الگو:جعبه اطلاعات پیکره آبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات پیکره آبی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای دریاچه، دریا، اقیانوس، خلیج، و مانند آنها استفاده کنید. اگر جستار مورد نظر، یک آبگیر یا سد مستقل است از {{جعبه اطلاعات سد}} استفاده کنید.

استفاده[ویرایش]

نام
نام بومی
نام دیگر: نام‌های دیگر
نام‌های تاریخی و پیشین
...
دگرتوضیح نگاره
زیرنویس نگاره
دگرتوضیح ژرفاسنجی
زیرنویس ژرفاسنجی
موقعیتموقعیت جغرافیایی
گروهگروه
مختصاتمختصات با قالب الگوی {{coord}}
گونهگونهٔ دریاچه یا اقیانوس
ریشه‌شناسیرویداد یا شخص یا هرچه نامش بر دریا گذاشته شده
بخشی ازبخشی از
درون‌شارش‌های کلاندرون‌شارش
منبع‌های رودرودها
برون‌شارش‌های کلانبرون‌شارش
منبع‌های دریا/اقیانوساقیانوس‌ها
حوضهٔ آبریزحوضهٔ آبریز
کشورهای حوضهکشورهای حوضه
دفتر مدیریتنهاد دارنده یا گرداننده
تعیینحفاظت‌شدگی به دلیل ذخیرهٔ طبیعی یا ...
ساختتاریخ ساخت (برای مخزن‌ها؛ با استفاده از {{تاریخ آغاز}})
مهندس اجرامهندس
نخستین آبگیریتاریخ نخستین آبگیری (برای مخزن‌ها؛ با استفاده از {{تاریخ آغاز}})
بیشترین درازادرازا
بیشترین پهناپهنا
مساحتِ رومساحت
میانگین ژرفاژرفا
بیشترین ژرفاژرفای بیشینه
حجم آبحجم
زمان ماندزمان ماند آب
طول کرانه۱طول خط کرانه‌ای
ارتفاع سطحارتفاع
یخ‌زدگییخ‌زدگی
جزیره‌هاجزیره‌ها
برش‌ها/زیرحوضه‌هابرش‌ها
ژرف‌ناوه‌هاژرف‌ناوه‌ها
سکوهاسکوها
جاهای مسکونیشهرها
وبگاه
وبگاه
پی‌نوشتمنبع و پی‌نوشت
۱ درازای ساحل سنجش خوش‌تعریفی نیست.

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات پیکره آبی
| جاسازی کردن      = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر، "yes" بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
| child         = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر، "yes" بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
| تراز         = <!-- برای چپ یا راست قرار دادن الگو -->
| نام          = <!-- بهتر است برای دریاچه از «نام دریاچه» و برای اقیانوس از «نام اقیانوس» استفاده کنید -->
| نام بومی       = 
| زبان نام بومی     = 
| نام دیگر       = <!-- -->
| نگاره         = 
| دگرتوضیح       = 
| زیرنویس        = 
| تصویر ژرفاسنجی    = 
| دگرتوضیح ژرفاسنجی   = 
| زیرنویس ژرفاسنجی   = 
| موقعیت جغرافیایی   = 
| گروه         = 
| مختصات        = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
| گونه         = <!-- بهتر است برای دریاچه از «گونهٔ دریاچه» و برای اقیانوس از «گونهٔ اقیانوس» استفاده کنید -->
| بخشی از        = 
| ریشه‌شناسی واژه    = 
| درون‌شارش       = 
| رودها         = 
| برون‌شارش       = 
| اقیانوس‌ها       = 
| حوضهٔ آبریز      = 
| منبع برای حوضه    = 
| کشورهای حوضه     = 
| دفتر         = 
| تعیین         = 
| تاریخ ساخت      = <!-- {{تاریخ آغاز|روز|ماه|سال میلادی}} برای پیکره‌های آبی مصنوعی یا تازه به‌وجودآمده -->
| مهندس         = 
| تاریخ آبگیری     = <!-- {{تاریخ آغاز|روز|ماه|سال میلادی}} برای پیکره‌های آبی مصنوعی یا تازه به‌وجودآمده -->
| درازا         = 
| منبع برای درازا    = 
| پهنا         = 
| منبع برای پهنا    = 
| مساحت         = 
| منبع برای مساحت    = 
| ژرفا         = 
| منبع برای ژرفا    = 
| بیشینهٔ ژرفا      = 
| منبع برای بیشینهٔ ژرفا = 
| حجم          = 
| منبع برای حجم     = 
| زمان ماند       = 
| شوری         = 
| کرانه         = 
| منبع برای کرانه    = 
| ارتفاع        = 
| منبع برای ارتفاع   = 
| بیشینهٔ دما      = <!-- اگر داده به فارنهایت است از «بیشینهٔ دما به فارنهایت» استفاده کنید -->
| منبع برای بیشینهٔ دما = 
| کمینهٔ دما       = <!-- اگر داده به فارنهایت است از «کمینهٔ دما به فارنهایت» استفاده کنید -->
| منبع برای کمینهٔ دما  = 
| یخ‌زدگی        = 
| جزیره‌ها        = 
| برش‌ها         = 
| ژرف‌ناوه‌ها       = 
| سکوها         = 
| شهرها         = 
| نقشهٔ سوزنی      = <!-- نام نقشه‌ای موقعیتی بر پایهٔ الگو:{{الگو|Location map}}. باید سایر پارمترهای قالب درجهٔ طول= و درجهٔ عرض= تکمیل شود -->
| جایگاه برچسب سوزنی  = <!-- چپ، راست، بالا، پایین -->
| دگرتوضیح نقشهٔ سوزنی  = 
| زیرنویس نقشهٔ سوزنی  = 
| درجهٔ عرض =  |دقیقهٔ عرض =  |ثانیهٔ عرض =  |جهت عرض = <!-- شمالی، جنوبی -->
| درجهٔ طول =  |دقیقهٔ طول =  |ثانیهٔ طول =  |جهت طول = <!-- شرقی، غربی -->
| مناقشه‌ها       = <!-- این پارامتر در نسخهٔ انگلیسی نیست -->
| منبع‌ها و مخزن‌ها    = <!-- این پارامتر در نسخهٔ انگلیسی نیست -->
| گونهٔ جانوری      = <!-- این پارامتر در نسخهٔ انگلیسی نیست -->
| گونهٔ گیاهی      = <!-- این پارامتر در نسخهٔ انگلیسی نیست -->
| وبگاه         = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
| منبع و پی‌نوشت     = 
| بیشتر         = <!-- برای فراخوانی یک الگوی دیگر -->
}}

انگلیسی[ویرایش]

{{Infobox body of water
| name        = {{SUBST:PAGENAME}}
| native_name    = 
| native_name_lang  = 
| other_name     = 
| image       = 
| alt        = 
| caption      = 
| image_bathymetry  = 
| alt_bathymetry   = 
| caption_bathymetry = 
| location      = 
| group       = 
| coords       = <!-- {{coord|DD|MM|SS|N|DD|MM|SS|W|region:ZZ_type:waterbody|display=inline,title}} -->
| type        = 
| part_of      = 
| etymology     = 
| inflow       = 
| rivers       = 
| outflow      = 
| oceans       = 
| catchment     = 
| catchment_ref   =
| basin_countries  = 
| agency       = 
| designation    = 
| date-built     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| engineer      = 
| date-flooded    = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} For man-made and other recent bodies of water -->
| length       = 
| length_ref     = 
| width       = 
| width_ref     = 
| area        = 
| area_ref      = 
| depth       = 
| depth_ref     = 
| max-depth     = 
| max-depth_ref   = 
| volume       = 
| volume_ref     = 
| residence_time   = 
| salinity      = 
| shore       = 
| shore_ref     = 
| elevation     = 
| elevation_ref   = 
| frozen       = 
| islands      = 
| sections      = 
| trenches      = 
| benches      = 
| cities       = 
| pushpin_map       = <!-- the name of a location map as per Template:Location map. Requires coordinates in latd= and longd= format -->
| pushpin_label_position = <!-- left, right, top or bottom -->
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| latd = |latm = |lats = |latNS = <!-- N or S -->
| longd = |longm = |longs = |longEW = <!-- E or W -->
| website      = 
| reference     = 
}}

پارامترها[ویرایش]

name
name of the body of water. Avoid using templates, boldface or italics in this field.
native_name
name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang
ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
other_name
Local, alternative or former names. Separate multiple values by using {{plainlist}} or {{unbulleted list}}.
image
characteristic_image.png Please avoid sunset pictures or maps (For maps, use image_bathymetry).
If missing, the article is added to رده:مقاله‌های ویکی‌پدیا جعبه اطلاعات پیکره آبی بدون تصویر
see also: Wikipedia:WikiProject Lakes/Galleries
alt
Alt text describing the image, for visually impaired readers and other applications where the image cannot be seen
caption
Text about the image; avoid repeating the name of the body of water, it's already in the first field of the infobox.
image_bathymetry
bathymetry_image.png (or other image, avoid maps showing only the location of the body of water)
alt_bathymetry
Alt text for the bathymetry (or other) image
caption_bathymetry
Text about the bathymetry (or other) image
location
Text about the body of water's location. Note the town/state/region in which the body water is located. Names are listed in wikified form, without flags.
Add the country only if the body of water is located in several countries or if there are several basin countries, but only one country in which the body of water is located.
coords
Latitude and Longitude coordinates of the body of water. It is common to use the approximate center of the body of water, or simply any notable portion of the body of water for the coordinates. Coordinates are generally displayed in the infobox and on the top corner of the articles. For more, see WP:GEO and WP:Obtaining geographic coordinates
Sample coordinates: {{coord|47|01|10|N|8|24|04|E|type:waterbody_region:CH|display =inline,title}}
Coordinates-"Type:" for a body of water is "waterbody".
If missing, the article is placed in رده:مقاله‌هایی که از جعبه اطلاعات پیکره آبی بدون مختصات استفاده می‌کنند
type
type of lake. If it's a reservoir, add "[[reservoir]]".
For typologies, see Wikipedia_talk:WikiProject_Lakes#Lake_types and Lake#Types_of_lakes
Samples values with wikimarkup (only one or a few may apply): [[periglacial]], [[subglacial lake]], [[artificial lake]] [[reservoir (water)|reservoir]], [[endorheic]], [[meromictic]], [[oxbow lake]], [[rift lake]], [[underground lake]], [[crater lake]], [[intermittent lake]], [[:رده:دریاچه‌های خشک‌شده|former lake]], [[:رده:دریاچه‌های کوچک‌شده|shrunken lake]]; [[oligotrophic]], [[mesotropic]], [[eutrophic lake]], [[hypertrophic]]
part_of
name of any parent basin or hydrology system
etymology
person, event or other entity the body is named after
inflow
major inflow sources — rivers, aquifers, glacial runoff, etc.
Use italics for any terms that are not place names, e.g. none
outflow
outflow waterway names.
If evaporation or seepage are notable outflows, they may be included.
Use italics for any terms that are not place names, e.g. evaporation
catchment
the area of catchment (in square kilometres) which includes the entire area of the drainage basin for that body of water. This may include rivers and other bodies of water. If this can be accompanied with a map or drawing, include it with the article.
Sample value: {{convert|2124|km2|sqmi|abbr=on}}
basin_countries
which countries have drainage to/from or border the body of water. To conform a standard, this should include all countries that are directly involved with the body of water's ecology; this would include inflows, outflows, or physically contact the body of water.
Countries are listed in unwikified form, without flags. For Antarctica, use "(Antarctica)".
agency
managing or owning organisation
designation
protected status as a nature reserve, etc.
date-built
date construction the body of water/reservoir started, if man-made.
date-flooded
date the body of water/reservoir was first flooded, if man-made or otherwise recent.
length
maximum length of the body of water in km, statute mile, and/or nautical miles; the length of the body of water at its longest dimension.
Sample value: {{convert|100|km|mi|abbr=on}}
width
maximum width of the body of water in km, statute mile, and/or nautical miles; perpendicular to the angle used to calculate length.
Sample value: {{convert|50|km|mi|abbr=on}}
area
total area of the body of water's surface in square kilometres, square miles, acres, or hectares; if this value varies drastically (due to evaporation or changes in flow), attempt to find a documented average value.
Sample conversion for imperial units: {{convert|1234|acre|abbr=on}} this renders as: ۱٬۲۳۴ جریب فرنگی (۴۹۹ هکتار)
depth
Average depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet
Sample conversion for imperial units: {{convert|123|ft|abbr=on}} this renders as: ۱۲۳ فوت (۳۷ متر)
max-depth
Maximum depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet.
Sample value: {{convert|10|m|ft|abbr=on}}
volume
total volume of the body of water (cubic metres, cubic kilometres, cubic miles [cu mi], and/or acre-feet)
Sample value: 11.8 km³
To convert acre-feet, use {{convert|1234567|acre.ft|abbr=on}} this renders as ۱٬۲۳۴٬۵۶۷ جریب فوت (۱٫۵۲۲۸۱۶×۱۰۹ متر مکعب)
residence_time
residence time of the body of water or lake retention time (generally in years). This is the mean time water spends in the body of water.
shore
length of the shoreline in kilometres and statute miles; this should not include values for waterways directly connected to the body of water, and should reflect the shore at average surface area.
Sample value: {{convert|75|km|mi|abbr=on}}
elevation
elevation above sea-level in meters; again, if this value varies due to variable inflow or outflow, attempt to use a documented average value. If at all possible, state the date at which the elevation was measured.
Sample value: {{convert|150|m|ft|abbr=on}}
islands
total number of islands in the body of water; it is common practice to also include the names of any notable islands in the body of water.
islands_category
if there is a specific category for articles about islands in the body of water, it can be added in this field (e.g., Islands of the Caspian Sea, رده:جزیره‌های دریاچه‌ای or رده:جزیره‌ها بر پایه اقیانوس یا دریا). "Islands" in the infobox then links to one of these categories instead of رده:جزیره‌ها بر پایه پهنه‌های آبی.
cities
notable cities or settlements on or near the shore of the body of water.
frozen
Information about freezing: e.g. usual freezing date, months the body of water is frozen, last years the body of water was frozen, never, etc.
reference
references for some or all of the values. Rather than including full references in any of the previous fields, <ref name ="multiple"> and </ref> should be used in this field and cross-referenced in the other fields with <ref name ="multiple"/>. See Help:Footnotes on how to use the tags.
align
"align =left" allows to align the infobox left (default is right). This avoids collision with another infobox.
pushpin_map
The name of a location map as per Template:Location map. Requires coordinates in latd= and longd= format.
pushpin_label_position
Location of the label to the pushpin. One of "left", "right", "top", or "bottom".
pushpin_map_alt
Pushpin map alt text.
pushpin_map_caption
Pushpin map caption.
latd = |latm = |lats = |latNS =
Latitude of pushpin for pushpin_map.
longd = |longm = |longs = |longEW =
Longitude of pushpin for pushpin_map.

Imperial units should be converted to metric units, preferably using {{convert}}, e.g. {{convert|1234|acre|abbr=on}} this renders as ۱٬۲۳۴ جریب فرنگی (۴۹۹ هکتار)

قالب داده[ویرایش]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Namename

Name of the Body of Water.

رشتهضروری
Other Nameother_name

Local, Alternative or Former Names

رشتهاختیاری
Imageimage

Image of the Body of Water

نام صفحهاختیاری
Image alternative textalt

Alt text to display if the image specified by image does not display for whatever reason

رشتهاختیاری
Image captioncaption

Caption for the image.

رشتهاختیاری
Image Bathymetryimage_bathymetry

Bathymetry Image

نام صفحهاختیاری
Alt Bathymetryalt_bathymetry

Alternate text to display if image_bathymetry does not display for whatever reason

رشتهاختیاری
Caption Bathymetrycaption_bathymetry

Image caption for image_bathymetry

رشتهاختیاری
Locationlocation

Location of the Body of Water

رشتهاختیاری
Coordinatescoords

Latitude and Longitude coordinates of the body of water

شمارهاختیاری
Typetype

Type of the Body of Water

رشتهاختیاری
Etymologyetymology

person, event, or other entity body is named after

رشتهاختیاری
Part ofpart_of

Name of any parent basin or hydrology system

رشتهاختیاری
Inflowinflow

Major inflow sources — rivers, aquifers, glacial runoff, etc.

رشتهاختیاری
Outflowoutflow

Outflow Waterway Names e.g. evaporation

رشتهاختیاری
Catchmentcatchment

The area of catchment (in square kilometres) which includes the entire area of the drainage basin for that body of water.

رشتهاختیاری
Basin Countriesbasin_countries

Which countries have drainage to/from or border the body of water.

رشتهاختیاری
Date Builtdate-built

Date of construction of the body of water/reservoir started, if man-made.

خطاختیاری
Date Floodeddate-flooded

Date of the body of water/reservoir was first flooded, if man-made or otherwise recent.

خطاختیاری
Agencyagency

Managing or owning organisation

رشتهاختیاری
Lengthlength

Maximum length of the body of water in km

شمارهاختیاری
Widthwidth

Maximum width of the body of water in km

شمارهاختیاری
Areaarea

Total area of the body of water's surface in square kilometres

شمارهاختیاری
Depthdepth

Average depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet

شمارهاختیاری
Max Depthmax-depth

Maximum depth of the body of water in metres, fathoms, and/or feet.

شمارهاختیاری
Volumevolume

Total volume of the body of water (cubic metres, cubic kilometres, cubic miles [cu mi], and/or acre-feet)

شمارهاختیاری
Residence Timeresidence_time

Time spends by water in the body of water.

شمارهاختیاری
Shoreshore

Length of the shoreline in kilometres and statute miles this should not include values for waterways directly connected to the body of water, and should reflect the shore at average surface area.

شمارهاختیاری
Elevationelevation

Elevation above sea-level in meters.

شمارهاختیاری
Frozenfrozen

Information about freezing: e.g. usual freezing date, months the body of water is frozen, last years the body of water was frozen, never, etc.

رشتهاختیاری
Islandsislands

Total number of islands in the body of water

شمارهاختیاری
Citiescities

Notable cities or settlements on or near the shore of the body of water.

شمارهاختیاری
Referencereference

references for some or all of the values.

رشتهاختیاری

ربزقالب[ویرایش]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

زیرالگوها[ویرایش]

اگر مکان دارای تاریخ "ساخت"ُ، "پایه‌گذاری‌"، "گشایش" یا موارد مشابه است از {{تاریخ آغاز}} استفاده کنید. مگر اینکه تاریخ گاه‌شماری دوران مشترک پیش از ۱۵۸۳ باشد.

اگر پیوند دارد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.

خواهشمند است کاربردهای این زیرالگوها را حذف نکنید.

کلاس‌ها[ویرایش]

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

مختصات با فراخوانی {{coord}} و استفاده از کلاس‌های اچ‌تی‌م‌ال زیر تولید می‌شود:

 • geo
 • latitude
 • longitude

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

دقت[ویرایش]

هنگام ارائه مختصات، خواهشمند است از سطح مناسبی از دقت استفاده کنید. پارامتر |name= از الگوی {{coord}} را بکار نبرید.

زیرالگوها[ویرایش]

رده ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات سد}}