پرش به محتوا

سوسمارنماها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سوسمارنماها
سوسمارنماها، Pseudosuchia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان

سوسمارنماها (نام علمی: Pseudosuchia) نام یک کلاد از کلاد شاه‌خزندگان است.

شاه‌سوسمارشکلان 

نخست‌سوسماران

اریتروسوکوس

Vancleavea

Proterochampsia

ائوپارکریا

 کروروتارسی 

فیتوسور

 شاه‌خزندگان 

پرنده‌گردنان (bird-line archosaurs)

 Pseudosuchia (crocodile‑line archosaurs) 

پرنده‌سوسماران

 Suchia 

Gracilisuchus

Turfanosuchus

رولتوسور

اتوسور

Ticinosuchus

 Paracrocodylomorpha 

Poposauroidea

 Loricata 

Prestosuchus

Saurosuchus

باتراکوتوموس

Fasolasuchus

Rauisuchidae

تمساح‌ریختان

Archosauriformes 

اریتروسوکوس

ائوپارکریا

نخست‌کامپسایان

 شاه‌خزندگان 

پرنده‌گردنان

Pseudosuchia / کروروتارسی 

فیتوسور

 Suchia 

اتوسور

 Paracrocodylomorpha 

Gracilisuchus

 Bathyotica 

خزنده‌سوسمار

تمساح‌ریختان

رولتوسور

پرنده‌سوسماران

 رایی‌خزندگان 

Poposauroidea

 رایی‌خزندگان 

Arganasuchus

Fasolasuchus

Stagonosuchus

Ticinosuchus

Rauisuchidae

 Prestosuchidae 

Saurosuchus

باتراکوتوموس

Prestosuchus

منابع[ویرایش]