الگو:جعبه اطلاعات سازمان

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
جعبه اطلاعات سازمان
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{الگو:جعبه سازمان}} به منظور کابرد در صفحه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی و NGOها است. با {{الگو:جعبه اطلاعات شرکت}} و {{الگو:جعبه اطلاعات سازمان دولتی}} اشتباه نشود.

استفاده

{{{نام سازمان}}}
{{{نام کامل}}}
[[پرونده:{{{نشان‌واره}}}|{{{اندازه نشان‌واره}}}|جایگزین={{{متن نشان‌واره}}}]]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}]]
{{{توضیح تصویر}}}
[[پرونده:{{{نقشه}}}|{{{اندازه نقشه}}}|جایگزین={{{متن نقشه}}}]]
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
نام برگرفته از{{{نام برگرفته از}}}
شعار{{{شعار}}}
نام پیشین{{{نام پیشین}}}
ادغام‌شده با{{{ادغام شده با}}}
نام پسین{{{نام پسین}}}
بنیان‌گذاری{{{تأسیس}}}
بنیان‌گذار{{{بنیانگذار}}}
محل تأسیس{{{محل تأسیس}}}
انحلال{{{انحلال}}}
حاصل ادغام{{{حاصل ادغام}}}
گونه{{{گونه}}}
شمارهٔ ثبت{{{شماره ثبت}}}
وضعیت حقوقی{{{وضعیت حقوقی}}}
هدف{{{هدف}}}
عنوان حرفه‌ای
{{{عنوان حرفه‌ای}}}
ستاد{{{مقر}}}
مکان
 • {{{مکان}}}
مختصات{{{مختصات}}}
خاستگاه{{{خاستگاه}}}
محدودهٔ فعالیت
{{{ناحیه فعالیت}}}
محصول{{{محصول}}}
خدمات{{{خدمات}}}
شیوه{{{شیوه}}}
زمینه{{{زمینه}}}
اعضا
{{{از اعضای}}}
زبان‌های رسمی
{{{زبان‌های رسمی}}}
مالک{{{مالک}}}
دبیرکل{{{دبیرکل}}}
{{{عنوان ریاست}}}
{{{رئیس}}}
{{{هیئت مدیره}}}
افراد کلیدی
{{{افراد کلیدی}}}
سازمان مادر
{{{سازمان مادر}}}
شرکت‌های تابعه{{{شرکت‌های تابعه}}}
انفصال{{{انفصال}}}
وابستگی{{{وابستگی}}}
بودجه ({{{سال بودجه}}})
{{{بودجه}}}
درآمد ({{{سال درآمد}}})
{{{درآمد}}}
هزینه‌ها{{{هزینه‌ها}}}
پشتوانه مالی{{{پشتوانه مالی}}}
کارمندان
{{{تعداد کارکنان}}}
شمار داوطلبان
{{{تعداد داوطلبان}}}
شعار تبلیغاتی{{{شعار تبلیغاتی}}}
بیانیه مأموریت{{{بیانه مأموریت}}}
جایزه(ها){{{جوایز}}}
وبگاه
{{{وبگاه}}}
توضیحات{{{توضیحات}}}
نام پیشین
{{{نام پیشین}}}
{{{پانویس}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات سازمان
|سبک بدنه       = 
|نام سازمان      = 
|نام کامل       = 
|زبان نام کامل    = 
|تصویر        = 
|اندازه تصویر     = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح تصویر     = 
|نشان‌واره       = 
|اندازه نشان‌واره   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|متن نشان‌واره     = 
|نقشه         = 
|اندازه نقشه     = 
|متن نقشه       = 
|کوته‌نوشت       = 
|نام برگرفته از    = 
|شعار         = 
|نام پیشین      = 
|ادغام شده با     = 
|نام پسین       = 
|تأسیس        = <!-- {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} -->
|بنیانگذار      = 
|محل تأسیس      = 
|انحلال        = <!-- {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} -->
|حاصل ادغام      = 
|گونه         = 
|شماره ثبت      = 
|وضعیت حقوقی     = 
|هدف         = <!-- می‌توانید از " | تمرکز = " نیز استفاده کنید. -->
|عنوان حرفه‌ای     = 
|مقر         = <!-- یا ستاد -->
|مکان         = 
|دیگر مکان‌ها     = 
|مختصات        = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->
|خاستگاه       = 
|ناحیه فعالیت     = 
|محصولات        = 
|خدمات        = 
|شیوه         = 
|زمینه        = 
|از اعضای       = <!-- شمار اعضا -->
|زبان‌های رسمی     = 
|مالک         = 
|دبیرکل        = 
|رئیس         = 
|عنوان ریاست     = 
|عنوان نایب رئیس   = 
|هیئت مدیره      = 
|افراد کلیدی     = 
|سازمان مادر     = 
|شرکت‌های تابعه    = 
|انفصال        = 
|وابستگی       = 
|بودجه        = 
|سال بودجه      = 
|درآمد        = 
|سال درآمد      = 
|پرداخت‌ها       = 
|هزینه‌ها       = 
|پشتوانه مالی     = 
|تعداد کارکنان    = 
|تعداد داوطلبان    = 
|شعار تبلیغاتی    = 
|بیانه مأموریت    = 
|جوایز        = 
|وبگاه        = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|توضیحات       = 
|نام پیشین      = 
|پانویس        = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox organization
| name        = <!-- defaults to {{PAGENAME}}, if not provided -->
| full_name      = 
| native_name     = <!-- organization's name in its local language -->
| native_name_lang  = <!-- required ISO 639-1 code of the above native language -->
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption       = 
| map         = <!-- map image -->
| map_size      = <!-- defaults to 250px -->
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = <!-- 2nd map image, if required -->
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| nickname      = 
| pronounce      = 
| pronounce ref    = 
| pronounce comment  = 
| pronounce 2     = 
| named_after     = 
| motto        = 
| predecessor     = 
| merged       = <!-- any other organization(s) which it was merged into -->
| successor      = 
| formation      = <!-- or |established = --><!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = <!-- or |founders = -->
| founding_location  = 
| dissolved      = <!-- or |defunct = --><!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = <!-- other organizations (if any) merged with, to constitute the new organization -->
| type        = <!-- e.g., [[Nonprofit organization|Nonprofit]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc. -->
| tax_id       = <!-- or |vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profits -->
| status       = <!-- legal status or description (company, charity, foundation, etc.) -->
| purpose       = <!-- or |focus = --><!-- humanitarian, activism, peacekeeping, etc. -->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters    = 
| location_city    = 
| location_country  = 
| location_city2   = 
| location_country2  = 
| addnl_location_city = 
| addnl_location_country = 
| addnl_location_city2 = 
| addnl_location_country2 = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| origins       = 
| region_served    = <!-- or |area_served = or |region = -->
| products      = <!-- or |product = -->
| services      = 
| methods       = <!-- or |method = -->
| fields       = <!-- or |field = -->
| membership     = <!-- number of members -->
| membership_year   = <!-- year to which membership numbers/data apply -->
| language      = <!-- or |languages = --><!-- any official language or languages used -->
| owner        = <!-- or |owners = -->
| sec_gen       = <!-- or |gen_sec for General Secretary -->
| leader_title    = <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = <!-- or |publication = --><!-- organization's principal body (assembly, committee, board, etc.) or publication -->
| parent_organization = <!-- or |parent_organisation = -->
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| endowment_year   = 
| funding       = <!-- source of funding e.g. for "think tanks" -->
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| students      = 
| students_year    = 
| awards       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = <!-- or |former_name = -->
| footnotes      = 
| bodystyle      = 
}}

نمونه

All fields are lower case and optional.

Organization's name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(caption:)
Simple shapes example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
کوته‌نوشتabbreviation
نام برگرفته ازnamed_after
شعارmotto
نام پیشینpredecessor
ادغام‌شده باmerged
نام پسینsuccessor
بنیان‌گذاریformation  (or established)
بنیان‌گذارfounder  (or founders)
محل تأسیسfounding_location
انحلالdissolved  (or extinction)
حاصل ادغامmerger
گونهtype
tax_id  (or vat_id)
شمارهٔ ثبتregistration_id
وضعیت حقوقیstatus
هدفpurpose
ستادheadquarters
مکان
 • location
مختصات(use {{coord}})
منطقه
region
محصولاتproducts
خدماتservices
شیوه‌هاmethods
زمینه‌هاfields
اعضا (_year)
membership
زبان رسمی
language  (or languages)
مالکowner  (or owners)
دبیرکلsec_gen
leader_title
leader_name
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
افراد کلیدی
key_people
عضو اصلی
main_organ  (or publication)
سازمان مادر
parent_organi[z/s]ation
شرکت‌های تابعهsubsidiaries
انفصالsecessions
وابستگیaffiliations
بودجه (_year)
budget
درآمد (_year)
revenue
پرداخت‌هاdisbursements
هزینه‌ها (_year)expenses
پشتوانه مالیendowment
کارمندان (_year)
staff
شمار داوطلبان
volunteers
شعار تبلیغاتیslogan
بیانیه مأموریتmission
وبگاه
website
توضیحاتremarks
نام پیشین
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization
| name =       <!-- defaults to {{PAGENAME}} if not provided -->
| native_name =   <!-- Organization's name in its local language -->
| native_name_lang =   <!-- ISO code of the above language -->
| named_after = 
| image =
| image_size = 
| alt =       <!-- see [[ویکی‌پدیا:متن جایگزین برای تصاویر]] -->
| caption = 
| map =       <!-- map image -->
| map_size =     <!-- defaults to 250px -->
| map_alt = 
| map_caption = 
| map2 =       <!-- second map image, if required -->
| map2_size = 
| map2_alt = 
| map2_caption = 
| abbreviation = 
| motto = 
| predecessor = 
| merged =      <!-- Any other organizations with which the organization was merged -->
| successor = 
| formation =    <!-- or: | established = --> <!--e.g. use {{تاریخ آغاز و سن|YYYY|MM|DD}}-->
| founder =     <!-- or: | founders = -->
| founding_location = 
| extinction =    <!-- or: | dissolved = -->  <!--e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}-->
| merger =      <!-- Other organizations (if any) merged to constitute the organization -->
| type =       <!-- e.g. [[سازمان دولتی]], [[سازمان مردم‌نهاد]], etc -->
| status =      <!-- Organization's legal status and/or description (company, charity, foundation, etc) -->
| purpose =     <!-- or: | focus = -->    <!--(humanitarian, activism, peacekeeping, etc)-->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location = 
| coords =      <!-- location's {{coord}}s -->
| region =      <!-- or: | region_served = --> <!--Any particular region or regions associated with or served by the organization-->
| services = 
| membership =    <!-- Usually the number of members -->
| membership_year = <!-- Year to which membership number/data apply -->
| language =     <!-- or: | languages = --> <!--Any official language or languages used by the organization-->
| sec_gen =     <!-- Name of the organization's Secretary General (if post exists) -->
| leader_title =   <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people = 
| main_organ =    <!-- or: | publication = --> <!--Organization's principal body (assembly, committee, board, etc) or publication-->
| parent_organization = <!-- or: | parent_organisation = -->
| subsidiaries = 
| secessions = 
| affiliations = 
| budget = 
| budget_year = 
| staff =      <!-- Numbers and/or types of staff -->
| staff_year =    <!-- Year to which staff numbers/data apply -->
| volunteers =    <!-- Numbers and/or types of volunteers -->
| volunteers_year = <!-- Year to which volunteer numbers/data apply -->
| slogan =      <!-- in quotemarks / inverted commas -->
| website =     <!-- e.g. {{url|example.com}} -->
| remarks = 
| formerly =     <!-- Any former names by which the organization known -->
| footnotes = 
}}

TemplateData

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده جعبه اطلاعات سازمان

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
سبک بدنهسبک بدنه bodystyle

بدون توصیف

رشتهاختیاری
نام سازماننام سازمان name organization_name Non-profit_name

در صورت وارد نشدن نام، پیش‌فرض این پارامتر برابر با {{نام‌صفحه}} است

مثال
ایرانخودرو
رشتهپیشنهادشده
نام کاملنام کامل full_name

نام کامل سازمان

رشتهاختیاری
زبان نام کاملزبان نام کامل full name lang full_name_lang

بدون توصیف

مثال
en
رشتهاختیاری
نام بومینام بومی نام محلی native_name native name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
زبان نام بومیزبان نام بومی زبان نام محلی native_name_lang

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نشان‌وارهنشان‌واره organization_logo Non-profit_logo logo

نشان‌وارهٔ سازمان

پروندهپیشنهادشده
اندازهٔ نشان‌وارهاندازه نشان‌واره logo_size

اندازهٔ پروندهٔ نشان‌واره

شمارهاختیاری
متن جایگزین نشان‌وارهمتن نشان‌واره logo_alt

متن جایگزین برای پروندهٔ نشان‌واره

رشتهاختیاری
توضیح نشان‌وارهتوضیح نشان‌واره logo_caption

توضیح برای درج در زیر نشان‌واره

رشتهاختیاری
تصویرتصویر image

تصویر مرتبط با سازمان

پروندهاختیاری
اندازهٔ تصویراندازه تصویر image_size imagesize size

اندازهٔ پروندهٔ تصویر

شمارهاختیاری
متن جایگزین تصویرمتن تصویر image_alt alt

متن جایگزین برای تصویر

رشتهاختیاری
توضیح تصویرتوضیح تصویر caption

توضیحی برای درج در زیر تصویر

مثال
کارخانهٔ ایرانخودرو در تهران، ایران
رشتهاختیاری
نقشهنقشه map

نام پروندهٔ نقشه

پروندهاختیاری
اندازهٔ نقشهاندازه نقشه map_size msize

اندازهٔ پروندهٔ نقشه

پیش‌فرض
250px
مثال
220px
شمارهاختیاری
متن جایگزین نقشهمتن نقشه map_alt malt

متنی جایگزین برای پروندهٔ نقشه

رشتهاختیاری
توضیح نقشهتوضیح نقشه map_caption mcaption

توضیحی برای درج در زیر نقشه

رشتهاختیاری
نقشه ۲نقشه۲ map2

پروندهٔ نقشه ۲

پروندهاختیاری
اندازهٔ نقشه ۲اندازه نقشه۲ map2_size

اندازهٔ پروندهٔ نقشهٔ دوم

شمارهاختیاری
متن جایگزین نقشه ۲متن نقشه۲ map2_alt

متنی جایگزین برای پروندهٔ نقشهٔ دوم

رشتهاختیاری
توضیح نقشه ۲توضیح نقشه۲ map2_caption

توضیحی برای درج در زیر نقشهٔ دوم

رشتهاختیاری
نوع نقشهنقشه پین‌دار pushpin_map نوع نقشه map_type

نوع نقشه

رشتهاختیاری
برچسب پین نقشهبرچسب پین نقشه map_dot_label

برچسب پین نقشه

رشتهاختیاری
pushpin_reliefpushpin_relief

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
map_reliefmap_relief

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کوته‌نوشتکوته‌نوشت abbreviation

مختصات محل استقرار سازمان؛ از الگوی {{coord}} استفاده کنید

رشتهاختیاری
نام برگرفته ازنام برگرفته از named_after

شخص یا موجودیت دیگری که نام سازمان از نام او/آن برگرفته شده، در صورت وجود

رشتهاختیاری
شعارشعار motto organization_motto pledge

شعار سازمان

رشتهاختیاری
سازمان پیشینپیشین predecessor نام پیشین

سازمان فعال پیش از این سازمان؛ در صورت وجود

رشتهاختیاری
ادغام شده باادغام شده با merged

هر سازمان دیگری که این سازمان با آن ادغام شده است

رشتهاختیاری
سازمان پیسنپیسن successor نام پسین

سازمانی که جایگزین/جانشین این سازمان شده؛ در صورت وجود

رشتهاختیاری
تاریخ تأسیستأسیس formation

تاریخ تأسیس سازمان

ناشناختهاختیاری
تاریخ بنیان‌گذاریتاریخ تأسیس founded_date founded

تاریخ بنیان‌گذاری؛ از {{تاریخ آغاز و سن|سال|ماه|روز}} استفاده کنید

رشتهاختیاری
تاریخ شکل‌گیریشکل‌گیری established

تاریخ شکل‌گیری سازمان

ناشناختهاختیاری
بنیان‌گذارانبنیانگذاران founders

نام بنیان‌گذاران سازمان؛ در صورت وجود یک بنیان‌گذار، از پارامتر «بنیانگذار» استفاده کنید

رشتهاختیاری
بنیان‌گذاربنیانگذار founder

نام بنیان‌گذار سازمان؛ در صورت وجود بیش از یک بنیان‌گذار، از پارامتر «بنیانگذاران» استفاده کنید

رشتهاختیاری
محل تأسیسمحل تأسیس founding_location

محلی بنیان‌گذاری سازمان

رشتهاختیاری
انقراضانقراض extinction

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ انحلالانحلال dissolved

تاریخ انحلال سازان؛ از {{تاریخ پایان و سن|سال|ماه|روز}} استفاده کنید

رشتهاختیاری
حاصل ادغامِحاصل ادغام merger

سایر سازمان‌هایی (در صورت وجود) که این سازمان حاصل از ادغام آن‌ها است

رشتهاختیاری
نوع سازمانگونه type organization_type Non-profit_type

نوع سازمان

مثال
[[سازمان دولتی|دولتی]]، [[سازمان مردم‌نهاد|مردم‌نهاد]]، [[سازمان غیرانتفاعی|غیرانتفاعی]]
رشتهاختیاری
شناسهٔ مالیات بر ارزش افزودهشناسه مالیات بر ارزش افزوده vat_id

شناسهٔ مالیات بر ارزش افزوده

رشتهاختیاری
شناسهٔ مالیاتیشناسه مالیاتی tax_id

شناسهٔ مالیاتی سازمان

رشتهاختیاری
شمارهٔ ثبتشماره ثبت registration_id

شمارهٔ ثبت سازمان

رشتهاختیاری
وضعیت حقوقیوضعیت حقوقی status

وضعیت یا توصیف حقوقی سازمان (شرکت، خیریه، بنیاد)

رشتهاختیاری
تمرکزتمرکز focus

زمینهٔ مورد تمرکز سازمان

رشتهاختیاری
هدفهدف purpose

هدف سازمان

مثال
فعالیت بشردوستانه، کنش‌گری، برقراری صلح و غیره
رشتهاختیاری
عنوان حرفه‌ایعنوان حرفه‌ای professional_title

برای انجمن‌های حرفه‌ای

رشتهاختیاری
دفتر مرکزیمقر headquarters

محل استقرار دفتر مرکزی سازمان

رشتهپیشنهادشده
شهر استقرارشهر location_city

شهر کنونی محل استقرار سازمان

رشتهپیشنهادشده
کشور استقرارکشور location_country

کشور کنونی محل استقرار سازمان

رشتهپیشنهادشده
مکانمکان location

محل کنونی استقرار شرکت

رشتهاختیاری
شهر استقرار ۲شهر۲ location_city2

شهر کنونی محل استقرار دوم

رشتهاختیاری
کشور استقرار ۲کشور۲ location_country2

کشور کنونی محل استقرار دوم

رشتهاختیاری
مکان استقرار ۲مکان۲ location2

محل کنونی استقرار دوم

ناشناختهاختیاری
شهر دیگرشهر دیگر addnl_location_city

شهر دیگر استقرار

رشتهاختیاری
کشور دیگرکشور دیگر addnl_location_country

کشور دیگر استقرار

رشتهاختیاری
مکان دیگرمکان دیگر addnl_location additional_location

محل دیگر استقرار

رشتهاختیاری
شهر دیگر ۲شهر دیگر۲ addnl_location_city2

شهر دیگر استقرار دوم

رشتهاختیاری
کشور دیگر ۲کشور دیگر۲ addnl_location_country2

کشور دیگر استقرار دوم

رشتهاختیاری
مکان دیگر ۲مکان دیگر۲ addnl_location2 additional_location2

محل دیگر استقرار دوم

رشتهاختیاری
مختصاتمختصات coordinates coords

مختصات محل استقرار سازمان؛ از الگوی {{coord}} استفاده کنید

رشتهاختیاری
خاستگاهخاستگاه origins

خاستگاه سازمان

رشتهاختیاری
ناحیهٔ فعالیتناحیه فعالیت area_served

ناحیهٔ محل فعالیت سازمان

رشتهاختیاری
منطقهٔ محل فعالیتمنطقه فعالیت region_served

منطقهٔ محل فعالیت سازمان

رشتهاختیاری
منطقهمنطقه region

منطقهٔ محل فعالیت شرکت

رشتهاختیاری
محصولاتمحصولات products

محصولات سازمان؛ اگر تنها یک محصول دارد، از پارامتر «محصول» استفاده کنید

رشتهاختیاری
محصولمحصول product

محصول سازمان؛ در صورتی که بیش از یک محصول دارد، از پارامتر «محصولات» استفاده کنید

رشتهاختیاری
خدماتخدمات services

خدمات سازمان

رشتهاختیاری
شیوه‌هاشیوه‌ها methods

شیوه‌های فعالیت سازمان؛ در صورتی که تنها یک شیوه دارد، از پارامتر «شیوه» استفاده کنید

رشتهاختیاری
شیوهشیوه method

شیوهٔ فعالیت سازمان؛ در صورتی که بیش از یک شیوه دارد، از پارامتر «شیوه‌ها» استفاده کنید

ناشناختهاختیاری
زمینه‌هازمینه‌ها fields

زمینه‌های فعالیت سازمان؛ اگر تنها یک زمینه دارد، از پارامتر «زمینه» استفاده کنید

رشتهاختیاری
زمینهزمینه field

زمینهٔ فعالیت سازمان؛ اگر بیش از یک زمینه دارد، از پارامتر «زمینه‌ها» استفاده کنید

رشتهاختیاری
شمار اعضااز اعضای num_members members membership

شمار اعضای سازمان

شمارهاختیاری
سال شمار اعضاسال اعضا num_members_year membership_year

سال شمار اعضای سازمان

تاریخاختیاری
زبان‌های رسمیزبان‌های رسمی languages

زبان‌های رسمی سازمان؛ در صورت وجود تنها یک زبان، از پارامتر «زبان رسمی» استفاده کنید

ناشناختهاختیاری
زبان رسمیزبان رسمی language

زبان رسمی سازمان؛ در صورت وجود بیش از یک زبان، از پارامتر «زبان‌های رسمی» استفاده کنید

ناشناختهاختیاری
مالکانمالکان owners

مالکان سازمان؛ در صورتی که تنها یک مالک دارد، از پارامتر «مالک» استفاده کنید

رشتهاختیاری
مالکمالک owner

مالک سازمان؛ در صورتی که بیش از یک مالک دارد، از پارامتر «مالکان» استفاده کنید

رشتهاختیاری
دبیرکلدبیرکل general sec_gen

دبیرکل سازمان

رشتهاختیاری
عنوان ریاستعنوان ریاست leader_title عنوان رئیس

عنوان ریاست سازمان (شماره ۱)

مثال
رئیس هیئت مدیره
رشتهاختیاری
نام رئیسرئیس leader_name

نام رئیس سازمان (شماره ۱)

رشتهپیشنهادشده
عنوان ریاست ۲عنوان ریاست۲ leader_title2 عنوان رئیس۲

عنوان ریاست سازمان (شماره ۲)

رشتهاختیاری
نام رئیس ۲نام رئیس۲ leader_name2

نام رئیس سازمان (شماره ۲)

رشتهاختیاری
عنوان ریاست ۳عنوان ریاست۳ leader_title3 عنوان رئیس۳

عنوان ریاست سازمان (شماره ۳)

رشتهاختیاری
نام رئیس ۳نام رئیس۳ leader_name3

نام رئیس سازمان (شماره ۳)

رشتهاختیاری
عنوان ریاست ۴عنوان نایب رئیس leader_title4

عنوان ریاست سازمان (شماره ۴)

رشتهاختیاری
نام رئیس ۴نایب رئیس leader_name4

نام رئیس سازمان (شماره ۴)

رشتهاختیاری
هیئت مدیرههیئت مدیره board_of_directors

هیئت مدیرهٔ سازمان

رشتهاختیاری
افراد مهمافراد کلیدی key_people

افراد مهم سازمان؛ برای چندین فرد از {{فهرست ناگلوله‌ای}} یا {{فهرست ساده}} استفاده کنید

رشتهاختیاری
سازمان اصلیسازمان اصلی main_organ

نهاد یا ناشر اصلی سازمان (انجمن، کمیته، هیئت)

مثال
انجمن، کمیته، هیئت و غیره
رشتهاختیاری
انتشاراتانتشارات publication

انتشارات سازمان

رشتهاختیاری
سازمان مادرسازمان مادر parent_organisation parent_organization

سازمان مادر این سازمان

رشتهاختیاری
شرکت‌های تابعهشرکت‌های تابعه subsidiaries

سازمان‌ها یا شرکت‌های تابعهٔ این سازمان؛ در صورت وجود تنها یک شرکت تابعه، از پارامتر «شرکت تابعه» استفاده کنید

رشتهاختیاری
شرکت تابعهشرکت تابعه subsid

سازمان یا شرکت تابعهٔ این سازمان؛ در صورت وجود یش از یک شرکت تابعه، از پارامتر «شرکت‌های تابعه» استفاده کنید

ناشناختهاختیاری
انفصالانفصال secessions

انفصال سازمان

رشتهاختیاری
وابستگیوابستگی affiliations

وابستگی‌های سازمان

رشتهاختیاری
بودجهبودجه budget

بودجهٔ سازمان

مثال
؟؟ دلار
رشتهاختیاری
سال بودجهسال بودجه budget_year

سالی که بودجهٔ وارد شده مربوط به آن سال است

تاریخاختیاری
درآمددرآمد revenue income

درآمد سازمان

رشتهاختیاری
سال درآمدسال درآمد revenue_year income_year

سالی که درآمد وارد شده مربوط به آن سال است

ناشناختهاختیاری
پرداخت‌هاپرداخت‌ها disbursed disbursements disbursement

پرداخت‌های سازمان

رشتهاختیاری
سال هزینه‌هاسال هزینه‌ها expenses_year

سالی که هزینه‌های وارد شده مربوط به آن سال است

رشتهاختیاری
هزینه‌هاهزینه‌ها expenses expense spent

هزینه‌های سازمان

رشتهاختیاری
پشتوانهٔ مالیپشتوانه مالی endowment

پشتوانهٔ مالی سازمان

رشتهاختیاری
تعداد کارکنانتعداد کارکنان num_staff

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
staffstaff

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
num_staff_yearnum_staff_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
staff_yearstaff_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
num_employees_yearnum_employees_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
employees_yearemployees_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سال شمار کارکنانسال شمار کارکنان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سال تعداد کارکنانسال تعداد کارکنان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
num_employeesnum_employees

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
employeesemployees

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شمار کارکنانشمار کارکنان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
num_volunteers_yearnum_volunteers_year

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سال شمار داوطلبانسال شمار داوطلبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
num_volunteersnum_volunteers

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تعداد داوطلبانتعداد داوطلبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شمار داوطلبانشمار داوطلبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
volunteersvolunteers

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
داوطلبانداوطلبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
sloganslogan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Non-profit_sloganNon-profit_slogan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شعار تبلیغاتیشعار تبلیغاتی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
missionmission

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بیانه مأموریتبیانه مأموریت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
awardsawards

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جایزه‌هاجایزه‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جوایزجوایز

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
وبگاهوبگاه website homepage

وبگاه سازمان؛ از الگوی {{نشانی وب}} استفاده کنید

پیش‌فرض
{{نشانی وب|exapmle.org}}
مثال
{{نشانی وب|https://example.org}}
نشانی اینترنتیپیشنهادشده
remarksremarks

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
توضیحاتتوضیحات

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
former nameformer name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
formerformer

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
formerlyformerly

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پانویسپانویس footnotes

بدون توصیف

رشتهاختیاری

ریزقالب

کد اچ‌تی‌ام‌ال تولیدشده توسط این الگو محتوی یک میکروفرمت hCard است که جزئیات سازمان را برای رایانه‌ها قابل تجزیه می‌کند.

الگوهای زیرمجموعه

 • اگر نهاد تاریخ بنیادگذاری یا آغاز یا گشایش یا ... دارد می‌توانید از {{تاریخ آغاز و سن}} استفاده کنید.
 • برای نشانی وبگاه نهاد از {{نشانی وب}} استفاده کنید.
 • اگر نهاد مختصات جغرافیایی دارد از {{Coord}} استفاده کنید برای نمایش ، که دستگاه مختصات جغرافیایی (طول و عرض) با تجزیهٔ دستور نمایش می‌دهد.parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes

hCard از کلاس‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده می‌کند ازجمله موارد زیر:

  • adr
  • agent
  • category
  • country-name
  • extended-address
  • fn
  • geo
  • label
  • latitude
  • locality
  • longitude
  • nickname
  • note
  • org
  • region
  • street-address
  • url
  • vcard

لطفا این کلاس‌ها یا تغییر نام یا حذف نکنید؛ nor collapse nested elements which use them.

رده ردیابی

الگوهای وابسته