زنجیره واپاشی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
زنجیره واپاشی ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۵.

زنجیره واپاشی(به انگلیسی: Decay chain) در علوم هسته‌ای به فرایند زنجیره‌ای که طی آن یک ایزوتوپ ناپایدار به ذرات پایدار تبدیل می‌شود، گفته می‌شود. اکثر عناصر رادیواکتیو به صورت مستقیم و طی یک فرایند به ماده پایدار تبدیل نمی‌شود و در طی فرآیندی پیچیده این فرایند صورت می‌پذیرد.

سری توریم[ویرایش]

هسته نام باستانی نام باستانی (بلند) حالت واپاشی نیمه عمر
(a=سال)
انرژی رها شده، MeV محصول واپاشی
252Cf α 2.645 a 6.1181 248Cm
248Cm α 3.4‎×۱۰۵ a 5.162 244Pu
244Pu α 8‎×۱۰۷ a 4.589 240U
240U β 14.1 h .39 240Np
240Np β 1.032 h 2.2 240Pu
240Pu α 6561 a 5.1683 236U
236U α 2.3‎×۱۰۷ a 4.494 232Th
232Th Th Thorium α 1.405‎×۱۰۱۰ a 4.081 228Ra
228Ra MsTh1 Mesothorium 1 β 5.75 a 0.046 228Ac
228Ac MsTh2 Mesothorium 2 β 6.25 h 2.124 228Th
228Th RdTh Radiothorium α 1.9116 a 5.520 224Ra
224Ra ThX Thorium X α 3.6319 d 5.789 220Rn
220Rn Tn Thoron,
Thorium Emanation
α 55.6 s 6.404 216Po
216Po ThA Thorium A α 0.145 s 6.906 212Pb
212Pb ThB Thorium B β 10.64 h 0.570 212Bi
212Bi ThC Thorium C β 64.06%
α ۳۵٫۹۴٪
60.55 min 2.252
۶٫۲۰۸
212Po
208Tl
212Po ThC′ Thorium C′ α 299 ns 8.955 208Pb
208Tl ThC″ Thorium C″ β 3.053 min 4.999 208Pb
208Pb ThD Thorium D stable . . .

سری اورانیوم (سری رادیم)[ویرایش]

Uranium series
(نمودارهای مقایسه‌ای بیشتر)
هسته نام باستانی (کوتاه) نام باستانی (بلند) حالت واپاشی نیمه عمر
(a=سال)
انرژی رها شده، MeV محصول واپاشی
238U UI Uranium I α 4.468·109 a 4.270 234Th
234Th UX1 Uranium X1 β 24.10 d 0.273 234mPa
234mPa UX2 Uranium X2,
Brevium
β 99.84%
IT 0.16%
1.16 min 2.271
۰٫۰۷۴
234U
234Pa
234Pa UZ Uranium Z β 6.70 h 2.197 234U
234U UII Uranium II α 245500 a 4.859 230Th
230Th Io Ionium α 75380 a 4.770 226Ra
226Ra Ra Radium α 1602 a 4.871 222Rn
222Rn Rn Radon,
Radium Emanation
α 3.8235 d 5.590 218Po
218Po RaA Radium A α ۹۹٫۹۸٪
β 0.02%
3.10 min 6.115
۰٫۲۶۵
214Pb
218At
218At α ۹۹٫۹۰٪
β 0.10%
1.5 s 6.874
۲٫۸۸۳
214Bi
218Rn
218Rn α 35 ms 7.263 214Po
214Pb RaB Radium B β 26.8 min 1.024 214Bi
214Bi RaC Radium C β 99.98%
α ۰٫۰۲٪
19.9 min 3.272
۵٫۶۱۷
214Po
210Tl
214Po RaC' Radium C' α 0.1643 ms 7.883 210Pb
210Tl RaC" Radium C" β 1.30 min 5.484 210Pb
210Pb RaD Radium D β 22.3 a 0.064 210Bi
210Bi RaE Radium E β 99.99987%
α ۰٫۰۰۰۱۳٪
5.013 d 1.426
۵٫۹۸۲
210Po
206Tl
210Po RaF Radium F α 138.376 d 5.407 206Pb
206Tl RaE" Radium E" β 4.199 min 1.533 206Pb
206Pb RaG Radium G - پایدار - -

سری نپتونیم[ویرایش]

هسته حالت واپاشی نیمه عمر
(a=سال)
انرژی رها شده، MeV محصول واپاشی
249Cf α 351 a 5.813+.388 245Cm
245Cm α 8500 a 5.362+.175 241Pu
241Pu β 14.4 a 0.021 241Am
241Am α 432.7 a 5.638 237Np
237Np α 2.14·106 a 4.959 233Pa
233Pa β 27.0 d 0.571 233U
233U α 1.592·105 a 4.909 229Th
229Th α 7340 a 5.168 225Ra
225Ra β 14.9 d 0.36 225Ac
225Ac α 10.0 d 5.935 221Fr
221Fr α 4.8 min 6.3 217At
217At α 32 ms 7.0 213Bi
213Bi β 97.80%
α ۲٫۲۰٪
46.5 min 1.423
۵٫۸۷
213Po
209Tl
213Po α 3.72 μs 8.536 209Pb
209Tl β 2.2 min 3.99 209Pb
209Pb β 3.25 h 0.644 209Bi
209Bi α 1.9·1019 a 3.137 205Tl
205Tl . پایدار . .

سری اکتینیم[ویرایش]

Actinium series
(نمودار دقیق تر)
هسته نام باستانی (کوتاه) نام باستانی (بلند) حالت واپاشی نیمه عمر
(a=سال)
انرژی رهاشده، MeV محصول واپاشی
239Pu α 2.41·104 a 5.244 235U
235U AcU Actin Uranium α 7.04·108 a 4.678 231Th
231Th UY Uranium Y β 25.52 h 0.391 231Pa
231Pa Protactinium α 32760 a 5.150 227Ac
227Ac Ac Actinium β 98.62%
α ۱٫۳۸٪
21.772 a 0.045
۵٫۰۴۲
227Th
223Fr
227Th RdAc Radioactinium α 18.68 d 6.147 223Ra
223Fr AcK Actinium K β 99.994%
α ۰٫۰۰۶٪
22.00 min 1.149
۵٫۳۴۰
223Ra
219At
223Ra AcX Actinium X α 11.43 d 5.979 219Rn
219At α ۹۷٫۰۰٪
β 3.00%
56 s 6.275
۱٫۷۰۰
215Bi
219Rn
219Rn An Actinon,
Actinium Emanation
α 3.96 s 6.946 215Po
215Bi β 7.6 min 2.250 215Po
215Po AcA Actinium A α ۹۹٫۹۹۹۷۷٪
β 0.00023%
1.781 ms 7.527
۰٫۷۱۵
211Pb
215At
215At α 0.1 ms 8.178 211Bi
211Pb AcB Actinium B β 36.1 min 1.367 211Bi
211Bi AcC Actinium C α ۹۹٫۷۲۴٪
β 0.276%
2.14 min 6.751
۰٫۵۷۵
207Tl
211Po
211Po AcC' Actinium C' α 516 ms 7.595 207Pb
207Tl AcC" Actinium C" β 4.77 min 1.418 207Pb
207Pb AcD Actinium D . پایدار . .

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]