زمان حال ساده در زبان انگلیسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دستور زبان انگلیسی
English-English dictionaries and thesaurus books.JPG


فعل

فعل اصلی
فعل عبارتی
فعل کمکی اصلی
فعل کمکی وجهی

در انگلیسی، زمان حال ساده (Present Simple) برای بیان اتفاقات به صورت عمومی استفاده می‌شود و بر خلاف نامش فقط مربوط به زمان حال نیست. ما از زمان حال ساده برای بیان پیشامدها و عاداتی استفاده می‌کنیم که همواره و همه وقت در حال روی دادن هستند. از زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای بیان واقعیت‌ها و امور عمومی و همچنین رخدادهایی که دائماً در حال تکرار است، استفاده می‌شود. در زمان حال ساده در زبان انگلیسی، این اهمیت ندارد که کار انجام شده در هنگامی که گوینده در حال صحبت است، در حال انجام شدن باشد. این زمان یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان انگلیسی به شمار می‌رود.

در فارسی[ویرایش]

در فارسی از (حال ساده) یا (می + بن حال + شناسه) استفاده می‌کنیم. برای نمونه:

I go.

من روم. یا من می‌روم.

کاربردها[ویرایش]

 • یک واقعیت یا قاعده عمومی. به نمونه زیر توجه کنید:

The earth goes round the sun.

(زمین گرد خورشید می‌چرخد.)

 • کارها یا رخدادهایی که به‌منظمی یا به خاطر عادت تکرار می‌شوند. (گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن میزان تکرار استفاده می‌شود. قیدهایی مانند: always, never, rarely, often) به نمونه زیر توجه کنید:

I usually go away at weekends.

(من همواره آخرهفته جایی می‌روم.)

 • برنامه‌های آینده که در زمان حال برنامه‌ریزی شده‌اند. به مثال زیر توجه کنید:

The bus leaves at half past four.

(اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می‌کند)

ساختار گرامری[ویرایش]

صرف افعال در زمان حال ساده[ویرایش]

برای حالت سوم شخص یعنی ضمیرهای he, she و it از s سوم شخص استفاده می‌شود.

 • نمونه:
 • He works for I.R.I.B.
 • The moon goes around our planet.
 • Your dog always barks loudly.
 • او برای صداوسیما کار می‌کند.
 • ماه گرد سیاره‌یِمان می‌چرخد.
 • سگِ‌تان همیشه به‌بلندی واق‌واق می‌کند.

سؤال کردن و منفی کردن[ویرایش]

برای پرسشی کردن زمان حال ساده در انگلیسی از Do و Does استفاده می‌کنیم.

 • نمونه:
 • Does she drink tea very often?
 • Do I from Iran?
 • Do workers clean here every monday?
 • آیا او بیش‌تر وقت‌ها چای می‌نوشد؟
 • آیا من اهل ایرانم؟
 • آیا کارگران هر دوشنبه این‌جا را پاکیزه می‌کنند؟

برای منفی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی Don't و Doesn't به کار می‌بریم.

 • نمونه:
 • He doesn't work for I.R.I.B.
 • Your dog doesn't bark loudly.
 • او برای صداوسیما کار نمی‌کند.
 • سگِ‌تان به‌بلندی واق‌واق نمی‌کند.

برای بیان ساعت حرکت قطارها، هواپیماها و… نیز زمان حال ساده به کار برده می‌شود. The train leaves at 10:00. The plane arrives at 2:30.

رابطه ضمیر با فعل[ویرایش]

در سوم شخص ها (He,She,it) ساختار افعال تغییر می کند

افعالی که پایان آنها O,CH,SH,S,X,Z باشد به فعل ها پسوند es اضافه می شود

Kiss=kisses

در پایان افعالی که با y پایان می یابد, y آخر فعل حذف شده و پسوند ies می گیرد

Fly=flies

و در ضمیر های اول شخص جمع و مفرد ، دوم شخص جمع و مفرد ، و سوم شخص جمع فعل تغییری نمی کند

منابع[ویرایش]

* English Grammar in Use 7th PRINTING 1998 by R.Murphy-2th edition-ISBN 0-521-43681-8