اثر ترموالکتریکی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
المنت پلیته ۱۶*۱۶

اثر گرمابرقی[۱] یا اثر ترموالکتریک تبدیل مستقیم اختلاف دما به ولتاژ الکتریکی یا برعکس آن است. یک دستگاه ترموالکتریک وسیله‌ای است که در صورت وجود اختلاف دما در دو سر آن، یک اختلاف پتانسیل پدید می‌آید و برعکس در صورت اعمال ولتاژ به دو سر آن اختلاف دما ایجاد می‌شود. در ابعاد اتمی، گرادیان دمای اعمال شده سبب می‌شود تا حامل‌های بار در ماده از سر گرم به سر سرد حرکت کنند.

این اثر در تولید الکتریسیته و محاسبه دمای اجسام یا تغییر دمایشان کاربرد دارد. چون گرم شدن و سرد شدن ارتباط مستقیمی با قطبش ولتاژ اعمال شده دارد، دستگاه‌های ترموالکتریک، کنترل‌کننده‌های بسیار مؤثر دما هستند.

عبارت اثر ترموالکتریک شامل سه اثر شناخته شده مجزا است: اثر سیبِک، اثر پلتیر و اثر تامسون.

اثر زبک و پلتیر بیان‌های متفاوت از یک فرایند فیزیکی یکسان هستند. ممکن است از این فرایند فیزیکی در کتاب‌ها به عنوان اثر زبک-پلتیر بیان شود (جدایی این دو اثر ناشی از کشف‌های مستقل توسط فیزیکدان فرانسوی جان چارلز پلتیر[۲] و فیزیکدان آلمانی توماس خوان سیبک یا زبک[۳] است). اثر تامسون یک متممی از اثر پلتیر-زبک می‌باشد که توسط لرد کلوین[۴] معرفی شده‌است.

گرمای ژول، گرمای ایجاد شده در هر زمان که یک جریان از یک ماده مقاوم عبور می‌کند نیز گرمایی مرتبط است اما به‌طور کلی نمی‌توان آن را اثر ترموالکتریک نامید. اثرهای پلتیر-زبک و تامسون به‌طور ترمودینامیکی بازگشت‌پذیر بوده،[۵] در صورتیکه گرمای ژول بازگشت‌پذیر نمی‌باشد.

شرح اثر پلتیر[ویرایش]

http://rasekhoon.net/article/show/1143560/شرح%20اثر%20پلتیر/

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. «اثر گرمابرقی» [فیزیک] هم‌ارزِ «thermoelectric effect»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. «فارسی». در همان. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ اثر گرمابرقی)
 2. "Jean Charles Athanase Peltier". Wikipedia. 2018-06-14.
 3. "Thomas Johann Seebeck". Wikipedia. 2018-11-17.
 4. "William Thomson, 1st Baron Kelvin". Wikipedia. 2018-11-26.
 5. DiSalvo, Francis J. (1999-07-30). "Thermoelectric Cooling and Power Generation". Science. 285 (5428): 703–706. doi:10.1126/science.285.5428.703. ISSN 0036-8075. PMID 10426986.

The thermoelectric effect is the direct conversion of temperature differences to electric voltage and vice versa via a thermocouple.[1] Thermoelectric devices create a voltage when there is a different temperature on each side. Conversely, when a voltage is applied to it, heat is transferred from one side to the other, creating a temperature difference. At the atomic scale, an applied temperature gradient causes charge carriers in the material to diffuse from the hot side to the cold side.

This effect can be used to generate electricity, measure temperature or change the temperature of objects. Because the direction of heating and cooling is determined by the polarity of the applied voltage, thermoelectric devices can be used as temperature controllers.

The term "thermoelectric effect" encompasses three separately identified effects: the Seebeck effect, Peltier effect, and Thomson effect. The Seebeck and Peltier effects are different manifestations of the same physical process; textbooks may refer to this process as the Peltier–Seebeck effect (the separation derives from the independent discoveries by French physicist Jean Charles Athanase Peltier and Baltic German physicist Thomas Johann Seebeck). The Thomson effect is an extension of the Peltier–Seebeck model and is credited to Lord Kelvin.

Joule heating, the heat that is generated whenever a current is passed through a resistive material, is not generally termed a thermoelectric effect. The Peltier–Seebeck and Thomson effects are thermodynamically reversible,[2] whereas Joule heating is not.

Seebeck effect

Seebeck effect in a thermopile made from iron and copper wires
A thermoelectric circuit composed of materials of different Seebeck coefficients (p-doped and n-doped semiconductors), configured as a thermoelectric generator. If the load resistor at the bottom is replaced with a voltmeter, the circuit then functions as a temperature-sensing thermocouple.

The Seebeck effect is the conversion of heat directly into electricity at the junction of different types of wire. First discovered in 1794 by Italian scientist Alessandro Volta,[3][note 1] it is named after the Baltic German physicist Thomas Johann Seebeck, who in 1821 independently rediscovered it.[4] It was observed that a compass needle would be deflected by a closed loop formed by two different metals joined in two places, with an applied temperature difference between the joints. This was because the electron energy levels shifted differently in the different metals, creating a potential difference between the junctions which in turn created an electrical current through the wires, and therefore a magnetic field around the wires. Seebeck did not recognize that an electric current was involved, so he called the phenomenon "thermomagnetic effect". Danish physicist Hans Christian Ørsted rectified the oversight and coined the term "thermoelectricity".[5]

The Seebeck effect is a classic example of an electromotive force (EMF) and leads to measurable currents or voltages in the same way as any other EMF. The local current density is given by

where is the local voltage,[6] and is the local conductivity. In general, the Seebeck effect is described locally by the creation of an electromotive field

where is the Seebeck coefficient (also known as thermopower), a property of the local material, and is the temperature gradient.

The Seebeck coefficients generally vary as function of temperature and depend strongly on the composition of the conductor. For ordinary materials at room temperature, the Seebeck coefficient may range in value from −100 μV/K to +1,000 μV/K (see Seebeck coefficient article for more information).

If the system reaches a steady state, where , then the voltage gradient is given simply by the emf: . This simple relationship, which does not depend on conductivity, is used in the thermocouple to measure a temperature difference; an absolute temperature may be found by performing the voltage measurement at a known reference temperature. A metal of unknown composition can be classified by its thermoelectric effect if a metallic probe of known composition is kept at a constant temperature and held in contact with the unknown sample that is locally heated to the probe temperature. It is used commercially to identify metal alloys. Thermocouples in series form a thermopile. Thermoelectric generators are used for creating power from heat differentials.

Peltier effect

The Seebeck circuit configured as a thermoelectric cooler

When an electric current is passed through a circuit of a thermocouple, heat is evolved at one junction and absorbed at the other junction. This is known as Peltier Effect. The Peltier effect is the presence of heating or cooling at an electrified junction of two different conductors and is named after French physicist Jean Charles Athanase Peltier, who discovered it in 1834.[7] When a current is made to flow through a junction between two conductors, A and B, heat may be generated or removed at the junction. The Peltier heat generated at the junction per unit time is

where and are the Peltier coefficients of conductors A and B, and is the electric current (from A to B). The total heat generated is not determined by the Peltier effect alone, as it may also be influenced by Joule heating and thermal-gradient effects (see below).

The Peltier coefficients represent how much heat is carried per unit charge. Since charge current must be continuous across a junction, the associated heat flow will develop a discontinuity if and are different. The Peltier effect can be considered as the back-action counterpart to the Seebeck effect (analogous to the back-EMF in magnetic induction): if a simple thermoelectric circuit is closed, then the Seebeck effect will drive a current, which in turn (by the Peltier effect) will always transfer heat from the hot to the cold junction. The close relationship between Peltier and Seebeck effects can be seen in the direct connection between their coefficients: (see below).

A typical Peltier heat pump involves multiple junctions in series, through which a current is driven. Some of the junctions lose heat due to the Peltier effect, while others gain heat. Thermoelectric heat pumps exploit this phenomenon, as do thermoelectric cooling devices found in refrigerators.

Thomson effect

In different materials, the Seebeck coefficient is not constant in temperature, and so a spatial gradient in temperature can result in a gradient in the Seebeck coefficient. If a current is driven through this gradient, then a continuous version of the Peltier effect will occur. This Thomson effect was predicted and later observed in 1851 by Lord Kelvin (William Thomson).[8] It describes the heating or cooling of a current-carrying conductor with a temperature gradient.

If a current density is passed through a homogeneous conductor, the Thomson effect predicts a heat production rate per unit volume

where is the temperature gradient, and is the Thomson coefficient. The Thomson coefficient is related to the Seebeck coefficient as (see below). This equation, however, neglects Joule heating and ordinary thermal conductivity (see full equations below).

Full thermoelectric equations

Often, more than one of the above effects is involved in the operation of a real thermoelectric device. The Seebeck effect, Peltier effect, and Thomson effect can be gathered together in a consistent and rigorous way, described here; this also includes the effects of Joule heating and ordinary heat conduction. As stated above, the Seebeck effect generates an electromotive force, leading to the current equation[9]

To describe the Peltier and Thomson effects, we must consider the flow of energy. If temperature and charge change with time, the full thermoelectric equation for the energy accumulation, , is[9]

where is the thermal conductivity. The first term is the Fourier's heat conduction law, and the second term shows the energy carried by currents. The third term, , is the heat added from an external source (if applicable).

If the material has reached a steady state, the charge and temperature distributions are stable, so and . Using these facts and the second Thomson relation (see below), the heat equation can be simplified to

The middle term is the Joule heating, and the last term includes both Peltier ( at junction) and Thomson ( in thermal gradient) effects. Combined with the Seebeck equation for , this can be used to solve for the steady-state voltage and temperature profiles in a complicated system.

If the material is not in a steady state, a complete description needs to include dynamic effects such as relating to electrical capacitance, inductance and heat capacity.

Thomson relations

In 1854, Lord Kelvin found relationships between the three coefficients, implying that the Thomson, Peltier, and Seebeck effects are different manifestations of one effect (uniquely characterized by the Seebeck coefficient).[10]

The first Thomson relation is[9]

where is the absolute temperature, is the Thomson coefficient, is the Peltier coefficient, and is the Seebeck coefficient. This relationship is easily shown given that the Thomson effect is a continuous version of the Peltier effect. Using the second relation (described next), the first Thomson relation becomes .

The second Thomson relation is

This relation expresses a subtle and fundamental connection between the Peltier and Seebeck effects. It was not satisfactorily proven until the advent of the Onsager relations, and it is worth noting that this second Thomson relation is only guaranteed for a time-reversal symmetric material; if the material is placed in a magnetic field or is itself magnetically ordered (ferromagnetic, antiferromagnetic, etc.), then the second Thomson relation does not take the simple form shown here.[11]

The Thomson coefficient is unique among the three main thermoelectric coefficients because it is the only one directly measurable for individual materials. The Peltier and Seebeck coefficients can only be easily determined for pairs of materials; hence, it is difficult to find values of absolute Seebeck or Peltier coefficients for an individual material.

If the Thomson coefficient of a material is measured over a wide temperature range, it can be integrated using the Thomson relations to determine the absolute values for the Peltier and Seebeck coefficients. This needs to be done only for one material, since the other values can be determined by measuring pairwise Seebeck coefficients in thermocouples containing the reference material and then adding back the absolute Seebeck coefficient of the reference material. For more details on absolute Seebeck coefficient determination, see Seebeck coefficient.

Applications

Thermoelectric generators

The Seebeck effect is used in thermoelectric generators, which function like heat engines, but are less bulky, have no moving parts, and are typically more expensive and less efficient. They have a use in power plants for converting waste heat into additional electrical power (a form of energy recycling) and in automobiles as automotive thermoelectric generators (ATGs) for increasing fuel efficiency. Space probes often use radioisotope thermoelectric generators with the same mechanism but using radioisotopes to generate the required heat difference. Recent uses include stove fans,[12] lighting powered by body heat[13] and a smartwatch powered by body heat.[14]

Peltier effect

The Peltier effect can be used to create a refrigerator that is compact and has no circulating fluid or moving parts. Such refrigerators are useful in applications where their advantages outweigh the disadvantage of their very low efficiency. The Peltier effect is also used by many thermal cyclers, laboratory devices used to amplify DNA by the polymerase chain reaction (PCR). PCR requires the cyclic heating and cooling of samples to specified temperatures. The inclusion of many thermocouples in a small space enables many samples to be amplified in parallel.

Temperature measurement

Thermocouples and thermopiles are devices that use the Seebeck effect to measure the temperature difference between two objects. Thermocouples are often used to measure high temperatures, holding the temperature of one junction constant or measuring it independently (cold junction compensation). Thermopiles use many thermocouples electrically connected in series, for sensitive measurements of very small temperature difference.

See also

 • Nernst effect – a thermoelectric phenomenon when a sample allowing electrical conduction in a magnetic field and a temperature gradient normal (perpendicular) to each other
 • Ettingshausen effect – thermoelectric phenomenon affecting current in a conductor in a magnetic field
 • Pyroelectricity – the creation of an electric polarization in a crystal after heating/cooling, an effect distinct from thermoelectricity
 • Thermogalvanic cell - the production of electrical power from a galvanic cell with electrodes at different temperatures

References

 1. ^ "The Peltier Effect and Thermoelectric Cooling". ffden-2.phys.uaf.edu.
 2. ^ As the "figure of merit" approaches infinity, the Peltier–Seebeck effect can drive a heat engine or refrigerator at closer and closer to the Carnot efficiency. Disalvo, F. J. (1999). "Thermoelectric Cooling and Power Generation". Science. 285 (5428): 703–6. doi:10.1126/science.285.5428.703. PMID 10426986. Any device that works at the Carnot efficiency is thermodynamically reversible, a consequence of classical thermodynamics.
 3. ^ Goupil, Christophe; Ouerdane, Henni; Zabrocki, Knud; Seifert, Wolfgang; Hinsche, Nicki F.; Müller, Eckhard (2016). "Thermodynamics and thermoelectricity". In Goupil, Christophe (ed.). Continuum Theory and Modeling of Thermoelectric Elements. New York, New York, USA: Wiley-VCH. pp. 2–3. ISBN 9783527413379.
 4. ^ Seebeck (1822). "Magnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Temperatur-Differenz" [Magnetic polarization of metals and ores by temperature differences]. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (in German): 265–373.
 5. ^ See:
 6. ^ The voltage in this case does not refer to electric potential but rather the "voltmeter" voltage , where is the Fermi level.
 7. ^ Peltier (1834). "Nouvelles expériences sur la caloricité des courants électrique" [New experiments on the heat effects of electric currents]. Annales de Chimie et de Physique (in French). 56: 371–386.
 8. ^ Thomson, William (1851). "On a mechanical theory of thermo-electric currents". Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. 3 (42): 91–98.
 9. ^ a b c "A.11 Thermoelectric effects". Eng.fsu.edu. 2002-02-01. Retrieved 2013-04-22.
 10. ^ Thomson, William (1854). "On the dynamical theory of heat. Part V. Thermo-electric currents". Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 21: 123–171.
 11. ^ There is a generalized second Thomson relation relating anisotropic Peltier and Seebeck coefficients with reversed magnetic field and magnetic order. See, for example, Rowe, D. M., ed. (2010). Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano. CRC Press. ISBN 9781420038903.
 12. ^ "https://stovefanreviews.com/teg-module-and-seebeck-effect/"
 13. ^ "http://www.gizmag.com/lumen-flashlight/39893/
 14. ^ Signe Brewster (November 16, 2016). "Body Heat Powers This Smart Watch; The Matrix PowerWatch is a FitBit competitor that exploits the temperature difference between your skin and the air for power". MIT Technology Review. Retrieved 7 October 2019.

Notes

 1. ^ In 1794, Volta found that if a temperature difference existed between the ends of an iron rod, then it could excite spasms of a frog's leg. His apparatus consisted of two glasses of water. Dipped in each glass was a wire that was connected to one or the other hind leg of a frog. An iron rod was bent into a bow and one end was heated in boiling water. When the ends of the iron bow were dipped into the two glasses, a thermoelectric current passed through the frog's legs and caused them to twitch. See: From (Volta, 1794), p. 139: " … tuffava nell'acqua bollente un capo di tal arco per qualche mezzo minuto, … inetto de tutto ad eccitare le convulsioni dell'animale." ( … I dipped into boiling water one end of such an arc [of iron rod] for about half a minute, then I took it out and without giving it time to cool, resumed the experiment with the two glasses of cool water; and [it was] at this point that the frog in the bath convulsed; and this [happened] even two, three, four times, [upon] repeating the experiment; until, [having] cooled – by such dips [that were] more or less long and repeated, or by a longer exposure to the air – the end of the iron [rod that had been] dipped earlier into the hot water, this arc returned [to being] completely incapable of exciting convulsions of the animal.)

Further reading

External links