الگو:Convert

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

زیر صفحه الگو:convert/توضیحات ۲

دربارهٔ الگوی تبدیل

{{convert}} یکی از پیچیده‌ترین الگوهای ویکی‌پدیا می‌باشد که به گفته نویسنده، ۵۰۰ یکای معروف را به همدیگر تبدیل می‌کند. این الگو بر اساس هستهٔ اصلی و چندین الگوی جانبی و حدود ۵۰۰ الگوی یکا کار می‌کند.

برای کار با الگوی کانورت، ۲ راه وجود دارد که هر دو، نتیجهٔ مشابه را ارائه می‌دهند.

  • استفاده از الگوی {{تبدیل}} (برای ورود یکاها به انگلیسی یا فارسی یا ترکیبی)
  • استفاده از الگوی {{convert}} (برای زمان‌هایی که نیاز به انتقال از ویکی دیگر یا در نوشتن دستور الگو استفاده از همهٔ حروف به انگلیسی می‌باشد)

تذکر: به علت اینکه متأسفانه کار با کلمات انگلیسی و فارسی به صورت همزمان باعث تغییرات در نمایش می‌شود (به‌ویژه در مورد پرانتز) به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کل الگو را یا به فارسی دستوردهی کنید یا به انگلیسی. (محل ورود متغییرها و اعداد برای الگو مهم می‌باشد)

مثال

یک متغیر

ورودی نتیجه
{{تبدیل|25.4|میلی‌متر|اینچ}} ۲۵٫۴ میلی‌متر (۱٫۰۰ in)
{{تبدیل|3.21|kg|lb}} ۳٫۲۱ کیلوگرم (۷٫۱ پوند)
{{convert|3.21|kg|lb}} ۳٫۲۱ کیلوگرم (۷٫۱ پوند)
{{تبدیل|3.21|کیلوگرم|پوند}} ۳٫۲۱ کیلوگرم (۷٫۱ پوند)
{{تبدیل|50|kg|lb}} ۵۰ کیلوگرم (۱۱۰ پوند)
{{تبدیل|6|ft|5|in|m}} ۶ پا ۵ اینچ (۱٫۹۶ متر)
{{تبدیل|18|°C|°F}} ۱۸ فارنهایت (−۸ سانتیگراد)
{{تبدیل|18|سانتیگراد|فارنهایت}} ۱۸ فارنهایت (−۸ سانتیگراد)
{{تبدیل|1250|فوت‌مربع|مترمربع|sigfig=2}} ۱٬۲۵۰ فوت مربع (۱۲۰ مترمربع)
{{تبدیل|20.5|کیلومترمربع|مایل‌مربع|abbr=on}} ۲۰٫۵ کیلومترمربع (۷٫۹ مایل‌مربع)
{{تبدیل|641|acre|km2 sqmi}} ۶۴۱ جریب (۲٫۵۹ km۲; ۱٫۰۰۲ mi۲)
{{تبدیل|641|جریب|مایل‌مربع کیلومترمربع}} ۶۴۱ جریب (۲٫۵۹ km۲; ۱٫۰۰۲ mi۲)
{{تبدیل|641|acre|km2 sqmi|2}} ۶۴۱ جریب (۲٫۵۹ km۲; ۱٫۰۰۲ mi۲)

تبدیل در بازه (متغیر دوتایی)

این حالت (متغیر دوتایی)برای تمام واحد‌های اندازه‌گیری کاربرد ندارد
نحوه نوشتن کد نتیجه
{{مترجم واحد|60|و|170|kg|lb}} ۶۰ و ۱۷۰ کیلوگرم (۱۳۰ و ۳۷۰ پوند)
{{تبدیل|60|تا|170|kg|lb}} ۶۰ تا ۱۷۰ کیلوگرم (۱۳۰ تا۳۷۰ پوند)
{{تبدیل|60|تا(-)|170|kg|lb}} ۶۰ تا۱۷۰ کیلوگرم (۱۳۰–۳۷۰ پوند)
{{تبدیل|60|-|170|kg|lb}} ۶۰–۱۷۰ کیلوگرم (۱۳۰–۳۷۰ پوند)
{{تبدیل|60|با|120|m|ft}} ۶۰ با ۱۲۰ متر (۲۰۰ با ۳۹۰ پا)
{{تبدیل|60|x|120|m|ft}} ۶۰ در۱۲۰ متر (۲۰۰ × ۳۹۰ پا)
{{تبدیل|60|+/-|10|m|ft}} ۶۰ ± ۱۰ متر (۲۰۰ ± ۳۳ پا)

این یکاها برای تبدیل بازه‌ها (متغیر دوتایی) هنوز آماده نیستند:

  • به خاطر پیچیدگی واحدهای دما(°C to °F, etc.)
  • واحدهای بر پایه گالون(آمریکایی)
  • مصرف انرژی (mpg, L/100km)
  • واحدهای بزرگ (e3, e6, e9)
  • به علت پیچیدگی تبدیل ترکیب این یکاها(ft&in, st&lb, lb&oz)

الگوداده

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Convert

واحدهای اندازه‌گیری را به واحدهای دیگر تبدیل می‌کند.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
مقدار1

مقدار برای تبدیل

شمارهضروری
از واحد2

واحد برای مقدار ارائه‌شده.

مقدارهای پیشنهادی
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
مثال
km
رشتهضروری
به واحدهای3

واحدهای هدف تبدیل. برای چندین خروجی، واحدها را با فاصله از یکدیگر جدا کنید. در واحد خروجی، از + برای فاصلهٔ ضرب کردن استفاده کنید.

مقدارهای پیشنهادی
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
مثال
mi nmi
رشتهپیشنهادشده
دقت یا پسوند4

ارقام مهم پس از ممیز اعشار یا، در صورتی منفی بودن، توان ده.

شمارهاختیاری
پیونددهی واحدهاlk

مشخص‌کردن واحدهایی که باید برای آن‌ها ویکی‌پیوند درج شود. برای همه از «on»، برای واحد ورودی از «in»، برای واحد خروجی از «out» یا برای هیچ‌یک از واحدها از «off» استفاده کنید. به‌منظور کنترل دقیق‌تر بر روی واحدهایی که باید پیونددهی شوند، چندین بار از الگو استفاده کنید.

مقدارهای پیشنهادی
in out on off
پیش‌فرض
off
مثال
on
رشتهاختیاری
کوته‌نوشتabbr

متن نمایشی برای واحدها: «on» برای نمایش تمام واحدها با استفاده از نماد آن‌ها، «off» برای نمایش تمام واحدها با واژه‌های کامل، «in» برای نمایش نماد واحد ورودی، «out» برای نمایش نماد واحدهای خروجی، «unit» برای نمایش نماد هر دو واحد ورودی و خروجی در زمان استفاده از نقطه‌گذاری خاص،«values» برای عدم نمایش کلی واحدها (نه نماد واحدها و نه واژه‌های کامل).

مقدارهای پیشنهادی
in off none on out unit values ~
پیش‌فرض
out
مثال
on, unit, in, out, off
رشتهپیشنهادشده
تلفظsp

تلفظ واحدها. برای نمایش نام واحدها با تلفظ آمریکایی از «us» استفاده کنید.

مثال
us
رشتهاختیاری
صفتadj

برای نمایش حالت صفت نام واحد.

مقدارهای پیشنهادی
mid on pre ri0 ri1 ri2 ri3 off
پیش‌فرض
off
مثال
on
ویکی‌متن نامتوازناختیاری
تبدیلdisp

نمایش نتیجهٔ تبدیل: «or»: پس از «یا»، «x»: به‌همراه پیشوند یا پسوند سفارشی، «b»: در میان پرانتز، «table»/«tablecen»، «output only»: به تنهایی، «output number only»: به تنهایی و بدون واحد، «unit»: هیچ‌یک به‌جز واحد ورودی؛ اگر مقدار واردشده عدد باشد، به‌عنوان اعشار در نظر گرفته می‌شود.

مقدارهای پیشنهادی
b sqbr br comma or number output number only out output only preunit table tablecen unit unit2 x
مثال
b
رشتهاختیاری
ترتیبorder

«flip» باعث می‌شود که مقدار تبدیل‌شده در ابتدای عبارت، و مقدار ورودی در انتهای آن قرار گیرد (عبارت‌ها جابجا شوند).

مقدارهای پیشنهادی
flip out
مثال
flip
رشتهاختیاری
ارقام قابل توجهsigfig

ارقامی قابل توجهی که باید در زمان گرد کردن مورد استفاده قرار گیرند را مشخص می‌کند.

شمارهاختیاری
گرد کردن خروجیround

نوع گرد کردن. «5» خروجی را به نزدیک‌ترین مضرب ۵، «25» نزدیک‌ترین مضرب ۲۵، و «each» هر عدد را در یک بازه گرد می‌کند.

شمارهاختیاری
جداکننده هزارگانcomma

کاربرد جداکننده‌های هزارگان در اعداد را تنظیم یا فرونشانی می‌کند. «off»: بدون جداکننده؛ «gaps»: استفاده از فاصله به‌جای نویسهٔ جداکنندهٔ هزارگان؛ «5»: جداکننده هزارگان تنها در صورتی اضافه شود که بخش غیر قابل جداسازی عدد دارای ۵ رقم یا بیشتر باشد (۱۰٬۰۰۰ یا بیشتر؛ در صورت استفاده از ویرگول به‌عنوان جاکننده، ۱۲۳۴ می‌دهد «۱۲۳۴»، ۱۲۳۴۵ می‌دهد «۱۲٬۳۴۵»).

پیش‌فرض
on
مثال
off
بولیاختیاری
کلید مرتب‌سازیsortable

«on» یک کلید مرتب‌سازی پنهان را تولید می‌کند.

مثال
on
بولیاختیاری
املا کردن اعدادspell

در صورت استفاده، رقم ورودی، یا هر دو رقم ورودی و خروجی را به‌صورت واژه خروجی می‌دهد.

مقدارهای پیشنهادی
in In on On
مثال
'in', 'In', 'on', or 'On'
رشتهاختیاری
مفرد؟sing

اگر روی «yes» تنظیم شود، از حالت مفرد واحدها استفاده می‌کند (منسوخ‌شده)

مثال
yes
بولیمنسوخ‌شده
کسری؟frac

کسری مطابق با واحد گرد کردن

شمارهاختیاری
نماد ارز$

نماد ارز برای هر دو واحد را تنظیم می‌کند

مثال
$=€ می‌دهد «۱۰€ در مایل (۶٫۲€ در کیلومتر)»
رشتهاختیاری
ارتفاع ماخ (فوت)altitude_ft

ماخ (سرعت) بستگی به ارتفاع دارد

مقدارهای پیشنهادی
10000
شمارهاختیاری
ارتفاع ماخ (متر)altitude_m

ماخ (سرعت) بستگی به ارتفاع دارد

شمارهاختیاری
خصوصیت ویکی‌دادهinput

مقدار خصوصیت آیتم ویکی‌داده (متصل به مقاله) را می‌خواند و آن را تبدیل می‌کند

مثال
{{convert|input=P2046}} (P2046=area)
رشتهاختیاری