الگو:جعبه اطلاعات صورت فلکی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
{{{نام}}}
صورت فلکی
[[پرونده:{{{نام لاتین}}} IAU.svg|250px|{{{نام}}}]]
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
صورت فلکی
[[پرونده:{{{نام لاتین}}} IAU.svg|250px|{{{نام}}}]]
[[فهرست ستاره‌های {{{نام}}}]]
کوته‌نوشت{{{کوته‌نوشت}}}
نام لاتین{{{نام لاتین}}}
نام‌های دیگر{{{نام‌های دیگر}}}
اضافه{{{اضافه}}}
تلفظ{{{تلفظ}}}
نماد{{{نماد}}}
بُعد{{{بعد}}}
میل{{{میل}}}
خانواده{{{خانواده}}}
چارَک (ربع آسمان){{{چارک}}}
پهنه{{{پهنه}}} مربع درجه ({{{رتبه}}})
ستارگان اصلی{{{شمار ستاره‌های اصلی}}}
ستارگان
بایر/فلَمستِد
{{{شمار ستاره‌های بایر/فلمستد}}}
ستاره‌های دارای سیاره{{{شمار ستاره‌های سیاره‌دار}}}
ستاره‌های درخشان‌تر از ۳.۰۰m{{{شمار ستارگان درخشان}}}
ستاره‌های نزدیک‌تر از ۱۰.۰۰ پارسک (۳۲.۶۲ سال نوری){{{شمار ستاره‌های نزدیک}}}
درخشان‌ترین ستاره{{{نام درخشان‌ترین ستاره}}} ({{{قدر درخشان‌ترین ستاره}}}m)
نزدیک‌ترین ستاره{{{نام نزدیک‌ترین ستاره}}}
({{{فاصله نزدیک‌ترین ستاره}}} ly,  pc)
اجرام مسیه{{{شمار اجرام مسیه}}}
بارش‌های شهابی{{{بارش‌های شهابی}}}
صور فلکی
هم‌جوار
{{{صور مجاور}}}
رویت‌پذیر از عرض‌های جغرافیایی +{{{بیشینه عرض برای مشاهده}}}° و −{{{کمینه‌عرض برای مشاهده}}}°.
بهترین مشاهده در ۲۱:۰۰ (۹ شب) در ماه {{{ماه}}}.
{{{نکته‌ها}}}

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات صورت فلکی
|نام            = 
|کوته‌نوشت         = 
|نام لاتین         = 
|نام‌های دیگر        = 
|اضافه           = <!-- نوشتار اضافه را بخوانید. -->
|تلفظ           = 
|نماد           = 
|بعد            = <!-- بُعد -->
|میل            = <!-- مِیل -->
|خانواده          = <!-- پارامتر منسوخ -->
|چارک           = <!-- چارَک | پارامتر منسوخ -->
|پهنه           = 
|رتبه           = 
|شمار ستاره‌های اصلی    = 
|شمار ستاره‌های بایر/فلمستد = 
|شمار ستاره‌های سیاره‌دار  = 
|شمار ستاره‌های نزدیک    = 
|نام نزدیک‌ترین ستاره    = 
|شمار ستارگان درخشان    = 
|نام درخشان‌ترین ستاره   = 
|قدر درخشان‌ترین ستاره   = 
|فاصله نزدیک‌ترین ستاره   = 
|stardistancepc      = 
|شمار اجرام مسیه      = 
|صور مجاور         = 
|بیشینه عرض برای مشاهده  = 
|کمینه‌عرض برای مشاهده   = 
|ماه            = <!-- بهترین ماه سال برای مشاهده -->
|نکته‌ها          = 
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox constellation
| name = <!-- IAU constellation name -->
| abbreviation = <!-- IAU three letter abbreviation -->
| genitive = <!-- genitive form of the constellation,
         as used in Bayer or Flamsteed designations -->
| pronounce = <!-- pronunciation -->
| symbolism = <!-- symbolic meaning of the constellation -->
| RA = {{RA}} – {{RA}} <!-- right ascension range -->
| dec = {{DEC}} – {{DEC}} <!-- declination range -->
| (deprecated, won't appear) family = <!-- constellation family -->
| (deprecated) quadrant = <!-- galactic quadrant -->
| areatotal =
| arearank =
| numbermainstars = <!-- A count of the Bayer or Flamsteed designated stars that are
             connected by line segments on the IAU's constellation map -->
| numberbfstars = <!-- The number of stars with Bayer or Flamsteed designations
            in the constellation -->
| numberstarsplanets = X (Y with candidates)
            <!-- X being the number of stars with confirmed planets,
              Y being the number of stars with solid candidate planets
              without confirmed planets -->
| numberbrightstars = <!-- Number of stars with an apparent magnitude less than ~=3
              ( apparent magnitude < 3 ) -->
| numbernearbystars = <!-- Number of stars that are closer than 10pc
              ( distance < 10 parsecs ) -->
| brighteststarname = <!-- the star with the brightest apparent magnitude
              ( usually this would be "α genitive" ) -->
| starmagnitude =
| neareststarname =
| stardistance =
| numbermessierobjects =
| meteorshowers =
| bordering =
| latmax =
| latmin =
| month =
| notes =
}}

نمونه[ویرایش]

شلیاق
صورت فلکی
شلیاق
کوته‌نوشتLyr
نام لاتینLyra
بُعد۱۹
میل۴۰
چارَک (ربع آسمان)Lyrae
پهنه۲۸۶ مربع درجه (۵۲م)
ستارگان اصلی۵
ستاره‌های دارای سیاره۷
ستاره‌های درخشان‌تر از ۳.۰۰m۱
ستاره‌های نزدیک‌تر از ۱۰.۰۰ پارسک (۳۲.۶۲ سال نوری)۳
درخشان‌ترین ستارهکرکس نشسته (آلفا شلیاق) (۰٫۰۳m)
نزدیک‌ترین ستارهنسرواقع
(۲۶ ly,  pc)
اجرام مسیه۲
بارش‌های شهابیبارش شهابی شلیاقی
صور فلکی
هم‌جوار
اژدها
هرکول
ماکیان
رویت‌پذیر از عرض‌های جغرافیایی +قطب شمال° و −۴۰°.
بهترین مشاهده در ۲۱:۰۰ (۹ شب) در ماه اوت.
{{جعبه اطلاعات صورت‌فلکی
| نام= شلیاق
| نام لاتین = Lyra
| کوته‌نوشت = Lyr
| نام انگلیسی =
| چارک = Lyrae
| نام‌های دیگر =
| بعد = ۱۹
| میل =۴۰
| پهنه =۲۸۶
| رتبه =۵۲م
| شمار ستاره‌های اصلی = ۵
| شمار ستاره‌های سیاره‌دار = ۷
| شمار ستارگان درخشان = ۱
| شمار ستاره‌های نزدیک =۳
| نام نزدیک‌ترین ستاره =نسرواقع
| فاصله نزدیک‌ترین ستاره =۲۶
| نام درخشان‌ترین ستاره = [[کرکس نشسته]] (آلفا شلیاق)
| قدر درخشان‌ترین ستاره = ۰٫۰۳
| شمار اجرام مسیه = ۲
| بارش‌های شهابی = [[بارش شهابی شلیاقی]]
| صور مجاور = [[اژدها (صورت فلکی)|اژدها]]{{سخ}}[[هرکول (صورت فلکی)|هرکول]]{{سخ}}[[ماکیان (صورت فلکی)|ماکیان]]
| بیشینه عرض برای مشاهده = [[قطب شمال]]
| کمینه‌عرض برای مشاهده = [[عرض ۴۰ درجه شمالی|۴۰]]
| ماه = اوت
}}

الگوهای وابسته[ویرایش]