الگو:جعبه اطلاعات حزب سیاسی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات حزب سیاسی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}

{{{نام بومی}}}
نام {{{زبان ۱}}}{{{نام زبان ۱}}}
نام {{{زبان ۲}}}{{{نام زبان ۲}}}
نام {{{زبان ۳}}}{{{نام زبان ۳}}}
نام {{{زبان ۴}}}{{{نام زبان ۴}}}
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
رهبر{{{رهبر}}}
رئیس{{{رئیس}}}
دبیر اول{{{دبیر اول}}}
دبیرکل{{{دبیرکل}}}
هیئت رئیسه{{{هیئت رئیسه}}}
کمیته دائمی{{{کمیته دائمی}}}
دبیر{{{دبیر}}}
سخنگو{{{سخنگوی}}}
{{{عنوان رهبر ۱}}}{{{نام رهبر ۱}}}
{{{عنوان رهبر ۲}}}{{{نام رهبر ۲}}}
{{{عنوان رهبر ۳}}}{{{نام رهبر ۳}}}
{{{عنوان رهبر ۴}}}{{{نام رهبر ۴}}}
{{{عنوان رهبر ۵}}}{{{نام رهبر ۵}}}
بنیان‌گذاران{{{بنیانگذاران}}}
بنیان‌گذاری{{{تأسیس}}}
ثبت‌شده{{{ثبت‌شده}}}
قانونی‌شده{{{قانونی‌شده}}}
انحلال و برچینش{{{انحلال}}}
ادغام از{{{ادغام}}}
انشعاب از{{{انشعاب}}}
پیشین{{{پیشین}}}
ادغام در{{{ادغام در}}}
ستاد{{{ستاد}}}
روزنامه{{{روزنامه}}}
اندیشکده{{{اندیشکده}}}
شاخه دانشجویی{{{شاخه دانشجویی}}}
شاخه جوانان{{{شاخه جوانان}}}
شاخه زنان{{{شاخه زنان}}}
{{{عنوان جناح ۱}}}{{{جناح ۱}}}
{{{عنوان جناح ۲}}}{{{جناح ۲}}}
{{{عنوان جناح ۳}}}{{{جناح ۳}}}
{{{عنوان جناح ۴}}}{{{جناح ۴}}}
اعضای ثبت‌نام کرده  ({{{سال عضویت}}}){{{عضویت}}}
مرام سیاسی{{{ایدئولوژی}}}
طیف سیاسی{{{طیف سیاسی}}}
دین{{{دین}}}
وابستگی ملی{{{ملی}}}
وابستگی منطقه‌ای{{{وابستگی منطقه‌ای}}}
وابستگی اروپایی{{{اروپایی}}}
وابستگی قاره‌ای{{{وابستگی قاره‌ای}}}
وابستگی بین‌المللی{{{بین‌المللی}}}
گروه پارلمانی اروپایی{{{گروه پارلمانی اروپایی}}}
{{{عنوان وابستگی ۱}}}{{{وابستگی ۱}}}
{{{عنوان وابستگی ۲}}}{{{وابستگی ۲}}}
رنگ رسمی{{{رنگ}}}
شعار{{{شعار}}}
سرود{{{سرود}}}
{{{عنوان خالی ۱}}}{{{خالی ۱}}}
{{{عنوان خالی ۲}}}{{{خالی ۲}}}
{{{عنوان خالی ۳}}}{{{خالی ۳}}}
{{{عنوان خالی ۴}}}{{{خالی ۴}}}
{{{عنوان کرسی ۱}}}{{{کرسی ۱}}}
{{{عنوان کرسی ۲}}}{{{کرسی ۲}}}
{{{عنوان کرسی ۳}}}{{{کرسی ۳}}}
{{{عنوان کرسی ۴}}}{{{کرسی ۴}}}
{{{عنوان کرسی ۵}}}{{{کرسی ۵}}}
{{{عنوان کرسی ۶}}}{{{کرسی ۶}}}
{{{عنوان کرسی ۷}}}{{{کرسی ۷}}}
{{{عنوان کرسی ۸}}}{{{کرسی ۸}}}
{{{عنوان کرسی ۹}}}{{{کرسی ۹}}}
{{{عنوان کرسی ۱۰}}}{{{کرسی ۱۰}}}
{{{عنوان کرسی ۱۱}}}{{{کرسی ۱۱}}}
نماد انتخاباتی
{{{نماد}}}
{{{عنوان پرچم}}}
[[پرونده:{{{پرچم}}}|بی‌قاب|جایگزین={{{عنوان پرچم}}}|ایستاده=0.6]]
وبگاه
{{{وبگاه}}}

{{{پانوشت}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات حزب سیاسی
|کد رنگ        = 
|نام          = <!-- در صورت خالی بودن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|نام بومی       = 
|زبان نام بومی     = 
|نشان‌واره       = 
|اندازه نشان‌واره    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|زیرنویس        = 
|زبان ۱        = 
|نام زبان ۱      = 
|زبان ۲        = 
|نام زبان ۲      = 
|زبان ۳        = 
|نام زبان ۳      = 
|زبان ۴        = 
|نام زبان ۴      = 
|کوته‌نوشت       = 
|رهبر         = 
|رئیس         = 
|دبیر اول       = 
|دبیرکل        = 
|هیئت رئیسه      = 
|کمیته دائمی      = 
|دبیر         = 
|سخنگوی        = 
|عنوان رهبر ۱     = <!-- تا ۱۰ رهبر -->
|نام رهبر ۱      = <!-- تا ۱۰ رهبر -->
|بنیانگذار       = <!-- می‌توانید از "|بنیانگذاران =" نیز استفاده کنید. -->
|بنیان‌گذاری      = <!-- می‌توانید از "|تأسیس =" نیز استفاده کنید. -->
|ثبت‌شده        = <!-- تاریخ ثبت -->
|قانونی‌شده       = 
|انحلال         = <!-- می‌توانید از "|برچینش =" نیز استفاده کنید. -->
|ادغام         = <!-- پدید آمده با ادغام از احزاب دیگر -->
|انشعاب        = 
|پیشین         = 
|ادغام در       = 
|پسین         = 
|ستاد         = 
|روزنامه        = 
|اندیشکده       = 
|شاخه دانشجویی     = 
|شاخه جوانان      = 
|شاخه زنان       = 
|جناح ۱ عنوان     = 
|جناح ۱        = 
|جناح ۲ عنوان     = 
|جناح ۲        = 
|جناح ۳ عنوان     = 
|جناح ۳        = 
|جناح ۴ عنوان     = 
|جناح ۴        = 
|سال عضویت       = 
|عضویت         = 
|ایدئولوژی       = 
|طیف سیاسی       = 
|دین          = 
|ملی          = 
|وابستگی منطقه‌ای    = <!-- می‌توانید از "|منطقه‌ای =" نیز استفاده کنید. -->
|اروپایی        = <!-- وابستگی اروپایی -->
|وابستگی قاره‌ای    = <!-- می‌توانید از "|قاره‌ای =" نیز استفاده کنید. -->
|بین‌المللی       = <!-- وابستگی بین‌المللی -->
|گروه پارلمانی اروپایی = 
|عنوان وابستگی ۱    = <!-- برای دیگر وابستگی‌ها -->
|وابستگی ۱       = <!-- برای دیگر وابستگی‌ها -->
|عنوان وابستگی ۲    = 
|وابستگی ۲       = 
|رنگ          = 
|شعار         = 
|سرود         = 
|عنوان خالی ۱     = <!-- تا ۴ عنوان -->
|خالی ۱        = <!-- تا ۴ عنوان -->
|عنوان کرسی ۱     = <!-- تا ۱۰ کرسی -->
|کرسی ۱        = <!-- تا ۱۰ کرسی -->
|نماد         = 
|پرچم         = 
|عنوان پرچم      = 
|وبگاه         = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|کشور         = 
|country_dab1     = 
|دولت         = 
|parties_dab1     = 
|elections_dab1    = 
|کشور۲         = 
|country_dab2     = 
|parties_dab2     = 
|پانوشت        = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox political party
| name = 
| native_name = 
| native_name_lang =
| lang1 = 
| name_lang1 = 
| lang2 = 
| name_lang2 = 
| lang3 = 
| name_lang3 = 
| lang4 = 
| name_lang4 = 
| logo =
| logo_size =
| logo_upright =
| logo_alt =
| caption =
| colorcode =     <!-- HTML color code (e.g. "red", "#FF0000" or Party metadata color template) otherwise "transparent" -->
| abbreviation =   <!-- official abbreviation or | abbr = -->
| leader = 
| president = 
| chairperson =    <!-- or | chairman = -->
| general_secretary =
| first_secretary =
| secretary_general = 
| presidium =
| standing_committee =
| secretary =
| spokesperson =   <!-- or | spokesman = -->
| leader1_title = 
| leader1_name = 
| leader2_title = 
| leader2_name = 
| leader3_title = 
| leader3_name = 
| leader4_title = 
| leader4_name = 
| leader5_title = 
| leader5_name = 
| founder =      <!-- or | founders = -->
| founded =      <!-- or | foundation = use {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| registered = 
| legalised =     <!-- or | legalized = -->
| dissolved =     <!-- or | banned = or | dissolution = use {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| merger = 
| split = 
| predecessor = 
| merged = 
| successor = 
| headquarters = 
| newspaper = 
| think_tank = 
| student_wing = 
| youth_wing = 
| womens_wing = 
| wing1_title = 
| wing1 = 
| wing2_title = 
| wing2 = 
| wing3_title = 
| wing3 = 
| wing4_title = 
| wing4 = 
| membership_year = 
| membership = 
| ideology = 
| position =
| religion = 
| national = 
| regional =     <!-- or | regional affiliation = -->
| european = 
| continental =    <!-- or | continental affiliation = -->
| international = 
| europarl = 
| affiliation1_title = 
| affiliation1 = 
| affiliation2_title =
| affiliation2 =
| colors =      <!-- or | colours = -->
| slogan = 
| anthem = 
| blank1_title = 
| blank1 = 
| blank2_title = 
| blank2 = 
| blank3_title = 
| blank3 = 
| blank4_title = 
| blank4 = 
| seats1_title = 
| seats1 =      <!-- {{Infobox political party/seats|50|100|hex=#ff0000}} -->
| seats2_title = 
| seats2 = 
| seats3_title = 
| seats3 = 
| seats4_title =   <!-- up to | seats11_title = -->
| seats4 =      <!-- up to | seats11 = -->
| symbol = 
| flag = 
| flag_title =
| flag_alt =
| website = 
| state =       <!-- or | country = -->
| country =      <!-- or | state = -->
| country_dab1 = 
| parties_dab1 = 
| elections_dab1 = 
| country2 = 
| country_dab2 = 
| parties_dab2 = 
| elections_dab2 = 
| footnotes = 
}}

نمونه

حزب دمکرات کردستان ایران

حدکا
دبیرکلمصطفی هجری
سخنگوحسن شرفی
بنیان‌گذارقاضی محمد
بنیان‌گذاری۱۳۲۴
روزنامهکوردستان
شاخه دانشجوییاتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران
شاخه جواناناتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران
شاخه زناناتحادیه زنان دموکرات کردستان ایران
شاخه مسلحعقاب‌های زاگرس
مرام سیاسیملی‌گرایی کردی
ملی‌گرایی لیبرال
ملی‌گرایی پان
سوسیال دموکراسی
وابستگی ملیکنگره ملیت‌های ایران فدرال
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
تیشک تی وی
وبگاه
{{جعبه اطلاعات حزب سیاسی
| نام       = حزب دمکرات کردستان ایران
| نام بومی     = حدکا
|زبان ۱      =
| نام زبان ۱    =
| زبان ۲      =
| نام زبان ۲    =
| زبان ۳      =
| نام زبان ۳    =
| زبان ۴      =
| نام زبان ۴    =
| آرم       = [[پرونده:Pdki logo.jpg|150px]]
| شماره رنگ    =
| رهبر       =
| رئیس       =
| رئیس‌جمهور    =
| دبیرکل      = [[مصطفی هجری]]
| سخنگوی      = [[حسن شرفی]]
| بنیانگذار    = [[قاضی محمد]]
| عنوان رهبر ۱   = قاضی محمد
| نام رهبر ۱    =
| عنوان رهبر ۲   =
| نام رهبر ۲    =
| عنوان رهبر ۳   =
| نام رهبر ۳    =
| عنوان رهبر ۴   =
| نام رهبر ۴    =
| عنوان رهبر ۵   =
| نام رهبر ۵    =
| آرمان      =
| تأسیس      = [[۱۳۲۴]]
| انحلال      =
| ادغام      =
| انشعاب      = 
| پیشین      =
| پسین       =
| مرکز فرماندهی  = [[کویه]]، [[کردستان عراق]]
| روزنامه     = کوردستان
| شاخه دانشجویی  = اتحادیه دانشجویان دموکرات کردستان ایران
| شاخه جوانان   = اتحادیه جوانان دموکرات کردستان ایران
| عنوان جناح ۱   = شاخه زنان
| جناح ۱      = اتحادیه زنان دموکرات کردستان ایران
| عنوان جناح ۲   = شاخه مسلح
| جناح ۲      = [[عقاب‌های زاگرس]]
| عنوان شاخه ۳   =
| شاخه ۳      =
| سال عضویت    =
| عضویت      =
| ایدئولوژی    = [[ملی‌گرایی کردی]]{{سخ}}[[ملی‌گرایی لیبرال]]{{سخ}}[[ملی‌گرایی پان]]{{سخ}}[[سوسیال دموکراسی]]
| مذهب       =
| ملی       = [[کنگره ملیت‌های ایران فدرال]]{{سخ}}[[همبستگی برای آزادی و برابری در ایران]]
| بین‌المللی    =
| اروپایی     =
| مجلس (پارلمان)  =
| عنوان وابستگی ۱ =
| وابستگی ۱    =
| رنگ       =
| نماد       =
| پرچم       =
| عنوان خالی ۱   = نشریه رسمی
| خالی ۱      =
| عنوان خالی ۲  = تلویزیون
| خالی ۲      = [[تیشک تی وی]]
| عنوان خالی ۳   =
| خالی ۳      =
| وبگاه      = [https://www.kurdistanmedia.com/farsi کردستان مدیا]
| کشور       = ایران
| کشور۲      =
| دولت       =
| پانوشت      =
}}

زیرالگوها

رده ردیابی

الگوهای مرتبط