کروماتوگرافی اندازه‌ای

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمونه یک دستگاه کروماتوگرافی اندازه‌ای.

کروماتوگرافی اندازه‌ای (size exclusion chromatography) نوعی کروماتوگرافی (سَوانگاری) مایعی است که در آن جداسازی صرفاً براساس اندازهٔ مواد صورت می‌گیرد.

نوعی کروماتوگرافی اندازه‌ای که از آن برای جداسازی مواد غیرآبی براساس وزن مولکولی آنها استفاده می‌شود کروماتوگرافی ژل‌تراوشی gel-permeation chromatography نام دارد. نوعی کروماتوگرافی اندازه‌ای که در آن از فاز متحرک آبی برای جداسازی مواد براساس وزن مولکولی آنها استفاده می‌شود کروماتوگرافی ژل‌صافشی gel-filtration chromatography نامیده می‌شود.

منابع

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)
  • Skoog, D. A. ; Principles of Instrumental Analysis, 6th ed. ; Thompson Brooks/Cole: Belmont, CA, 2006, Chapter 28.