
Mihito 1401–1428
امپراتور شوکو
1412–1428(101)
Hikohito 1419–1471
امپراتور گو-هانزونو
1428–1464(102)
Fushimi Sadatsune
Fusahito 1442–1500
امپراتور گو-تسوتشیمیکادو
1464–1500(103)
Fushimi Kunitaka
Katsuhito 1464–1526
امپراتور گو-کاشیوابارا
1500–1526(104)
Fushimi Sadaatsu
Tomohito 1497–1557
امپراتور گو-نارا
1526–1557(105)
Fushimi Kunisuke
Michihito 1517–1593
امپراتور اوگیماچی
1557–1586(106)
Fushimi Kuninobu
Prince Masahito
1552–1586
Fushimi Sadakiyo
Kazuhito 1572–1617
امپراتور گو-یوزی
1586–1611(107)
Fushimi Sadayuki
Kokohito 1596–1680
امپراتور گومیزونو
1611–1629(108)
Okiko 1624–1696
امپراتریس میشو
1629–1643(109)
Tsuguhito 1633–1654
امپراتور گو-کومیو
1643–1654(110)
Nagahito 1638–1685
امپراتور گو-سای
1655–1663(111)
Satohito 1654–1732
امپراتور ریگن
1663–1687(112)
Kujō SukezaneMasukoAsahito 1675–1710
امپراتور هیگاشی‌یاما
1687–1709(113)
YoshikoFushimi Kuninaga
Kujō YukinoriNaohito shinnō
1704–1753
Yashuhito 1702–1737
امپراتور ناکامیکادو
1709–1735(114)
Nijō MunemotoTeruhito 1720–1750
امپراتور ساکوراماچی
1735–1747(115)
Fujimi Sadatake
Sukehito shinnō
1733–1794
Toohito 1741–1762
امپراتور موموزونو
1747–1762(116)
Toshiko 1740–1813
امپراتریس گو-ساکوراماچی
1762–1771(117)
Nijō HarutakaHidehito 1758–1779
امپراتور گو-موموزونو
1771–1779(118)
Fushimi Kuniyori
Kajyūji TadakoMorohito 1771–1840
امپراتور کوکاکو
1780–1817(119)
Princess Yoshiko
1779–1846
Kujō HisatadaAyahito 1800–1846
امپراتور نینکو
1817–1846(120)
Ōgimachi NaokoFushimi Sadayuki
Empress EishōOsahito 1831–1867
امپراتور کومی
1846–1867(121)
Nakayama YoshikoFushimi Kuniye
Kujō Michitakaیاناگیوارا ناروکوMutsuhito 1852–1912
امپراتور میجی
1867–1912(122)
امپراتریس شوکنKuni Asahiko
امپراتریس تی‌میYoshihito 1879–1926
امپراتور تایشو
1912–1926(123)
Kuni Kuniyoshi
Hirohito 1901–1989
امپراتور شووا
1926–1989(124)
امپراتریس کوجان
b. 1934
امپراتریس می‌چیکو
Akihito b. 1933
امپراتور آکی‌هیتو
1989–2019(125)
b. 1960
امپراتور ناروهیتو
b. 1963
امپراتریس ماساکو
Fumihito b. 1965
شاهزاده آکی‌شینو
Kiko b. 1966
شاهدخت آکی‌شینو
b. 1969
سایاکو کارودا
b. 2001
آیکو، شاهدخت توشی
b. 1991
شاهدخت ماکوی آکی‌شینو
b. 1994
شاهدخت کاکوی آکی‌شینو
b. 2006
شاهزاده هیساهیتوی آکی‌شینو

منابع[ویرایش]

 • «Genealogy of the Emperors of Japan» (Portable Document Format). Imperial Household Agency. بایگانی‌شده (PDF) از روی نسخه اصلی در ۳۰ مارس ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۰۱۱-۰۳-۳۰.
Specific

منابع[ویرایش]

 1. Rotermund, Hartmut O., ed. (2000). "Généalogie des kami". Religions, croyances et traditions populaires du Japon (به French). Paris: Maisonneuve & Larose. p. 117. ISBN 978-87-06-81432-9. Unknown parameter |trans_title= ignored (help); Unknown parameter |trans_chapter= ignored (help)
 2. Atsushi، Kadoya (۲۰ اکتبر ۲۰۰۵). «Izanagi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 3. Atsushi، Kadoya؛ Tatsuya، Yumiyama (۱۲ مارس ۲۰۰۵). «Izanami». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 4. Mizue، Mori (۱۵ مارس ۲۰۰۶). «Amaterasu». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 5. Mizue، Mori (۱۰ مه ۲۰۰۵). «Takamimusuhi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 6. Kaoru، Nakayama (۷ مه ۲۰۰۵). «Ōyamatsumi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 7. Kaoru، Nakayama (۱۳ مه ۲۰۰۵). «Watatsumi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 8. Atsushi، Kadoya (۱۰ مه ۲۰۰۵). «Susanoo». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 9. Kazuhiko، Nishioka (۲۱ آوریل ۲۰۰۵). «Amenooshihomimi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 10. Mizue، Mori (۱۳ مه ۲۰۰۵). «Yorozuhatahime». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 11. Mizue، Mori؛ Tatsuya، Yumiyama (۶ مه ۲۰۰۵). «Ninigi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 12. Mizue، Mori (۲۸ آوریل ۲۰۰۵). «Konohanasakuyahime». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 13. Mizue، Mori (۲۲ آوریل ۲۰۰۵). «Hohodemi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 14. Mizue، Mori (۱۰ مه ۲۰۰۵). «Toyotamabime». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 15. Kazuhiko، Nishioka (۶ مه ۲۰۰۵). «Mizokui». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 16. Mizue، Mori (۱۲ مه ۲۰۰۵). «Ugayafukiaezu». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 17. Mizue، Mori (۱۰ مه ۲۰۰۵). «Tamayoribime». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 18. Atsushi، Kadoya؛ Tatsuya، Yumiyama (۲۰ اکتبر ۲۰۰۵). «Ōkuninushi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 19. Atsushi، Kadoya (۲۱ آوریل ۲۰۰۵). «Ōnamuchi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 20. Atsushi، Kadoya (۲۱ آوریل ۲۰۰۵). «Ōmononushi». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.
 21. Kazuhiko، Nishioka (۲۶ آوریل ۲۰۰۵). «Isukeyorihime». Encyclopedia of Shinto. دریافت‌شده در ۲۰۱۰-۰۹-۲۹.