مارکس جوان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کارل مارکس در سال ۱۸۶۱ م

جایگاه صحیح نوشته‌های اولیه کارل مارکس درون نظام فکری او مورد بحث و جدال فراوان بوده‌است. برخی معتقدند که شکافی در توسعه اندیشه مارکس وجود دارد که تفکر وی را به دو دوره تقسیم می‌کند: گفته می‌شود " مارکس جوان " متفکری است که با مسئله از خودبیگانگی سر و کار دارد، در حالی که گفته می‌شود "مارکس بالغ" آرزوی یک سوسیالیسم علمی را دارد. [۱]

منابع[ویرایش]

کتابشناسی - فهرست کتب[ویرایش]

Althusser, Louis (2005) [1965]. For Marx. Translated by Brewster, Ben. London: Verso. ISBN 978-1-84467-052-9.
Benton, Ted (1984). The Rise and Fall of Structural Marxism: Althusser and his Influence. New York: Macmillan Education. ISBN 978-0-312-68375-7.
Colletti, Lucio (1992) [1974]. Introduction. Early Writings. By Marx, Karl. Translated by Livingstone, Rodney; Benton, Gregory. London: Penguin Classics. pp. 7-56. ISBN 0-14-044574-9.
Fromm, Erich (1966) [1961]. Marx's Concept of Man. New York: Frederick Ungar Publishing Co. ISBN 0-8044-6161-9. OL 7910951M.
Fromm, Erich (1991) [1956]. The Sane Society (2nd ed.). London: Routledge. ISBN 978-0-415-27098-4.
Kołakowski, Leszek (1978). Main Currents of Marxism, Vol. 1: The Founders. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-824547-5.
Leopold, David (2007). The Young Karl Marx: German Philosophy, Modern Politics and Human Flourishing. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-511-28935-9.
Mandel, Ernest (1971). The Formation of the Economic Thought of Karl Marx: 1843 to Capital. Translated by Pearce, Brian. London: Monthly Review Press.
Marcuse, Herbert (1972) [1932]. "The Foundation of Historical Materialism". Studies in Critical Philosophy. Beacon Press Boston. pp. 1–48. ISBN 0-8070-1528-8. Retrieved 18 October 2020.
Marx, Karl (1881). "Economic Manuscriptz: Marx's Notes on Adolph Wagner German and English". بایگانی اینترنتی مارکسیست‌ها. Archived from the original on February 25, 2016. Retrieved 18 October 2020.
McLellan, David (1980) [1970]. Marx Before Marxism (Second ed.). London: The Macmillan Press Ltd. ISBN 978-0-333-27883-3.
Mészáros, Istvan (1970). Marx's Theory of Alienation. London: Merlin Press. ISBN 978-0-85036-119-3.
Petrovic, Gajo (1967). Marx in the mid-twentieth century. Open Library. Garden City, New York: Anchor Books. OL 20663426M. Retrieved 22 October 2020.