زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی
در زمان حال استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این‌طور نیست.

در انگلیسی، زمان حال پیوسته (Present Continuous) برای بیان رخدادهایی است که ما در میانه آن رویدادها قرار گرفته‌ایم. کاری که ما آن را آغاز کرده‌ایم ولی هنوز به پایان نرسانده‌ایم. در زمان حال استمراری اغلب فعل انجام شده در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این‌طور نیست. برای نمونه: .Ali is coming (علی دارد می‌آید.)

در فارسی[ویرایش]

در فارسی از (می + بن حال + شناسه) یا («داشتن» به حال ساده + حال استمراری) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I am going.

من می‌روم. یا من دارم می‌روم.

کاربردها[ویرایش]

زمان حال استمراری در موارد زیر به کار برده می‌شود:

 • رخدادهایی که درست همین حالا (زمان بیان جمله) در حال روی‌دادن است و دارد روی می‌دهد.
 • ابراز برنامه‌های از پیش ریخته شده برای آینده نزدیک.
 • رخ‌دادهایی که تنها گه‌گاهی روی می‌دهند.
 • رخ‌دادهایی که هم‌اینک روی می‌دهند اما نه درست در زمان بیان جمله.
 • شرایطی که در حال تغییر هستند و دارند تغییر می‌کنند.
 • نمونه:
 • Ann is in her car. She is on her way to work. She is driving to work.
 • Please don't make so much noise. I am reading newspaper.
 • Where is Margaret? 'She is having a bath.'
 • ان در خودرویَش است. او در راهَش به محل کار است. او دارد به محل کار رانندگی می‌کند(می‌راند).
 • لطفاً خیلی سروصدا نکن. من دارم روزنامه می‌خوانم.
 • مارگارت کجا است؟ او دارد حمام می‌کند.
They are playing football.

در زمان حال استمراری بیش‌تر، فعل در زمان صحبت گوینده روی می‌دهد که البته همیشه این‌جور نیست و فعل انجام شده شاید در دوره‌ای در زمان حال نیز روی دهد.

 • نمونه:
 • Tom and Jenifer are talking in a cafe. Tom says: I'm reading an interesting book these days.
 • I am studing French in Londen.
 • USA is not fighting against terrorism.
 • تام و جنیفر در یک کافه دارند صحبت می‌کنند. تام می‌گوید: این روزها دارم یه کتاب جالب می‌خوانم.
 • من در لندن دارم فرانسه‌ای می‌خوانم.
 • آمریکا در حال مبارزه با تروریسم نیست.

ما زمان حال استمراری را برای تغییراتی که در زمان حال و زمان اطراف حال روی می‌دهد به کار می‌بریم.

 • نمونه:
 • The population of the world is rising very fast.
 • Is your English getting better?
 • جمعیت جهان خیلی تند دارد افزایش می‌یابد.
 • آیا انگلیسیاَت دارد بهتر می‌شود؟

منابع[ویرایش]

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-۲th edition-ISBN 0-521-43681-8