فهرست ستاره‌های بزغاله

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی بزغاله است

نام B F HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
δ Cap δ 49 207098 107556 21h 47m 02.29s −16° 07′35.6 2.85 2.49 39 A5mF2 (IV) Deneb Algiedi, Scheddi
β Cap β 9 193495 100345 20h 21m 00.65s −14° 46′53.0 3.05 −2.07 344 A5:n Dabih; چند ستاره
α2 Cap α2 6 192947 100064 20h 18m 03.22s −12° 32′41.5 3.58 0.97 109 G6/G8III Algedi Secunda, Secunda Giedi
γ Cap γ 40 206088 106985 21h 40m 05.34s −16° 39′44.1 3.69 0.54 139 A7III:mp... Nashira; α 2 CVn variable
ζ Cap ζ 34 204075 105881 21h 26m 40.03s −22° 24′41.0 3.77 −1.66 398 G4Ibp... Marakk؛ یک همدم کوتوله سفید دارد
θ Cap θ 23 200761 104139 21h 05m 56.78s −17° 13′57.8 4.08 0.65 158 A1V Dorsum
ω Cap ω 18 198542 102978 20h 51m 49.30s −26° 55′08.9 4.12 −2.30 628 K4III Baten Algiedi
ψ Cap ψ 16 197692 102485 20h 46m 05.77s −25° 16′13.9 4.13 3.30 48 F5V Pazan, Pazhan
ι Cap ι 32 203387 105515 21h 22m 14.78s −16° 50′04.4 4.28 0.18 215 G8III BY Dra variable
α1 Cap α1 5 192876 100027 20h 17m 38.86s −12° 30′29.6 4.30 −2.32 686 G3Ib Algedi Prima, Prima Giedi
24 Cap A 24 200914 104234 21h 07m 07.69s −25° 00′20.7 4.49 −1.53 522 K5/M0III
36 Cap b 36 204381 106039 21h 28m 43.32s −21° 48′25.8 4.50 0.80 179 K0III
ε Cap ε 39 205637 106723 21h 37m 04.82s −19° 27′57.6 4.51 −2.03 663 B3V:p Castra, Kastra; triple star system
κ Cap κ 43 206453 107188 21h 42m 39.42s −18° 51′58.7 4.72 −0.03 291 G8III
ν Cap ν 8 193432 100310 20h 20m 39.81s −12° 45′32.6 4.77 0.16 272 B9IV Alshat
ρ Cap ρ 11 194943 101027 20h 28m 51.62s −17° 48′49.2 4.77 2.37 99 F3V Bos
η Cap η 22 200499 104019 21h 04m 24.32s −19° 51′17.8 4.82 1.39 158 A5V Armus
π Cap π 10 194636 100881 20h 27m 19.20s −18° 12′42.1 5.08 −1.47 665 B4V Okul
μ Cap μ 51 207958 108036 21h 53m 17.58s −13° 33′06.5 5.08 2.87 90 F3IV
46 Cap c 46 206834 107382 21h 45m 00.25s −09° 04′56.7 5.10 −1.85 799 G8II-III
υ Cap υ 15 196777 101984 20h 40m 02.96s −18° 08′19.0 5.15 −1.67 755 M1III
42 Cap 42 206301 107095 21h 41m 32.93s −14° 02′48.7 5.16 2.60 106 G2V BY Cap; RS CVn variable
φ Cap φ 28 202320 104963 21h 15m 37.89s −20° 39′06.1 5.17 −1.46 691 K0II/III
τ Cap τ 14 196662 101923 20h 39m 16.32s −14° 57′17.0 5.24 −3.41 1753 B7III
41 Cap 41 206356 107128 21h 42m 00.64s −23° 15′45.5 5.24 0.84 247 K0III
σ Cap σ 7 193150 100195 20h 19m 23.60s −19° 07′06.6 5.28 −1.37 697 K2III
χ Cap χ 25 201184 104365 21h 08m 33.61s −21° 11′36.7 5.30 1.46 191 A0V
29 Cap 29 202369 104974 21h 15m 44.83s −15° 10′17.4 5.31 −1.11 628 M2III
33 Cap 33 203638 105665 21h 24m 09.60s −20° 51′05.6 5.38 1.16 228 K0III
30 Cap 30 202671 105143 21h 17m 57.28s −17° 59′06.5 5.40 −0.85 579 B5II/III
λ Cap λ 48 207052 107517 21h 46m 32.08s −11° 21′57.4 5.57 0.80 294 A1V
203475 105576 21h 23m 00.47s −22° 40′08.6 5.63 −0.92 667 M0III
195564 101345 20h 32m 23.51s −09° 51′13.1 5.66 3.74 79 G3V
199260 103389 20h 56m 47.27s −26° 17′46.4 5.70 4.09 68 F7V
37 Cap 37 205289 106559 21h 34m 51.07s −20° 05′03.8 5.70 3.53 88 F5V
192310 99825 20h 15m 16.58s −27° 01′57.1 5.73 6.00 29 K3V
19 Cap 19 199012 103226 20h 54m 47.85s −17° 55′22.3 5.78 0.36 395 K0III
35 Cap 35 204139 105928 21h 27m 14.83s −21° 11′46.1 5.78 0.02 462 K3III
196857 102026 20h 40m 32.56s −16° 07′27.7 5.79 0.77 329 K0III
ξ Cap ξ 2 191862 99572 20h 12m 25.76s −12° 37′01.3 5.84 3.60 91 F5V
4 Cap 4 192879 100062 20h 18m 01.38s −21° 48′35.6 5.86 0.76 341 G8III
198174 102772 20h 49m 17.61s −25° 46′52.3 5.86 −1.37 911 B8II
44 Cap 44 206561 107232 21h 43m 04.40s −14° 23′59.1 5.88 0.39 409 A9/F0V
199443 103460 20h 57m 40.61s −16° 01′53.6 5.89 2.12 185 A2/A3III
17 Cap 17 197725 102487 20h 46m 09.97s −21° 30′50.4 5.91 1.32 270 A1V
ο Cap ο 12 195094 101123 20h 29m 53.89s −18° 34′58.7 5.94 1.62 239 A1V ستاره دوتایی
45 Cap 45 206677 107302 21h 44m 00.98s −14° 44′57.8 5.96 2.36 171 A7IV/V
47 Cap 47 207005 107487 21h 46m 16.26s −09° 16′33.4 6.00 −1.89 1235 M3III
200052 103777 21h 01m 45.27s −26° 52′51.4 6.04 1.24 298 A3V
202261 104914 21h 15m 06.62s −17° 20′42.3 6.05 0.78 368 K0III
208735 108494 21h 58m 43.78s −21° 10′58.5 6.06 −3.64 2835 M2III
199947 103703 21h 00m 51.78s −17° 31′51.1 6.07 −0.05 545 K3III
206005 106938 21h 39m 28.09s −10° 34′36.4 6.07 1.12 319 K0
β2 Cap β2 193452 100325 20h 20m 46.52s −14° 47′05.6 6.09 1.18 313 B9.5III/IV component of the β Cap system
195330 101221 20h 31m 04.33s −15° 03′21.8 6.10 1.15 318 K1/K2III+..
195838 101507 20h 34m 11.66s −13° 43′16.5 6.11 3.53 107 G0V
195006 101090 20h 29m 31.34s −22° 23′29.4 6.13 0.07 531 K5III
191110 99221 20h 08m 31.27s −10° 03′45.0 6.18 0.15 524 B9.5III
201057 104297 21h 07m 44.68s −17° 27′20.8 6.18 0.57 432 B9.5V
196078 101608 20h 35m 32.21s −16° 31′32.9 6.19 1.91 235 A5II/III
207760 107901 21h 51m 41.66s −18° 37′21.9 6.19 2.15 210 F0V
198208 102780 20h 49m 20.54s −18° 02′08.8 6.20 −1.49 1124 K3III
206546 107238 21h 43m 13.48s −19° 37′15.4 6.23 1.02 360 A0m...
27 Cap 27 201352 104452 21h 09m 32.93s −20° 33′22.8 6.25 2.59 176 F2IV/V
20 Cap 20 199728 103616 20h 59m 36.13s −19° 02′06.8 6.26 0.66 430 Ap Si
193896 100524 20h 23m 00.78s −09° 39′16.8 6.29 0.66 435 G5II-III
196947 102094 20h 41m 24.26s −25° 59′59.5 6.29 −0.19 644 K2III
3 Cap 3 192666 99918 20h 16m 22.80s −12° 20′13.5 6.30 0.26 527 B9IV
207503 107750 21h 49m 41.02s −12° 43′22.5 6.31 0.35 506 A1/A2III
198732 103071 20h 53m 01.10s −23° 46′59.0 6.32 1.94 245 K0III
ξ1 Cap ξ1 1 191753 99529 20h 11m 57.90s −12° 23′32.5 6.34 0.49 483 K0III
195549 101384 20h 32m 52.35s −24° 56′37.4 6.35 1.19 350 A0V
196761 101997 20h 40m 11.44s −23° 46′30.0 6.36 5.53 48 G8/K0V
196385 101808 20h 37m 52.18s −25° 06′33.1 6.38 2.87 164 A9V
203639 105662 21h 24m 07.94s −22° 44′49.5 6.38 0.56 476 K0III
207552 107797 21h 50m 12.97s −16° 50′41.6 6.38 −0.40 739 K3III
191639 99457 20h 11m 10.08s −08° 50′32.4 6.39 −11.22 108667 B1V
205342 106590 21h 35m 15.91s −23° 27′15.4 6.39 1.03 385 K1III
194918 101011 20h 28m 43.58s −15° 44′29.4 6.41 0.02 617 G8III
204943 106363 21h 32m 33.22s −24° 35′25.6 6.43 2.22 226 A7V
203607 105646 21h 23m 55.86s −25° 12′08.7 6.47 −0.71 888 K1III
197540 102414 20h 45m 13.12s −27° 14′50.3 6.50 0.70 470 G8III
ο Cap ο 12 195093 101120 20h 29m 52.58s −18° 35′10.2 6.74 3.63 136 A7/A8V
τ1 Cap τ1 13 196348 101751 20h 37m 21.16s −15° 08′50.0 6.76 −0.40 883 K1III
50 Cap 50 207061 107527 21h 46m 42.09s −11° 41′52.2 7.01 3.04 203 F6V
31 Cap 31 202723 105168 21h 18m 15.64s −17° 27′44.2 7.07 1.99 338 F0V
HD 202206 202206 104903 21h 14m 57.77s −28° 47′21.15 8.08 4.75 151 G6V has a کوتوله قهوه‌ای (b) and a planet (c)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]