الگو:Taxonomy/Archosauria

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Ancestral taxa
حوزه: یوکاریوت  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): پشت‌تاژکان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): Holozoa  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): Filozoa  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: جانوران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: هوپس‌زیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: دوسوئیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Nephrozoa  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: دهان‌دومیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: طنابداران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: جمجمه‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: مهره‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: آرواره‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوآرواره‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: پیوسته‌دهانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: چهاراندامان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: خزنده‌شکلان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: آب‌پرده‌داران  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: خزنده‌چهرگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: خزندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: هوخزندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: رومریائیان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: دوکمانان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Neodiapsida  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Sauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: شاه‌خزنده‌ریختان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Crocopoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Archosauriformes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Eucrocopoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: شاه‌خزندگان  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Eucrocopoda [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: clade (به صورت کلاد نمایش می‌یابد)
پیوند: شاه‌خزندگان
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: no
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: