فهرست نمایندگان دوره دهم مجلس شورای ملی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آنچه در پی می‌آید فهرست نمایندگان دورهٔ دهم مجلس شورای ملی ایران است که از ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶ دایر بود.

شمارهٔ ردیف حوزهٔ انتخابیه نماینده توضیحات کمیسیون
۱ تهران میرزا حسین‌خان دادگر (عدل‌الملک) اعتبارنامه‌اش در ۲۴ خرداد ۱۳۱۴ رد شد
۲ تهران حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) رئیس سنی و رئیس مجلس
۳ تهران مهدی دادور مالیه
۴ تهران محمدرضا تهرانچی اقتصاد ملی
۵ تهران حسن لقمان ادهم خارجه
۶ تهران غلامحسین کاشف منشی چهارم تا ۱۴ مهر ۱۳۱۴ معارف - اقتصاد ملی
۷ تهران عبدالحسین نیک‌پور اقتصاد ملی
۸ تهران سید حبیب‌الله لاریجانی اقتصاد ملی - معارف
۹ تهران احمد بهبهانی عدلیه
۱۰ تهران عبدالرحیم شباهنگ اقتصاد ملی - داخله و پست و تلگراف و طرق
۱۱ تهران عباس مسعودی مالیه
۱۲ تهران علی‌خان وکیلی اقتصاد ملی
۱۳ آباده ابوالحسن رضوی شیرازی عدلیه
۱۴ اردبیل محمدرضا اردبیلی داخله - طرق و اقتصاد ملی
۱۵ اصفهان سید احمدخان احتشام در اواخر دی ۱۳۱۵ درگذشت داخله - معارف
۱۶ اصفهان حسین‌خان جلائی (جلاء السلطان) داخله
۱۷ اصفهان میرزا حسین‌خان فاطمی داخله
۱۸ اهر و ارسباران قاسم اهری معارف - خارجه
۱۹ ایرانشهر مراد ابراهیمی ریگی طرق
۲۰ بابل میرزا عبدالباقی جمشیدی عدلیه
۲۱ بابل میرزا معصوم حمزه‌تاش مالیه - داخله
۲۲ بابل میرزا علی‌اکبر ملک‌زاده آملی اقتصاد ملی - داخله
۲۳ بجنورد ابوالقاسم اعتصام‌زاده منشی چهارم از ۱۶ فروردین تا ۱۹ مهر ۱۳۱۵ خارجه و اقتصاد ملی
۲۴ بروجرد سید احمد اعتبار (اعتبارالدوله) مالیه
۲۵ بروجرد میرزا محمدتقی طباطبائی بروجردی (ثقة‌الاسلام) در اواخر آبان ۱۳۱۵ درگذشت
۲۶ بم مهدی‌خان ملک‌زاده خارجه - معارف
۲۷ بندر پهلوی میرزا کاظم‌خان مژدهی داخله
۲۸ بندرعباس مختار مشیر دوانی اقتصاد ملی
۲۹ بنی طرف (اهواز و دشت میشان و سوسنگرد) میرزا جوادخان ارکانی عدلیه - داخله
۳۰ بوشهر محمدرضا بهبهانی اقتصاد ملی
۳۱ بوشهر شکرالله صفوی مباشر دوم از ۱۷ مهر ۱۳۱۴ تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ معارف - پست و تلگراف
۳۲ بهبهان و کهگیلویه سلطان علی‌خان سلطانی (شیخ‌الاسلامی) عدلیه و معارف
۳۳ بیجار و گروس سید اسماعیل شیخ‌الاسلام ملایری معارف - داخله
۳۴ بیرجند و قائنات میرزا محمدعلی‌خان منصف عدلیه
۳۵ تبریز میرزا عبدالله صادقی (معین‌الرعایا) در اواخر مهر ۱۳۱۵ درگذشت اقتصاد ملی - معارف
۳۶ تبریز ابوالحسن صدر ثقةالاسلامی خارجه
۳۷ تبریز میرزا ربیع‌خان جهانشاهی (مصدق‌الملک) عدلیه
۳۸ تبریز میرزا عیسی‌خان لیقوانی معارف
۳۹ تبریز امیر نصرت‌الله اسکندری داخله
۴۰ تبریز حاج میرزا آقا فرشی ناظر بر ذخیره اسکناس - در امرداد ۱۳۱۵ درگذشت اقتصاد ملی
۴۱ تبریز مرتضی امین ناظر بر ذخیره اسکناس از ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ خارجه
۴۲ تبریز میرزا محمدعلی تربیت معارف
۴۳ تبریز محمدتقی رفیعی مالیه - طرق و اقتصاد ملی
۴۴ تربت حیدریه میرزا آقا ضیاء معارف - داخله
۴۵ جهرم لطفعلی‌خان معدل مالیه
۴۶ جیرفت عطاءالله‌خان روحی معارف
۴۷ خرم‌آباد و لرستان جواد شجاع چاغروند طرق
۴۸ خرم‌آباد و لرستان فتح‌اله گودرزی‌نیا داخله - مالیه
۴۹ خوانسار و گلپایگان حسنعلی میرزا دولتشاهی
۵۰ خوی، ماکو و سلماس حمدالله‌خان بیات ماکو خارجه - پست و تلگراف - داخله
۵۱ خوی، ماکو و سلماس محمدرضا پارسا اقتصاد ملی
۵۲ خیاو (مشکین شهر) میرزا عبدالعلی طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) نایب رئیس دوم تا ۱۴ مهر ۱۳۱۴ - در اوائل آبان ۱۳۱۵ درگذشت عدلیه
۵۳ درگز میرزا حسن کفائی (آقازاده خراسانی) عدلیه
۵۴ دزفول میرزا علی نقی‌خان مصباح فاطمی داخله
۵۵ دماوند میرزا صادق‌خان خواجوی (منتصرالسلطان) طرق - داخله
۵۶ رشت غلامرضا طالش‌خان رحمت سمیعی خارجه
۵۷ رشت ابراهیم نبیل سمیعی منشی دوم از ۱۹ مهر ۱۳۱۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و منشی سوم تا پایان مجلس اقتصاد ملی
۵۸ رضائیه میرزا حسین‌خان افشار استاجلو طرق - اقتصاد ملی
۵۹ رفسنجان میرزا محمد علی‌خان امیر ابراهیمی مالیه و داخله
۶۰ زابل علی‌اکبر اسدی در هفتم دی ۱۳۱۴ استعفا داد طرق
۶۱ زابل عیسی مشار (قائم‌مقام رضوی) به جای اسدی انتخاب شد. تصویب اعتبارنامه: ۷ آبان ۱۳۱۵
۶۲ زنجان سلطان ابراهیم‌خان افخمی (امیر اشرف) خارجه
۶۳ زنجان حسین رهبری عدلیه
۶۴ زنجان حبیب‌الله مجد ضیائی مالیه
۶۵ ساری اسماعیل سنگ معارف
۶۶ ساری میرزا حسین‌خان معتصم سنگ
۶۷ ساوجبلاغ مکری (مهاباد) علی حیدری مکری داخله - نظام
۶۸ ساوه و زرند سید علیرضا احتشام‌زاده (گنج‌بخش) در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۵ سلب مصونیت و زندانی شد عدلیه
۶۹ سبزوار حسن علوی سبزواری (آقازاده) معارف
۷۰ سبزوار محمدتقی میرزا معتضدی مالیه - داخله
۷۱ سراب و گرمرود (میانه) میرزا علی مولوی (نظام‌الاسلام) عدلیه
۷۲ سقز و بانه قادر انوشیروانی داخله - نظام و طرق
۷۳ سمنان و دامغان حسینقلی‌خان قزل ایاغ عدلیه
۷۴ سنندج فرج‌الله‌خان آصف نظام
۷۵ سنندج خان محمدخان حبیبی نظام
۷۶ سنندج میرزا محمدخان وکیل (وکیل‌الملک) مالیه
۷۷ سیرجان حسن مرآت اسفندیاری (مرآت‌السلطنه) مباشر سوم تا ۱۷ مهر ۱۳۱۴ و از ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و مباشر دوم تا پایان مجلس نظام - عدلیه - معارف
۷۸ شاهرود علی‌اکبر صدیق (مرزبانیان) اقتصاد ملی
۷۹ شوشتر میرزا محمودخان ناصری (مصدق‌الدوله) خارجه
۸۰ شهر ری موسی جوان عدلیه
۸۱ شهرضا محسن آقا مهدوی اقتصاد ملی و خارجه
۸۲ شهرکرد میرزا عبدالوهاب مؤید احمدی (مؤیدالاسلام) منشی اول تا ۱۹ مهر ۱۳۱۵ منشی چهارم تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و منشی اول تا پایان مجلس - ناظر بر ذخیره اسکناس عدلیه (مخبر)
۸۳ شهریار و ساوجبلاغ میرزا یدالله‌خان دهستانی مالیه
۸۴ شیراز میرزا محمد تقی‌خان شنکایی (شانگهائی شیرازی) عدلیه - اقتصاد ملی
۸۵ شیراز سید ابوطالب کازرونیان اقتصاد ملی - مالیه
۸۶ شیراز غلامحسین ملک پست و تلگراف - داخله - اقتصاد ملی
۸۷ شیراز میرزا احمدخان مؤید قوامی مالیه
۸۸ شیراز محمدمهدی نمازی اقتصاد ملی
۸۹ طوالش و گرگانرود محسن همراز (فاضل‌الملک) عدلیه
۹۰ عراق (اراک) مرتضی قلی‌خان بیات نایب رئیس اول
۹۱ عراق (اراک) سید اسماعیل عراقی
۹۲ فردوس و طبس میرزا حسن‌خان مسعودی خراسانی داخله
۹۳ فسا حبیب‌الله‌خان نوبخت مالیه - معارف
۹۴ فسا علی‌قلی‌خان هدایت اقتصاد ملی
۹۵ فومن عطاءالله‌ خان سمیعی خارجه
۹۶ فیروزآباد جعفر خواجه‌نوری معارف - داخله
۹۷ قزوین میرزا باقرخان کامکار شاهرودی اقتصاد ملی
۹۸ قزوین میرزا حسن‌خان کورس
۹۹ قزوین سید مرتضی وثوق معارف
۱۰۰ قم سید علی‌اصغر دربانی پست و تلگراف - طرق
۱۰۱ قوچان علی‌اکبر دبیر سهرابی مالیه
۱۰۲ کاشان و نطنز میرزا سلیم خان ایزدی
۱۰۳ کاشان و نطنز سید محمد علوی بروجردی اقتصاد ملی - طرق
۱۰۴ کاشمر اسد آقا زوار تبریزی مالیه - پست و تلگراف
۱۰۵ کرمان حسن توانا (قزوینی) طرق - اقتصاد ملی
۱۰۶ کرمان میرزا محمود دبستانی معارف - طرق
۱۰۷ کرمانشاه علی‌خان اعظم زنگنه (امیر کل) نظام
۱۰۸ کرمانشاه میرزا فتح‌الله‌خان فزونی در اردیبهشت ۱۳۱۶ درگذشت مالیه
۱۰۹ کرمانشاه میرزا موسی‌خان مرآت معارف - مالیه
۱۱۰ کرمانشاه هدایت‌الله پالیزی منشی سوم تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ منشی دوم تا ۱۹ مهر ۱۳۱۵ منشی سوم تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و منشی دوم تا پایان مجلس نظام - خارجه
۱۱۱ گرگان علی‌قلی‌خان هزارجریبی مالیه
۱۱۲ گنبد قابوس محمد آخوند جرجانی طرق - داخله
۱۱۳ لار جواد آزادی منشی دوم از ۱۴ مهر ۱۳۱۴ تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵منشی سوم تا ۱۹ مهر ۱۳۱۵ منشی اول تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و منشی چهارم تا پایان مجلس داخله - معارف
۱۱۴ لاهیجان و لنگرود میرزا احمدخان صفاری داخله
۱۱۵ محلات، خمین و کمره نصرالله هدایت در اوائل شهریور ۱۳۱۴ درگذشت
۱۱۶ محمره (خرمشهر) ضیاءالدین نقابت عدلیه (مخبر)
۱۱۷ مراغه میرزا موسی‌خان فتوحی طرق - نظام - داخله
۱۱۸ مراغه اسکندرخان مقدم (سردار ناصر) خارجه و نظام
۱۱۹ مشهد میرزا علی‌خان اقبال خارجه
۱۲۰ مشهد قاسم غنی معارف
۱۲۱ مشهد میرزا عبدالعلی میرزایی (نظام‌التولیه) مالیه - داخله
۱۲۲ مشهد سید علی‌خان مؤید ثابتی منشی دوم تا ۱۴ مهر ۱۳۱۴ و منشی چهارم تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ معارف
۱۲۳ ملایر، نهاوند و تویسرکان میرزا حسن‌خان مخبر فرهمند مباشر دوم تا ۱۷ مهر ۱۳۱۴ مباشر سوم تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ مباشر اول تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و مباشر سوم تا پایان مجلس پست و تلگراف - عدلیه
۱۲۴ ملایر، نهاوند و تویسرکان هاشم آقا ملک مدنی عدلیه
۱۲۵ نایین خان‌بابا طباطبائی نائینی (معصوم‌خانی) مالیه - طرق
۱۲۶ نجف آباد عیسی‌قلی امیر نیرومند پست و تلگراف - طرق
۱۲۷ نیشابور میرزا حیدرعلی‌خان کمالی
۱۲۸ ورامین و ایوانکی سید محمد محیط لاریجانی اقتصاد ملی و پست و تلگراف - طرق
۱۲۹ هروآباد (خلخال) میرزا جعفرخان پناهی طرق - پست و تلگراف - اقتصاد ملی
۱۳۰ همدان عبدالحسین اورنگ (شیخ‌الملک) معارف
۱۳۱ همدان محمد نراقی در آبان ۱۳۱۴ درگذشت اقتصاد ملی
۱۳۲ یزد سید کاظم جلیلی یزدی
۱۳۳ یزد هادی طاهری نایب رئیس دوم از ۱۴ مهر ۱۳۱۴ معارف
۱۳۴ یزد میرزا محمدحسین نواب (یزدی) معارف - اقتصاد ملی - داخله
۱۳۵ ارامنه جنوب یوسف‌خان میرزایانس پیش از تصویب اعتبارنامه‌اش در نشست سوم مجلس در ۲۲ خرداد ۱۳۱۴ درگذشت او اعلام شد
۱۳۶ ارامنه شمال سهراب ساگینیان داخله و طرق و پست و تلگراف - معارف
۱۳۷ زرتشتیان ارباب کیخسرو شاهرخ مباشر اول تا ۱۶ فروردین ۱۳۱۵ مباشر دوم تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۶ و مباشر اول تا پایان مجلس پست و تلگراف
۱۳۸ کلیمیان لقمان نهورای

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ قهرمانی، عطاالله. اسامی نمایندگان مجلس شورای ملّی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانونگذاری و نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنینیه از ۲۵۰۸ تا ۲۵۳۶ شاهنشاهی. ص. ۱۲۵–۱۳۲.

پیوند به بیرون[ویرایش]