فهرست ستاره‌های شکارچی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی شکارچی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
پای شکارچی β 19 34085 24436 05h 14m 32.27s −08° 12′05.9 0.18 −6.69 773 B8Ia Algebar, Elgebar; ۶مین ستاره درخشان, سه ستاره
ابط‌الجوزا α 58 39801 27989 05h 55m 10.29s +07° 24′25.3 0.45 −5.14 427 M2Ib Betelgeuze, Betelgeux, Mankib, Al Mankib؛ نهمین ستاره درخشان, متغیر
γ Ori γ 24 35468 25336 05h 25m 07.87s +06° 20′59.0 1.64 −2.72 243 B2III بلاتریکس
ε Ori ε 46 37128 26311 05h 36m 12.81s −01° 12′06.9 1.69 −6.38 1342 B0Ia Alnilam, Alnihan, Alnitam
ζ Ori A ζ 50 37742 26727 05h 40m 45.52s −01° 56′33.3 1.74 −5.25 817 O9.5Ib SB Alnitak, Alnitah
κ Ori κ 53 38771 27366 05h 47m 45.39s −09° 40′10.6 2.07 −4.65 721 B0.5Iavar Saiph
δ Ori A δ 34 36486 25930 05h 32m 00.40s −00° 17′56.7 2.25 −4.99 916 O9.5II Mintaka, Mentaka, Mintika
ι Ori ι 44 37043 26241 05h 35m 25.98s −05° 54′35.6 2.75 −5.30 1325 O9III Hatsya, Na'ir al Saif
π3 Ori π3 1 30652 22449 04h 49m 50.14s +06° 57′40.5 3.19 3.67 26 F6V Tabit, Hassaleh; nearby star
η Ori η 28 35411 25281 05h 24m 28.62s −02° 23′49.7 3.35 −3.86 901 B1V + B2 Saif al Jabbar, Algiebba
λ Ori A λ 39 36861 26207 05h 35m 08.28s +09° 56′03.0 3.39 −4.16 1055 O8III Meissa, Heka
τ Ori τ 20 34503 24674 05h 17m 36.40s −06° 50′39.8 3.59 −2.56 554 B5III
π4 Ori π4 3 30836 22549 04h 51m 12.37s +05° 36′18.4 3.68 −4.25 1259 B2III SB
π5 Ori π5 8 31237 22797 04h 54m 15.10s +02° 26′26.4 3.71 −4.36 1342 B2III SB
σ Ori A σ 48 37468 26549 05h 38m 44.77s −02° 36′00.2 3.77 −3.96 1148 O9.5V... سیستم چهار ستاره‌ای
ο2 Ori ο2 9 31421 22957 04h 56m 22.32s +13° 30′52.5 4.06 0.48 169 K2III
φ2 Ori φ2 40 37160 26366 05h 36m 54.33s +09° 17′29.1 4.09 1.33 116 G8III-IV Khad Posterior
μ Ori μ 61 40932 28614 06h 02m 22.99s +09° 38′50.5 4.12 0.78 152 Am...
29 Ori e 29 35369 25247 05h 23m 56.84s −07° 48′28.6 4.13 0.49 174 G8III
32 Ori A 32 36267 25813 05h 30m 47.05s +05° 56′53.6 4.20 −0.53 288 B5V
ζ Ori B ζ 50 37743 26727 05h 40m 45.60s −01° 56′34.0 4.21 -2.80 817 O9.7Ib
π2 Ori π2 2 30739 22509 04h 50m 36.72s +08° 54′00.9 4.35 0.48 194 A1Vn
φ1 Ori φ1 37 36822 26176 05h 34m 49.24s +09° 29′22.5 4.39 −3.01 985 B0IV... Khad Prior
χ1 Ori χ1 54 39587 27913 05h 54m 23.08s +20° 16′35.1 4.39 4.67 28 G0V
ν Ori ν 67 41753 29038 06h 07m 34.32s +14° 46′06.7 4.42 −1.65 534 B3IV
ξ Ori ξ 70 42560 29426 06h 11m 56.40s +14° 12′31.7 4.45 −2.00 634 B3IV
ρ Ori ρ 17 33856 24331 05h 13m 17.48s +02° 51′40.5 4.46 −0.65 344 K3III...
π6 Ori π6 10 31767 23123 04h 58m 32.90s +01° 42′50.5 4.47 −2.86 953 K2IIvar
ω Ori ω 47 37490 26594 05h 39m 11.15s +04° 07′17.3 4.50 −3.98 1622 B3IIIe
40657 28413 06h 00m 03.35s −03° 04′26.7 4.53 −1.02 420 K2IIIvar
42 Ori c 42 37018 26237 05h 35m 23.16s −04° 50′18.0 4.58 −2.33 786 B2III...
ψ Ori ψ 30 35715 25473 05h 26m 50.23s +03° 05′44.4 4.59 −3.60 1417 B2IV
υ Ori υ 36 36512 25923 05h 31m 55.86s −07° 18′05.5 4.62 −3.76 1545 B0V Thabit, Tabit
π1 Ori π1 7 31295 22845 04h 54m 53.70s +10° 09′04.1 4.64 1.80 121 A0V
χ2 Ori χ2 62 41117 28716 06h 03m 55.18s +20° 08′18.5 4.64 −10.36 32600 B2Iavar
11 Ori 11 32549 23607 05h 04m 34.14s +15° 24′15.1 4.65 −0.79 400 A0p Si
ο1 Ori ο1 4 30959 22667 04h 52m 31.96s +14° 15′02.8 4.71 −1.39 542 M3Sv
31 Ori 31 36167 25737 05h 29m 43.98s −01° 05′31.8 4.71 −1.02 456 K5III
o Ori o 22 35039 25044 05h 21m 45.75s −00° 22′56.9 4.72 −3.26 1289 B2IV-V
56 Ori 56 39400 27750 05h 52m 26.44s +01° 51′18.6 4.76 −2.91 1113 K2IIvar
49 Ori d 49 37507 26563 05h 38m 53.09s −07° 12′45.8 4.77 1.41 153 A4V
36960 26199 05h 35m 02.68s −06° 00′07.3 4.78 −4.00 1863 B0.5V
15 Ori 15 33276 24010 05h 09m 41.96s +15° 35′50.2 4.81 −0.14 318 F2IV
25 Ori 25 35439 25302 05h 24m 44.83s +01° 50′47.2 4.89 −2.77 1109 B1V:pe
51 Ori b 51 37984 26885 05h 42m 28.66s +01° 28′28.8 4.90 0.07 302 K1III
44131 30093 06h 19m 59.60s −02° 56′40.2 4.91 −1.05 506 M1III
37756 26736 05h 40m 50.72s −01° 07′43.6 4.95 −4.08 2090 B2IV-V
69 Ori f1 69 42545 29434 06h 12m 03.28s +16° 07′49.6 4.95 −1.93 774 B5Vn
θ1 Ori A θ1 41 37020 26220 05h 35m 15.82s −05° 23′14.3 4.98 O7 component of the Trapezium
θ2 Ori θ2 43 37041 26235 05h 35m 22.90s −05° 24′57.8 4.98 −3.84 1895 O9.5Vpe
23 Ori m 23 35149 25142 05h 22m 50.00s +03° 32′40.0 4.99 −2.36 962 B1V
74 Ori k 74 43386 29800 06h 16m 26.57s +12° 16′18.2 5.04 3.58 64 F5IV-V
27 Ori p 27 35410 25282 05h 24m 28.91s −00° 53′30.0 5.07 1.46 172 K0III
θ1 Ori C θ1 41 37022 26221 05h 35m 16.47s −05° 23′22.9 5.13 O6Vpe component of the Trapezium
64 Ori 64 41040 28691 06h 03m 27.36s +19° 41′26.2 5.14 −2.44 1069 B8V
6 Ori g 6 31283 22833 04h 54m 46.91s +11° 25′33.5 5.18 0.84 241 A3V
33554 24197 05h 11m 41.56s +16° 02′44.4 5.18 0.21 321 K5III
71 Ori 71 43042 29650 06h 14m 50.94s +19° 09′24.8 5.20 3.58 69 F6V
60 Ori 60 40446 28296 05h 58m 49.58s +00° 33′10.7 5.21 −0.05 367 A1Vs
45 Ori 45 37077 26268 05h 35m 39.49s −04° 51′21.9 5.24 −0.04 370 F0III
52 Ori 52 38710 27386 05h 48m 00.23s +06° 27′15.2 5.26 −0.58 479 A5V
38 Ori n2 38 36777 26126 05h 34m 16.79s +03° 46′01.0 5.32 0.20 345 A2V
5 Ori 5 31139 22730 04h 53m 22.76s +02° 30′29.8 5.33 −1.13 638 M1III
31296 22834 04h 54m 47.79s +07° 46′45.0 5.33 −0.33 441 K1III
14 Ori i 14 33054 23879 05h 07m 52.87s +08° 29′54.9 5.33 1.46 194 Am
21 Ori 21 34658 24817 05h 19m 11.23s +02° 35′45.4 5.34 1.42 198 F5IIvar
36591 25980 05h 32m 41.35s −01° 35′30.6 5.34 −4.14 2567 B1IV
72 Ori f2 72 43153 29704 06h 15m 25.13s +16° 08′35.5 5.34 −0.50 479 B7V
30210 22157 04h 46m 01.70s +11° 42′20.2 5.35 0.79 266 Am...
VV Ori 36695 26063 05h 33m 31.45s −01° 09′21.9 5.36 −3.41 1852 B1V
55 Ori 55 39291 27658 05h 51m 21.98s −07° 31′04.8 5.36 −3.20 1680 B2IV-V
30034 22044 04h 44m 25.77s +11° 08′46.2 5.39 1.97 157 F0V
75 Ori l 75 43525 29850 06h 17m 06.62s +09° 56′33.1 5.39 0.93 254 A2V
U Ori 39816 05h 55m 49.30s +20° 10′30.0 5.40 -3.69 2146 M8III
16 Ori h 16 33254 23983 05h 09m 19.60s +09° 49′46.6 5.43 1.77 176 A2m
73 Ori 73 43247 29736 06h 15m 44.97s +12° 33′03.9 5.44 −2.72 1399 B9II-III
33 Ori n1 33 36351 25861 05h 31m 14.53s +03° 17′31.7 5.46 −2.95 1567 B1.5V
34043 24450 05h 14m 44.05s +05° 09′22.1 5.50 −0.82 598 K4III
18 Ori 18 34203 24555 05h 16m 04.14s +11° 20′28.9 5.52 0.26 368 A0V
35536 25329 05h 25m 01.74s −10° 19′43.8 5.60 −0.85 635 K5III
35 Ori 35 36653 26093 05h 33m 54.29s +14° 18′20.1 5.60 −0.39 513 B3V
36881 26215 05h 35m 13.24s +10° 14′24.4 5.60 −2.66 1462 B9IIIMNp...
λ Ori B λ 39 36862 26207 05h 35m 08.50s +09° 56′06.0 5.61 -1.94 1055 B0.5V
43318 29716 06h 15m 34.36s −00° 30′42.0 5.62 2.86 116 F6V
66 Ori 66 41380 28814 06h 04m 58.36s +04° 09′31.2 5.63 −3.78 2489 G4III
36959 26197 05h 35m 01.01s −06° 00′33.4 5.67 −5.63 5927 B1Vvar
63 Ori 63 41361 28812 06h 04m 58.19s +05° 25′11.9 5.67 −1.97 1101 G7III:
44033 30099 06h 20m 04.23s +14° 39′04.2 5.67 −0.46 548 K3Ib
35007 25028 05h 21m 31.84s −00° 24′59.4 5.68 −1.91 1076 B3V
35299 25223 05h 23m 42.31s −00° 09′35.3 5.69 −1.28 809 B1.5V
40369 28302 05h 58m 53.24s +12° 48′29.7 5.70 −1.35 838 K2III...
42111 29151 06h 08m 57.90s +02° 29′59.0 5.70 −0.66 609 A3Vn
43587 29860 06h 17m 16.25s +05° 05′58.9 5.70 4.27 63 G0.5Vb
37209 26345 05h 36m 35.69s −06° 03′53.1 5.71 −3.14 1918 B1V...
68 Ori 68 42509 29433 06h 12m 01.34s +19° 47′26.1 5.76 −1.61 970 B9.5V
36166 25751 05h 29m 54.77s +01° 47′21.3 5.77 −2.16 1254 B2V
34989 25041 05h 21m 43.56s +08° 25′42.8 5.78 −0.99 736 B1V...
38527 27280 05h 46m 52.15s +09° 31′21.0 5.78 0.96 300 G8III
31373 22913 04h 55m 50.16s +15° 02′25.1 5.79 0.23 423 B9V
39007 27549 05h 50m 02.68s +09° 52′16.4 5.79 0.74 334 G8III
36134 25708 05h 29m 23.70s −03° 26′46.9 5.80 0.02 467 K1III...
43023 29575 06h 13m 54.24s −03° 44′29.1 5.83 0.91 315 G8III
42954 29616 06h 14m 28.58s +17° 54′23.0 5.86 0.15 452 A6m
37320 26487 05h 38m 01.11s +07° 32′29.2 5.87 −0.29 556 B8III
39910 28011 05h 55m 30.16s −04° 36′59.4 5.87 1.02 304 K2III:
33646 24203 05h 11m 45.35s +01° 02′13.4 5.88 −1.36 916 F5
33608 24162 05h 11m 19.13s −02° 29′26.8 5.89 2.97 125 F5V
40020 28139 05h 56m 49.39s +11° 31′16.3 5.89 1.02 307 K2III
59 Ori 59 40372 28271 05h 58m 24.44s +01° 50′13.7 5.89 0.72 353 A5me del Del
33833 24294 05h 12m 48.12s −06° 03′25.6 5.90 0.22 446 G7III
32263 23408 05h 01m 50.35s +00° 43′19.8 5.91 −0.01 498 K0
43112 29678 06h 15m 08.46s +13° 51′03.9 5.91 −2.21 1370 B1V
36780 26108 05h 34m 04.06s −01° 28′12.7 5.92 −1.14 842 K5III
57 Ori 57 39698 27965 05h 54m 56.69s +19° 44′58.6 5.92 −2.25 1405 B2V
36162 25790 05h 30m 26.17s +15° 21′38.0 5.93 0.81 344 A3Vn
37788 26762 05h 41m 05.59s +00° 20′15.7 5.93 2.38 168 F0IV
اچ‌دی ۳۸۵۲۹ 38529 27253 05h 46m 34.96s +01° 10′06.7 5.94 2.80 138 G4V ستاره دوتایی؛ یک سیاره دارد (Ab) و یک کوتوله قهوه‌ای (Ac)
39421 27713 05h 52m 07.73s −09° 02′31.1 5.95 0.62 379 A2Vn
37481 26535 05h 38m 37.97s −06° 34′26.2 5.96 −2.45 1567 B1.5IV
39051 27560 05h 50m 13.06s +04° 25′24.6 5.96 0.00 507 K2III
39286 27747 05h 52m 23.41s +19° 52′04.3 5.96 −2.16 1370 B9V + G
37171 26386 05h 37m 04.35s +11° 02′06.2 5.97 −1.04 821 K4II SB
38089 26926 05h 42m 53.91s −06° 47′46.7 5.97 2.47 163 F3V
38858 27435 05h 48m 34.90s −04° 05′38.7 5.97 5.01 51 G4V
39118 27588 05h 50m 30.03s +02° 01′29.0 5.97 −1.73 1128 G8III+...
39985 28110 05h 56m 28.04s +09° 30′33.9 5.97 −0.68 697 A0IV
31331 22840 04h 54m 50.71s +00° 28′01.8 5.98 −1.38 964 B5V
35281 25187 05h 23m 18.51s −08° 24′56.1 5.99 0.09 493 B8+...
37594 26624 05h 39m 31.15s −03° 33′53.0 5.99 2.91 135 A8Vs
39775 27939 05h 54m 44.04s +00° 58′07.0 5.99 −1.03 827 K0III
44497 30318 06h 22m 36.42s +12° 34′13.1 6.00 2.00 205 F0III
37303 26427 05h 37m 27.36s −05° 56′18.2 6.03 −2.07 1358 B1Vvar
30545 22354 04h 48m 44.63s +03° 35′18.8 6.04 −0.64 707 K1III
32686 23643 05h 04m 54.53s −03° 02′22.8 6.04 −3.83 3075 B5IV
38735 27341 05h 47m 26.90s −10° 31′58.5 6.04 −0.47 653 A4V
42477 29371 06h 11m 27.91s +13° 38′19.0 6.04 0.44 430 A0Vnn
43285 29728 06h 15m 40.18s +06° 03′58.3 6.07 −0.72 743 B6V
33883 24349 05h 13m 31.55s +01° 58′03.7 6.08 −1.07 879 A5V
38309 27118 05h 45m 01.80s +04° 00′29.5 6.09 2.57 165 F0III:n
41076 28686 06h 03m 24.77s +11° 40′51.9 6.09 0.25 480 A0Vs
W Ori 32736 23680 05h 05m 23.71s +01° 10′39.5 6.10 −0.56 700 N5
30870 22597 04h 51m 43.38s +09° 58′30.3 6.11 −0.56 704 B5V
33419 24041 05h 10m 03.26s −00° 33′54.7 6.11 1.19 314 K0III
37232 26414 05h 37m 19.31s +08° 57′06.8 6.11 −1.01 867 B2IV-V
43683 29931 06h 18m 05.61s +14° 22′58.3 6.12 −0.33 637 A3V
35317 25240 05h 23m 51.33s −00° 51′59.8 6.13 2.31 189 F7V
39632 27900 05h 54m 13.35s +10° 35′11.1 6.13 −2.15 1475 G9II
31764 23161 04h 58m 59.41s +14° 32′35.7 6.14 −0.43 671 B7V
13 Ori 13 33021 23852 05h 07m 38.32s +09° 28′21.8 6.15 3.89 92 G1IV
34180 24493 05h 15m 18.52s −01° 24′32.6 6.15 2.84 150 F0IV
36558 25976 05h 32m 37.97s +00° 00′43.1 6.15 −2.16 1495 K5
37356 26477 05h 37m 53.39s −04° 48′50.5 6.16 −1.52 1120 B2IV-V
35588 25378 05h 25m 47.02s +00° 31′12.9 6.18 −2.25 1583 B2.5V
35693 25502 05h 27m 13.90s +15° 15′27.6 6.18 0.43 461 A1IV
CK Ori 36217 25785 05h 30m 19.91s +04° 12′17.5 6.21 −0.02 574 K2IIIvar
40347 28252 05h 58m 11.70s −00° 59′38.3 6.21 0.77 400 K0
37744 26713 05h 40m 37.29s −02° 49′30.9 6.22 −2.34 1680 B1.5V
40282 28232 05h 57m 54.51s +01° 13′27.5 6.22 0.21 519 M0III
36430 25869 05h 31m 20.89s −06° 42′30.2 6.23 −2.43 1762 B2V
33555 24130 05h 10m 57.97s −02° 15′13.5 6.24 2.82 158 G8III
35640 25401 05h 26m 02.36s −05° 31′06.6 6.24 −0.31 667 B9.5Vn
36779 26106 05h 34m 03.89s −01° 02′08.6 6.24 −1.66 1240 B2.5V
37016 26234 05h 35m 22.32s −04° 25′27.6 6.24 −1.46 1128 B2.5V
38495 27212 05h 46m 02.86s −04° 16′05.9 6.24 0.96 371 K1III...
43821 29982 06h 18m 40.35s +09° 02′50.2 6.24 1.11 346 K0
31623 23041 04h 57m 17.21s −01° 04′01.9 6.25 1.63 274 F2
36840 26149 05h 34m 29.29s −00° 00′44.4 6.25 −1.63 1230 G5
43819 30019 06h 19m 01.85s +17° 19′31.0 6.27 −0.16 631 B9IIIsp...
39927 28019 05h 55m 35.38s −04° 47′18.7 6.28 1.32 321 A2III
30869 22607 04h 51m 49.92s +13° 39′18.7 6.30 3.19 136 F5
39685 27902 05h 54m 15.72s +03° 13′32.8 6.30 0.16 552 K0
BL Ori 44984 30564 06h 25m 28.18s +14° 43′19.2 6.30 −1.70 1299 C5II
32115 23296 05h 00m 39.82s −02° 03′57.7 6.31 2.83 162 A8IV
38099 26953 05h 43m 09.32s −01° 36′47.4 6.31 −0.28 679 K4III
30321 22189 04h 46m 24.15s −02° 57′15.8 6.33 1.68 277 A2V
33946 24377 05h 13m 47.25s +00° 33′37.7 6.33 −0.70 832 M0V
34748 24847 05h 19m 35.28s −01° 24′42.8 6.33 −2.45 1863 B1.5Vn
35407 25288 05h 24m 36.10s +02° 21′11.4 6.33 −1.55 1226 B4IVn
36285 25786 05h 30m 20.75s −07° 26′05.3 6.33 −1.53 1216 B2IV-V
31739 23092 04h 58m 10.90s −02° 12′46.0 6.34 0.62 454 A2V
35242 25205 05h 23m 31.08s +05° 19′23.0 6.34 1.96 245 A2V
35909 25638 05h 28m 34.77s +13° 40′44.5 6.35 1.38 322 A4V
44867 30517 06h 24m 52.76s +16° 03′26.0 6.35 0.99 385 G9III
35775 25505 05h 27m 15.40s +02° 20′28.3 6.36 0.78 425 K0
42351 29326 06h 11m 01.77s +18° 07′49.7 6.37 −3.18 2650 K1II
43358 29746 06h 15m 53.98s +01° 10′08.4 6.37 1.53 303 F5IV:
36058 25667 05h 28m 56.91s −03° 18′26.7 6.39 −0.45 762 A0Vn
43335 29798 06h 16m 23.79s +17° 10′53.9 6.39 −0.35 728 K5II
34880 24925 05h 20m 26.41s −05° 22′03.1 6.40 −0.19 679 B8III
37055 26263 05h 35m 35.90s −03° 15′10.2 6.40 −3.12 2608 B3IV
35656 25453 05h 26m 38.82s +06° 52′07.5 6.41 1.55 305 A0Vn
35912 25582 05h 28m 01.47s +01° 17′53.7 6.41 −1.35 1160 B2V
37904 26820 05h 41m 40.31s −02° 53′47.5 6.41 1.80 273 A9IV-V
31423 22938 04h 56m 09.02s +07° 54′17.3 6.42 2.57 192 F5
34317 24607 05h 16m 41.05s +01° 56′50.4 6.42 0.07 608 A0V
34878 24960 05h 20m 43.74s +02° 32′41.0 6.43 0.91 415 G8IV
42807 29525 06h 13m 12.46s +10° 37′40.3 6.43 5.14 59 G8V
35575 25368 05h 25m 36.50s −01° 29′28.7 6.44 −0.49 791 B3V
32273 23419 05h 02m 00.03s +01° 36′31.8 6.45 0.49 508 B8V
36814 26104 05h 34m 02.48s −07° 01′25.1 6.45 0.00 637 K0
42787 29509 06h 12m 59.57s +06° 00′58.6 6.45 −0.24 709 M...
37808 26728 05h 40m 46.19s −10° 24′31.2 6.46 0.38 536 B9.5IIIp Si
34959 25011 05h 21m 19.31s +04° 00′43.1 6.49 −1.42 1244 B5Vp
36150 25732 05h 29m 41.59s −00° 48′08.7 6.49 1.09 391 A2
37635 26623 05h 39m 30.84s −09° 42′23.8 6.49 0.29 566 B7V
31411 22923 04h 55m 58.36s +05° 23′56.6 6.50 0.62 489 A0V
σ Ori B σ 48 37479 26549 05h 38m 47.10s −02° 35′39.0 6.65 -1.08 1149 B2V... component of the σ Ori system
θ1 Ori D θ1 41 37023 26224 05h 35m 17.20s −05° 23′15.7 6.71 B0.5Vp... component of the Trapezium
δ Ori B δ 34 36485 25930 05h 32m 00.50s −00° 17′04.0 6.85 -0.39 916 O9.5II + B2V
23 Ori m 23 35148 25145 05h 22m 51.03s +03° 33′08.0 7.17 −0.21 976 B3Vn
θ1 Ori B θ1 41 37021 05h 35m 16.10s −05° 23′07.0 7.96 component of the Trapezium
σ Ori C σ 48 26549 8.68 0.95 1148 A2V component of the σ Ori system
اچ‌دی ۳۷۶۰۵ 37605 26664 05h 40m 01.73s +06° 03′38.1 8.69 5.53 140 K0 یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]