ویکی‌پدیا:خودآموز (قالب‌بندی)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
ساختار حداقل‌های یک مقاله استاندارد

بیشتر قالب‌بندی‌ها توسط نشانه‌گذاری‌های ویژهٔ ویکی انجام می‌شوند. در نتیجه هیچ نیازی به یادگیری زبان HTML وجود ندارد.

برای مشاهده قالب‌بندی‌ها در یک نگاه کارت راهنما را مشاهده نمایید.

نشانه‌گذاری‌های ویکی

نوشتن در ویکی‌پدیا کمی با نوشتن در واژه‌پردازهای استاندارد دیگر تفاوت دارد. به جای رویکرد به استاندارد ویزی‌ویگ (WYSIWYG= که کوتاه‌شدهٔ جمله‌ای انگلیسی بدین معناست: «عین همینی که می‌بینید به دستتان خواهد رسید».) در ویکی‌پدیا از کدهای ساده‌ای برای قالب‌بندی استفاده می‌شود. این روش مشابه HTML است که برای نوشتن صفحه‌های وب به کار می‌رود ولی کدهای ویکی ساده‌تر هستند.

با اینکه ویکی توانایی پذیرش تعداد کمی از برچسب‌های HTML را دارد ولی بسیاری از افراد از زبان نشانه‌گذاری مدیاویکی که به منظور تسهیل ویرایش طراحی شده استفاده می‌کنند.

متن پُررنگ کج

برچسب‌های معمول ویکی عبارتند از درشت و کج (ایتالیک). عمل پررنگ کردن و کج کردن یک متن با قرار دادن چند آپاستروف (') دور یک واژه انجام می‌شود:

  • ''کج'' به صورت کج نمایش می‌یابد. (۲ نشانهٔ اپوستروف در هر طرف)
  • '''پُررنگ''' به صورت '''پُررنگ''' نمایش می‌یابد. (۳ نشانهٔ اپوستروف در هر طرف)
  • '''''پررنگ کج''''' به صورت پررنگ کج نمایش می‌یابد. ((۳+۲) ۵ اپوستروف در هر طرف)

پررنگ‌کردن عنوان مقاله هنگامی که برای اولین بار در متن مقاله می‌آید یکی از قراردادهای پذیرفته شده در ویکی‌پدیا است. برای مثال مقالهٔ ویکی‌پدیا به این صورت آغاز می‌شود:

«ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای مبتنی بر وب و با محتویات آزاد است که...»

اگر واژه یا جملهٔ دیگری جایگزین عنوان باشد، آن را پررنگ می‌کنیم.

از دیگر قراردادهای ویکی‌پدیا کج کردن نام کتاب‌ها، فیلم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای است. اگر اولین واژهٔ نوشته شده، همنام عنوان اینگونه مقاله‌ها باشد از پررنگ کج برای آنها استفاده می‌کنیم. این قراردادها به طور کامل در شیوه‌نامه توضیح داده شده‌است.

عنوان و زیر عنوان

عنوان‌ها و زیر عنوان‌ها راه‌های آسانی برای پیشبرد ساختار یک مقاله هستند. اگر دیدید که دو یا چند موضوع در یک مقاله در حال توضیح می‌باشند، می‌توانید آن مقاله را با قرار دادن یک عنوان برای هر بخش به قسمت‌های کوتاه‌تری تقسیم کنید.

عنوان‌ها را به صورت‌های زیر می‌توانید بسازید:

  • == عنوان اصلی == (۲ نشانهٔ مساوی)
  • === زیرعنوان === (۳ نشانهٔ مساوی)
  • ==== یک پله پایین‌تر ==== (۴ نشانهٔ مساوی)

اگر یک مقاله دست‌کم دارای چهار عنوان باشد، یک فهرست مندرجات به طور خودکار برای آن ساخته می‌شود. در صفحه تمرین یک عنوان بسازید. تلاش کنید تا یک فهرست مندرجات هم به طور خودکار برای مقالهٔ شما ساخته شود.

تورفتگی

برای مشاهدهٔ دستورالعمل استفاده از تورفتگی در متن به بخش ۶ این خودآموز مراجعه کنید.

جستارهای وابسته

برای آموختن بیشتر دربارهٔ سبک قالب‌بندی ویکی‌پدیا به راهنما: نشانه‌گذاری ویکی و ویکی‌پدیا:راهنمای ویرایش صفحه‌ها مراجعه کنید.