پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «عبدالمجید طالقانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
علاج درد دل من توانی و نکنی
فغان که چاره ی این درد دانی و نکنی
 
از این فزون نتوانی به من جفا ور نه
تو آن نه ای که جفایی توانی و نکنی
 
مجید از تو به رنج است و چاره ی دردش
کسی به جز تو نداند، تو دانی و نکنی
کاربر ناشناس