پرش به محتوا

الگو:Taxonomy/Primatomorpha

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
حوزه: یوکاریوت  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): پشت‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): همه‌زیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): ریسزیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: جانوران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: دوسوئیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: نفروزوا  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: دوم‌دهانیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: طنابداران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: جمجمه‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: مهره‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: آرواره‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوآرواره‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: پیوسته‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: چهاراندامان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: خزنده‌ریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: آب‌پرده‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هم‌کمانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
..... .....
کلاد: پستاندارسانان /skip  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: پستانداران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوددان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرورده: جفت‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: جزآفریقاجفت‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلان‌راسته: شمال‌هوددان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاراسته: هونیاسنجابک‌مانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
Grandordo-mb: هونیاکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
Mirordo-mb: نخستی‌ریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]


نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Euarchonta [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: mirordo-mb (به صورت Mirordo-mb نمایش می‌یابد)
پیوند: نخستی‌ریختان
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: no
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: