کانال یونی دریچه-لیگاندی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
کانال یونی دریچه-لیگاندی
2bg9 opm.gif
محدوده تراغشائی کانال یونی دریچه-فرارسان عصبی
Identifiers
Symbol Neur_chan_memb
Pfam PF02932
InterPro IPR006029
PROSITE PDOC00209
SCOP 1cek
TCDB 1.A.9
OPM family 14
OPM protein 2bg9
Available PDB structures:

1oedE:242-483 2bg9E:242-389 1dxzA:260-291 3mra :301-325 1a11 :276-298 1cekA:276-298 1eq8E:276-298 1motA:277-304 1vryA:281-337

دامنه اتصال لیگاند مربوط به کانال یونی دریچه-فرارسان عصبی
Identifiers
Symbol Neur_chan_LBD
Pfam PF02931
InterPro IPR006202
SCOP 1lxg
Available PDB structures:

1ux2F:34-142 1uw6D:34-142 1i9bE:34-142 1uv6J:34-142 1yi5A:34-142 2bysD:23-226 2byrI:23-226 2byqA:23-226 2br7D:23-226 2bypC:23-225 2bynA:23-226 2bg9B:28-241 1lk1G:28-241 1olkE:28-241 1ol8B:26-230 1ol3A:26-230 1ol4B:26-230 1kl8B:201-219 1kc4B:201-219 1ol9A:26-230 1y5tB:230-235 1l4wB:206-226 1ljzB:206-226 1idgB:205-222 1tos :91-99 1lxgB:205-222 1lxhB:205-222 1idhB:205-222 1tor :91-100 1oleA:39-245 1olfA:29-235 1oljC:29-235

شیوه تنظیم[ویرایش]

کانال یونی توسط لیگاندها کنترل شده و معمولاً نسبت به بعضی یون‌ها مثل +Na و +K و +Ca و -Cl بسیار گزینشی رفتار می‌کند. چنین گیرنده‌هایی که در سیناپس قرار گرفته‌اند، پیغام شیمیایی پیش‌سیناپسی ترارسان‌های آزاد شده را به طور مستقیم و به سرعت به پیغام عصبی پس‌سیناپسی تبدیل می‌کنند.

ساختار[ویرایش]

مثال: گیرنده استیل‌کولین نیکوتینی[ویرایش]

طبقه‌بندی[ویرایش]


گیرنده‌های حلقه-سیستئینی[ویرایش]

آندگرا[ویرایش]

کلاس زیرگروه پروتئین ژن
GABAA آلفا α1
α2
α3
α4
α5
α6
GABRA1
GABRA2
GABRA3
GABRA4
GABRA5
GABRA6
بتا β1
β2
β3
GABRB1
GABRB2
GABRB3
گاما γ1
γ2
γ3
GABRG1
GABRG2
GABRG3
دلتا δ GABRD
اپسیلون ε GABRE
پی π GABRP
تتا θ GABRQ
GABAC رو ρ1
ρ2
ρ3
GABRR1
GABRR2
GABRR3
گلیسین
(GlyR)
آلفا α1
α2
α3
α4
GLRA1
GLRA2
GLRA3
GLRA4
بتا β GLRB

کاتدگرا[ویرایش]

class sub-class protein gene
سروتونین
(5-HT)
5-HT3 5-HT3A
5-HT3B
5-HT3C
5-HT3D
5-HT3E
HTR3A
HTR3B
HTR3C
HTR3D
HTR3E
استیل‌کولین نیکوتینی
(nAChR)
آلفا α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α9
α10
CHRNA1
CHRNA2
CHRNA3
CHRNA4
CHRNA5
CHRNA6
CHRNA7
CHRNA9
CHRNA10
بتا β1
β2
β3
β4
CHRNB1
CHRNB2
CHRNB3
CHRNB4
گاما γ CHRNG
دلتا δ CHRND
اپسیلون ε CHRNE

Ionotropic glutamate receptors[ویرایش]

type class protein gene
AMPA GluR GluR1
GluR2
GluR3
GluR4
GRIA1
GRIA2
GRIA3
GRIA4
Kainate GluR GluR5
GluR6
GluR7
GRIK1
GRIK2
GRIK3
KA KA1
KA2
GRIK4
GRIK5
NMDA NR1 NR1
NRL1A
NRL1B
GRIN1
GRINL1A
GRINL1B
NR2 NR2A
NR2B
NR2C
NR2D
GRIN2A
GRIN2B
GRIN2C
GRIN2D
NR3 NR3A
NR3B
GRIN3A
GRIN3B

کانال‌های دریچه-ای‌تی‌پی[ویرایش]

type class protein gene
P2X P2X P2X1
P2X2
P2X3
P2X4
P2X5
P2X6
P2X7
P2RX1
P2RX2
P2RX3
P2RX4
P2RX5
P2RX6
P2RX7

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Ligand-gated ion channel»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۷ اکتبر ۲۰۰۸).