نوترکیبی ژنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نوترکیبی

نوترکیبی ژنتیکی فرآیندی است که طی آن مولکول اسید نوکلئیک شکسته شده و به شکل‌های مختلف به یکدیگر متصل می‌شوند. این عمل در بیشتر مواقع مربوط به دنا[۱] و گاهی در رنا[۲] نیز دیده می‌شود. نوترکیبی می‌تواند بین فام‌تن های[۳] هم‌ساخت[۴] باشد که به آن نوترکیبی هم‌ساخت گفته می‌شود و گاهی نیز بین فام‌تن‌های مختلف رخ دهد. نوترکیبی به طور معمول روشی برای ترمیم دنای پیش هسته ای‌ها[۵] و هوهسته ای‌ها[۶] می‌باشد. در هوهسته‌ای‌ها در میوز رخ داده و به آن فرایند چلیپایگی[۷] می‌گویند. در طی آن جابه جایی فام تن‌های پدر و مادری رخ می‌دهد و می‌تواند سبب تولید دگره‌های[۸] جدید شود. در سیستم ایمنی این فرایند نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند وسبب مقاومت بدن در مقابل بیماریزاهای مختلف می‌شود.

کاربرد نوترکیبی در مهندسی ژنتیک[ویرایش]

در مهندسی ژنتیک فرایند نوترکیبی بسیار پرکاربرد است. به وسیلهٔ آن می‌توان ژنوم موجودات مختلف را به موجودی دیگر وارد کرد. به طوریکه یک قطعه ژن هدف را می‌توان حذف یا اضافه کرد. در داروسازی از این روش استفاده کرده و بسیاری ازژنها را دچار تغییر می‌کنند. به این منظور در مهندسی پروتئین‌ها سبب تغییر در پروتئین‌ها می‌شوند.

نوترکیبی غیرهم‌ساخت زمانی صورت می‌گیرد که تبادل قطعات بین توالی‌هایی بدون همولوژی صورت گیرد.

برای نوترکیبی در موجودات مختلف زیمایه‌های[۹] مختلف به کار می‌رود در پیش هسته ای‌ها زیمایهٔ RecA در نوترکیبی با شکست دورشته‌ای نقش دارد در مخمرو دیگر هوهسته‌ها دو نوترکیب‌سازبرای شکست‌های دورشته‌ای نیاز است یکی RAD۵۱ که هم در میوز و هم در میتوز نقش دارد؛ و دیگری DMC۱ که تنها در میوز این عمل را به انجام می‌رساند.

تبدیل ژنی[ویرایش]

در فرایند تبدیل ژنی که به دنبال تبادل قطعات دنا انجام می‌شود قطعه‌ای از دنا تغییر می‌کند؛ بدون آن که جهش به حساب بیاید. این عمل در طی میوز و یاخته‌های جنسی بسیار رخ داده و در یاخته‌های بدنی کمتر دیده می‌شود. در طی آن یک فام‌تن رونوشتی از توالی خود را روی دیگری می‌چسباند بدون آن که توالی خودش دچار تغییر شود.

پیوند به بیرون[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان دی‌ان‌ای است
  2. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آران‌ای است
  3. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان کروموزوم است
  4. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان همولوگ است
  5. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان پروکاریوت است
  6. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان هوهسته‌ای است
  7. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان کراسینگ اوور است
  8. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آلل است
  9. این واژه مطابق با واژه‌های گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آنزیم است

منابع[ویرایش]

  • ویکیپدیا انگلیسی