زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً" به پایان رسیده است.

در انگلیسی، زمان گذشته ساده (Past Simple) برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً" به پایان رسیده است. فعل انگلیسی اگر با قاعده باشد پس از اضافه شدن ed به انتهایش، تبدیل به حالت گذشته می‌شود و اگر بی قاعده باشد شکل فعل به صورت بی اساس و بی قاعده تغییر می کند. به عبارت دیگر، زمان گذشته ساده، برای بیان کارها یا موقعیت هایی که "قبلا" و در گذشته معینی اتفاق افتادند و به اتمام رسیدند و ممکن است این وقایع کوتاه و سریع روی داده باشند و یا کارهایی که به طور درازمدت و در زمان طولانی تری در گذشته اتفاق می افتادند.

دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی


در فارسی[ویرایش]

در فارسی از (بن گذشته + شناسه‌ی گذشته) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I went.

من رفتم.

کاربردها و نمونه[ویرایش]

از زمان گذشته ساده در موارد زیر استفاده می شود:

 • وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند.
 • اتفاقاتی که یکی پس از دیگری در گذشته اتفاق افتاده اند. (به همراه زمان گذشته کامل)
 • یک اتفاق جدید در گذشته که یک عمل در حال انجام را در گذشته متوقف کرده.(به همراه زمان گذشته استمراری)
 • در جملات شرطی نوع دو (If I talked, …)

مثال ها[ویرایش]

 • مثال:
 • We invited them to our party but they decided not to come.
 • She passed her examination because she studied very hard.
 • I came home at 6 o'clock.
 • We walked to school every day.
 • Charles entered the hall, looked around, took off his coat and put it on a chair.
 • they weren't able to come because they were so busy.
 • Nobody knew about end of his life.
 • ما آن‌ها را به مهمانی‌مان فراخواندیم ولی آن‌ها تصمیم گرفتند نیایند.
 • او آزمونش را گذراند زیرا او بسیار سخت درس خوانده بود.
 • من ساعت ۶ به خانه آمدم.
 • ما هر روز به مدرسه گام برمی‌داشتیم.
 • چارلز درون سالن شد، پیرامون را نگاهی انداخت، کتش را درآورد و آن را بر یک صندلی گذاشت.
 • آنها پذیرای آمدن نبودند زیرا آن‌ها بسیار گرفتار (مشغول) بودند.
 • هیچ‌کس درباره پایان زندگی‌اش نمی‌دانست.

برخی افعال در انگلیسی بی قاعده هستند و برای تبدیل شدن به حالت گذشته فرمشان تغییر می کند.

 • مثال:

to blowblew

to bringbrought

to breakbroke

to buildbuilt

to burnburned/burnt

to buybought

to catchcaught

to comecame

to costcost

to drawdrew

to dreamdreamed/dreamt

to drinkdrank

to drivedrove

to eatate

to feelfelt

to findfound

to flyflew

to forgetforgot

to getgot

to givegave

to gowent

to growgrew

to havehad

to hearheard

to hidehid

to hithit

to holdheld

to keepkept

to knowknew

to learnlearned/learnt

to leaveleft

to lendlent

to letlet

to loselost

to makemade

to meanmeant

to meetmet

to paypaid

to putput

to readread

to riderode

to runran

to saysaid

to seesaw

to sellsold

to sendsent

to setset

to shineshone

to showshowed (irregolare per il participle past diverso)

to shutshut

to singsang

to sitsat

to sleepslept

to smellsmelled/smelt

to speakspoke

to spendspent

to stealstole

to strikestruck

to swimswam

to taketook

to teachtaught

to telltold

to thinkthought

to understandunderstood

to wakewoke

to wearwore

to winwon

to windwound

to writewrote

A trial at the Old Bailey, where Garrow began (Simple past) his career as a barrister.

برای سؤالی کردن جملات گذشته از Did و برای منفی کردن از Didn't استفاده میکنیم. در جملات سؤالی وقتی از did استفاده می کنیم فعل به حالت ساده نوشته می شود.

 • مثال:
 • Did you go out last night?
 • Did you have time to write the letter?
 • He didn't work for F.B.I.
 • Your dog didn't bark loudly!
 • Did you go to school last week?
 • آیا تو دیشب بیرون رفتی؟
 • آیا تو وقت داشتی که آن نامه را بنویسی؟
 • او برای اف.بی.آی. کار نکرد.
 • سگ‌تان بلند واق نکرد!
 • آیا تو هفته پیش به مدرسه رفتی؟
 • منابع[ویرایش]

  * English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-2th edition-ISBN 0-521-43681-8