الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:جعبه اطلاعات سیاره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
{{{نام}}}
{{{تصویر}}}
{{{زیرنویس}}}
اکتشاف
کشف توسط {{{کاشف}}}
محل کشف {{{محل_کشف}}}
تاریخ کشف {{{تاریخ_کشف}}}
روش آشکارسازی {{{روش_اکتشاف}}}
مبدا {{{مبدا}}}
نیم‌قطر بزرگ {{{نیم‌قطر بزرگ}}}
خروج از مرکز {{{خروج از مرکز}}}
آنومالی متوسط {{{آنومالی متوسط}}}
زاویه انحراف {{{انحراف}}}
طول گره صعودی {{{طول گره صعودی}}}
شناسه حضیض {{{شناسه حضیض}}}
اوج {{{اوج}}}
حضیض {{{حضیض}}}
میانگین شعاع مداری {{{میانگین_شعاع_مداری}}}
تناوب مداری {{{تناوب}}}
تناوب هلالی {{{تناوب هلالی}}}
میانگین سرعت مداری {{{میانگین سرعت}}}
قمرها {{{قمرها}}}
مشخصات فیزیکی
ابعاد {{{ابعاد}}}
متوسط شعاع {{{متوسط شعاع}}}
شعاع استوایی {{{شعاع استوایی}}}
شعاع قطبی {{{شعاع قطبی}}}
پختگی قطبین {{{پختگی}}}
محیط {{{محیط}}}
مساحت سطح {{{مساحت سطح}}}
حجم {{{حجم}}}
جرم {{{جرم}}}
متوسط چگالی {{{چگالی}}}
گرانش سطحی{{{گرانش سطحی}}}
سرعت گریز{{{سرعت فرار}}}
چرخش {{{چرخش}}}
تناوب
چرخش
{{{sidereal_day}}}
سرعت چرخش در استوا {{{سرعت چرخش استوایی}}}
انحراف محوری {{{axial_tilt}}}
بعد قطب شمال {{{بعد قطب شمال}}}
میل قطب شمال {{{میل}}}
Pole ecliptic latitude {{{pole_ecliptic_lat}}}
Pole ecliptic longitude {{{pole_ecliptic_lon}}}
آلبدو{{{آلبدو}}}
دما {{{single_temperature}}}
دمای سطح
   temp_name1
   temp_name2
حداقلمتوسطحداکثر
(حداقل۱)(متوسط۱)(حداکثر۱)
(حداقل۲)(متوسط۲)(حداکثر۲)
نوع طیف{{{نوع طیف}}}
قدر ظاهری {{{قدر}}}
قدر مطلق (H) {{{قدر مطلق (H)}}}
قطر زاویه‌ای {{{قطر زاویه‌ای}}}
جو
فشار سطح {{{فشار سطح}}}
Scale height {{{scale_height}}}
ترکیب {{{ترکیب جو}}}
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{جعبه اطلاعات سیاره
|width
|نام
|نماد
|تصویر
|زیرنویس
|discovery_ref
|کاشف
|محل_کشف
|تاریخ_کشف
|روش_اکتشاف
|رده طبقه
|adjectives
|سیاره فراخورشیدی
|نام طبقه
|سیاره کوچک
|نام ديگر
|طبقه‌بندی (سیاره کوچک)
|طبقه‌بندی
|مبدا
|نیم‌قطر بزرگ
|خروج از مرکز
|آنومالی متوسط
|انحراف
|طول گره صعودی
|شناسه حضیض
|orbit_ref
|اوج
|حضیض
|میانگین_شعاع_مداری
|تناوب
|تناوب هلالی
|میانگین سرعت
|قمرها
|ابعاد
|شعاع متوسط
|حجم
|rot_velocity
|right_asc_north_pole
|declination
|albedo
|دما
|متوسط شعاع
|شعاع استوایی
|شعاع قطبی
|پختگی
|محیط
|مساحت سطح
|جرم
|چگالی
|گرانش سطحی
|سرعت فرار
|چرخش
|sidereal_day
|سرعت چرخش استوایی
|axial_tilt
|بعد قطب شمال
|میل
|pole_ecliptic_lat
|pole_ecliptic_lon
|آلبدو
|single_temperature
|temp_name1
|min_temp_1
|mean_temp_1
|max_temp_1
|temp_name2
|min_temp_2
|mean_temp_2
|max_temp_2
|minorplanet
|نوع طیف
|قدر
|قدر مطلق (H)
|قطر زاویه‌ای
|جو
|background
|atmosphere_ref
|فضار سطح
|فشار سطح
|scale_height
|ترکيب جو
}}