الگو:خون‌خوراکان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرها:

 • پشه mosquito
 • پشه تسه‌تسه tsetse fly
 • پشه خاکی sandfly
 • مگس‌ریزه midge
 • جرب خرمن chigger
 • زالو leech
 • ساس bedbug
 • سن ضارب assassin bug
 • سیاه‌مگس blackfly
 • شپش louse
 • کک flea
 • کنه tick
 • هیره mite
 • کرم قلاب‌دار Ancylostoma
 • بیماری خواب sleeping sickness
 • بیماری شاگاس Chagas disease
 • بیماری لایم Lyme disease
 • تب استخوان‌شکن، تب دنگ/دانگ/دنگی dengue fever
 • تب نیل غربی West Nile fever
 • تولارمی tularemia
 • تیفوس typhus
 • تیفوس کنه‌ای Rocky Mountain spotted fever
 • طاعون bubonic plague
 • فیلاریاز filariasis
 • ورم ویروسی مغز St. Louis encephalitis
 • هاری rabies
 • چوپاکابرا Chupacabra

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hematophagy