الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:جعبه اطلاعات حزب سیاسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات حزب سیاسی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}

{{{نام بومی}}}
نام {{{زبان ۱}}}{{{نام زبان ۱}}}
نام {{{زبان ۲}}}{{{نام زبان ۲}}}
نام {{{زبان ۳}}}{{{نام زبان ۳}}}
نام {{{زبان ۴}}}{{{نام زبان ۴}}}
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
رهبر{{{رهبر}}}
رئیس{{{رئیس}}}
دبیر اول{{{دبیر اول}}}
دبیرکل{{{دبیرکل}}}
هیئت رئیسه{{{هیئت رئیسه}}}
کمیته دائمی{{{کمیته دائمی}}}
دبیر{{{دبیر}}}
سخنگو{{{سخنگوی}}}
{{{رهبر ۱ عنوان}}}{{{رهبر ۱ نام}}}
{{{رهبر ۲ عنوان}}}{{{رهبر ۲ نام}}}
{{{رهبر ۳ عنوان}}}{{{رهبر ۳ نام}}}
{{{رهبر ۴ عنوان}}}{{{رهبر ۴ نام}}}
{{{رهبر ۵ عنوان}}}{{{رهبر ۵ نام}}}
بنیان‌گذاران{{{بنیانگذاران}}}
بنیان‌گذاری{{{تأسیس}}}
ثبت‌شده{{{ثبت‌شده}}}
قانونی‌شده{{{قانونی‌شده}}}
انحلال و برچینش{{{انحلال}}}
ادغام از{{{ادغام}}}
انشعاب از{{{انشعاب}}}
پیشین{{{سابق}}}
ادغام در{{{ادغام در}}}
پسین{{{جانشین}}}
ستاد{{{مرکز فرماندهی}}}
روزنامه{{{روزنامه}}}
اندیشکده{{{اندیشکده}}}
شاخه دانشجویی{{{شاخه دانشجویی}}}
شاخه جوانان{{{شاخه جوانان}}}
شاخه زنان{{{شاخه زنان}}}
{{{جناح ۱ عنوان}}}{{{جناح ۱}}}
{{{جناح ۲ عنوان}}}{{{جناح ۲}}}
{{{جناح ۳ عنوان}}}{{{جناح ۳}}}
{{{جناح ۴ عنوان}}}{{{جناح ۴}}}
اعضای ثبت‌نام کرده  ({{{سال عضویت}}}){{{عضویت}}}
مرام سیاسی{{{ایدئولوژی}}}
طیف سیاسی{{{طیف سیاسی}}}
دین{{{دین}}}
وابستگی ملی{{{ملی}}}
وابستگی منطقه‌ای{{{وابستگی منطقه‌ای}}}
وابستگی اروپایی{{{اروپایی}}}
وابستگی قاره‌ای{{{وابستگی قاره‌ای}}}
وابستگی بین‌المللی{{{بین‌المللی}}}
گروه پارلمانی اروپایی{{{گروه پارلمانی اروپایی}}}
{{{وابستگی ۱ عنوان}}}{{{وابستگی ۱}}}
{{{وابستگی ۲ عنوان}}}{{{وابستگی ۲}}}
رنگ رسمی{{{رنگ}}}
شعار{{{شعار}}}
سرود{{{سرود}}}
{{{خالی ۱ عنوان}}}{{{خالی ۱}}}
{{{خالی ۲ عنوان}}}{{{خالی ۲}}}
{{{خالی ۳ عنوان}}}{{{خالی ۳}}}
{{{خالی ۴ عنوان}}}{{{خالی ۴}}}
{{{کرسی ۱ عنوان}}}{{{کرسی ۱}}}
{{{کرسی ۲ عنوان}}}{{{کرسی ۲}}}
{{{کرسی ۳ عنوان}}}{{{کرسی ۳}}}
{{{کرسی ۴ عنوان}}}{{{کرسی ۴}}}
{{{کرسی ۵ عنوان}}}{{{کرسی ۵}}}
{{{کرسی ۶ عنوان}}}{{{کرسی ۶}}}
{{{کرسی ۷ عنوان}}}{{{کرسی ۷}}}
{{{کرسی ۸ عنوان}}}{{{کرسی ۸}}}
{{{کرسی ۹ عنوان}}}{{{کرسی ۹}}}
{{{کرسی ۱۰ عنوان}}}{{{کرسی ۱۰}}}
{{{کرسی ۱۱ عنوان}}}{{{کرسی ۱۱}}}
نماد انتخاباتی
{{{نماد}}}
{{{عنوان پرچم}}}
[[File:{{{پرچم}}}|frameless|alt={{{عنوان پرچم}}}|upright=0.6|{{{عنوان پرچم}}}]]
وبگاه
{{{وبگاه}}}

{{{پانوشت}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات محل برگزاری
|شماره رنگ       = 
|نام          = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام بومی       = 
|زبان نام بومی     = 
|آرم          = 
|اندازه نشان‌واره    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس        = 
|زبان ۱        = 
|نام زبان ۱      = 
|زبان ۲        = 
|نام زبان ۲      = 
|زبان ۳        = 
|نام زبان ۳      = 
|زبان ۴        = 
|نام زبان ۴      = 
|کوته‌نوشت       = 
|رهبر         = 
|رئیس         = 
|دبیر اول       = 
|دبیرکل        = 
|هیئت رئیسه      = 
|کمیته دائمی      = 
|دبیر         = 
|سخنگوی        = 
|رهبر ۱ عنوان     = <!-- تا ۱۰ رهبر -->
|رهبر ۱ نام      = <!-- تا ۱۰ رهبر -->
|بنیانگذار       = <!-- می‌توانید از "|بنیانگذاران =" نیز استفاده کنید. -->
|بنیان‌گذاری      = <!-- می‌توانید از "|تأسیس =" نیز استفاده کنید. -->
|ثبت‌شده        = <!-- تاریخ ثبت -->
|قانونی‌شده       = 
|انحلال         = <!-- می‌توانید از "|برچینش =" نیز استفاده کنید. -->
|ادغام         = <!-- پدید آمده با ادغام از احزاب دیگر -->
|انشعاب        = 
|سابق         = 
|ادغام در       = 
|جانشین        = 
|مرکز فرماندهی     = 
|روزنامه        = 
|اندیشکده       = 
|شاخه دانشجویی     = 
|شاخه جوانان      = 
|شاخه زنان       = 
|جناح ۱ عنوان     = 
|جناح ۱        = 
|جناح ۲ عنوان     = 
|جناح ۲        = 
|جناح ۳ عنوان     = 
|جناح ۳        = 
|جناح ۴ عنوان     = 
|جناح ۴        = 
|سال عضویت       = 
|عضویت         = 
|ایدئولوژی       = 
|طیف سیاسی       = 
|دین          = 
|ملی          = 
|وابستگی منطقه‌ای    = <!-- می‌توانید از "|منطقه‌ای =" نیز استفاده کنید. -->
|اروپایی        = <!-- وابستگی اروپایی -->
|وابستگی قاره‌ای    = <!-- می‌توانید از "|قاره‌ای =" نیز استفاده کنید. -->
|بین‌المللی       = <!-- وابستگی بین‌المللی -->
|گروه پارلمانی اروپایی = 
|وابستگی ۱ عنوان    = <!-- برای دیگر وابستگی‌ها -->
|وابستگی ۱       = <!-- برای دیگر وابستگی‌ها -->
|وابستگی ۲ عنوان    = 
|وابستگی ۲       = 
|رنگ          = 
|شعار         = 
|سرود         = 
|خالی ۱ عنوان     = <!-- تا ۴ عنوان -->
|خالی ۱        = <!-- تا ۴ عنوان -->
|کرسی ۱ عنوان     = <!-- تا ۱۰ کرسی -->
|کرسی ۱        = <!-- تا ۱۰ کرسی -->
|نماد         = 
|پرچم         = 
|عنوان پرچم      = 
|وبگاه         = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|کشور         = 
|country_dab1     = 
|دولت         = 
|parties_dab1     = 
|elections_dab1    = 
|کشور۲         = 
|country_dab2     = 
|parties_dab2     = 
|پانوشت        = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox political party
| name = 
| native_name = 
| native_name_lang =
| lang1 = 
| name_lang1 = 
| lang2 = 
| name_lang2 = 
| lang3 = 
| name_lang3 = 
| lang4 = 
| name_lang4 = 
| logo =
| logo_size =
| logo_upright =
| logo_alt =
| caption =
| colorcode =     <!-- HTML color code (e.g. "red", "#FF0000" or Party metadata color template) otherwise "transparent" -->
| abbreviation =   <!-- official abbreviation or | abbr = -->
| leader = 
| president = 
| chairperson =    <!-- or | chairman = -->
| general_secretary =
| first_secretary =
| secretary_general = 
| presidium =
| standing_committee =
| secretary =
| spokesperson =   <!-- or | spokesman = -->
| leader1_title = 
| leader1_name = 
| leader2_title = 
| leader2_name = 
| leader3_title = 
| leader3_name = 
| leader4_title = 
| leader4_name = 
| leader5_title = 
| leader5_name = 
| founder =      <!-- or | founders = -->
| founded =      <!-- or | foundation = use {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| registered = 
| legalised =     <!-- or | legalized = -->
| dissolved =     <!-- or | banned = or | dissolution = use {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| merger = 
| split = 
| predecessor = 
| merged = 
| successor = 
| headquarters = 
| newspaper = 
| think_tank = 
| student_wing = 
| youth_wing = 
| womens_wing = 
| wing1_title = 
| wing1 = 
| wing2_title = 
| wing2 = 
| wing3_title = 
| wing3 = 
| wing4_title = 
| wing4 = 
| membership_year = 
| membership = 
| ideology = 
| position =
| religion = 
| national = 
| regional =     <!-- or | regional affiliation = -->
| european = 
| continental =    <!-- or | continental affiliation = -->
| international = 
| europarl = 
| affiliation1_title = 
| affiliation1 = 
| affiliation2_title =
| affiliation2 =
| colors =      <!-- or | colours = -->
| slogan = 
| anthem = 
| blank1_title = 
| blank1 = 
| blank2_title = 
| blank2 = 
| blank3_title = 
| blank3 = 
| blank4_title = 
| blank4 = 
| seats1_title = 
| seats1 =      <!-- {{Infobox political party/seats|50|100|hex=#ff0000}} -->
| seats2_title = 
| seats2 = 
| seats3_title = 
| seats3 = 
| seats4_title =   <!-- up to | seats11_title = -->
| seats4 =      <!-- up to | seats11 = -->
| symbol = 
| flag = 
| flag_title =
| flag_alt =
| website = 
| state =       <!-- or | country = -->
| country =      <!-- or | state = -->
| country_dab1 = 
| parties_dab1 = 
| elections_dab1 = 
| country2 = 
| country_dab2 = 
| parties_dab2 = 
| elections_dab2 = 
| footnotes = 
}}

نمونه

حزب دمکرات کردستان ایران

حدکا
دبیرکلمصطفی هجری
سخنگوحسن شرفی
بنیان‌گذارقاضی محمد
بنیان‌گذاری۱۳۲۴
ستادکویه، کردستان عراق
روزنامهکوردستان
شاخه دانشجوییاتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران
شاخه جواناناتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران
شاخه زناناتحادیه زنان دموکرات کردستان ایران
شاخه مسلحعقاب‌های زاگرس
مرام سیاسیملی‌گرایی کردی
ملی‌گرایی لیبرال
ملی‌گرایی پان
سوسیال دموکراسی
وابستگی ملیکنگره ملیت‌های ایران فدرال
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
تلویزیونتیشک تی وی
وبگاه
{{جعبه اطلاعات حزب سیاسی
| نام       = حزب دمکرات کردستان ایران
| نام بومی     = حدکا
|زبان ۱      =
| نام زبان ۱    =
| زبان ۲      =
| نام زبان ۲    =
| زبان ۳      =
| نام زبان ۳    =
| زبان ۴      =
| نام زبان ۴    =
| آرم       = [[پرونده:Pdki logo.jpg|150px]]
| شماره رنگ    =
| رهبر       =
| رئیس       =
| رئیس‌جمهور    =
| دبیرکل      = [[مصطفی هجری]]
| سخنگوی      = [[حسن شرفی]]
| بنیانگذار    = [[قاضی محمد]]
| رهبر ۱ عنوان   = قاضی محمد
| رهبر ۱ نام    =
| رهبر ۲ عنوان   =
| رهبر ۲ نام    =
| رهبر ۳ عنوان   =
| رهبر ۳ نام    =
| رهبر ۴ عنوان   =
| رهبر ۴ نام    =
| رهبر ۵ عنوان   =
| رهبر ۵ نام    =
| آرمان      =
| تأسیس      = [[۱۳۲۴]]
| انحلال      =
| ادغام      =
| انشعاب      = 
| سابق       =
| جانشین      =
| مرکز فرماندهی  = [[کویه]]، [[کردستان عراق]]
| روزنامه     = کوردستان
| شاخه دانشجویی  = اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران
| شاخه جوانان   = اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران
| جناح ۱ عنوان   = شاخه زنان
| جناح ۱      = اتحادیه زنان دموکرات کردستان ایران
| جناح ۲ عنوان   = شاخه مسلح
| جناح ۲      = [[عقاب‌های زاگرس]]
| شاخه ۳ عنوان   =
| شاخه ۳      =
| سال عضویت    =
| عضویت      =
| ایدئولوژی    = [[ملی‌گرایی کردی]]{{سخ}}[[ملی‌گرایی لیبرال]]{{سخ}}[[ملی‌گرایی پان]]{{سخ}}[[سوسیال دموکراسی]]
| مذهب       =
| ملی       = [[کنگره ملیت‌های ایران فدرال]]{{سخ}}[[همبستگی برای آزادی و برابری در ایران]]
| بین‌المللی    =
| اروپایی     =
| مجلس (پارلمان)  =
| وابستگی ۱ عنوان =
| وابستگی ۱    =
| رنگ       =
| نماد       =
| پرچم       =
| خالی ۱ عنوان   = نشریه رسمی
| خالی ۱      =
| خالی ۲ عنوان   = تلویزیون
| خالی ۲      = [[تیشک تی وی]]
| خالی ۳ عنوان   =
| خالی ۳      =
| وبگاه      = [https://www.kurdistanmedia.com/farsi کردستان مدیا]
| کشور       = ایران
| کشور ۲      =
| دولت       =
| پانوشت      =
}}

زیرالگوها

رده ردیابی

الگوهای مرتبط