فهرست ستاره‌های سه‌پایه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی سه‌پایه است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Pic α 50241 32607 06h 48m 11.54s −61° 56′31.1 3.24 0.83 99 A7IV
β Pic β 39060 27321 05h 47m 17.08s −51° 04′00.2 3.85 2.42 63 A3V has a protoplanetary disk, possible planets
γ Pic γ 39523 27530 05h 49m 49.58s −56° 09′59.4 4.50 0.87 174 K1III
δ Pic δ 42933 29276 06h 10m 17.91s −54° 58′07.2 4.72 −3.81 1655 B0.5IV
42540 28991 06h 07m 03.36s −62° 09′15.9 5.04 −0.37 394 K2/K3III
η2 Pic η2 33042 23649 05h 04m 57.95s −49° 34′40.2 5.05 −0.76 474 M2IIIvar
39640 27621 05h 50m 53.22s −52° 06′31.3 5.16 0.61 264 G8III
61 Pic 61 46355 30932 06h 29m 28.54s −56° 51′10.2 5.20 0.29 312 K0III
40292 27947 05h 54m 50.11s −52° 38′09.9 5.29 2.58 114 F0Ve...
λ Pic λ 30185 21914 04h 42m 46.46s −50° 28′53.1 5.30 0.19 343 K0/K1III
38871 27243 05h 46m 27.37s −46° 35′50.0 5.31 −0.44 460 K0/K1II
η1 Pic η1 32743 23482 05h 02m 48.73s −49° 09′05.3 5.37 3.28 85 F2V
ζ Pic ζ 35072 24829 05h 19m 22.11s −50° 36′23.5 5.44 2.65 118 F7III-IV
36553 25768 05h 30m 09.46s −47° 04′38.4 5.46 2.26 143 G3IV
ι Pic A ι 31203 22531 04h 50m 55.39s −53° 27′42.2 5.58 2.73 121 F0IV...
ν Pic ν 45229 30342 06h 22m 55.87s −56° 22′11.7 5.60 2.09 164 Am
41214 28484 06h 00m 49.20s −51° 12′59.6 5.65 1.65 206 A1m...
μ Pic μ 46860 31137 06h 31m 58.31s −58° 45′13.8 5.69 −1.04 724 B9V
45557 30463 06h 24m 13.88s −60° 16′53.0 5.78 1.06 287 A0V
40733 28287 05h 58m 37.56s −44° 02′04.5 5.81 −2.13 1264 G8II
45984 30703 06h 27m 04.14s −58° 00′07.6 5.82 −0.53 606 K3III
36734 25887 05h 31m 35.99s −45° 55′31.5 5.86 0.07 468 K3III
39937 27737 05h 52m 20.18s −57° 09′21.6 5.93 0.41 415 F7IV
34347 24384 05h 13m 53.33s −52° 01′50.6 6.03 −0.63 701 K3III
35765 25317 05h 24m 55.58s −44° 13′32.5 6.09 0.03 532 K1III
κ Pic κ 35580 25098 05h 22m 22.15s −56° 08′04.0 6.10 −0.71 749 B8/B9V
37434 26300 05h 36m 02.85s −47° 18′49.4 6.10 0.08 522 K2III
40200 27937 05h 54m 41.12s −49° 37′37.4 6.11 −1.53 1101 B3V
50571 32775 06h 50m 01.01s −60° 14′57.9 6.11 3.51 108 F7III-IV
46792 31068 06h 31m 10.65s −61° 52′46.5 6.15 −1.58 1148 B3V
48189 31711 06h 38m 00.42s −61° 32′00.8 6.15 4.47 71 G1/G2V
39110 27317 05h 47m 13.33s −54° 21′38.6 6.19 −1.68 1221 K3III
33116 23653 05h 05m 00.61s −54° 24′26.7 6.26 −0.40 700 M2III
θ Pic θ 35860 25303 05h 24m 46.29s −52° 18′58.2 6.26 0.19 534 A0V
45796 30524 06h 24m 55.81s −63° 49′41.4 6.26 −0.43 710 B6V
45461 30352 06h 23m 01.48s −63° 40′59.4 6.30 −1.28 1069 M1III
39547 27583 05h 50m 28.83s −52° 46′04.5 6.32 −0.84 883 K0/K1III
38458 27001 05h 43m 41.12s −45° 49′59.2 6.38 1.82 266 F0IIIn
39312 27512 05h 49m 34.13s −44° 52′31.5 6.38 −1.79 1405 K1III
41586 28596 06h 02m 09.32s −60° 05′48.7 6.41 −0.61 825 M4III
ι Pic B ι 31204 22534 04h 50m 56.58s −53° 27′35.7 6.42 3.89 105 F0IV
37226 26079 05h 33m 44.30s −54° 54′08.3 6.42 2.67 183 F8V
37781 26515 05h 38m 17.42s −50° 38′27.7 6.43 0.41 522 A0V
44120 29788 06h 16m 18.84s −59° 12′45.8 6.44 3.64 119 G1V
29805 21666 04h 39m 04.29s −51° 40′22.1 6.45 −0.07 656 K2III
45701 30480 06h 24m 26.57s −63° 25′43.1 6.45 3.94 104 G3III/IV
45450 30423 06h 23m 46.92s −58° 32′38.2 6.47 1.52 319 A3V
34587 24520 05h 15m 38.80s −52° 10′56.0 6.48 −0.62 856 K2III
40665 28180 05h 57m 14.36s −53° 25′32.5 6.48 −0.24 720 K5/M0III
اچ‌دی ۴۱۰۰۴ 41004 28393 05h 59m 49.65s −48° 14′22.9 8.65 5.48 140 K1V+M2 ستاره دوتایی، یک سیاره دارد (Ab) و یک کوتوله قهوه‌ای (Bb)
ستاره کاپتین 33793 24186 05h 11m 40.58s −45° 01′26.3 8.89 10.92 13 M1V VZ Pic; nearest halo star
AB Pic 44627 30034 06h 19m 12.91s −58° 03′15.5 9.16 5.87 148 K2V ستاره متغیر; has a planet or a brown dwarf (b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]