الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:Infobox person

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Infobox person
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{Infobox person}} می‌تواند درباره برخی افراد شناخته‌شده دربالای یک مقاله مربوط‌به اشخاص٬ قرار گیرد.

شیوه استفاده

برای قرار دادن این جعبه اطلاعات داخل یک مقاله باید قالب را همانطور که در زیر نشان داده شده است بچسبانید و سپس زمینه‌های مورد نظر‌تان را پر کنید. هر زمینه‌ای که مقدار نداشته باشد یا حذف شود نشان داده نخواهد شد.

قالب خالی با پارامتر‌های اصلی

{{Infobox person
| name    = 
| image    = 
| alt     = 
| caption   = 
| birth_name = 
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place = 
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place = 
| nationality = 
| other_names = 
| known_for  = 
| occupation = 
}}

قالب خالی با همه پارامتر‌ها

honorific_prefix
name
honorific_suffix
alt
caption
نام بومیnative_name
زادهbirth_name
birth_date
birth_place
ناپدیدشدهdisappeared_date
disappeared_place
وضعیت پیداییdisappeared_status
درگذشتdeath_date
death_place
علت درگذشتdeath_cause
کشف جسدbody_discovered
آرامگاهresting_place
resting_place_coordinates
یادمان‌هاmonuments
شغلoccupation
سال‌های فعالیتyears_active
دورانera
کارفرماemployer
سازمانorganization
نمایندهٔ قانونیagent
دلیل شهرتknown_for
اثر(های) برجستهnotable_works
سبکstyle
شهر زادگاهhome_town
درآمدsalary
دارایی خالصnet_worth
قدheight
وزنweight
تلویزیونtelevision
عنوانtitle
مدتterm
پس ازpredecessor
پیش ازsuccessor
حزب سیاسیparty
جنبشmovement
مخالف(ها)opponents
عضو هیئت مدیرهboards
دینreligion
مذهبdenomination
اتهام جزاییcriminal_charge
مجازات جزاییcriminal_penalty
وضعیت جزاییcriminal_status
همسر(ها)spouse
شریک(های) زندگیpartner
فرزندانchildren
والدینparents
خویشاوندانrelatives
نماد مخابراتیcallsign
جایزه‌هاawards
وبگاه
website
module
module2
[......]
module6
امضاء
signature_alt
یادداشت‌ها
footnotes
{{Infobox person
| honorific_prefix  = 
| name        = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix  = 
| image       = <!-- filename only, i.e. without "File:" (or "Image:") prefix or enclosing [[کمانک]] -->
| image_size     = 
| alt        = 
| caption      = 
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| birth_name     = <!-- only use if different from name above -->
| birth_date     = <!-- {{تاریخ تولد و سن|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year unless the exact date is already widely published, as per [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان]] -->
| birth_place    = 
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place = 
| disappeared_status = 
| death_date     = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place    = 
| death_cause    = 
| body_discovered  = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| monuments     = 
| residence     = 
| nationality    = 
| other_names    = 
| citizenship    = 
| education     = 
| alma_mater     = 
| occupation     = 
| years_active    = 
| era        = 
| employer      = 
| organization    = 
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     = 
| notable_works   = 
| style       = 
| home_town     = 
| salary       = 
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| weight       = <!-- "X kg", "X lb" or "X st Y lb" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     = 
| title       = 
| term        = 
| predecessor    = 
| successor     = 
| party       = 
| movement      = 
| opponents     = 
| boards       = 
| religion      = <!-- Religion should be supported with a citation from a reliable source -->
| denomination    = <!-- Denomination should be supported with a citation from a reliable source -->
| criminal_charge  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  = 
| criminal_status  = 
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      = 
| parents      = 
| relatives     = 
| callsign      = 
| awards       = 
| module       = 
| module2      = 
| module3      = 
| module4      = 
| module5      = 
| module6      = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| signature_size   = 
| website      = <!-- {{نشانی وب|example.com}} -->
| footnotes     = 
}}

پارامتر‌ها

یک جعبه اطلاعات برای اشخاص.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Honorific prefixhonorific_prefix honorific prefix

To appear on the line above the person's name

ناشناختهاختیاری
نامname

نام رایج شخص.

خطضروری
Honorific suffixhonorific_suffix honorific suffix

To appear on the line below the person's name

ناشناختهاختیاری
تصویرimage

نام پرونده تصویر. مانند: abc.gif یا abc.jpg

خطاختیاری
Image uprightimage_upright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

پیش‌فرض
1
مثال
1.15
ناشناختهاختیاری
Image sizeimage_size image size imagesize

DEPRECATED/DISCOURAGED. Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. Use of this parameter is discouraged as per WP:IMGSIZE. Use image_upright instead.

پیش‌فرض
220px
مثال
200px
ناشناختهمنسوخ‌شده
Altalt

Alt text for image, for visually impaired readers. One word (such as "photograph") is rarely sufficient. See WP:ALT.

ناشناختهاختیاری
زیرنویس تصویرcaption image caption image_caption

متنی که (در صورت نیاز) در زیر تصویر نمایش داده می‌شود.

رشتهاختیاری
نام محلیnative_name

فقط در صورتی که نام شخص در زبان خودش متفاوت است.

خطاختیاری
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use Template:lang in `native_name` instead.

ناشناختهاختیاری
Native name pronunciationpronunciation

Details of how to pronounce the individual's native name.

ناشناختهاختیاری
Birth namebirth_name birthname

Name at birth; only use if different from name.

ناشناختهاختیاری
تاریخ تولدbirth_date

از الگوهای {{تاریخ تولد و مرگ|سال|ماه|روز}} یا {{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} استفاده کنید.

پیش‌فرض
{{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}}
خطاختیاری
محل تولدbirth_place

نام محل تولد در زمان تولد، می‌تواند به همراه استان و کشور نیز باشد.

خطاختیاری
Baptisedbaptised

Date of baptism: ONLY for use when birth date is not known (e.g., Beethoven). Will not display if a birth date is entered. Do not use subtemplates.

ناشناختهاختیاری
Disappeared datedisappeared_date

(For missing people) Date of disappearance: Template:disappeared date and age (if birth date is known) or Template:disappeared date (if birth date unknown).

ناشناختهاختیاری
Disappeared placedisappeared_place

(For missing people) Place of disappearance: city, administrative region, sovereign state. Do not use a flag template.

ناشناختهاختیاری
Disappeared statusdisappeared_status status

(For missing people) Current status for the person, e.g., if the person is still regarded as missing (using Template:missing for to calculate the time since disappearance), or if the person has been declared dead in absentia, with a date for such a ruling.

ناشناختهاختیاری
تاریخ مرگdeath_date

استفاده از الگوی {{تاریخ مرگ و سن}} پیشنهاد می‌شود.

خطاختیاری
محل مرگdeath_place

نام محل مرگ در زمان مرگ.

خطاختیاری
دلیل مرگdeath_cause death cause

دلیل مرگ.

رشتهاختیاری
Body discoveredbody_discovered body discovered

Place where the body was discovered (if different from place of death). Do not use a flag template.

ناشناختهاختیاری
Resting placeresting_place resting place restingplace

Place of burial, ash-scattering, etc. Do not use a flag template.

ناشناختهاختیاری
Resting place coordinatesresting_place_coordinates resting place coordinates restingplacecoordinates

Coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use Template:coord template.

ناشناختهاختیاری
Burial placeburial_place

Place of burial, alternative to 'Resting place' Displays the label 'Burial place'.

محتوااختیاری
Burial place coordinatesburial_coordinates

Coordinates for place of burial, to accompany 'Burial place'. Use {{coord}} template.

ناشناختهاختیاری
Monumentsmonuments

Significant monuments erected, buildings named, etc., in honour of the subject. If many, link to an appropriate section of the article instead.

ناشناختهاختیاری
Residenceresidence

Location(s) where the person notably resides/resided, if different from birth place. Do not use a flag template.

ناشناختهاختیاری
Nationalitynationality

Nationality. May be used instead of citizenship (below) or vice versa in cases where any confusion could result. Should only be used 'with' citizenship when they somehow differ. Should only be used if nationality cannot be inferred from the birthplace. Do not use a flag template.

ناشناختهاختیاری
Other namesother_names other names othername alias

Other notable names for the person, if different from name and birth_name.

ناشناختهاختیاری
شهروندcitizenship

کشوری که به صورت قانون تبعیت آن‌را داشته است.

خطاختیاری
تحصیلeducation

Education, e.g., degree, institution and graduation year, if relevant. If very little information is available or relevant, the `alma_mater` parameter may be more appropriate.

رشتهاختیاری
Alma materalma_mater alma mater

Alma mater. This parameter is a more concise alternative to `education`, and will most often simply consist of the linked name of the last-attended higher education institution. It is usually not relevant to include either parameter for non-graduates, but article talk page consensus may conclude otherwise, as at Bill Gates.

ناشناختهاختیاری
شغلoccupation

شغل یا شغل‌های شخص مورد نظر.

خطاختیاری
سال‌های فعالیتyears_active years active yearsactive

Date range in years during which the subject was active in their principal occupation(s) and/or other activity for which they are notable. Use the format 1950–2000, or 1970–present if still active (note the use of an en dash, not hyphen). If no dates of birth and/or death are known for the subject, only a floruit date range, as is common with ancient subjects, this parameter can be used for it. If approximate (circa) dates are known for either or both, put them in the birth_date and death_date parameters.

ناشناختهاختیاری
دورهera

Era during which the subject lived or was active. Less specific than 'years active'.

خطاختیاری
کارفرماemployer

Employer(s), if relevant.

ناشناختهاختیاری
Organizationorganization organizations

Non-employing organization(s), if relevant.

ناشناختهاختیاری
Agentagent

The subject's agent (individual and/or agency), discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source.

ناشناختهاختیاری
Known Forknown_for known for known

A brief description of what the person is notable for.

مثال
Environmental activism
ناشناختهاختیاری
Notable worksnotable_works works credits notable works

Title(s) of notable work(s) (publications, compositions, sculptures, films, etc.) by the subject, if any.

ناشناختهاختیاری
Stylestyle

The style in which the subject works, if applicable.

ناشناختهاختیاری
شهر زادگاهhome_town home town

The place where the person was raised and matured, if different from birth place and residence.

ناشناختهاختیاری
درآمدsalary

Annual salary or compensation, if relevant.

ناشناختهاختیاری
دارایی خالصnet_worth net worth networth

Current estimated net worth, if relevant. Please be sure to support with a citation from a reliable source, in the article body.

ناشناختهاختیاری
قدheight

If person was notable for their height, or if height is relevant. If used, this should also include the year of the measurement if the person had not reached full adulthood when this stat was published. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

ناشناختهاختیاری
Height in metresheight_m

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in metres (it will be automatically converted to Imperial).

ناشناختهاختیاری
Height in centimetresheight_cm

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in centimetres (it will be automatically converted to Imperial).

ناشناختهاختیاری
Height in feetheight_ft

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in whole feet (it will be automatically converted to SI). Use with height_in.

ناشناختهاختیاری
Remaining height in inchesheight_in

If person was notable for their height, or if height is relevant, their height in remaining inches (it will be automatically converted to SI). Use with height_ft.

ناشناختهاختیاری
وزنweight

If person was notable for their weight, or if weight is relevant. If used, this should also include the year of the measurement. See documentation of this parameter at Template:Infobox sportsperson for more information.

ناشناختهاختیاری
Weight in kilogrammesweight_kg

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in kilogrammes (it will be automatically converted to Imperial).

ناشناختهاختیاری
Weight in poundsweight_lb

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in pounds, or their weight in remaining pounds if weight in whole stones is specified (it will be automatically converted to SI).

ناشناختهاختیاری
Weight in stonesweight_st

If person was notable for their weight, or if weight is relevant, their weight in whole stones (it will be automatically converted to SI).

ناشناختهاختیاری
Televisiontelevision

Television programmes presented by or closely associated with the subject.

ناشناختهاختیاری
Titletitle

Multiple uses: Formal title, such as First Lady of Japan for Akie Abe.; Awarded title, such as Mr. Olympia for Arnold Schwarzenegger.; Job title, such as President of Calvin College for Anthony Diekema.; A combination of the above, such as Professor of Mathematics and Fellow of the Royal Society for Bill Parry See also "awards" parameter, below, for awarded honors that are not really titles. A single award should not use both parameters.

ناشناختهاختیاری
Termterm

Years the person held the title listed above.

ناشناختهاختیاری
Predecessorpredecessor

Person who previously held the title listed above.

ناشناختهاختیاری
Successorsuccessor

Person who subsequently held the title listed above.

ناشناختهاختیاری
حزب سیاسیparty

If relevant. Field labelled Political party.

ناشناختهاختیاری
جنبشmovement

If relevant. '''Movement''' can be social, political (non-party), artistic, philosophical, literary, cultural, etc.

ناشناختهاختیاری
Opponentsopponents

Notable relevant opponents (e.g., for major political office).

ناشناختهاختیاری
Boardsboards

For board of directors membership(s), if relevant. Field labeled Board member of.

ناشناختهاختیاری
Criminal chargecriminal_charge criminal charge

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

ناشناختهاختیاری
Criminal penaltycriminal_penalty criminal penalty

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

ناشناختهاختیاری
Criminal statuscriminal_status judicial_status judicial status criminal status

For convicted criminals only. Please be certain to support these parameters with citations from reliable sources, in the article body.

ناشناختهاختیاری
همسر(ها)spouse

Name of spouse(s), followed by years of marriage. Use the format Name (married 1950–present) for a current spouse, and Name (married 1970–99) for former spouse(s). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For deceased persons still married at time of death, close the date range with death year.

خطاختیاری
شریک(های) زندگیpartner domesticpartner domestic_partner

For unmarried life partners (of any gender or sexual preference), not business partners. Use the format Name (1950–present) for current partner and Name (1970–99) for former partner(s).

ناشناختهاختیاری
فرزندانchildren

Number of children (e.g., three or 3), or list of names, in which case, separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. For privacy reasons, consider omitting the names of children of living persons, unless the children are independently notable.

ناشناختهاختیاری
والدینparents

Names of parents. Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list. If subject has only one notable mother and/or father, 'mother' and 'father' parameters may be used instead

ناشناختهاختیاری
Mothermother

Name of mother; include only if subject has one mother who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

ناشناختهاختیاری
Fatherfather

Name of father; include only if subject has one father who is independently notable or particularly relevant. Overwritten by 'parents' parameter.

ناشناختهاختیاری
Relativesrelatives relations

Names of siblings or other relatives. Include the relationship in parentheses after the name (sister, uncle, etc). Separate entries using Template:Plainlist or Template:Unbulleted list.

ناشناختهاختیاری
Familyfamily

Family or house of the individual, if notable.

ناشناختهاختیاری
Callsigncallsign

Amateur radio call sign, if relevant.

ناشناختهاختیاری
Awardsawards

Notable awards. If many, link to an appropriate section of the article instead. See also "title" parameter, above, for awarded titles. A single award should not use both parameters.

ناشناختهاختیاری
Honourshonours honors

Honours the individual has been awarded, if notable.

ناشناختهاختیاری
Websitewebsite homepage URL

Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use Template:URL as in Example.com . Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.

ناشناختهاختیاری
Modulemodule misc

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Module twomodule2 misc2

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Module threemodule3 misc3

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Module fourmodule4 misc4

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Module fivemodule5 misc5

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Module sixmodule6 misc6

Used for embedding other infoboxes into this one.

ناشناختهاختیاری
Signaturesignature

An image of the person's signature. Please use image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.

ناشناختهاختیاری
Signature sizesignature_size

Default is 150px. If necessary, a signature can be resized manually as per the "image_size" parameter.

ناشناختهاختیاری
Signature altsignature_alt signature alt

Alt text for the signature image. For example, for :File:Thomas Jefferson Signature.svg, the alt text might be |signature_alt= Th: Jefferson, spelling out the signature exactly as it appears in the image.

ناشناختهاختیاری
Footnotesfootnotes

Notes about any of the infobox data.

ناشناختهاختیاری
Name CSS over-rideabovestyle

A CSS style to use for the individual's name, over-riding the community norm. Only use in exception circumstances.

ناشناختهمنسوخ‌شده
Use a child/embedded infoboxchild

Allows you to specify a child or embedded infobox within this one. For experts only.

ناشناختهمنسوخ‌شده
DEPRECATED: Influencesinfluences

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

ناشناختهمنسوخ‌شده
DEPRECATED: Influencedinfluenced

DEPRECATED and unused in the infobox. Do not use.

ناشناختهمنسوخ‌شده

نمونه

Bill Gates
Bill Gates in WEF, 2007.jpg
Bill Gates at the مجمع جهانی اقتصاد in Davos, 2007
زاده۲۸ اکتبر ۱۹۵۵ ‏(۶۴ سال)
سیاتل, USA
محل سکونتMedina, Washington
ملیتAmerican
محل تحصیلHarvard University (dropped out in 1975)
شغلChairman of مایکروسافت (non-executive)
Co-Chair of Bill & Melinda Gates Foundation
Director of برکشایر هاتاوی
CEO of Cascade Investment
دارایی خالصUS$53 billion (2010)[۱]
همسر(ها)Melinda Gates (ا. ۱۹۹۴)
فرزندان3
والدینWilliam H. Gates, Sr.
Mary Maxwell Gates
وبگاه
امضاء
Bill Gates signature.svg
{{Infobox person
| name       = Bill Gates
| image       = Bill Gates in WEF, 2007.jpg
| caption      = Bill Gates at the [[مجمع جهانی اقتصاد]] in [[Davos]], 2007
| birth_date    = {{birth date and age|1955|10|28}}
| birth_place    = [[سیاتل]], USA
| nationality    = American
| occupation    = Chairman of [[مایکروسافت]] ''(non-executive)''<br />Co-Chair of [[Bill & Melinda Gates Foundation]]<br />Director of [[برکشایر هاتاوی]]<br />CEO of [[Cascade Investment]]
| networth     = {{gain}}[[دلار آمریکا|US$]]53 [[۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (عدد)|billion]] (2010)<ref>[http://billionaires.forbes.com/topic/Bill_Gates Bill Gates topic page.] Forbes.com. Retrieved April 2010.</ref>
| spouse      = {{marriage|Melinda Gates|1994}}
| children     = 3
| residence     = [[Medina, WA]]
| alma_mater    = Harvard University (dropped out in 1975)
| website      = {{URL|microsoft.com/presspass/exec/billg}}
| signature     = Bill Gates signature.svg
| parents      = [[William H. Gates, Sr.]]<br />[[Mary Maxwell Gates]]
}}
 1. Bill Gates topic page. Forbes.com. Retrieved April 2010.