الگو:Taxonomy/Emydidae

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[تک‌تاژکان|تک‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[پشت‌تاژکان|پشت‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[هروزیان|هروزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[ریسزیان|ریسزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[جانوران|جانوران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: [[هوپس‌زیان|هوپس‌زیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دوسوئیان|دوسوئیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Nephrozoa  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: [[دهان‌دومیان|دهان‌دومیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: [[طنابداران|طنابداران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[جمجمه‌داران|جمجمه‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: [[مهره‌داران|مهره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: [[آرواره‌داران|آرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آرواره‌داران|هوآرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[پیوسته‌دهانان|پیوسته‌دهانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[چهاراندامان|چهاراندامان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[خزنده‌شکلان|خزنده‌شکلان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آب‌پرده‌داران|آب‌پرده‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[خزنده‌چهرگان|خزنده‌چهرگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: [[خزندگان|خزندگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[هوخزندگان|هوخزندگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[رومریائیان|رومریائیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دوکمانان|دوکمانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Neodiapsida  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Sauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Pantestudines  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[لاک‌پشت‌سانان|لاک‌پشت‌سانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: Testudines  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرراسته: [[نهان‌گردن|نهان‌گردن]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروراسته: [[نهان‌گردن|نهان‌گردن]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[نهان‌گردن|نهان‌گردن]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاخانواده: [[سنگ‌پشت‌واران|سنگ‌پشت‌واران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: [[برکه‌زیان|برکه‌زیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Testudinoidea [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: familia (به صورت تیره نمایش می‌یابد)
پیوند: برکه‌زیان
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: