رینکوسور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رینکوسور یا منقاردارها (به انگلیسی: Rhynchosaurs) یک گروه غیرعادی، از خزندگان دوکاوان، که در دورهٔ تریاس می‌زیستند، و وابسته به شاه‌سوسماران و گیاه‌خوار بودند.

جمجمهٔ رینکوسور

اشکال ابتدائی قدیمی مانند مسوسوچوس[۶] و هاوسیا[۷] در ساختمان بدنی شبیه مارمولک بودند، و جمجمه‌ها تا اندازه‌ای شبیه یونگینیا[۸] دوکاوان بودند. (به جز منقار و چنتا ویژگی دیگر)

پاراداپدون[۹] از تریاس پسین از هند
Rhynchosauria

مسوسوکوس
هووسیا
Stenaulorhynchus stockleyiرینکوسور

منقارخزندهمنقارخزندهرینکوسور

کاونده‌پنجه


کوبه‌دندانیان

آمورینکوس
Mariante rhynchosaurتیومبایتاکوبه‌دندانکوبه‌دندانکوبه‌دندانکوبه‌دندانکوبه‌دندان

Rhynchosauria

مسوسوکوس
هووسیا
منقارخزنده spp.


رینکوسور


Mariante rhynchosaurStenaulorhynchus stockleyi
بنتونزپنجه
کاونده‌پنجه


کوبه‌دندانیان

ایسالورینکوس
تیومبایتا
کوبه‌دندان
کوبه‌دندانکوبه‌دندان
کوبه‌دندانکوبه‌دندان
پانویس[ویرایش]

  1. Early Triassic
  2. Late Triassic
  3. Sauropsida
  4. Diapsida
  5. Archosauromorpha
  6. Mesosuchus
  7. Howesia
  8. Younginia
  9. Paradapeton

منابع[ویرایش]

  • "رینکوسور". ویکی‌پدیای انگلیسی. Retrieved 11 November 2008.