الگو:Infobox character

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

الگوی Infobox character برای همه شخصیت‌های ساختگی بکار می‌رود.

میانبرهای الگو[ویرایش]

الگوی Infobox character الگوهای زیر را در بر می‌گیرد. برای جستجوی کامل، اینجا را ببینید. خواهشمند است بهترین نام را برای صفحه‌ای می‌خواهید بکار ببرید برگزینید.

روش استفاده[ویرایش]

الگوی زیر، پراستفاده‌ترین پارامترها را نشان می‌دهد و همه پارامترها را ندارد.

{{{name}}}
شخصیت {{{series}}}
[[پرونده:{{{image}}}|frameless|جایگزین={{{alt}}}|ایستاده=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
اولین حضور
 • "{{{first_minor}}}"
 • {{{first_major}}}
 • {{{first_date}}}
آخرین حضور
 • "{{{last_minor}}}"
 • {{{last_major}}}
 • {{{last_date}}}
خالق{{{creator}}}
بر پایه{{{based_on}}}
اقتباس‌‌کننده{{{adapted_by}}}
طراح{{{designer}}}
تصویرگر{{{portrayer}}}
با صدای{{{voice}}}
ضبط حرکت{{{motion_actor}}}
اطلاعاتِ درون‌داستانی
نام کامل{{{full_name}}}
نام مستعار{{{alias}}}
لقب{{{nickname}}}
گونه‌ها{{{species}}}
جنسیت{{{gender}}}
عنوان{{{title}}}
پیشه{{{occupation}}}
وابستگی{{{affiliation}}}
سبک مبارزه{{{fighting_style}}}
سلاح{{{weapon}}}
خانواده{{{family}}}
همسر{{{spouse}}}
دیگری مهم{{{significant_other}}}
فرزندان{{{children}}}
خویشاوندان{{{relatives}}}
مذهب{{{religion}}}
خاستگاه{{{origin}}}
ملیت{{{nationality}}}
{{Infobox character
| color = <!-- headers background color; the foreground color is automatically computed -->
| name = 
| series = <!-- or |franchise=; use without the italic on the outside -->
| image = 
| alt = 
| caption = 
| first_major = <!-- per [[MOS:MAJORWORK]] - major works include TV series, films, books, albums and games -->
| first_minor = <!-- or |first_issue=; Per [[MOS:MINORWORK]] - minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions -->
| first_date = 
| last_major = 
| last_minor = <!-- or |last_issue= -->
| last_date = 
| creator = <!-- only the credited creators; use adapted_by= for adaptations -->
| based_on = <!-- if not an original creation, use {{بر پایه|character|author}} -->
| adapted_by = <!-- for character adaption articles -->
| designer = 
| portrayer = 
| voice = 
| motion_actor = 
| full_name = 
| nickname = <!-- or |nicknames= -->
| alias = <!-- or |aliases= -->
| species = <!-- or |race=; for non-humans only -->
| gender = <!-- if not obvious -->
| title = 
| occupation = <!-- or |position= or |class= -->
| affiliation = <!-- or |alignment= -->
| fighting_style = 
| weapon = 
| family = 
| spouse = <!-- or |spouses= -->
| significant_other = <!-- or |significant_others= -->
| children = 
| relatives = 
| religion = 
| origin = <!-- or |home= -->
| nationality = 
}}

پارامترها[ویرایش]

همه پارامترها اختیاری هستند. می‌توانید با استفده از {{Plainlist}} چندین ورودی را اجرا کنید.

پارامتر یادداشت
color Background color for header bars (default = #DEDEE2). The text color is automatically determined. Must meet AAA compliance standards outlines on ویکی‌پدیا:شیوه‌نامه/دسترسی‌پذیری.
name Character name to display in top header (default = PAGENAME).
series Name of the series in which the character appears.
franchise Name of the fictional world or story in which the character appears. Does not italicize title.
multiple Set to yes if the infobox describes more than one character.
image Image of the character. "File:" and wikilinking is not required. i.e. use |image=Example.png.
image_upright The image size defaults to frameless (220px). The size should not be set to a value that would result in an image width greater than 270px.
alt Alt text for image per ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر.
caption A caption explaining the image.
first_major The title of the major work the fictional element first appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.
first_minor The title of the minor work the fictional element first appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.
first_issue The number of the comic book issue the fictional element first appeared in.
first_date The date of the publication/release of the minor work where the fictional element first appeared in.
last_major The title of the major work the fictional element last appeared in. Major works include TV series, films, books, albums and games.
last_minor The title of the minor work the fictional element last appeared in. Minor works include TV episodes, chapters, songs and game missions.
last_issue The number of the comic book issue the fictional element last appeared in.
last_date The date of the publication/release of the minor work where the fictional element last appeared in.
first First appearance of the character.
firstgame First appearance in a game of the character.
last Last appearance of the character.
creator Name of the individuals who are credited with the creation of the character.
based_on Name of the original character the adaptation is based on. Use to add the title of original character and the names of the original creators. Use this field in conjunction with |adapted_by=.
adapted_by Name of the individuals who adapted the character into a new medium. Use this field if the character in a medium is based on a character from a different medium, such as a character on television based on a comic book character.
designer Name of the individuals who designed the character.
portrayer Name of the individuals who portrayed the character.
voice Name of the individuals who voiced the character.
motion_actor Name of the individuals who portrayed the character in motion capture.
noinfo Disable the first "In-universe information" header.
info-hdr Text for display in second header (default = Information).
full_name The character's full name.
 • nickname
 • nicknames
Any nicknames used by the character.
 • alias
 • aliases
Any aliases used by the character.
 • species
 • race
The species or race of the character. Use for non-human characters only.
gender The gender of the character. Use only if not obvious.
title Titles the character was known by.
 • occupation
 • position
The character's job or role.
class The character class for RPG characters.
affiliation The groups or teams the character belongs to.
alignment The character's Dungeons & Dragons alignment.
fighting_style The primary fighting styles used by the character.
weapon The types of weapons the character uses.
family The character's family members.
 • spouse
 • spouses
The character's spouses.
 • significant_other
 • significant_others
The character's significant others.
children The characters's children.
relatives The characters's relatives.
religion The character's religion.
 • origin
 • home
The character's place of origin.
nationality The character's nationality.
extra-hdr Text for display in third header (default = No third header).
lbl# Label to display in left column where "#" is 1-5, 21-25, or 31-35 for custom fields under the 1st, 2nd, or 3rd headers respectively.
data# Text to display in the right column corresponding to the appropriate "lbl#".

TemplateData[ویرایش]

همه پارامترها (برای استفاده عمومی نیست)[ویرایش]

نمونه[ویرایش]

John Doe
شخصیت ذهن‌های جنایتکار
اولین حضور
 • "Pilot"
 • Criminal Minds
 • 2005
آخرین حضور
 • "Last One"
 • Criminal Minds
 • 2018
خالقAgnes Nixon
تصویرگرسوپی سیلس
اطلاعاتِ درون‌داستانی
نام مستعارJack Dew
لقبDoeboy
جنسیتMale
عنوانDetective
پیشهLaw enforcement
خانوادهDoe
همسرJane Doe
فرزندانJohn Doe, Jr.
خویشاوندان
 • Phil Doe (father)
 • Nancy Doe (mother)
مذهبمسیحیت
ملیتAmerican
 {{Infobox character
 | name        = John Doe
 | series       = [[ذهن‌های جنایتکار]]
 | image       = 
 | caption      = 
 | first_major    = Criminal Minds
 | first_minor    = Pilot
 | first_date     = 2005
 | last_major     = Criminal Minds
 | last_minor     = Last One
 | last_date     = 2018
 | creator      = [[Agnes Nixon]]
 | portrayer     = [[سوپی سیلس]]
 | nickname      = Doeboy
 | alias       = Jack Dew
 | gender       = Male
 | title       = Detective
 | occupation     = Law enforcement
 | family       = Doe
 | spouse       = Jane Doe
 | significant_other = 
 | children      = John Doe, Jr.
 | relatives     = {{فهرست ساده|
 * Phil Doe (father)
 * Nancy Doe (mother)
 }}
 | religion      = [[مسیحیت]]
 | nationality    = American
 }}

رده‌های ردیابی[ویرایش]

الگوهای پشتیبانی‌کننده[ویرایش]

الگوهای مرتبط[ویرایش]