پرش به محتوا

الگو:جعبه اطلاعات زندگی‌نامه

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات زندگی‌نامه
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{عنوان}}}
{{{نام}}}
{{{عنوان ۲}}}
{{{نام بومی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{عنوان تصویر}}}
نام بومی{{{نام بومی}}}
تلفظ{{{تلفظ}}}
نام هنگام تولد{{{نام تولد}}}
زادهٔ{{{زادروز}}}
{{{مکان تولد}}}
ناپدیدشدن{{{تاریخ ناپدیدشدن}}}
{{{مکان ناپدیدشدن}}}
وضعیت پیدایی{{{وضعیت}}}
درگذشت{{{تاریخ درگذشت}}}
{{{مکان درگذشت}}}
علت مرگ{{{علت مرگ}}}
پیداشدن جسد{{{کشف‌شدن جسد}}}
مدفن{{{مدفن}}}
{{{مختصات مدفن}}}
یادمان‌ها{{{بناهای یادبود}}}
محل زندگی{{{محل زندگی}}}
ملیت{{{ملیت}}}
دیگر نام‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
نژاد{{{نژاد}}}
شهروندی{{{تابعیت}}}
تحصیلات{{{تحصیلات}}}
محل تحصیل{{{از دانشگاه}}}
شاگرد{{{شاگرد}}}
استاد{{{استاد}}}
پیشه{{{پیشه}}}
سال‌های فعالیت{{{سال‌های فعالیت}}}
دوران{{{دوران}}}
کارفرما{{{کارفرما}}}
سازمان{{{نهاد}}}
نمایندهٔ قانونی{{{نماینده}}}
شناخته‌شده برای{{{شناخته‌شده برای}}}
آثار{{{آثار}}}
سبک{{{سبک}}}
شهر زادگاه{{{شهر خانگی}}}
درآمد{{{حقوق}}}
دارایی خالص{{{دارایی خالص}}}
قد{{{قد}}}
وزن{{{وزن}}}
تلویزیون{{{تلویزیون}}}
عنوان{{{لقب}}}
دوره{{{دوره}}}
پس از{{{پس از}}}
پیش از{{{پیش از}}}
حزب سیاسی{{{حزب}}}
جنبش{{{جنبش}}}
مخالف(ها){{{مخالفان}}}
عضو هیئت مدیره{{{هیئت}}}
اتهام(های) جزایی{{{اتهام}}}
مجازات(های) جزایی{{{مجازات}}}
وضعیت جزایی{{{وضعیت گناهکاری}}}
منصب{{{منصب}}}
مکتب{{{مکتب}}}
همسر(ها){{{همسر}}}
شریک(های)
زندگی
{{{شریک زندگی}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
والدین{{{والدین}}}
خویشاوندان{{{خویشاوندان}}}
{{{عنوان اطلاعات۱}}}{{{اطلاعات۱}}}
{{{عنوان اطلاعات۲}}}{{{اطلاعات۲}}}
{{{عنوان اطلاعات۳}}}{{{اطلاعات۳}}}
مرتبه حوزوی{{{مرتبه حوزوی}}}
خانواده{{{خانواده}}}
شناسهٔ تماس{{{شناسه تماس}}}
جایزه(ها){{{جایزه‌ها}}}
افتخارات{{{افتخارات}}}
وبگاه
{{{وب‌گاه}}}
{{{پودمان}}}
امضاء
[[پرونده:{{{امضا}}}|{{{اندازه امضا}}}|class=infobox-signature skin-invert]]
یادداشت‌ها
{{{پانویس}}}

فارسی

پارامترهای پرکاربرد

{{جعبه اطلاعات زندگی‌نامه
|نام      = 
|تصویر     = 
|alt      = <!-- متن توصیف تصویر برای استفاده توسط نرم‌افزار تلفیق گفتار (متن به گفتار) -->
|توضیح تصویر  = 
|نام تولد    = <!-- تنها در صورتی که با نام جستار، متفاوت بود از این پارامتر استفاده کنید. -->
|زادروز     = <!-- {{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|زادگاه     = 
|تاریخ درگذشت  = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|سال مرگ|ماه مرگ|روز مرگ|سال تولد|ماه تولد|روز تولد}} درصورت نیاز، |گاه‌شمار=خورشیدی را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت  = 
|ملیت      = 
|نام‌های دیگر  = 
|پیشه      = 
|سال‌های فعالیت = 
|شناخته‌شده برای = 
|کارهای برجسته = 
}}

فرم خام

{{جعبه اطلاعات زندگی‌نامه
|تعبیه       = 
|عنوان       = 
|نام        = 
|عنوان ۲      = 
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = 
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = 
|زبان نام بومی   = 
|تلفظ       = 
|نام تولد     = 
|زادروز      = 
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = 
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت       = 
|تاریخ درگذشت   = 
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|مختصات مدفن    = 
|آرامگاه      = 
|مختصات آرامگاه  = 
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = 
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = 
|سال‌های فعالیت   = 
|شروع به کار    = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = 
|نماینده      = 
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|کارهای برجسته   = 
|سبک        = 
|شهر خانگی     = 
|دستمزد      = 
|دارایی خالص    = 
|قد        = 
|وزن        = 
|تلویزیون     = 
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = 
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = 
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|شناسه تماس    = 
|جوایز       = 
|افتخارات     = 
|وبگاه       = 
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|پودمان      = 
}}

با توضیح

{{جعبه اطلاعات زندگی‌نامه
|تعبیه       = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. همچنین می‌توانید از " |فرزند = " نیز استفاده کنید. -->
|عنوان       = <!-- نام عمومی | پیشوند افتخارآمیز -->
|نام        = <!-- نام شخص. در صورت خالی گذاشتن، از نام صفحه استفاده می‌کند. -->
|عنوان ۲      = <!-- پسوند افتخارآمیز -->
|سبک بالا      = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح تصویر    = 
|نام بومی     = <!-- نام شخص در زبان بومی -->
|زبان نام بومی   = <!-- کد زبان بومی -->
|تلفظ       = 
|نام تولد     = <!-- نام اصلی یا نام کامل. تنها در صورتی که با نام جستار، متفاوت بود از این پارامتر استفاده کنید. -->
|زادروز      = <!-- {{تاریخ تولد و سن|سال(۴ رقم فارسی)|ماه(۱ یا دو رقم فارسی)|روز(۲ رقم فارسی)}} برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|زادگاه      = 
|غسل تعمید شده   = <!-- در صورت استفاده از پارامتر "تاریخ تولد"، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|تاریخ ناپدیدشدن  = 
|مکان ناپدیدشدن  = 
|وضعیت       = <!-- وضعیت پیدایی -->
|تاریخ درگذشت   = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|سال|ماه|روز|سال|ماه|روز}} (تاریخ مرگ سپس تولد) برای استفاده از گاه‌شمار خورشیدی، "|گاه‌شمار=خورشیدی" را بیافزایید. -->
|مکان درگذشت    = 
|علت مرگ      = 
|پیداشدن جسد    = 
|مدفن       = 
|مختصات مدفن    = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |جغرافیا = " نیز استفاده کنید. -->
|آرامگاه      = 
|مختصات آرامگاه  = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} | می‌توانید از " |جغرافیا = " نیز استفاده کنید. -->
|بناهای یادبود   = 
|محل زندگی     = 
|ملیت       = 
|نام دیگر     = 
|نژاد       = <!-- همان، تبار است -->
|تابعیت      = 
|تحصیلات      = 
|دانشگاه      = 
|شاگرد       = 
|استاد       = 
|پیشه       = <!-- یا زمینه فعالیت -->
|سال‌های فعالیت   = 
|دوران       = 
|کارفرما      = 
|نهاد       = <!-- یا سازمان -->
|نماینده      = <!-- یا نمایندهٔ قانونی -->
|شناخته‌شده برای  = 
|آثار       = 
|نقش‌های برجسته   = <!-- می‌توانید از پارامتر "|کارهای برجسته =" نیز استفاده کنید. در صورت استفاده از پارامتر "|آثار ="، این پارامتر نشان داده نخواهد شد. -->
|سبک        = <!-- سبک هنری -->
|شهر خانگی     = <!-- شهر زادگاه یا شهری که فرد، کودکی خود را در آن گذرانده‌است. -->
|دستمزد      = <!-- یا درآمد -->
|دارایی خالص    = 
|قد        = <!-- {{تبدیل|۰۰٫۰۰|متر|ftin}} می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|وزن        = <!-- {{تبدیل|۰۰٫۰۰|کیلوگرم|پوند}} می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|تلویزیون     = <!-- یا برنامه(های) تلویزیونی -->
|لقب        = 
|دوره       = 
|پس از       = 
|پیش از      = 
|حزب        = 
|جنبش       = 
|مخالفان      = 
|هیئت       = <!-- هیئتی که فرد، عضو آن است. -->
|اتهام       = 
|مجازات      = 
|وضعیت گناهکاری  = 
|منصب       = 
|مکتب       = 
|همسر       = 
|شریک زندگی    = 
|فرزندان      = 
|والدین      = <!-- می‌توانید از این پارامتر به‌صورت یکجا استفاده کنید یا اینکه از دو پارامتر "|پدر =" و "|مادر =" در زیر، به صورت جداگانه استفاده کنید. -->
|پدر        = 
|مادر       = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|مرتبه حوزوی    = 
|خانواده      = 
|شناسه تماس    = 
|جوایز       = 
|افتخارات     = 
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|امضا       = 
|اندازه امضا    = 
|پانویس      = 
|پودمان      = <!-- برای فراخوانی یک الگوی دیگر -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox person
| honorific_prefix  =
| name        = <!-- use common name/article title -->
| honorific_suffix  =
| image       = <!-- filename only, no "File:" or "Image:" prefix, and no enclosing [[brackets]] -->
| image_upright   =
| landscape     = <!-- yes, if wide image, otherwise leave blank -->
| alt        = <!-- descriptive text for use by speech synthesis (text-to-speech) software -->
| caption      =
| native_name    =
| native_name_lang  =
| pronunciation   =
| birth_name     = <!-- only use if different from name -->
| birth_date     = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living people supply only the year with {{Birth year and age|YYYY}} unless the exact date is already widely published, as per [[WP:DOB]]. For people who have died, use {{Birth date|YYYY|MM|DD}}. -->
| birth_place    =
| baptised      = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| disappeared_date  = <!-- {{Disappeared date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (disappeared date then birth date) -->
| disappeared_place =
| disappeared_status =
| death_date     = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (enter DEATH date then BIRTH date (e.g. , ...|1967|31|8|1908|28|2}} use both this parameter and |birth_date to display the person's date of birth, date of death, and age at death) -->
| death_place    =
| death_cause    =
| body_discovered  =
| resting_place   =
| resting_place_coordinates = <!-- -->
| burial_place    = <!-- may be used instead of resting_place and resting_place_coordinates (displays "Burial place" as label) -->
| burial_coordinates = <!-- -->
| monuments     =
| nationality    =
| other_names    =
| siglum       =
| citizenship    =
| education     =
| alma_mater     =
| occupation     =
| years_active    =
| era        =
| employer      =
| organization    =
| agent       = <!-- Discouraged in most cases, specifically when promotional, and requiring a reliable source -->
| known_for     =
| notable_works   = <!-- produces label "Notable work"; may be overridden by |credits=, which produces label "Notable credit(s)"; or by |works=, which produces label "Works"; or by |label_name=, which produces label "Label(s)" -->
| style       =
| home_town     =
| net_worth     = <!-- Net worth should be supported with a citation from a reliable source -->
| height       = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
| television     =
| title       = <!-- Formal/awarded/job title. The parameter |office=may be used as an alternative when the label is better rendered as "Office" (e.g. public office or appointments) -->
| term        =
| predecessor    =
| successor     =
| party       =
| movement      =
| opponents     =
| boards       =
| criminal_charges  = <!-- Criminality parameters should be supported with citations from reliable sources -->
| criminal_penalty  =
| criminal_status  =
| spouse       = <!-- Use article title or common name -->
| partner      = <!-- (unmarried long-term partner) -->
| children      =
| parents      = <!-- overrides mother and father parameters -->
| mother       = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| father       = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
| relatives     =
| family       =
| callsign      =
| awards       =
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| module       =
| module2      =
| module3      =
| module4      =
| module5      =
| module6      =
| signature     =
| signature_size   =
| signature_alt   =
| footnotes     =
}}

نمونه

عبدالرحمن جامی
مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
زادهٔ۲۴ آبان ۷۹۳
خرگرد، شهرستان خواف ایران
درگذشت۲۷ آبان ۸۷۱ (۸۱سالگی)
هرات
آرامگاهتخت مزار، هرات
محل زندگیهرات، سمرقند
دیگر نام‌هانورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
پیشهخلیفه طریقت نقشبندیه
سازمانمدرسه نظامیه هرات
کارهای برجستهبهارستان جامی
سبکتصوف
عنوانخاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی

{{جعبه زندگینامه
|نام_شخص      = عبدالرحمن جامی
|نام_تصویر     = Jami Rose Garden.jpg
|عرض_تصویر     =
|توضیح_تصویر    = مینیاتوری در یکی از کتاب‌های جامی
|نام دیگر      = نورالدّین عبد الرّحمن بن نظام‌الدین احمد بن محمد
|لقب‌ها       = خاتم‌الشعرا، ابوالبرکات، دشتی
|ملیت        =
|اهل        =
|دوره        =
|سال‌های فعالیت   =
|محل زندگی     = [[هرات]]، [[سمرقند]]
|نهاد        = [[مدرسه نظامیه هرات]]
|همسر        =
|فرزندان      =
|والدین       =
|آرامگاه      = [[تخت مزار]]، هرات
|عرض جغرافیایی محل دفن=
|طول جغرافیایی محل دفن=
|latd=۳۴|latm=۲۰|lats=۳۱|latNS=N
|longd=۶۲|longm=۱۲|longs=۱۱|longEW=E
|مدفن        =
|کارهای برجسته   = [[بهارستان جامی|بهارستان]]
|پیشه        = خلیفه طریقت [[نقشبندیه]]
|وبگاه       =
|زمینه فعالیت    = شعر [[فارسی]]
|سبک        = [[تصوف]]
|مکتب        =
|تاریخ_تولد     = [[۲۴ آبان]] [[۷۹۳]] یا {{تاریخ تولد|۷۹۳|۸|۲۴|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_تولد      = [[خرگرد]]، [[شهرستان خواف]] [[ایران]]
|تاریخ_مرگ     = [[۲۷ آبان]] [[۸۷۱]] (۸۱سالگی) یا {{تاریخ مرگ و سن|۸۷۱|۸|۲۷|گاه‌شمار=خورشیدی}}
|محل_مرگ      = [[هرات]]
}}

زیرالگوها

ریزقالب

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها

اطلاعات تاریخ تولد، تنها هنگامی در ریزقالب گنجانده می‌شود که {{تاریخ تولد}} یا {{تاریخ تولد و سن}} در جعبه اطلاعات، بکار رفته باشند. (اگر تاریخ قبل از ۱۵۸۳ است از این الگوها استفاده نکنید). بر پایه زندگی‌نامه زندگان در بکار بردن این الگو درباره افراد زنده، محتاط باشید.

برای افزودن نشانی وب، از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

الگوداده

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات زندگی‌نامه

الگوی جعبه اطلاعات برای مقاله‌هایی پیرامون افراد

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

این الگو، قالب‌بندی شخصی‌سازی‌شده دارد

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
پیشوند افتخاریپیشوند افتخاری honorific-prefix honorific prefix pre-nominals عنوان honorific_prefix

پیشوند(های) افتخاری، برای نمایش در سطر زیر نام شخص

ناشناختهاختیاری
نامنام name نام شخص

نام مرسوم شخص (اگر خالی بماند، پیش‌فرض آن عنوان مقاله است؛ اگر نام در زمان تولد متفاوت است، آن نام را نیز (در پایین) ذکر کنید). اگر نام‌های میانی در بخش آغازین مقاله آمده (یا به آن اشاره شده)، و به‌طور جداگانه در پارامتر نام تولد نیامده است، آن‌ها را در وارد کنید.

رشتهضروری
پسوند افتخاریپسوند افتخاری honorific-suffix honorific suffix post-nominals honorific_suffix عنوان ۲

پسوند(های) افتخاری، برای نمایش در سطر زیر نام شخص

ناشناختهاختیاری
تصویرنام_تصویر تصویر image

عنوان تصویر: abc.jpg، xpz.png، 123.gif، و غیره. اگر تصویر مورد نیاز است اما موجود نیست، می‌توان از «الگو:نیازمند تصویر» در صفحهٔ بحث مقاله استفاده کرد. اگر هنوز تصویری در دسترس نیست، از تصویر طرح‌نما استفاده نکنید.

مثال
abc.jpg، xpz.png، 123.gif
پروندهاختیاری
تصویر ایستادهتصویر ایستاده image_upright

تصویر بندانگشتی را از اندازهٔ پیش‌فرض آن با فاکتور معین‌شده مقیاس‌دهی می‌کند. مقدارهای کمتر از 1 مقیاس تصویر را کمتر می‌کنند (0.9 = 90%) و مقدارهای بزرگ‌تر از 1 مقیاس تصویر را بزرگ‌تر می‌کنند (1.15 = 115%).

پیش‌فرض
1
مثال
1.15
شمارهاختیاری
دورنمادورنما landscape

در صورت استفاده از تصاویر کم‌ارتفاع و عریض این پارامتر را روی yes تنظیم کنید. در صورت استفاده، ارتفاع تصویر (به‌جای عرض آن) به ۲۰۰ پیکسل محدود خواهد شد.

بولیمنسوخ‌شده
اندازهٔ تصویرعرض_تصویر image size imagesize اندازه تصویر image_size

منسوخ‌شده/توصیه‌نشده. اندازهٔ تصویر برای نمایش: 200px (تنظیم عرض)، x300px (تنظیم ارتفاع)، یا 200x300px (حداکثر عرض و حداکثر ارتفاع). اگر خالی باشد یا استفاده نشود، پیش‌فرض آن تصویر بی‌قاب است (اندازهٔ پیش‌فرض 220px است، اما کاربران ثبت‌نام کرده می‌توانند با کلیک بر روی «ترجیحات» و تنظیم اندازهٔ بندانگشتی، آن را تغییر دهند).

پیش‌فرض
220px
مثال
200px
ناشناختهمنسوخ‌شده
متن جایگزینجایگزین تصویر alt

متن جایگزین تصویر، برای مخاطبان دارای محدودیت بینایی. متن‌های یک کلمه‌ای (نظیر «عکس») معمولاً کافی نیستند. وپ:جایگزین را ببینید.

رشتهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح_تصویر image caption image_caption caption توضیح تصویر عنوان تصویر

توضیحی برای تصویر، در صورت نیاز. سعی کنید تاریخ عکس و نام عکاس را ذکر کنید.

رشتهاختیاری
نام بومینام بومی native_name

در صورتی که نام فرد در زبان خودش با نام او به فارسی متفاوت است، از این پارامتر برای ذکر نام بومی استفاده کنید.

رشتهاختیاری
زبان نام بومیزبان نام بومی native_name_lang

شناسهٔ ایزو ۶۳۹-. برای مثال، «fr» برای فرانسوی. اگر بیش از یک نام موجود است، در عوض از از الگو:lang در پارامتر «نام بومی» استفاده کنید.

ناشناختهاختیاری
تلفظ نام بومیتلفظ pronunciation

جزئیاتی دربارهٔ چگونگی تلفظ نام بومی شخص.

ناشناختهاختیاری
نام‌های دیگرنام‌های دیگر other names othername alias other_names نام مستعار نام دیگر nickname

نام‌های سرشناس دیگر شخص، در صورتی که با «نام» و «نام تولد» متفاوت باشد.

ناشناختهاختیاری
نام در زمان تولدنام تولد birthname birth_name

نام در زمان تولد؛ تنها در صورتی از این پارامتر استفاده کنید که با «نام» متفاوت باشد.

رشتهاختیاری
تاریخ تولدتاریخ_تولد birth_date تاریخ تولد زادروز

تاریخ تولد: {{تاریخ تولد و سن|سال|ماه|روز}} برای افراد زنده (برای تاریخ خورشیدی از پارامتر «گاه‌شمار=خورشیدی» در الگوی تاریخ تولد استفاده کنید). برای افراد درگذشته از {{تاریخ تولد|سال|ماه|روز}} استفاده کنید. اگر تنها سال تولد در دسترس است، یا سن شخص تا یک تاریخ مشخص در منابع آمده، از «الگو:سال تولد و سن» یا «الگو:تاریخ تولد بر پایه سن تا تاریخ» استفاده کنید.

محتوااختیاری
محل تولدمحل_تولد birth_place محل تولد زادگاه مکان تولد

محل تولد: شهر، تقسیمات کشوری، دولت مستقل. از نام محل تولد در زمان تولد استفاده کنید. برای مثال: خراسان (تا پیش از ۱۳۸۳)، خراسان رضوی/شمالی/جنوبی (پس از ۱۳۸۳). از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

رشتهاختیاری
غسل تعمید شدهغسل تعمید شده baptized baptised

زمان غسل تعمید شخص: فقط برای استفاده در صورتی که تاریخ تولد مشخص نباشد (برای مثال، در مقالهٔ بتهوون). در صورتی که تاریخ تولد وارد شده باشد، مقدار این الگو نمایش داده نخواهد شد. از زیرالگوها استفاده نکنید.

تاریخاختیاری
تاریخ ناپدیدشدنتاریخ ناپدیدشدن disappeared_date

(برای افراد ناپدید شده) تاریخ ناپدیدشدن: تاریخ ناپدید شدن و سن (در صورت مشخص بودن تاریخ تولد) یا الگو:تاریخ ناپدید شدن (در صورت نامشخص بودن تاریخ تولد).

ناشناختهاختیاری
مکان ناپدیدشدنمکان ناپدیدشدن disappeared_place

(For missing people) مکان ناپدیدشدن: شهر، تقسیمات کشور، دولت مستقل. از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

ناشناختهاختیاری
وضعیت ناپدید شدنوضعیت status disappeared_status

(برای افراد ناپدید شده) وضعیت کنونی شخص؛ اگر شخص همچنان گمشده قلمداد می‌شود (با استفاده از «الگو:گمشده به مدت» به‌منظور محاسبه زمان سپری شده از زمان ناپدید شدن)، یا اگر مرگ شخص در زمان غیبت تأیید شده است، به‌همراه تاریخ برای مرگ.

ناشناختهاختیاری
تاریخ مرگتاریخ_مرگ death_date تاریخ مرگ تاریخ درگذشت

تاریخ درگذشت: {{تاریخ مرگ و سن|سال|ماه|روز|سال|ماه|روز}} (در صورت مشخص بودن تاریخ تولد) یا «الگو:تاریخ مرگ» (در صورت مشخص نبودن تاریخ تولد). برای جزئیات و نحوهٔ استفاده «الگو:تاریخ مرگ/توضیحات» را ببینید. اگر تاریخ‌های دقیق نامشخص هستند، از «الگو:سال مرگ و سن» استفاده کنید.

ناشناختهاختیاری
محل مرگمحل_مرگ death_place مکان مرگ مکان درگذشت

محل مرگ: شهر، تقسیمات کشوری، دولت مستقل. نکته: از الگوهای پرچم استفاده نکنید. از نام محل مرگ در زمان مرگ استفاده کنید؛ برای مثال: خراسان (پیش از ۱۳۸۳)، خراسان رضوی/شمالی/جنوبی (پس از ۱۳۸۳)

رشتهاختیاری
علت مرگعلت مرگ death cause death_cause

علت مرگ شخص. این مورد تنها در صورتی باید وارد شود که علت مرگ شخص برای سرشناسی شخص حائز اهمیت باشد.

ناشناختهاختیاری
پیدا شدن جسدپیداشدن جسد body discovered body_discovered کشف‌شدن جسد

مکان پیدا شدن جسد شخص (در صورت تفاوت با محل مرگ). از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

ناشناختهاختیاری
آرامگاهآرامگاه resting place restingplace resting_place

محل دفن جسد، به باد سپردن خاکستر و غیره. از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

ناشناختهاختیاری
مختصات آرامگاهمختصات آرامگاه resting place coordinates restingplacecoordinates resting_place_coordinates

مختصات محل دفن جست، به باد سپردن خاکستر و غیره. از الگو:coord استفاده کنید.

ناشناختهاختیاری
مدفنمدفن burial_place

مدفن، جایگزینی برای «مدفن» که برچسب «مدفن» را به‌جای «آرامگاه» نمایش می‌دهد.

محتوااختیاری
مختصات مدفنمختصات مدفن burial_coordinates

مختصات مدفن، برای استفاده به‌همراه «مدفن». از الگوی {{coord}} استفاده کنید.

ناشناختهاختیاری
بناهای یادبودبناهای یادبود monuments

بناهای یادبود قابل توجه، ساختمان‌های نام‌گذاری‌شده به یاد شخص و غیره. اگر تعداد این بناها زیاد است، در عوض به یک بخش متناسب در متن مقاله پیوند دهید.

ناشناختهاختیاری
ملیتملیت nationality

ملیت شخص. در مواردی که ممکن است هرگونه سردرگمی ایجاد شود، می‌تواند به‌جای تابعیت (در پایین) یا برعکس استفاده شود. تنها در صورتی باید «به‌همراه» تابعیت استفاده شود که این دو به نحوی متفاوت باشند. مطابق با [[:en:WP:INFONAT]] تنها در صورتی باید استفاده شود که نتوان ملیت را از محل تولد شخص استنباط کرد. از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

رشتهاختیاری
تابعیتتابعیت citizenship

کشور تابعیت قانونی شخص، در صورت تفاوت با ملیت شخص. به‌ندرت کاربرد دارد. نکات استفاده از «ملیت» را در بالا ببینید. مطابق با [[:en:WP:INFONAT]] تنها در صورتی باید استفاده شود که نتوان تابعیت را از محل تولد شخص استنباط کرد. از الگوهای پرچم استفاده نکنید.

رشتهاختیاری
تحصیلاتتحصیلات education

تحصیلات شخص، برای مثال، مدرک تحصیلی، مؤسسه و سال فارغ‌التحصیلی در صورت مرتبط بودن. اگر اطلاعات کمی در دسترس است یا آن اطلاعات مرتبط نیستند، استفاده از پارامتر «دانشگاه» ممکن است صحیح‌تر باشد.

ناشناختهاختیاری
دانشگاهدانشگاه alma mater alma_mater از دانشگاه

دانشگاه محل تحصیل شخص. این پارامتر جایگزین مختصرتری برای «تحصیلات» است و اغلب از پیوندی به نام آخرین مؤسسهٔ آموزش عالی که شخص در آن تحصیل کرده، تشکیل شده است. برای افرادی که فادغ‌التحصل نشده‌اند، معمولاً نباید هیچ‌یک از این پارامترها را به‌کار برد، اما اجماع در صفحهٔ بحث مقاله می‌تواند بر این قاعده ارجح باشد؛ برای مثال مقالهٔ «بیل گیتس».

ناشناختهاختیاری
پیشهپیشه زمینه فعالیت occupation

پیشه(های) شخص مطابق با آنچه در بخش آغازین مقاله آمده است.

ناشناختهاختیاری
سال‌های فعالیتسال‌های فعالیت years active yearsactive years_active

بازهٔ تاریخی به سال که شخص در آن در حرفه(های) شغلی خود و/یا فعالیت‌هایی که موجب سرشناسی او شده‌اند، در حال فعالیت بوده است. از قالب ۱۹۵۰–۲۰۰۰، یا ۱۹۷۰–اکنون (در صورت تداوم فعالیت تاکنون) استفاده کنید (به استفاده از خط فاصله نیمه به‌جای خط تیره دقت کنید). اگر تاریخ تولد و/یا مرگ شخص مشخص نیست، و تنها یک بازهٔ تاریخی برای اوج فعالیت در دسترس است، آنچنان که برای موضوعات و شخصیت‌های باستانی معمول است، از این پارامتر می‌توان برای آن تاریخ استفاده کرد. اگر تاریخ‌های حدودی (تقریبی) برای یکی از آن‌ها یا هر دو مورد مشخص است، آن‌ها را در پارامترهای «تاریخ تولد» و «تاریخ مرگ» قرار دهید.

ناشناختهاختیاری
دوراندوران era

دورانی که شخص در آن زندگی می‌کرده یا فعال بوده است. می‌تواند از دقت کمتری نسبت به «سال‌های فعالیت» برخوردار باشد.

ناشناختهاختیاری
کارفرماکارفرما employer

کارفرما(ها)ی شخص، در صورت نیاز

ناشناختهاختیاری
نهادنهاد organizations organization نهادها organisation

نهاد(های) غیر استخدامی، در صورت نیاز.

ناشناختهاختیاری
نمایندهٔ قانونینماینده agent

نمایندهٔ قانونی شخص (فرد و/یا سازمان)، در بیشتر موارد توصیه نمی‌شود، به‌ویژه در مواردی که تبلیغاتی باشد و نیازمند منبعی معتبر باشد.

ناشناختهاختیاری
عامل شناخته شدنشناخته‌شده برای known for known known_for عامل معروفیت معروفیت

توصیفی مختصر از آنچه فرد به‌واسطهٔ آن سرشناس شده است.

مثال
فعالیت زیست‌محیطی
ناشناختهاختیاری
آثار برجستهکارهای برجسته works credits notable works notable_works آثار نقش‌های برجسته

عنوان(های) اثر(های) برجسته (نظیر آثار چاپ‌شده، آثار موسیقایی، پیکرتراشی‌ها، فیلم‌ها، و غیره) از شخص در صورت وجود.

ناشناختهاختیاری
سبکسبک style

سبکی شخص در رشتهٔ فعالیت او در صورت مرتبط بودن.

ناشناختهاختیاری
منسوخ‌شده: دارایی خالصدارایی خالص net worth networth net_worth

دارای خالص تخمینی کنونی در صورت مرتبط بودن. حتماً در متن مقاله به منبعی معتبر ارجاع داده شود.

ناشناختهمنسوخ‌شده
قدقد height

اگر شخص به‌واسطهٔ قدش سرشناس است، یا اگر قد او مرتبط با سرشناسی او است. در صورت استفاده، و در صورتی که شخص در زمان انتشار قد او در منبع به بزرگسالی نرسیده باشد، قد باید به‌همراه سال اندازه‌گیری وارد شود. برای اطلاعات بیشتر، مستندات این پارامتر را در «الگو:جعبه اطلاعات ورزشکار» ببینید.

ناشناختهاختیاری
قد به مترقد به متر height_m

اگر شخص به‌واسطهٔ قدش سرشناس است، یا اگر قد او با سرشناسی‌اش مرتبط است، قد او به متر را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای امپریال نیز تبدیل خواهد شد).

شمارهاختیاری
قد به سانتیمترقد به سانتیمتر height_cm

اگر شخص به‌واسطهٔ قدش سرشناس است، یا اگر قد او با سرشناسی‌اش مرتبط است، قد او به سانتی‌متر را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای امپریال نیز تبدیل خواهد شد).

شمارهاختیاری
قد به فوتقد به فوت height_ft قد به پا

اگر شخص به‌واسطهٔ قدش سرشناس است، یا اگر قد او با سرشناسی‌اش مرتبط است، قد او به فوت را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای متریک نیز تبدیل خواهد شد). باید به‌همراه «قد به اینج» استفاده شود.

شمارهاختیاری
باقی‌مانده قد به اینچقد به اینچ height_in

اگر شخص به‌واسطهٔ قدش سرشناس است، یا اگر قد او با سرشناسی‌اش مرتبط است، باقی‌ماندهٔ قد او به اینچ را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای متریک نیز تبدیل خواهد شد). باید به‌همراه «قد به فوت» استفاده شود.

شمارهاختیاری
منسوخ‌شده: وزنوزن weight

بدون توصیف

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: وزن به کیلوگرمweight_kg

اگر شخص به‌واسطهٔ وزنش سرشناس است، یا اگر وزن او با سرشناسی‌اش مرتبط است، وزن او به کیلوگرم را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای امپریال نیز تبدیل خواهد شد).

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: وزن به پوندweight_lb

اگر شخص به‌واسطهٔ وزنش سرشناس است، یا اگر وزن او با سرشناسی‌اش مرتبط است، وزن او به پوند، یا باقی‌ماندهٔ وزن او در صورت وارد شدن وزن به سنگ، را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای متریک نیز تبدیل خواهد شد).

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: وزن به سنگweight_st

اگر شخص به‌واسطهٔ وزنش سرشناس است، یا اگر وزن او با سرشناسی‌اش مرتبط است، وزن او به سنگ را در این پارامتر وارد کنید (به‌طور خودکار به واحدهای متریک نیز تبدیل خواهد شد).

ناشناختهمنسوخ‌شده
تلویزیونتلویزیون television

برنامه‌های تلویزیونی اجراشده توسط شخص یا در ارتباط نزدیک با او.

ناشناختهاختیاری
لقبلقب title office لقب‌ها

چندین کاربرد: عنوان رسمی، نظیر بانوی اول ایالات متحده برای جیل بایدن؛ عنوان اعطاشده نظیر مستر المپیا برای آرنولد شوارتزنگر؛ عنوان شغلی، نظیر بنیان‌گذاری جم تی‌وی برای سعید کریمیان؛ ترکیبی از موارد فوق، نظیر استاد ریاضیات عضو آکادمی ملی علوم آمریکا برای مریم میرزاخانی. همچنین پارامتر «جایزه‌ها» در پایین را برای افتخارات کسب شده که عنوان نیستند، ببینید. برای یک جایزه به‌تنهایی نباید از هر دو پارامتر استفاده شود.

ناشناختهاختیاری
دورهدوره term

سال‌هایی که شخص عنوان‌های فهرست‌شده در بالا را در اختیار داشته است.

ناشناختهاختیاری
پس ازپس از predecessor

شخصی که پیش از شخص موضوع مقاله عنوان‌های فهرست‌شده در بالا را در اختیار داشته است.

ناشناختهاختیاری
پیش ازپیش از successor

شخصی که پس از شخص موضوع مقاله عنوان‌های فهرست‌شده در بالا را در اختیار داشته است.

ناشناختهاختیاری
حزبحزب party

در صورت لزوم، حزب سیاسی شخص.

ناشناختهاختیاری
ناموجود: حزب‌های دیگرحزب‌های دیگر otherparty حزب دیگر

در صورت لزوم، سایر حزب‌های منتسب به شخص.

ناشناختهمنسوخ‌شده
جنبشجنبش movement

تنها در صورت لزوم. '''جنبش''' می‌تواند اجتماعی، سیاسی (غیر از احزاب)، هنری، فلسفی، ادبی، فرهنگی و غیره باشد.

ناشناختهاختیاری
مخالفانمخالفان opponents

رقیب‌های سرشناس شخص (برای مثال، برای اداره‌های سیاسی مهم).

ناشناختهاختیاری
هیئتهیئت boards

برای عضویت(ها) در هیئت مدیران، در صورت لزوم. بخش برچسب‌خورده به‌عنوان «عضوی از ...».

ناشناختهاختیاری
اتهام(های) کیفریاتهام‌ها criminal_charge criminal charge اتهام criminal_charges

تنها برای مجرم‌های محکوم‌شده. حتماً در متن مقاله به یک منبع معتبر ارجاع داده شود.

ناشناختهاختیاری
مجازات‌ها کیفریمجازات‌ها criminal penalty criminal_penalty مجازات

تنها برای مجرم‌های محکوم‌شده. حتماً در متن مقاله به یک منبع معتبر ارجاع داده شود.

ناشناختهاختیاری
وضعیت کیفریوضعیت گناهکاری judicial_status judicial status criminal status criminal_status

تنها برای مجرم‌های محکوم‌شده. حتماً در متن مقاله به یک منبع معتبر ارجاع داده شود.

ناشناختهاختیاری
همسر(ها)همسر spouses spouse(s) spouse

نام همسر(ها)، به‌همراه سال ازدواج. از قالب «نام (ازدواج ۱۹۵۰–اکنون) برای همسر کنونی، و «نام (ازدواج ۱۹۷۰–۹۹) برای همسر(های) سابق استفاده کنید. مدخل‌ها را با استفاده از «الگو:فهرست ساده» یا «الگو:فهرست ناگلوله‌ای» از یکدیگر جدا کنید. برای افراد درگذشته که در زمان مرگ همچنان مزدوج بوده‌اند، سال پایان ازدواج وارد نکنید. می‌توان از الگوی {{ازدواج}} نیز استفاده کرد.

ناشناختهاختیاری
شریک(های) زندگیشریک زندگی partners partner(s) domestic_partner domesticpartner partner

برای شریک‌های زندگی شخص که با آنان ازداج نکرده (از هر جنسیت یا گرایش جنسی)، اما نه برای شریک‌های تجاری. از قالب «نام (۱۹۵۰–اکنون) برای شریک کنونی، و از قالب «نام (۱۹۷۰–۹۹) برای شریک(های) کنونی استفاده کنید.

ناشناختهاختیاری
فرزندانفرزندان children

تعداد فرزندان (برای مثال، ۳)، یا فهرستی از نام‌های مستقلاً سرشناس. در صورتی که نام افراد را وارد می‌کنید، آن‌ها را با استفاده از «الگو:فهرست ساده» یا «الگو:فهرست ناگلوله‌ای» از یکدیگر جدا کنید. می‌توان پیش از اسامی یک عدد قرار داد تا مجموع فرزندان نشان داده شود و از اشاره به اینکه فرزندان نامگذاری‌شده تنها فرزندان شخص هستند، اجتناب شود. برای حفظ حریم خصوصی، از درج نام فرزندان افراد زنده بپرهیزید؛ مگر آن که فرزندان به‌طور مستقل سرشناس باشند.

ناشناختهاختیاری
والدینوالدین parents پدر و مادر

نام والدین شخص. مدخل‌ها را با استفاده از «الگو:فهرست ساده» یا «الگو:فهرست ناگلوله‌ای» از یکدیگر جدا کنید. اگر موضوع مقاله تنها یک مادر و/یا پدر سرشناس دارد، می‌توان در عوض از پارامترهای «مادر» و «پدر» استفاده کرد.

ناشناختهاختیاری
مادرمادر mother

نام مادر شخص؛ تنها در صورتی وارد شود که شخص تنها دارای یک مادر باشد و مادر او به‌تنهایی سرشناس یا مرتبط با سرشناسی شخص باشد. استفاده از پارامتر «والدین» باعث چشم‌پوشی از این پارامتر می‌شود.

نام صفحهاختیاری
پدرپدر father

نام پدر شخص؛ تنها در صورتی وارد شود که شخص تنها دارای یک پدر باشد و پدر او به‌تنهایی سرشناس یا مرتبط با سرشناسی شخص باشد. استفاده از پارامتر «والدین» باعث چشم‌پوشی از این پارامتر می‌شود.

نام صفحهاختیاری
خویشاوندان سرشناسخویشاوندان relations خویشاوندان سرشناس relatives

نام خواهران یا برادران، یا سایر خویشاوندان. نسبت افراد با شخص موضوع مقاله (خواهر، عمو و غیره) را در پرانتز پس از نام آن‌ها ذکر کنید. مدخل‌ها را با استفاده از «الگو:فهرست ساده» یا «الگو:فهرست ناگلوله‌ای» از یکدیگر جدا کنید.

ناشناختهاختیاری
خانوادهخانواده family

خانواده یا خاندان شخص در صورت لزوم.

ناشناختهاختیاری
نماد مخابراتینماد مخابراتی callsign

نماد مخابراتی رادیوی آماتور در صورت نیاز.

ناشناختهاختیاری
جایزه‌هاجایزه‌ها awards جوایز جوایز دریافتی

جایزه‌های دریافتی قابل توجه. اگر تعداد آن‌ها زیاد است، در عوض به یک بخش متناسب در متن مقاله پیوند دهید. همچنین برای عنوان‌های اعطا شده به شخص، پارامتر «عنوان» در بالا را ببینید. برای یک جایزه نباید از هر دو پارامتر استفاده کرد.

ناشناختهاختیاری
افتخاراتافتخارات honors honours

افتخارات کسب‌شدهٔ شخص در صورت لزوم.

ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه homepage URL url website وب گاه وب‌سایت سایت وبلاگ وب‌گاه

فقط وبگاه رسمی. وبگاه‌های غیررسمی باید در بخش «پیوند به بیرون» در پایین متن مقاله قرار داده شوند. از «الگو:نشانی وب» استفاده کنید تا نویسه‌های اضافی (نظیر / در انتهای نشانی) در برچسب پیوند نمایش داده نشوند. پیشوند «www.» را در ابتدای نشانی قرار ندهید؛ مگر آن که سرور برای آن الزامی تعریف کرده باشد. برای سهولت بیشتر در خواندن نام دامنه‌های چندکلمه‌ای، از حروف بزرگ در ابتدای هریک از واژه‌های موجود در نشانی استفاده کنید.

محتوااختیاری
پودمانپودمان misc module

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
پودمان دومپودمان۲ misc2 module2

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
پودمان سومپودمان۳ misc3 module3

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
پودمان چهارمپودمان۴ misc4 module4

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
پودمان پنجمپودمان۵ misc5 module5

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
پودمان ششمپودمان۶ misc6 module6

برای تعبیه کردن جعبه‌های اطلاعات دیگر در این الگو کاربرد دارد.

ناشناختهاختیاری
امضاامضا signature

تصویری از امضای شخص. لطفاً تنها از عنوان تصویر (پیوند پیشوند «پرونده:» استفاده کنید: abc.jpg، امضا.jpeg، xpz.png، 123.gif و غیره.

پروندهاختیاری
اندازهٔ امضااندازه امضا signature_size

پیش‌فرض آن 150px است. در صورت لزوم، اندازهٔ امضا را می‌توان به‌صورت دستی مشابه «اندازه تصویر» تغییر داد.

ناشناختهاختیاری
متن جایگزین امضاجایگزین امضا signature alt signature_alt

متن جایگزین برای تصویر امضا. برای مثال، برای پرونده:Thomas Jefferson Signature.svg× متن جایگزین می‌تواند «|جایگزین امضا = Th: Jefferson، تلفظ دقیق امضا مشابه آنچه در تصویر نمایش یافته است» باشد.

رشتهاختیاری
پانویس‌هاپانویس footnotes

توضیحات و یادداشت‌هایی دربارهٔ هریک از داده‌های موجود در جعبهٔ اطلاعات.

ناشناختهاختیاری
منسوخ‌شده: سی‌اس‌اس جایگزین برای نامسبک بالا abovestyle

منسوخ‌شده: سبک سی‌اس‌اس برای استفاده در بخش مربوط به نام شخص. باعث چشم‌پوشی از سبک معمول در ویکی‌پدیا می‌شود. تنها در موارد استثنا استفاده شود.

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: استفاده از این الگو به‌عنوان یک الگو تعبیه‌شدهفرزند embed child

منسوخ‌شده: استفاده از این جعبهٔ اطلاعات در دل یک جعبهٔ اطلاعات دیگر. تنها برای استفاده توسط افراد وارد.

مثال
yes
ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: تأثیرپذیریتأثیرپذیری influences

این پارامتر منسوخ شده و از الگو حذف شده است. از آن استفاده نکنید.

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: تأثیرپذیرفتهتأثیرپذیرفته influenced

این پارامتر منسوخ شده و از الگو حذف شده است. از آن استفاده نکنید.

ناشناختهمنسوخ‌شده
منسوخ‌شده: شهر خانگیشهر خانگی home town home_town

مکانی که شخص در آن بزرگ شده و به بلوغ رسیده است؛ تنها در صورتی که با محل تولد تفاوت داشته باشد.

ناشناختهمنسوخ‌شده
Siglumsiglum

Siglum, monogram, shortcut, if relevant.

ناشناختهمنسوخ‌شده
نژادنژاد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
استاداستاد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شاگردشاگرد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام برچسبنام برچسب label_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دستمزددستمزد salary حقوق

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دیندین religion

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مذهبdenomination مذهب

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
منصبمنصب

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مکتبمکتب

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان اطلاعات۱عنوان اطلاعات۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اطلاعات۱اطلاعات۱

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان اطلاعات۲عنوان اطلاعات۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اطلاعات۲اطلاعات۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان اطلاعات۳عنوان اطلاعات۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
اطلاعات۳اطلاعات۳

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مرتبه حوزویمرتبه حوزوی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
residenceresidence محل زندگی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
11

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
22

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
33

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
44

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
55

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری

رده‌های ردیابی

جستارهای وابسته