الگو:شاه‌خزنده‌ریختان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

برابرها:

 • باخترمرغان Hesperornithes
 • بال‌انگشتی‌ها، دایناسورهای بالدار Pterosauria
 • پادمرغان Enantiornithes
 • پرنده‌پایان Avemetatarsalia
 • پرنده‌سانان Avialae
 • پرنده‌سوسماران Ornithosuchidae
 • پرنده‌گَردَنان Ornithodira
 • پرنده‌کفلان، پرنده‌وَرَکیان Ornithischia
 • تمساح‌سانان Crocodylomorpha
 • چمباتمه‌ای‌ها، کروروتارسی Crurotarsi
 • خزندگان Reptiles
 • خزنده‌کفلان، خزنده‌ورکیان، کلپک‌ورکیان Saurischia
 • دایناسورسانان Dinosauromorpha
 • دایناسورهای فرمانروا Archosaur
 • دوکاوان Diapsida
 • دیرین‌آروارگان Paleognathae
 • رایی‌سوسماران Rauisuchia
 • سخت‌اهرم Scleromochlus
 • سرخ‌سوسماران Erythrosuchidae
 • سوسماران Crocodilia
 • سوسماریان Sauropsida
 • سه‌لبه‌سوسمارسانان، تریلوفوسورها Trilophosauria
 • شاه‌سوسماران Archosaurs
 • شاه‌سوسماران، آرکوسورها Archosaurs
 • شاه‌سوسمارسانان Archosauromorpha
 • عقابی‌ها، اتوسور، Aetosaur
 • کوریستودرا Choristodera
 • گیاهی‌ها، فیتوسورها Phytosauria
 • ماهی‌مرغ Ichthyornis
 • مرغ کنفوسیوس، کنفوسیوسورنیس Confuciusornis
 • منقاردار، رینکوسور Rhynchosaur
 • نخست‌سوسماران Proterosuchidae
 • نخست‌کامپسایان Proterochampsidae (champsa: احتمالاً ایزدی اژدهاگونه در مصر باستان)
 • نوآروارگان Neognathae
 • نومرغان Neornithes
 • نیاپرنده، آرکئوپتریکس Archaeopteryx
 • نیاسوسماران Prolacertiformes, protorosaurs
 • یوپارکری‌سانان Euparkeriidae


منابع ترجمهٔ نام‌ها: