الگو:طنابداران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

 • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{طنابداران |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{طنابداران |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{طنابداران |state=autocollapse}} استفاده کنید.
 • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.


برابرها:

 • آب‌دزدک دریایی Tunicate
 • آب‌دزدکان ژرفزی Sorberacea
 • بالاشاخه Superphylum
 • پرتوبالگان Actinopterygii
 • پستانداران Mammalia
 • پسین‌دهانیان (Deuterostomia)
 • جمجمه‌داران Craniata
 • خزندگان Reptile
 • دم‌طنابداران Urochordata
 • دهانگِردواران Hyperoartia
 • دوزیستان Amphibia
 • دوسوئیان Bilateria
 • زیرفرمانرو Subkingdom
 • سالپ‌سانان Thaliacea
 • سرطنابداران Cephalochordata
 • سوسماریان Sauropsida
 • طنابداران Chordata
 • غضروف‌ماهیان Chondrichthyes
 • کِرمینِگان Larvacea، Appendicularia
 • کوچک‌دلان Leptocardii
 • کوزه‌داران Ascidiacea
 • گوشتی‌بالگان Sarcopterygii
 • مخاطی‌واران Myxini
 • مخاطی‌شکلان Myxiniformes
 • مخاطیان Myxinidae
 • نیزک Lancelet
 • هوپس‌زیان Eumetazoa