الگو:جعبه اطلاعات سازمان

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات سازمان
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{الگو:جعبه سازمان}} به منظور کابرد در صفحه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و NGOها است. با {{الگو:جعبه اطلاعات شرکت}} و {{الگو:جعبه اطلاعات سازمان دولتی}} اشتباه نشود.

استفاده

{{{نام سازمان}}}
{{{نام کامل}}}
[[پرونده:{{{نشان‌واره}}}|{{{اندازه نشان‌واره}}}|جایگزین={{{متن نشان‌واره}}}|{{{متن نشان‌واره}}}]]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{توضیح تصویر}}}
[[پرونده:{{{نقشه}}}|{{{اندازه نقشه}}}|جایگزین={{{متن نقشه}}}|{{{متن نقشه}}}]]
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
نام برگرفته از{{{نام برگرفته از}}}
شعار{{{شعار}}}
نام پیشین{{{نام پیشین}}}
ادغام‌شده با{{{ادغام شده با}}}
نام پسین{{{نام پسین}}}
بنیان‌گذاری{{{تأسیس}}}
بنیان‌گذار{{{بنیانگذار}}}
محل تأسیس{{{محل تأسیس}}}
انحلال{{{انحلال}}}
حاصل ادغام{{{حاصل ادغام}}}
گونه{{{گونه}}}
شمارهٔ ثبت{{{شماره ثبت}}}
وضعیت حقوقی{{{وضعیت حقوقی}}}
هدف{{{هدف}}}
عنوان حرفه‌ای
{{{عنوان حرفه‌ای}}}
ستاد{{{مقر}}}
مکان
 • {{{مکان}}}
مختصات{{{مختصات}}}
خاستگاه{{{خاستگاه}}}
محدودهٔ فعالیت
{{{ناحیه فعالیت}}}
محصول{{{محصول}}}
خدمات{{{خدمات}}}
شیوه{{{شیوه}}}
زمینه{{{زمینه}}}
اعضا
{{{از اعضای}}}
زبان‌های رسمی
{{{زبان‌های رسمی}}}
مالک{{{مالک}}}
دبیرکل{{{دبیرکل}}}
{{{عنوان ریاست}}}
{{{رئیس}}}
{{{هیئت مدیره}}}
افراد کلیدی
{{{افراد کلیدی}}}
سازمان مادر
{{{سازمان مادر}}}
شرکت‌های تابعه{{{شرکت‌های تابعه}}}
انفصال{{{انفصال}}}
وابستگی{{{وابستگی}}}
بودجه ({{{سال بودجه}}})
{{{بودجه}}}
درآمد ({{{سال درآمد}}})
{{{درآمد}}}
هزینه‌ها{{{هزینه‌ها}}}
پشتوانه مالی{{{پشتوانه مالی}}}
کارمندان
{{{تعداد کارکنان}}}
شمار داوطلبان
{{{تعداد داوطلبان}}}
شعار تبلیغاتی{{{شعار تبلیغاتی}}}
بیانیه مأموریت{{{بیانه مأموریت}}}
جایزه(ها){{{جوایز}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
توضیحات{{{توضیحات}}}
نام پیشین
{{{نام پیشین}}}
{{{پانویس}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات سازمان
|سبک بدنه       = 
|نام سازمان      = 
|نام کامل       = 
|زبان نام کامل    = 
|تصویر        = 
|اندازه تصویر     = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح تصویر     = 
|نشان‌واره       = 
|اندازه نشان‌واره   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|متن نشان‌واره     = 
|نقشه         = 
|اندازه نقشه     = 
|متن نقشه       = 
|کوته‌نوشت       = 
|نام برگرفته از    = 
|شعار         = 
|نام پیشین      = 
|ادغام شده با     = 
|نام پسین       = 
|تأسیس        = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|بنیانگذار      = 
|محل تأسیس      = 
|انحلال        = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|حاصل ادغام      = 
|گونه         = 
|شماره ثبت      = 
|وضعیت حقوقی     = 
|هدف         = <!-- می‌توانید از " | تمرکز = " نیز استفاده کنید. -->
|عنوان حرفه‌ای     = 
|مقر         = <!-- یا ستاد -->
|مکان         = 
|دیگر مکان‌ها     = 
|مختصات        = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|خاستگاه       = 
|ناحیه فعالیت     = 
|محصولات        = 
|خدمات        = 
|شیوه         = 
|زمینه        = 
|از اعضای       = <!-- شمار اعضا -->
|زبان‌های رسمی     = 
|مالک         = 
|دبیرکل        = 
|رئیس         = 
|عنوان ریاست     = 
|عنوان نایب رئیس   = 
|هیئت مدیره      = 
|افراد کلیدی     = 
|سازمان مادر     = 
|شرکت‌های تابعه    = 
|انفصال        = 
|وابستگی       = 
|بودجه        = 
|سال بودجه      = 
|درآمد        = 
|سال درآمد      = 
|پرداخت‌ها       = 
|هزینه‌ها       = 
|پشتوانه مالی     = 
|تعداد کارکنان    = 
|تعداد داوطلبان    = 
|شعار تبلیغاتی    = 
|بیانه مأموریت    = 
|جوایز        = 
|وبگاه        = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|توضیحات       = 
|نام پیشین      = 
|پانویس        = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox organization
| name        = <!-- defaults to {{PAGENAME}}, if not provided -->
| full_name      = 
| native_name     = <!-- organization's name in its local language -->
| native_name_lang  = <!-- required ISO 639-1 code of the above native language -->
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption       = 
| map         = <!-- map image -->
| map_size      = <!-- defaults to 250px -->
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = <!-- 2nd map image, if required -->
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| nickname      = 
| pronounce      = 
| pronounce ref    = 
| pronounce comment  = 
| pronounce 2     = 
| named_after     = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = <!-- any other organization(s) which it was merged into -->
| successor      = 
| formation      = <!-- or |established = --><!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = <!-- or |founders = -->
| founding_location  = 
| dissolved      = <!-- or |defunct = --><!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = <!-- other organizations (if any) merged with, to constitute the new organization -->
| type        = <!-- e.g., [[Nonprofit organization|Nonprofit]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc. -->
| tax_id       = <!-- or |vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profits -->
| status       = <!-- legal status or description (company, charity, foundation, etc.) -->
| purpose       = <!-- or |focus = --><!-- humanitarian, activism, peacekeeping, etc. -->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters    = 
| location_city    = 
| location_country  = 
| location_city2   = 
| location_country2  = 
| addnl_location_city = 
| addnl_location_country = 
| addnl_location_city2 = 
| addnl_location_country2 = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| origins       = 
| region_served    = <!-- or |area_served = or |region = -->
| products      = <!-- or |product = -->
| services      = 
| methods       = <!-- or |method = -->
| fields       = <!-- or |field = -->
| membership     = <!-- number of members -->
| membership_year   = <!-- year to which membership numbers/data apply -->
| language      = <!-- or |languages = --><!-- any official language or languages used -->
| owner        = <!-- or |owners = -->
| sec_gen       = <!-- or |gen_sec for General Secretary -->
| leader_title    = <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = <!-- or |publication = --><!-- organization's principal body (assembly, committee, board, etc.) or publication -->
| parent_organization = <!-- or |parent_organisation = -->
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| endowment_year   = 
| funding       = <!-- source of funding e.g. for "think tanks" -->
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| students      = 
| students_year    = 
| awards       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = <!-- or |former_name = -->
| footnotes      = 
| bodystyle      = 
}}

نمونه

All fields are lower case and optional.

Organization's name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(caption:)
Simple shapes example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
کوته‌نوشتabbreviation
نام برگرفته ازnamed_after
شعارmotto
نام پیشینpredecessor
ادغام‌شده باmerged
نام پسینsuccessor
بنیان‌گذاریformation  (or established)
بنیان‌گذارfounder  (or founders)
محل تأسیسfounding_location
انحلالdissolved  (or extinction)
حاصل ادغامmerger
گونهtype
tax_id  (or vat_id)
شمارهٔ ثبتregistration_id
وضعیت حقوقیstatus
هدفpurpose
ستادheadquarters
مکان
 • location
مختصات(use {{coord}})
منطقه
region
محصولاتproducts
خدماتservices
شیوه‌هاmethods
زمینه‌هاfields
از اعضای (_year)
membership
زبان رسمی
language  (or languages)
مالکowner  (or owners)
دبیرکلsec_gen
leader_title
leader_name
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
افراد کلیدی
key_people
عضو اصلی
main_organ  (or publication)
سازمان مادر
parent_organi[z/s]ation
شرکت‌های تابعهsubsidiaries
انفصالsecessions
وابستگیaffiliations
بودجه (_year)
budget
درآمد (_year)
revenue
پرداخت‌هاdisbursements
هزینه‌ها (_year)expenses
پشتوانه مالیendowment
کارمندان (_year)
staff
شمار داوطلبان
volunteers
شعار تبلیغاتیslogan
بیانیه مأموریتmission
وبگاه
website
توضیحاتremarks
نام پیشین
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{تاریخ آغاز و سن|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[سازمان دولتی]], [[سازمان مردم‌نهاد]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people = 
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}

TemplateData

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات سازمان

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
name name

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

رشتهاختیاری
native_name native_name

Organization's name in its local language

رشتهاختیاری
named_after named_after

Entity the organisation was named after, if any

رشتهاختیاری
imageimage

image of organisation

رشتهاختیاری
image_size image_size

size of image

پروندهاختیاری
altalt

see [[ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر]]

رشتهاختیاری
caption caption

caption

رشتهاختیاری
mapmap

map image

رشتهاختیاری
map_sizemap_size

defaults to 250px

رشتهاختیاری
map_altmap_alt

رشتهاختیاری
map_caption map_caption

caption for map

رشتهاختیاری
map2 map2

second map image, if required

رشتهاختیاری
map2_sizemap2_size

size of map

رشتهاختیاری
map2_altmap2_alt

رشتهاختیاری
map2_caption map2_caption

caption for map

رشتهاختیاری
abbreviation abbreviation

abbreviation of organisation

رشتهاختیاری
mottomotto

motto of organisation

رشتهاختیاری
predecessorpredecessor

رشتهاختیاری
mergedmerged

Any other organizations with which the organization was merged

رشتهاختیاری
successorsuccessor

successor of organisation

رشتهاختیاری
formationformation

established, e.g. use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

شمارهاختیاری
founder founder

founder of organisation

رشتهاختیاری
founding_location founding_location

place founded

رشتهاختیاری
extinctionextinction

dissolved=e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

شمارهاختیاری
merger merger

Other organizations (if any) merged to constitute the organization

رشتهاختیاری
typetype

e.g. [[سازمان دولتی]], [[سازمان مردم‌نهاد]]

رشتهاختیاری
statusstatus

Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation

رشتهاختیاری
purposepurpose

focus=(humanitarian, activism, peacekeeping, …)

رشتهاختیاری
professional_titleprofessional_title

for professional associations

رشتهاختیاری
headquartersheadquarters

organisation headquater

رشتهاختیاری
location location

location of organisation

رشتهاختیاری
coordscoords

location's {{coord}}s

رشتهاختیاری
region region

region_served =Any particular region or regions associated with or served by the organization

رشتهاختیاری
servicesservices

services of organisation

رشتهاختیاری
membership membership

membership of organisation

رشتهاختیاری
languagelanguage

languages =Any official language or languages used by the organization

رشتهاختیاری
sec_gen sec_gen

Name of the organization's Secretary General (if post exists)

رشتهاختیاری
leader_titleleader_title

رشتهاختیاری
leader_nameleader_name

leader name

رشتهاختیاری
leader_title2leader_title2

رشتهاختیاری
leader_name2leader_name2

رشتهاختیاری
leader_name3leader_name3

رشتهاختیاری
leader_title3leader_title3

رشتهاختیاری
leader_title4leader_title4

رشتهاختیاری
leader_name4leader_name4

رشتهاختیاری
board_of_directorsboard_of_directors

board of directors of organisation

رشتهاختیاری
key_peoplekey_people

key people of organisation

رشتهاختیاری
main_organmain_organ

publication =Organization's principal body (assembly, committee, board, …) or publication

رشتهاختیاری
parent_organizationparent_organization

parent_organisation

رشتهاختیاری
subsidiariessubsidiaries

organisation subsidiaries

رشتهاختیاری
secessions secessions

organisation secessions

رشتهاختیاری
affiliationsaffiliations

affiliation of organisation

رشتهاختیاری
budgetbudget

organisation budget

رشتهاختیاری
staff staff

Numbers and/or types of staff

رشتهاختیاری
volunteersvolunteers

Numbers and/or types of volunteers

رشتهاختیاری
sloganslogan

slogan of organisation

رشتهاختیاری
website website

organisation website

نام صفحهاختیاری
remarksremarks

organisation remarks

رشتهاختیاری
formerlyformerly

Any former names by which the organization known

رشتهاختیاری
footnotesfootnotes

footnotes of organisation

رشتهاختیاری

ریزقالب

کد اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو محتوی یک میکروفرمت hCard است که جزئیات سازمان را برای رایانه‌ها قابل تجزیه می‌کند.

الگوهای زیرمجموعه

 • اگر نهاد تاریخ بنیادگذاری یا آغاز یا گشایش یا ... دارد می‌توانید از {{تاریخ آغاز و سن}} استفاده کنید.
 • برای نشانی وبگاه نهاد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
 • اگر نهاد مختصات جغرافیایی دارد از {{Coord}} استفاده کنید برای نمایش ، که دستگاه مختصات جغرافیایی (طول و عرض) با تجزیهٔ دستور نمایش می‌دهد.parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard از کلاس‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده می‌کند ازجمله موارد زیر:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard

لطفا این کلاس‌ها یا تغییر نام یا حذف نکنید؛ nor collapse nested elements which use them.

رده ردیابی

الگوهای وابسته