الگو:جعبه اطلاعات زندگی‌نامه

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات زندگی‌نامه
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{عنوان}}}
{{{نام}}}
{{{عنوان ۲}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{عنوان تصویر}}}
نام بومی{{{نام بومی}}}
تلفظ{{{تلفظ}}}
نام در زمان تولد{{{نام تولد}}}
زادهٔ{{{زادروز}}}
{{{مکان تولد}}}
ناپدیدشدن{{{تاریخ ناپدیدشدن}}}
{{{مکان ناپدیدشدن}}}
وضعیت پیدایی{{{وضعیت}}}
درگذشت{{{تاریخ درگذشت}}}
{{{مکان درگذشت}}}
علت درگذشت{{{علت مرگ}}}
پیداشدن جسد{{{کشف‌شدن جسد}}}
مدفن{{{مدفن}}}
{{{مختصات مدفن}}}
یادمان‌ها{{{بناهای یادبود}}}
محل زندگی{{{محل زندگی}}}
ملیت{{{ملیت}}}
دیگر نام‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
نژاد{{{نژاد}}}
شهروندی{{{تابعیت}}}
تحصیلات{{{تحصیلات}}}
محل تحصیل{{{از دانشگاه}}}
شاگرد{{{شاگرد}}}
استاد{{{استاد}}}
پیشه{{{پیشه}}}
سال‌های فعالیت{{{سال‌های فعالیت}}}
دوران{{{دوران}}}
کارفرما{{{کارفرما}}}
سازمان{{{نهاد}}}
نمایندهٔ قانونی{{{نماینده}}}
شناخته‌شده برای{{{شناخته‌شده برای}}}
آثار{{{آثار}}}
سبک{{{سبک}}}
شهر زادگاه{{{شهر خانگی}}}
درآمد{{{حقوق}}}
دارایی خالص{{{دارایی خالص}}}
قد{{{قد}}}
وزن{{{وزن}}}
تلویزیون{{{تلویزیون}}}
عنوان{{{لقب}}}
دوره{{{دوره}}}
پس از{{{پس از}}}
پیش از{{{پیش از}}}
حزب سیاسی{{{حزب}}}
جنبش{{{جنبش}}}
مخالف(ها){{{مخالفان}}}
عضو هیئت مدیره{{{هیئت}}}
دین{{{دین}}}
مذهب{{{مذهب}}}
اتهام(های) جزایی{{{اتهام}}}
مجازات(های) جزایی{{{مجازات}}}
وضعیت جزایی{{{وضعیت گناهکاری}}}
منصب{{{منصب}}}
مکتب{{{مکتب}}}
همسر(ها){{{همسر}}}
شریک(های)
زندگی
{{{شریک زندگی}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
والدین{{{والدین}}}
خویشاوندان{{{خویشاوندان}}}
{{{عنوان اطلاعات۱}}}{{{اطلاعات۱}}}
{{{عنوان اطلاعات۲}}}{{{اطلاعات۲}}}
{{{عنوان اطلاعات۳}}}{{{اطلاعات۳}}}
مرتبه حوزوی{{{مرتبه حوزوی}}}
خانواده{{{خانواده}}}
نماد مخابراتی{{{callsign}}}
جایزه(ها){{{جایزه‌ها}}}
افتخارات{{{افتخارات}}}
وبگاه
{{{وب‌گاه}}}
{{{پودمان}}}
امضاء
[[پرونده:{{{امضا}}}|{{{اندازه امضا}}}]]
یادداشت‌ها
{{{پانویس}}}

فارسی

پارامترهای پرکاربرد

{{جعبه زندگینامه
|نام      = 
|تصویر     = 
|alt      = <!-- متن توصیف تصویر برای استفاده توسط نرم‌افزار تلفیق گفتار (متن به گفتار) -->
|توضیح تصویر  = 
|نام تولد    = 
|زادروز     = <!-- {{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|زادگاه     = 
|تاریخ درگذشت  = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|سال مرگ|ماه مرگ|روز مرگ|سال تولد|ماه تولد|روز تولد}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت  = 
|ملیت      = 
|نام‌های دیگر  = 
|پیشه      = 
|سال‌های فعالیت = 
|شناخته‌شده برای = 
|کارهای برجسته = 
}}

فرم خام

{{جعبه زندگینامه
|عنوان       = 
|نام        = 
|عنوان ۲      = 
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = 
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = 
|زبان نام بومی   = 
|تلفظ       = 
|نام تولد     = 
|زادروز      = 
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = 
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت پیدایی   = 
|تاریخ درگذشت   = 
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|مختصات مدفن    = 
|آرامگاه      = 
|مختصات آرامگاه  = 
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = 
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = 
|سال‌های فعالیت   = 
|شروع به کار    = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = 
|نماینده      = 
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|کارهای برجسته   = 
|سبک        = 
|شهر خانگی     = 
|دستمزد      = 
|دارایی خالص    = 
|قد        = 
|وزن        = 
|تلویزیون     = 
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = 
|دین        = 
|مذهب       = 
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = 
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|جوایز       = 
|افتخارات     = 
|وبگاه       = 
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|imdb_id      = 
|Soure_id     = 
|پودمان      = 
}}

با توضیح

{{جعبه زندگینامه
|عنوان       = <!-- نام عمومی | پیشوند افتخارآمیز -->
|نام        = <!-- نام شخص. در صورت خالی گذاشتن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|عنوان ۲      = <!-- پسوند افتخارآمیز -->
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = 
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = <!-- نام شخص در زبان بومی -->
|زبان نام بومی   = <!-- کد زبان بومی -->
|تلفظ       = 
|نام تولد     = <!-- نام اصلی یا نام کامل -->
|زادروز      = <!-- {{تاریخ تولد و سن|سال(۴ رقم فارسی)|ماه(۱ یا دو رقم فارسی)|روز(۲ رقم فارسی)}} برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = <!-- در صورت استفاده از پارامتر "تاریخ تولد"، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت پیدایی   = 
|تاریخ درگذشت   = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|سال|ماه|روز|سال|ماه|روز}} (تاریخ مرگ سپس تولد) برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|مختصات مدفن    = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |جغرافیا = " نیز استفاده کنید. -->
|آرامگاه      = 
|مختصات آرامگاه  = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |جغرافیا = " نیز استفاده کنید. -->
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = <!-- همان، تبار است -->
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = <!-- یا زمینه فعالیت -->
|سال‌های فعالیت   = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = <!-- یا سازمان -->
|نماینده      = <!-- یا نمایندهٔ قانونی -->
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|نقش‌های برجسته   = <!-- می‌توانید از پارامتر "|کارهای برجسته =" نیز استفاده کنید. در صورت استفاده از پارامتر "|آثار ="، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|سبک        = <!-- سبک هنری -->
|شهر خانگی     = <!-- شهر زادگاه یا شهری که فرد، کودکی خود را در آن گذرانده‌است. -->
|دستمزد      = <!-- یا درآمد -->
|دارایی خالص    = 
|قد        = 
|وزن        = 
|تلویزیون     = <!-- یا برنامه(های) تلویزیونی -->
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = <!-- هیئتی که فرد، عضو آن است. -->
|دین        = 
|مذهب       = 
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = <!-- می‌توانید از این پارامتر به‌صورت یکجا استفاده کنید یا اینکه از دو پارامتر "|پدر =" و "|مادر =" در زیر، به صورت جداگانه استفاده کنید. -->
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|جوایز       = 
|افتخارات     = 
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|imdb_id      = 
|Soure_id     = 
|پودمان      = <!-- برای فراخوانی یک الگوی دیگر -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox person
| honorific_prefix  =
| name        = <!-- use common name/article title -->
| honorific_suffix  =
| image       = <!-- filename only, no "File:" or "Image:" prefix, and no enclosing [[brackets]] -->
| image_upright   =
| landscape     = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| alt        = <!-- descriptive text for use by speech synthesis (text-to-speech) software -->
| caption      =
| native_name    =
| native_name_lang  =
| pronunciation   =
| birth_name     = <!-- only use if different from name -->
| birth_date     = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year with {{Birth year and age|YYYY}} unless the exact date is already widely published, as per [[WP:DOB]]. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. -->
| birth_place    =
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{Disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place =
| disappeared_status =
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (enter DEATH date then BIRTH date (e.g. , ...|1967|31|8|1908|28|2}} use both this parameter and |birth_date to display the person's date of birth, date of death, and age at death) -->
| death_place    =
| death_cause    =
| body_discovered  =
| resting_place   =
| resting_place_coordinates = <!-- -->
| burial_place    = <!-- may be used instead of resting_place and resting_place_coordinates (displays "Burial place" as label) -->
| burial_coordinates = <!-- -->
| monuments     =
| nationality    =
| other_names    =
| siglum       =
| citizenship    =
| education     =
| alma_mater     =
| occupation     =
| years_active    =
| era        =
| employer      =
| organization    =
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     =
| notable_works   = <!-- produces label "Notable work"; may be overridden by |credits=, which produces label "Notable credit(s)"; or by |works=, which produces label "Works"; or by |label_name=, which produces label "Label(s)" -->
| style       =
| home_town     =
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     =
| title       = <!-- Formal/awarded/job title. The parameter |office=may be used as an alternative when the label is better rendered as "Office" (e.g. public office or appointments) -->
| term        =
| predecessor    =
| successor     =
| party       =
| movement      =
| opponents     =
| boards       =
| criminal_charges  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  =
| criminal_status  =
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      =
| parents      = <!-- overrides mother and father parameters -->
| mother       = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| father       = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| relatives     =
| family       =
| callsign      =
| awards       =
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module       =
| module2      =
| module3      =
| module4      =
| module5      =
| module6      =
| signature     =
| signature_size   =
| signature_alt   =
| footnotes     =
}}

نمونه

عبدالرحمن جامی
Jami Rose Garden.jpg
مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
زادهٔ۲۴ آبان ۷۹۳
خرگرد، شهرستان خواف ایران
درگذشت۲۷ آبان ۸۷۱ (۸۱سالگی)
هرات
آرامگاهتخت مزار، هرات
محل زندگیهرات، سمرقند
دیگر نام‌هانورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
پیشهخلیفه طریقت نقشبندیه
سازمانمدرسه نظامیه هرات
کارهای برجستهبهارستان جامی
سبکتصوف
عنوانخاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی

{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص      = عبدالرحمن جامی
|نام_تصویر     = Jami Rose Garden.jpg
|عرض_تصویر     =
|توضیح_تصویر    = مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
|نام دیگر      = نورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
|لقب‌ها       = خاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی
|ملیت        =
|اهل        =
|دوره        =
|سال‌های فعالیت   =
|محل زندگی     = [[هرات]]، [[سمرقند]]
|مذهب        =
|نهاد        = [[مدرسه نظامیه هرات]]
|همسر        =
|فرزندان      =
|والدین       =
|آرامگاه      = [[تخت مزار]]، هرات
|عرض جغرافیایی محل دفن=
|طول جغرافیایی محل دفن=
|latd=۳۴|latm=۲۰|lats=۳۱|latNS=N
|longd=۶۲|longm=۱۲|longs=۱۱|longEW=E
|مدفن        =
|کارهای برجسته   = [[بهارستان جامی|بهارستان]]
|پیشه        = خلیفه طریقت [[نقشبندیه]]
|وبگاه       =
|زمینه فعالیت    = شعر [[فارسی]]
|سبک        = [[تصوف]]
|مکتب        =
|تاریخ_تولد     = [[۲۴ آبان]] [[۷۹۳]] یا {{تاریخ تولد|۷۹۳|۸|۲۴|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_تولد      = [[خرگرد]]، [[شهرستان خواف]] [[ایران]]
|تاریخ_مرگ     = [[۲۷ آبان]] [[۸۷۱]] (۸۱سالگی) یا {{تاریخ مرگ و سن|۸۷۱|۸|۲۷|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_مرگ      = [[هرات]]
|imdb_id      =
|Soure_id      =
}}

زیرالگوها

ریزقالب

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{تاریخ تولد}}, یا {{تاریخ تولد و سن}} are used in the infobox. (اگر تاریخ قبل از ۱۵۸۳ است از این الگوها استفاده نکنید). Be cautious about using these if the person is still living, per زندگی‌نامه زندگان.

شامل یک آدرس، استفاده کنید از {{نشانی وب}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

رده‌های ردیابی

جستارهای وابسته