سوسمارنماها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سوسمارنماها
Pancrocodylia diversity.jpg
سوسمارنماها، Pseudosuchia
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان

سوسمارنماها (نام علمی: Pseudosuchia) نام یک کلاد از کلاد شاه‌خزندگان است.

شاه‌سوسمارشکلان 

نخست‌سوسماران
اریتروسوکوس
Vancleavea
Proterochampsia
ائوپارکریا


 کروروتارسی 

فیتوسور


 شاه‌خزندگان 

پرنده‌گردنان (bird-line archosaurs)


 Pseudosuchia (crocodile-line archosaurs) 

پرنده‌سوسماران


 Suchia 

GracilisuchusTurfanosuchus
رولتوسوراتوسور

Ticinosuchus


 Paracrocodylomorpha 

Poposauroidea


 Loricata 

Prestosuchus
SaurosuchusArchosauriformes 

اریتروسوکوس
ائوپارکریا
نخست‌کامپسایان


 شاه‌خزندگان 

پرنده‌گردنان


Pseudosuchia / کروروتارسی 

فیتوسور


 Suchia 


اتوسور


 Paracrocodylomorpha 

Gracilisuchus


 Bathyotica 

خزنده‌سوسمارتمساح‌ریختان
رولتوسورپرنده‌سوسماران رایی‌خزندگان 

Poposauroidea


 رایی‌خزندگان 


Arganasuchus
Fasolasuchus
StagonosuchusTicinosuchusRauisuchidae


 Prestosuchidae 

Saurosuchus
باتراکوتوموسPrestosuchus


منابع[ویرایش]