پدیدارشناسی روح

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ف‍ن‍وم‍ن‍ول‍وژی روح: پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی ذه‍ن
Phanomenologie des Geistes
Phänomenologie des Geistes.jpg
نویسندهه‍گ‍ل، گ‍ئ‍ورگ وی‍ل‍ه‍ل‍م ف‍ری‍دری‍ش
برگردانندهزی‍ب‍ا ج‍ب‍ل‍ی
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات ش‍ف‍ی‍ع‍ی
محل نشرت‍ه‍ران
تاریخ نشر
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۲
شابک964-7843-02-X
تعداد صفحات۷۱۹ ص
زبانآلمانی
پیش‌گفتار پدیدارشناسی جان
Vorrede zur phanomenologie des Geistes
نویسندهه‍گ‍ل، گ‍ئ‍ورگ وی‍ل‍ه‍ل‍م ف‍ری‍دری‍ش
برگردانندهباقر پرهام
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات آگاه
محل نشرتهران
تاریخ نشر
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۷
شابک۹۷۸-۹۶۴-۴۱۶-۰۹۴-۳
تعداد صفحات۱۳۸ ص
موضوعشناخت (فلسفه)
زبانآلمانی

پدیده‌شناسی روح یا پدیدارشناسی روح یا پدیدارشناسی جان[۱] یا پدیدارشناسی ذهن[۲] یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هگل است. این کتاب را زیبا جبلی با عنوان فنومنولوژی روح و باقر پرهام با عنوان پدیدارشناسی جان به فارسی ترجمه کرده‌اند.

ارزش این کتاب در آن است که اولاً می‌توان آن را اولین کتاب هگلی هگل نامید که در آن وی به تمامی از چهارچوب اندیشه‌های پیشینیانش، به ویژه کانت و شلینگ، رهایی یافته و خود را به عنوان فیلسوفی صاحب سبک نشان می‌دهد. ثانیاً پدیدارشناسی روح واجد چنان نظام فلسفی عمیقی است که حتی اگر هگل، غیر از آن، هیچ کتاب دیگری نمی‌نوشت، این کتاب به تنهایی این قابلیت را داشت که هگل را به فیلسوفی بزرگ بدل سازد.[۳]

ترجمه به زبان فارسی[ویرایش]

از کتاب پدیدارشناسی روح تاکنون سه ترجمه به زبان فارسی در ایران به چاپ رسیده است:

 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، ف‍ن‍وم‍ن‍ول‍وژی‌ روح‌: پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ ذه‍ن‌، ت‍رج‍م‍ۀ زی‍ب‍ا ج‍ب‍ل‍ی‌، ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۲.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، پدیدارشناسی جان، ترجمه باقر پرهام، تهران: کندوکاو‏‫، ۱۳۹۳.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، دانش پدیدار‌شناسی روح، ترجمه ابراهیم ملک‌اسماعیلی، تهران: نگاه‏‫، ۱۳۹۵.

همچنین چندین ترجمه نیز از خلاصه و یا بخش‌های مختلفی مانند پیشگفتار یا فصل‌های مختلف ان به زبان فارسی انجام شده‌است.

 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، پیش‌گفتار پدیدارشناسی جان، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: آگاه‏‫، ۱۳۸۷.
 • وال‌، ژان‌ آن‍دره‌، ناخشنودی آگاهی در فلسفه‌ی هگل، به همراه فصل ارباب و بنده، ترجمه‌ی باقر پرهام، تهران: آگاه‏‫، ۱۳۸۷.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، پدیدارشناسی روح هگل، مقدمه‌نویس چ مان فیندلی، آلکساندرکوژو،‌ ترجمۀ بهمن اصلاح‌پذیر، تهران: روزآمد‏‫، ۱۳۹۳.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، پدیدارشناسی روح، ترجمۀ بهرام عباسی، تهران: لوح فکر‏‫، ۱۳۹۵.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، خ‍دای‍گ‍ان‌ و ب‍ن‍ده‌، ب‍ا ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍س‍ان‍در ک‍وژو، ت‍رج‍م‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار ح‍م‍ی‍د ع‍ن‍ای‍ت‌، ت‍ه‍ران‌: خ‍وارزم‍ی‌‏‫‏‏، ۱۳۵۲؛ س‍وئ‍د: ک‍ان‍ون‌ ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۹۸۵ م‌‬= ۱۳۶۴.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌، ت‍رج‍م‍ۀ م‍ح‍م‍ود ع‍ب‍ادی‍ان‌، اروم‍ی‍ه‌: انتشارات ان‍زل‍ی‌‏‫، ۱۳۶۷.
 • ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، مقدمه‌های هگل بر پدیدارشناسی روح و زیباشناسی، ترجمۀ محمود عبادیان، تهران: نشر علم‏‫، ۱۳۸۷.

آثاری نیز دربارۀ‌ این کتاب به فارسی نوشته شده و یا ترجمه شده است.

 • اردبیلی، محمدمهدی، آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، تهران: روزبهان‏‫، ۱۳۹۰.
 • اردبیلی، محمدمهدی، هگل‫: از متافیزیک به پدیدارشناسی (شرح متافیزیک ینا و بررسی نسبت آن با پدیدارشناسی روح هگل)‬، تهران: نشر علمی‏‫‬، ۱۳۹۴.
 • م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ک‍ری‍م‌، پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌ ب‍رح‍س‍ب‌ ن‍ظر ه‍گ‍ل‌: ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ «ت‍ک‍وی‍ن‌ و س‍اخ‍ت‍ار پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌ ه‍گ‍ل‌» اث‍ر ژان‌ ه‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‌، اق‍ت‍ب‍اس‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ از ک‍ری‍م‌ م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ت‍ه‍ران‌: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫، ۱۳۷۱.
 • ج‍ه‍ان‍ب‍گ‍ل‍و، رام‍ی‍ن‌، ت‍ام‍لات‌ ه‍گ‍ل‍ی‌: درس‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ ذه‍ن‌ ه‍گ‍ل‌، ت‍ه‍ران‌‬‏‫: نشر ن‍ی‌‬‏‫، ۱۳۸۲.
 • شاهین‌فر، فاطمه، خودآگاهی در اندیشه هگل، اصفهان: نشر دارخوین‏‫‬، ۱۳۹۳.
 • ف‍ق‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، درآمدی بر بسط روح مطلق در پدیدارشناسی هگل‏‫، تهران: موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا‏‫، ۱۳۹۵.
 • ای‍ن‍وود، م‍ای‍ک‍ل‌، گئورگ ویلهلم فردریش هگل: پدیدارشناسی روح، ترجمۀ محمدهادی حاجی‌بیگلو، تهران: زندگی روزانه‏‫، ۱۳۹۷.
 • اس‍ت‍رن‌، راب‍رت‌، هگل و پدیدارشناسی روح، ترجمه محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی، تهران: ققنوس‏‫، ۱۳۹۳.

همچنین در سال ۱۳۸۹ جواد طباطبایی درس‌گفتاری ۱۶ جلسه‌ای پیرامون پدیدارشناسی روح برگزار کرد.[۴]

منابع[ویرایش]

 1. * چرا می‌گوییم «پدیدارشناسی جان» و نه «پدیدارشناسی روح»؟
 2. تاملات هگلی: درس‌هایی درباره پدیدارشناسی ذهن هگل
 3. «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، محمدمهدی اردبیلی، تهران: نشر روزبهان، ۱۳۹۰». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲.
 4. «بحثی دربارهٔ روح و جایگاه آن در کاخ فلسفی هگل». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ اوت ۲۰۱۳.