نوترکیبی ژنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نوترکیبی

نوترکیبی ژنتیکی فرآیندی است؛ که طی آن مولکول اسیدنوکلئیک شکسته شده و به شکل های مختلف به یکدیگر متصل می شوند. این عمل در بیشتر مواقع مربوط به دنا [۱] و گاهی در رنا [۲] نیز دیده می شود. نوترکیبی می تواند بین فام‌تن های[۳] هم‌ساخت[۴] باشد که به آن نوترکیبی هم‌ساخت گفته می شود و گاهی نیز بین فام‌تن های مختلف رخ دهد. نوترکیبی به طور معمول روشی برای ترمیم دنای پیش هسته ای ها [۵] و هوهسته ای ها[۶] می باشد. در هوهسته‌ای ها در میوز رخ داده و به آن فرآیند چلیپایگی[۷] می گویند. در طی آن جابه جایی فام تن های پدر و مادری رخ می دهد و می‌تواند سبب تولید دگره‌های[۸] جدید شود. در سیستم ایمنی این فرآیند نقش بسیار مهمی را ایفا می کند وسبب مقاومت بدن در مقابل بیماریزاهای مختلف می شود.

کاربرد نوترکیبی در مهندسی ژنتیک[ویرایش]

در مهندسی ژنتیک فرآیند نوترکیبی بسیار پرکاربرد است . به وسیله ی آن می توان ژنوم موجودات مختلف را به موجودی دیگر وارد کرد . به طوریکه یک قطعه ژن هدف رامیتوان حذف یااضافه کرد. در داروسازی از این روش استفاده کرده و بسیاری ازژنها را دچار تغییر می کنند.به این منظور در مهندسی پروتئین ها سبب تغییر در پروتئین ها می شوند .

نوترکیبی غیر‌هم‌ساخت زمانی صورت می گیرد که تبادل قطعات بین توالی هایی بدون همولوژی صورت گیرد.

برای نوترکیبی در موجودات مختلف زیمایه های [۹] مختلف به کار میرود در پیش هسته ای ها زیمایه ی RecA در نوترکیبی با شکست دورشته ای نقش دارد در مخمرو دیگر هوهسته ها دو نوترکیب‌سازبرای شکست های دورشته‌ای نیاز است یکی RAD۵۱ که هم در میوز و هم در میتوز نقش دارد . و دیگری DMC۱ که تنها در میوز این عمل را به انجام می رساند.

تبدیل ژنی[ویرایش]

در فرآیند تبدیل ژنی که به دنبال تبادل قطعات دنا انجام می شود قطعه‌ای از دنا تغییر می کند؛ بدون آن که جهش به حساب بیاید. این عمل در طی میوز و یاخته های ژنی بسیار رخ داده و در یاخته‌های بدنی کمتر دیده می شود. در طی آن یک فام‌تن رونوشتی از توالی خود را روی دیگری می چسباند بدون آن که توالی خودش دچار تغییر شود.

پیوند به بیرون[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان دی‌ان‌ای است
  2. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آران‌ای است
  3. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان کروموزوم است
  4. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان همولوگ است
  5. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان پروکاریوت است
  6. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان هوهسته ای است
  7. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان کراسینگ اوور است
  8. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آلل است
  9. این واژه مطابق با واژه های گردآوری شده ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگردان آنزیم است

منابع[ویرایش]

  • ویکیپدیاانگلیسی