ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/بدون ربات/آوریل ۲۰۱۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات آوریل ۲۰۱۴

آمار بدون ربات آوریل ۲۰۱۴

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۳)

(۲ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ World Cup 2010 کاربر ۳۸۸۳ ۳۷۲۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶ ۰ ۱۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۸۴۹
۲ Ali.eblis1 کاربر ۲۰۸۶ ۱۱۶۴ ۹۸ ۰ ۰ ۰ ۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۶۴۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۴۴۲
۳ Taranet مدیر ۱۸۹۲ ۱۰۹۷ ۷۹ ۱۷ ۲۴۰ ۱۶۲ ۴ ۶ ۶۴ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۵۱۵۵۶
۴ Amirreza کاربر ۱۷۰۶ ۱۵۴۵ ۱۶ ۶ ۱۶ ۱۴ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۲۵۴
۵ Sahehco کاربر ۱۴۷۹ ۱۰۰۰ ۵۲ ۱۴۹ ۱۰۳ ۷۴ ۰ ۰ ۷۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳۶۹
۶ Yamaha5 مدیر ۱۴۱۴ ۳۸۸ ۱۲ ۸۲ ۱۵۸ ۳۱۱ ۰ ۱۸۰ ۱۲۲ ۳ ۱۱۳ ۰ ۲۹ ۰ ۷ ۳ ۰ ۰ ۳۰۹۷۱
۷ Fatemi127 کاربر ۱۳۶۳ ۴۴۶ ۱۶ ۸۳ ۲۱۵ ۱۶۲ ۲ ۰ ۳۶ ۰ ۳۸۱ ۰ ۶ ۰ ۹ ۴ ۰ ۱ ۱۵۵۲۲
۸ Bkouhi کاربر ۱۲۲۴ ۷۴۵ ۴۰ ۱۰ ۹۸ ۹۷ ۹۵ ۰ ۵۱ ۰ ۷۳ ۲ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۰۰۳۹
۹ Alborzagros کاربر ۱۱۲۰ ۴۹۲ ۴ ۵۰ ۳۵ ۳۲۱ ۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۵ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳۵۵۷
۱۰ Arash.pt کاربر ۱۰۶۹ ۶۸۳ ۹ ۱۱۳ ۱۸۸ ۵۴ ۲ ۰ ۸ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹۲۶۳
۱۱ Jojok09 کاربر ۱۰۵۸ ۸۰۲ ۴ ۷۹ ۱۲۳ ۱۷ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶۹
۱۲ قلی زادگان کاربر ۱۰۳۲ ۴۷۳ ۲ ۱۳۹ ۸۷ ۶۹ ۹ ۰ ۱۵ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۷۳
۱۳ Kasir کاربر ۹۷۳ ۴۸۹ ۱۶ ۱۶ ۶۰ ۲۴۹ ۱۴ ۰ ۶۱ ۰ ۶۰ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۵۱۴
۱۴ A.R.Rostamzade کاربر ۹۳۰ ۵۲۴ ۱۰ ۱۰۷ ۱۱۳ ۲۹ ۵۶ ۰ ۶۷ ۰ ۱۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۷۲۸
۱۵ همان مدیر ۸۰۶ ۷۳۹ ۱۹ ۰ ۲۸ ۱۶ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۵۳۵
۱۶ نوژن مدیر ۷۷۷ ۴۶۴ ۱۸ ۵ ۹۳ ۱۰۵ ۰ ۱ ۱۳ ۰ ۶۸ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۰۸۱۶
۱۷ Diako1971 کاربر ۷۳۵ ۳۵۳ ۱۶۶ ۹۳ ۱۵ ۵۲ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۶۶
۱۸ ارژنگ مدیر ۷۰۴ ۴۹۵ ۲۷ ۱۳ ۱۱۴ ۴۲ ۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰۸۲
۱۹ Paydar93 کاربر ۶۶۹ ۵۰۶ ۱ ۴ ۵۱ ۰ ۱۰ ۰ ۵۴ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۷
۲۰ Paiamshadi کاربر ۶۴۰ ۶۰۵ ۶ ۱ ۱۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۶۱۸
۲۱ مسعود کاربر ۶۳۴ ۵۶۸ ۰ ۳۴ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۶۲
۲۲ KhabarNegar کاربر ۶۳۱ ۵۲۱ ۱۰ ۵ ۱۴ ۶۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۵۹۷
۲۳ Gire 3pich2005 کاربر ۶۱۴ ۳۵۹ ۱۳ ۳ ۳۱ ۱۰۴ ۴ ۰ ۱۷ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳۸۹۱۸
۲۴ Threeten کاربر ۶۰۱ ۴۳۸ ۱۳ ۵ ۳۶ ۱۰ ۸ ۰ ۸۰ ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۰۲
۲۵ Tisfoon کاربر ۵۸۴ ۵۵۸ ۵ ۰ ۱۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۳۹
۲۶ Young Readers کاربر ۵۷۳ ۵۳۱ ۰ ۲۸ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳۹۷
۲۷ Mazdakabedi کاربر ۵۰۴ ۳۹۵ ۱۱ ۰ ۳۵ ۲۱ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۳۷۶۳
۲۸ Freshman404 کاربر ۴۵۷ ۱۳۴ ۷ ۴۰ ۲۴۰ ۱۷ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۰۰
۲۹ RAHA68 کاربر ۴۵۶ ۱۰۹ ۱ ۱۵ ۴ ۳۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۲۵
۳۰ Rezadecoder کاربر ۴۵۴ ۲۵۷ ۷ ۱۰ ۳۳ ۴ ۲۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۲۷
۳۱ MohandesWiki کاربر ۴۴۱ ۲۲۵ ۴ ۴۹ ۱۱۷ ۳۷ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۱۳
۳۲ مانفی کاربر ۴۰۹ ۲۴۹ ۲۹ ۹ ۹ ۵۹ ۸ ۰ ۳۶ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۱۹۱
۳۳ Arfarshchi کاربر ۴۰۴ ۲۰۸ ۴۲ ۹ ۲۹ ۳۵ ۷ ۰ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۱۱۳۷
۳۴ Pinkfloyd amir کاربر ۴۰۳ ۲۶۵ ۱۹ ۲۴ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۱۷ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۵۵۴
۳۵ A.shekari کاربر ۳۹۸ ۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶۹
۳۶ Calak کاربر ۳۹۸ ۲۴۷ ۸ ۵ ۱۹ ۴۷ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۵ ۰ ۲ ۷۶۱۵
۳۷ MRG90 کاربر ۳۹۵ ۲۱۴ ۲۸ ۳ ۲۲ ۶۵ ۲ ۰ ۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵۴۱۳
۳۸ Bbadree کاربر ۳۹۳ ۳۵۰ ۶ ۲ ۱۴ ۱ ۶ ۰ ۱۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۱۰
۳۹ Ms96 کاربر ۳۷۹ ۱۷۴ ۱۲ ۴۴ ۸۳ ۱۹ ۳ ۰ ۱ ۰ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳۹
۴۰ Mokhtar-saghafi کاربر ۳۷۴ ۳۱۷ ۶ ۳ ۳۴ ۱۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۷
۴۱ Milad khoshkhelghat کاربر ۳۵۸ ۲۹۱ ۷ ۰ ۴۸ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۳
۴۲ محمديان کاربر ۳۵۱ ۱۶۱ ۴ ۲ ۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۰۷۶
۴۳ Γεωργός کاربر ۳۵۰ ۲۵۵ ۲۲ ۰ ۱۴ ۱ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰۹
۴۴ Raatin کاربر ۳۳۹ ۳۱۹ ۵ ۲ ۴ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۲۴
۴۵ Aesshoferi کاربر ۳۳۶ ۱۶۸ ۱۰ ۰ ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۱۰۵ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۳۶۱۹
۴۶ Ladsgroup مدیر ۳۱۷ ۱۰۰ ۲ ۸ ۷۷ ۸۴ ۳ ۱ ۷ ۰ ۱۴ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴۴۹۵۵
۴۷ Ariobarzan مدیر ۳۰۸ ۲۵۸ ۸ ۵ ۴ ۳۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۲۶۰
۴۸ Gnat کاربر ۳۰۶ ۲۶۴ ۰ ۲ ۱۷ ۲۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۹۷
۴۹ VAHIDBAYAT کاربر ۲۸۵ ۲۴۷ ۱ ۲ ۲۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۹
۵۰ قاصدک بهار کاربر ۲۷۸ ۲۷۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۷۷
۵۱ R0stam کاربر ۲۶۵ ۱۶۵ ۱۲ ۷ ۱۶ ۲۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۴۰۳
۵۲ Gnosis کاربر ۲۶۲ ۲۳۹ ۲ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۸۴۰۱
۵۳ Parham 80 کاربر ۲۶۰ ۱۶۳ ۴ ۲۳ ۵۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱۰
۵۴ Hamedvahid کاربر ۲۵۳ ۱۲۹ ۳۲ ۱۵ ۱۷ ۴ ۰ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۲۴۷۷۱
۵۵ Mehran مدیر ۲۵۲ ۱۰۸ ۳۷ ۹ ۲۹ ۵۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۳۴۰۲
۵۶ Wikitranser کاربر ۲۵۱ ۲۱۲ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۰۶
۵۷ ماني مدیر ۲۴۶ ۱۹۰ ۱۱ ۰ ۴ ۱۹ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳۶۱۵
۵۸ Parsman کاربر ۲۳۹ ۲۰۰ ۱۹ ۰ ۲ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۶
۵۹ Behnam mancini کاربر ۲۳۶ ۲۰۲ ۰ ۴ ۰ ۸ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۰۷
۶۰ XOXOXO کاربر ۲۳۳ ۷۷ ۰ ۵ ۲ ۵۶ ۱ ۰ ۳۸ ۰ ۴۶ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶۰۴
۶۱ بشرزاد کاربر ۲۳۱ ۱۸۶ ۲ ۳ ۱۵ ۱۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۹۹
۶۲ تیراژه کاربر ۲۲۲ ۱۵۸ ۷ ۴ ۱۶ ۱۸ ۸ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۲۵
۶۳ Mirzamalkam کاربر ۲۱۱ ۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۳
۶۴ In twilight مدیر ۲۰۸ ۱۵۶ ۱ ۲ ۲۸ ۱۹ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۵۵
۶۵ Meysam کاربر ۲۰۶ ۱۴۸ ۳ ۲ ۲۷ ۸ ۱ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۷۸۳۴
۶۶ رضا باقری چاهورزی کاربر ۲۰۲ ۱۹۴ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۴
۶۷ Roozitaa کاربر ۲۰۲ ۱۳۹ ۶ ۱۲ ۱۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۱۹۶
۶۸ Oyakmohsen کاربر ۱۹۶ ۱۵۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۷۲
۶۹ خوش شانس کاربر ۱۹۵ ۱۹۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴۵
۷۰ Mohamadhosein.a کاربر ۱۹۱ ۱۷۶ ۰ ۹ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۹۳
۷۱ Mahan کاربر ۱۹۰ ۷۷ ۱۲ ۱ ۱۳ ۶۱ ۵ ۰ ۱۲ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲۱۵
۷۲ Sa.vakilian کاربر ۱۸۲ ۳۶ ۸ ۰ ۱۸ ۷۶ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶۵۸
۷۳ Mahdiz مدیر ۱۸۰ ۷۶ ۱ ۱۰ ۴۸ ۳۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶۶۶
۷۴ Mani-bakhtiar کاربر ۱۷۹ ۱۳۸ ۵ ۱ ۱۷ ۵ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۵۲
۷۵ Manimihan کاربر ۱۷۳ ۱۰۷ ۰ ۰ ۵۴ ۴ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲۰
۷۶ زاید الوصف کاربر ۱۷۳ ۱۱۷ ۲ ۰ ۱ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۴۰
۷۷ Sepinood کاربر ۱۶۳ ۱۵۶ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳۷
۷۸ طاها کاربر ۱۶۳ ۸۴ ۹ ۳ ۱۳ ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲۶۵
۷۹ علی پیرحیاتی کاربر ۱۶۲ ۱۲۲ ۲۹ ۰ ۳ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۰۲۵
۸۰ Master2000 کاربر ۱۶۲ ۱۰۶ ۱ ۳۲ ۵ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۷۸
۸۱ Abiii13wp کاربر ۱۵۶ ۱۲۸ ۵ ۴ ۳ ۸ ۱ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۳
۸۲ پژمان اصغرپور کاربر ۱۵۰ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۸
۸۳ Amirali-E کاربر ۱۴۸ ۱۳۴ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶۰۲
۸۴ Msanta20 کاربر ۱۴۶ ۱۴۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۱
۸۵ Iranianson کاربر ۱۴۶ ۱۳۵ ۵ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۲۸
۸۶ Huji مدیر ۱۴۲ ۱۹ ۳ ۸ ۳۱ ۵۵ ۱ ۱۳ ۳ ۰ ۴ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۵۴۸
۸۷ Armin.rezayati کاربر ۱۳۹ ۴۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵۴ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵۲
۸۸ Movyn کاربر ۱۳۹ ۱۲۱ ۰ ۱ ۱۱ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۱۹
۸۹ Aleem کاربر ۱۳۳ ۱۰۳ ۱ ۰ ۹ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱۲۹
۹۰ MOHANDA کاربر ۱۳۲ ۱۲۴ ۲ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۴
۹۱ Mohadese95 کاربر ۱۳۱ ۱۲۹ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۵
۹۲ Ssbjy کاربر ۱۳۱ ۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۸
۹۳ Alifatehighahfarokhi کاربر ۱۲۹ ۱۲۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵۷
۹۴ Abdossamad Talebpour کاربر ۱۲۸ ۱۲۳ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۴۹
۹۵ Apiculate کاربر ۱۲۷ ۱۰۰ ۹ ۰ ۱۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۷
۹۶ کولاک کاربر ۱۱۸ ۵۴ ۰ ۳۲ ۱۸ ۲ ۰ ۰ ۷ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹۴۶
۹۷ Majidshekari کاربر ۱۱۵ ۱۱۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳۲
۹۸ Valio1370 کاربر ۱۱۵ ۱۰۴ ۲ ۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۳