درج (ژنتیک)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تصویری از درج در سطح کروموزومی

در ژنتیک، درج (به انگلیسی: Insertion) (که به آن جهش درجی یا جهش القایی نیز گفته می شود)، افزودن یک یا تعداد بیشتری جفت باز نوکلئوتیدی در توالی DNA است. این رویداد اغلب ممکن است به دلیل لغزش DNA پلیمراز در نواحی ریزماهواره‌ای روی دهد. درج‌ها ممکن است در اندازه‌های یک جفت تا قطعه کروموزومی باشند که به طور ناصحیح در توالی DNA ی دیگری قرار می گیرند. اعتقاد بر این است که سازوکار کوچکترین جهش‌های درجی تک جفت-بازی، به صورت جداسازی جفت-بازی بین رشته‌های الگو و پرایمر بوده که پس از آن ممکن است پشته‌سازی بازهای غیرمجاور در مکان فعال پلیمراز DNA، به صورت موضعی رخ دهد.[۱] در سطح کروموزومی، درج به معنای الحاق دنباله بزرگی به کروموزوم است. این اتفاق ممکن است در زمان کراسینگ‌اور، طی میوز رخ دهد.

افزودن ناحیه N، به افزودن نوکلئوتیدهای غیر-کدکننده طی نوترکیبی ژنی توسط دئوکسی نوکلئوتیدیل ترنسفراز انتهایی گفته می شود.

درج نوکلئوتید P، به درج توالی پالیندرومی گفته می شود که توسط پایانه‌های قطعات ژنی نوترکیب کد شده اند.

تکرارهای سه‌تایی برخی مواقع به صورت جهش‌های درجی[۲][۳] و برخی مواقع دیگر به عنوان دسته متفاوتی از جهش‌ها طبقه بندی می گردند.[۴]

منابع

  1. Banavali, Nilesh K. (2013). "Partial Base Flipping is Sufficient for Strand Slippage near DNA Duplex Termini". Journal of the American Chemical Society. 135 (22): 8274–8282. doi:10.1021/ja401573j. PMID 23692220.
  2. "Mechanisms: Genetic Variation: Types of Mutations". Evolution 101: Understanding Evolution For Teachers. University of California Museum of Paleontology. Archived from the original on 2009-04-14. Retrieved 2009-09-19. ] Understanding Evolution For Teachers Home. Retrieved on September 19, 2009
  3. Brown, Terence A. (2007). "16 Mutations and DNA Repair". Genomes 3. Garland Science. p. 510. ISBN 978-0-8153-4138-3.
  4. Faraone, Stephen V.; Tsuang, Ming T.; Tsuang, Debby W. (1999). "5 Molecular Genetics and Mental Illness: The Search for Disease Mechanisms: Types of Mutations". Genetics of Mental Disorders: A Guide for Students, Clinicians, and Researchers. Guilford Press. p. 145. ISBN 978-1-57230-479-6.

مطالعه بیشتر

  • Pierce, Benjamin A. (2013). Genetics: A Conceptual Approach (5th ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-1-4641-5084-5.