الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:Infobox person

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Infobox person
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{Infobox person}} می‌تواند درباره برخی افراد شناخته‌شده دربالای یک مقاله مربوط‌به اشخاص٬ قرار گیرد.

شیوه استفاده

برای قرار دادن این جعبه اطلاعات داخل یک مقاله باید قالب را همانطور که در زیر نشان داده شده است بچسبانید و سپس زمینه‌های مورد نظر‌تان را پر کنید. هر زمینه‌ای که مقدار نداشته باشد یا حذف شود نشان داده نخواهد شد.

قالب خالی با پارامتر‌های اصلی

{{Infobox person
| name    = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| birth_name = 
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place = 
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place = 
| nationality = 
| other_names = 
| known_for  = 
| occupation = 
}}

قالب خالی با همه پارامتر‌ها

honorific_prefix
name
honorific_suffix
alt
caption
نام بومی native_name
زاده birth_name
birth_date
birth_place
ناپدیدشده disappeared_date
disappeared_place
وضعیت پیدایی disappeared_status
درگذشت death_date
death_place
علت درگذشت death_cause
کشف جسد body_discovered
آرامگاه resting_place
resting_place_coordinates
یادمان‌ها monuments
محل سکونت residence
ملیت nationality
دیگر نام‌ها other_names
شهروندی citizenship
تحصیلات education
محل تحصیل alma_mater
شغل occupation
سال‌های فعالیت years_active
دوران era
کارفرما employer
سازمان organization
نمایندهٔ قانونی agent
شناخته‌شده برای known_for
اثر(های) برجسته notable_works
سبک style
شهر زادگاه home_town
درآمد salary
دارایی خالص net_worth
قد height
وزن weight
تلویزیون television
عنوان title
مدت term
پس از predecessor
پیش از successor
حزب سیاسی party
جنبش movement
مخالف(ها) opponents
عضو هیئت مدیره boards
دین religion
مذهب denomination
اتهام جزایی criminal_charge
مجازات جزایی criminal_penalty
وضعیت جزایی criminal_status
همسر(ها) spouse
شریک(های) زندگی partner
فرزندان children
والدین parents
خویشاوندان relatives
نماد مخابراتی callsign
جایزه‌ها awards
وبگاه website
module
module2
[......]
module6
امضاء
signature_alt
یادداشت‌ها
footnotes
{{Infobox person
| honorific_prefix  = 
| name        = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix  = 
| image       = <!-- filename only, i.e. without "File:" (or "Image:") prefix or enclosing [[کمانک]] -->
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| birth_name     = <!-- only use if different from name above -->
| birth_date     = <!-- {{تاریخ تولد و سن|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year unless the exact date is already widely published, as per [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان]] -->
| birth_place    = 
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date     = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place    = 
| death_cause    = 
| body_discovered  = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     = 
| residence     = 
| nationality    = 
| other_names    = 
| ethnicity     = <!-- Ethnicity should be supported with a citation from a reliable source -->
| citizenship    = 
| education     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| years_active    = 
| era        = 
| employer      = 
| organization    = 
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     = 
| notable_works   = 
| style       = 
| home_town     = 
| salary       = 
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| weight       = <!-- "X kg", "X lb" or "X st Y lb" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     = 
| title       = 
| term        = 
| predecessor    = 
| successor     = 
| party       = 
| movement      = 
| opponents     = 
| boards       = 
| religion      = <!-- Religion should be supported with a citation from a reliable source -->
| denomination    = <!-- Denomination should be supported with a citation from a reliable source -->
| criminal_charge  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  = 
| criminal_status  = 
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      = 
| parents      = 
| relatives     = 
| callsign      = 
| awards       = 
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
| module6      = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| signature_size   = 
| website      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->
| footnotes     = 
}}

پارامتر‌ها

یک جعبه اطلاعات برای اشخاص.

پارامترهای الگو

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Honorific prefixhonorific_prefixhonorific prefix

To appear on the line above the person's name

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
نامname

نام رایج شخص.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطضروری
Honorific suffixhonorific_suffixhonorific suffix

To appear on the line below the person's name

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تصویرimage

نام پرونده تصویر. مانند: abc.gif یا abc.jpg

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
Image uprightimage_upright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

پیش‌فرض
1
مثال
1.15
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Image sizeimage_sizeimage sizeimagesize

DEPRECATED/DISCOURAGED. Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.

پیش‌فرض
220px
مثال
200px
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهمنسوخ‌شده
Altalt

Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
زیرنویس تصویرcaptionimage captionimage_caption

متنی که (در صورت نیاز) در زیر تصویر نمایش داده می‌شود.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
نام محلیnative_name

فقط در صورتی که نام شخص در زبان خودش متفاوت است.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use Template:lang in `native_name` instead.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Native name pronunciationpronunciation

Details of how to pronounce the individual's native name.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Birth namebirth_namebirthname

Name at birth; only use if different from name.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ تولدbirth_date

از الگوهای {{تاریخ تولد و مرگ|سال|ماه|روز}} یا {{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} استفاده کنید.

پیش‌فرض
{{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}}
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
محل تولدbirth_place

نام محل تولد در زمان تولد، می‌تواند به همراه استان و کشور نیز باشد.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
Baptisedbaptised

Date of baptism: ONLY for use when birth date is not known (e.g., Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Disappeared datedisappeared_date

(For missing people) Date of disappearance: Template:disappeared date and age (if birth date is known) or Template:disappeared date (if birth date unknown).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Disappeared placedisappeared_place

(For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Disappeared statusdisappeared_statusstatus

(For missing people) Current status for the person, e.g., if the person is still regarded as missing (using Template:missing for to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
تاریخ مرگdeath_date

استفاده از الگوی {{تاریخ مرگ و سن}} پیشنهاد می‌شود.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
محل مرگdeath_place

نام محل مرگ در زمان مرگ.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
دلیل مرگdeath_causedeath cause

دلیل مرگ.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Body discoveredbody_discoveredbody discovered

Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Resting placeresting_placeresting placerestingplace

Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Resting place coordinatesresting_place_coordinatesresting place coordinatesrestingplacecoordinates

Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use Template:coord template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Burial placeburial_place

Place of burial, alternative to 'Resting place' Displays the label 'Burial place'.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
محتوااختیاری
Burial place coordinatesburial_coordinates

Coordinates for place of burial, to accompany 'Burial place'. Use {{coord}} template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Monumentsmonuments

Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Residenceresidence

Location(s) where the person notably resides/resided, if different from birth place. Do not use a flag template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Nationalitynationality

Nationality. May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used 'with' citizenship when they somehow differ. Should only be used if nationality cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Other namesother_namesother namesothernamealias

Other notable names for the person, if different from name and birth_name.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شهروندcitizenship

کشوری که به صورت قانون تبعیت آن‌را داشته است.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
تحصیلeducation

Education, e.g., degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the `alma_mater` parameter may be more appropriate.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
رشتهاختیاری
Alma materalma_materalma mater

Alma mater. This parameter is a more concise alternative to `education`, and will most often simply consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شغلoccupation

شغل یا شغل‌های شخص مورد نظر.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
سال‌های فعالیتyears_activeyears activeyearsactive

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دورهera

Era during which the subject lived or was active. Less specific than 'years active'.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
کارفرماemployer

Employer(s), if relevant.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Organizationorganizationorganizations

Non-employing organization(s), if relevant.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Agentagent

The subject's agent (individual and/or agency), discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Known Forknown_forknown forknown

A brief description of what the person is notable for.

پیش‌فرض
خالی
مثال
Environmental activism
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Notable worksnotable_worksworkscreditsnotable works

Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Stylestyle

The style in which the subject works, if applicable.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
شهر زادگاهhome_townhome town

The place where the person was raised and matured, if different from birth place and residence.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
درآمدsalary

Annual salary or compensation, if relevant.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
دارایی خالصnet_worthnet worthnetworth

Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
قدheight

If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Height in metresheight_m

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in metres (it will be automatically converted to Imperial).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Height in centimetresheight_cm

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in centimetres (it will be automatically converted to Imperial).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Height in feetheight_ft

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in whole feet (it will be automatically converted to SI). Use with height_in.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Remaining height in inchesheight_in

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in remaining inches (it will be automatically converted to SI). Use with height_ft.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
وزنweight

If person was notable for their weight, or if weight is relevant. If used, this should also include the year of the measurement. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Weight in kilogrammesweight_kg

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in kilogrammes (it will be automatically converted to Imperial).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Weight in poundsweight_lb

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in pounds, or their weight in remaining pounds if weight in whole stones is specified (it will be automatically converted to SI).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Weight in stonesweight_st

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in whole stones (it will be automatically converted to SI).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Televisiontelevision

Television programmes presented by or closely associated with the subject.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Titletitle

Multiple uses: Formal title, such as First Lady of Japan for Akie Abe.; Awarded title, such as Mr. Olympia for Arnold Schwarzenegger.; Job title, such as President of Calvin College for Anthony Diekema.; A combination of the above, such as Professor of Mathematics and Fellow of the Royal Society for Bill Parry See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Termterm

Years the person held the title listed above.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Predecessorpredecessor

Person who previously held the title listed above.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Successorsuccessor

Person who subsequently held the title listed above.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
حزب سیاسیparty

If relevant. Field labelled Political party.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
جنبشmovement

If relevant. '''Movement''' can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Opponentsopponents

Notable relevant opponents (e.g., for major political office).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Boardsboards

For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Criminal chargecriminal_chargecriminal charge

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Criminal penaltycriminal_penaltycriminal penalty

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Criminal statuscriminal_statusjudicial_statusjudicial statuscriminal status

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
همسر(ها)spouse

Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–99) for former spouse(s). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
خطاختیاری
شریک(های) زندگیpartnerdomesticpartnerdomestic_partner

For unmarried life partners (of any gender or sexual preference), not business partners. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–99) for former partner(s).

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
فرزندانchildren

Number of children (e.g., three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
والدینparents

Names of parents. Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. If subject has only one notable mother and/or father, 'mother' and 'father' parameters may be used instead

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Mothermother

Name of mother; include only if subject has one mother who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Fatherfather

Name of father; include only if subject has one father who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Relativesrelativesrelations

Names of siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Familyfamily

Family or house of the individual, if notable.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Callsigncallsign

Amateur radio call sign, if relevant.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Awardsawards

Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Honourshonourshonors

Honours the individual has been awarded, if notable.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
WebsitewebsitehomepageURL

Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use Template:URL as in Example.com . Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Modulemodulemisc

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Module twomodule2misc2

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Module threemodule3misc3

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Module fourmodule4misc4

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Module fivemodule5misc5

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Module sixmodule6misc6

Used for embedding other infoboxes into this one.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Signaturesignature

An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Signature sizesignature_size

Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Signature altsignature_altsignature alt

Alt text for the signature image. For example, for :File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Footnotesfootnotes

Notes about any of the infobox data.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهاختیاری
Name CSS over-rideabovestyle

A CSS style to use for the individual's name, over-riding the community norm. Only use in exception circumstances.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهمنسوخ‌شده
Use a child/embedded infoboxchild

Allows you to specify a child or embedded infobox within this one. For experts only.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهمنسوخ‌شده
DEPRECATED: Influencesinfluences

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهمنسوخ‌شده
DEPRECATED: Influencedinfluenced

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناختهمنسوخ‌شده

نمونه

Bill Gates
Bill Gates in WEF, 2007.jpg
Bill Gates at the مجمع جهانی اقتصاد in Davos, 2007
زاده ۲۸ اکتبر ۱۹۵۵(1955-10-28) ‏(۶۲)
سیاتل, USA
محل سکونت Medina, Washington
ملیت American
محل تحصیل Harvard University (dropped out in 1975)
شغل Chairman of مایکروسافت (non-executive)
Co-Chair of Bill & Melinda Gates Foundation
Director of برکشایر هاتاوی
CEO of Cascade Investment
دارایی خالص US$53 billion (2010)[۱]
همسر(ها) Melinda Gates (ازدواج ۱۹۹۴)
فرزندان 3
والدین William H. Gates, Sr.
Mary Maxwell Gates
وبگاه microsoft.com/presspass/exec/billg
امضاء
Bill Gates signature.svg
{{Infobox person
| name       = Bill Gates
| image       = Bill Gates in WEF, 2007.jpg
| caption      = Bill Gates at the [[مجمع جهانی اقتصاد]] in [[Davos]], 2007
| birth_date    = {{birth date and age|1955|10|28}}
| birth_place    = [[سیاتل]], USA
| nationality    = American
| occupation    = Chairman of [[مایکروسافت]] ''(non-executive)''<br />Co-Chair of [[Bill & Melinda Gates Foundation]]<br />Director of [[برکشایر هاتاوی]]<br />CEO of [[Cascade Investment]]
| networth     = {{gain}}[[دلار آمریکا|US$]]53 [[۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (عدد)|billion]] (2010)<ref>[http://billionaires.forbes.com/topic/Bill_Gates Bill Gates topic page.] Forbes.com. Retrieved April 2010.</ref>
| spouse      = {{marriage|Melinda Gates|1994}}
| children     = 3
| residence     = [[Medina, WA]]
| alma_mater    = Harvard University (dropped out in 1975)
| website      = {{URL|microsoft.com/presspass/exec/billg}}
| signature     = BillGates Signature.svg
| parents      = [[William H. Gates, Sr.]]<br />[[Mary Maxwell Gates]]
}}
 1. Bill Gates topic page. Forbes.com. Retrieved April 2010.