ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/با ربات/آوریل ۲۰۱۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات آوریل ۲۰۱۴

آمار بدون ربات آوریل ۲۰۱۴

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۲۵ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-06-۲۵)

(۴ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۷ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ MahdiBot ربات ۳۴۷۷۱ ۲۶۷۲۲ ۰ ۲۳۷ ۵۰ ۱۴۳۳ ۵۰ ۰ ۱۴۱۱ ۰ ۴۸۳۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۷۸۲۸۰۵
۲ Rezabot ربات ۳۰۶۸۶ ۱۴۹۰۹ ۴۴ ۸۰ ۳۲ ۵۴۴ ۱ ۰ ۸۶۵ ۰ ۱۴۱۸۸ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۲۵۳۶۳۳
۳ Fatemibot ربات ۱۸۱۸۰ ۱۵۸۰۶ ۱۸ ۵ ۰ ۱۵ ۲ ۰ ۳ ۱ ۲۳۱۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۴۲۸۰۵
۴ Dexbot مدیر ۱۵۲۴۵ ۵۷۴۰ ۲۴۲۶ ۲۳ ۰ ۶۲۲۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۷۴۷ ۳۰۳۸۸۶
۵ Xqbot ربات ۹۴۹۳ ۹۳۳۶ ۱۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۸۰۹۴۶
۶ CalakBot ربات ۵۴۱۸ ۹۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶۴ ۰ ۵۲۵۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۹۰۰
۷ پیام به کاربر جدید کاربر ۴۲۹۹ ۰ ۰ ۰ ۴۲۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۵۰۴
۸ World Cup 2010 کاربر ۳۸۸۳ ۳۷۲۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶ ۰ ۱۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۹۴۷
۹ Ali.eblis1 کاربر ۲۰۸۶ ۱۱۶۴ ۹۸ ۰ ۰ ۰ ۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۶۴۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۵۵۴
۱۰ Taranet مدیر ۱۸۹۲ ۱۰۹۷ ۷۹ ۱۷ ۲۴۰ ۱۶۲ ۴ ۶ ۶۴ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۵۱۵۵۶
۱۱ EmausBot ربات ۱۷۶۴ ۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۷۸۷۴
۱۲ Amirreza کاربر ۱۷۰۶ ۱۵۴۵ ۱۶ ۶ ۱۶ ۱۴ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۳۱۷
۱۳ Sahehco کاربر ۱۴۷۹ ۱۰۰۰ ۵۲ ۱۴۹ ۱۰۳ ۷۴ ۰ ۰ ۷۵ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴۱۹
۱۴ Yamaha5 مدیر ۱۴۱۴ ۳۸۸ ۱۲ ۸۲ ۱۵۸ ۳۱۱ ۰ ۱۸۰ ۱۲۲ ۳ ۱۱۳ ۰ ۲۹ ۰ ۷ ۳ ۰ ۰ ۳۱۰۵۰
۱۵ Fatemi127 کاربر ۱۳۶۳ ۴۴۶ ۱۶ ۸۳ ۲۱۵ ۱۶۲ ۲ ۰ ۳۶ ۰ ۳۸۱ ۰ ۶ ۰ ۹ ۴ ۰ ۱ ۱۵۷۱۳
۱۶ Bkouhi کاربر ۱۲۲۴ ۷۴۵ ۴۰ ۱۰ ۹۸ ۹۷ ۹۵ ۰ ۵۱ ۰ ۷۳ ۲ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۰۱۱۰
۱۷ Alborzagros کاربر ۱۱۲۰ ۴۹۲ ۴ ۵۰ ۳۵ ۳۲۱ ۳ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۵ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳۷۰۲
۱۸ Arash.pt کاربر ۱۰۶۹ ۶۸۳ ۹ ۱۱۳ ۱۸۸ ۵۴ ۲ ۰ ۸ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹۳۹۳
۱۹ Jojok09 کاربر ۱۰۵۸ ۸۰۲ ۴ ۷۹ ۱۲۳ ۱۷ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶۹
۲۰ قلی زادگان کاربر ۱۰۳۲ ۴۷۳ ۲ ۱۳۹ ۸۷ ۶۹ ۹ ۰ ۱۵ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۷۶
۲۱ Kasir کاربر ۹۷۳ ۴۸۹ ۱۶ ۱۶ ۶۰ ۲۴۹ ۱۴ ۰ ۶۱ ۰ ۶۰ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۶۰۱
۲۲ A.R.Rostamzade کاربر ۹۳۰ ۵۲۴ ۱۰ ۱۰۷ ۱۱۳ ۲۹ ۵۶ ۰ ۶۷ ۰ ۱۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۷۲۸
۲۳ タチコマ robot ربات ۸۳۰ ۸۲۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۹۹۶
۲۴ همان مدیر ۸۰۶ ۷۳۹ ۱۹ ۰ ۲۸ ۱۶ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۵۷۱
۲۵ نوژن مدیر ۷۷۷ ۴۶۴ ۱۸ ۵ ۹۳ ۱۰۵ ۰ ۱ ۱۳ ۰ ۶۸ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۰۸۵۷
۲۶ CommonsDelinker ربات ۷۵۷ ۷۰۶ ۰ ۲۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵۵۶
۲۷ Diako1971 کاربر ۷۳۵ ۳۵۳ ۱۶۶ ۹۳ ۱۵ ۵۲ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۹ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۹۴
۲۸ BryanBot ربات ۷۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۳۴۴
۲۹ ارژنگ مدیر ۷۰۴ ۴۹۵ ۲۷ ۱۳ ۱۱۴ ۴۲ ۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۱۶۴
۳۰ Paydar93 کاربر ۶۶۹ ۵۰۶ ۱ ۴ ۵۱ ۰ ۱۰ ۰ ۵۴ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۷
۳۱ Paiamshadi کاربر ۶۴۰ ۶۰۵ ۶ ۱ ۱۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۶۹۳
۳۲ مسعود کاربر ۶۳۴ ۵۶۸ ۰ ۳۴ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰۹
۳۳ KhabarNegar کاربر ۶۳۱ ۵۲۱ ۱۰ ۵ ۱۴ ۶۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۶۴۳
۳۴ Gire 3pich2005 کاربر ۶۱۴ ۳۵۹ ۱۳ ۳ ۳۱ ۱۰۴ ۴ ۰ ۱۷ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳۸۹۳۵
۳۵ Threeten کاربر ۶۰۱ ۴۳۸ ۱۳ ۵ ۳۶ ۱۰ ۸ ۰ ۸۰ ۰ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۰۲
۳۶ Tisfoon کاربر ۵۸۴ ۵۵۸ ۵ ۰ ۱۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۵۶
۳۷ Young Readers کاربر ۵۷۳ ۵۳۱ ۰ ۲۸ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳۹۷
۳۸ Mazdakabedi کاربر ۵۰۴ ۳۹۵ ۱۱ ۰ ۳۵ ۲۱ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۳۷۶۳
۳۹ Freshman404 کاربر ۴۵۷ ۱۳۴ ۷ ۴۰ ۲۴۰ ۱۷ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰۵
۴۰ RAHA68 کاربر ۴۵۶ ۱۰۹ ۱ ۱۵ ۴ ۳۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۷۵
۴۱ Rezadecoder کاربر ۴۵۴ ۲۵۷ ۷ ۱۰ ۳۳ ۴ ۲۳ ۰ ۱۰۹ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۴۰
۴۲ MohandesWiki کاربر ۴۴۱ ۲۲۵ ۴ ۴۹ ۱۱۷ ۳۷ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۸۳
۴۳ مانفی کاربر ۴۰۹ ۲۴۹ ۲۹ ۹ ۹ ۵۹ ۸ ۰ ۳۶ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۱۹۳
۴۴ Arfarshchi کاربر ۴۰۴ ۲۰۸ ۴۲ ۹ ۲۹ ۳۵ ۷ ۰ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۱۱۳۸
۴۵ Pinkfloyd amir کاربر ۴۰۳ ۲۶۵ ۱۹ ۲۴ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۱۷ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۵۵۴
۴۶ Calak کاربر ۳۹۸ ۲۴۷ ۸ ۵ ۱۹ ۴۷ ۰ ۰ ۳۶ ۰ ۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۵ ۰ ۲ ۷۶۱۸
۴۷ A.shekari کاربر ۳۹۸ ۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶۹
۴۸ MRG90 کاربر ۳۹۵ ۲۱۴ ۲۸ ۳ ۲۲ ۶۵ ۲ ۰ ۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵۴۵۱
۴۹ Bbadree کاربر ۳۹۳ ۳۵۰ ۶ ۲ ۱۴ ۱ ۶ ۰ ۱۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۱۰
۵۰ Ms96 کاربر ۳۷۹ ۱۷۴ ۱۲ ۴۴ ۸۳ ۱۹ ۳ ۰ ۱ ۰ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳۹
۵۱ Mokhtar-saghafi کاربر ۳۷۴ ۳۱۷ ۶ ۳ ۳۴ ۱۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۷
۵۲ Milad khoshkhelghat کاربر ۳۵۸ ۲۹۱ ۷ ۰ ۴۸ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۴۰
۵۳ محمديان کاربر ۳۵۱ ۱۶۱ ۴ ۲ ۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۱۶۸
۵۴ Γεωργός کاربر ۳۵۰ ۲۵۵ ۲۲ ۰ ۱۴ ۱ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴۳
۵۵ Raatin کاربر ۳۳۹ ۳۱۹ ۵ ۲ ۴ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۲۸
۵۶ Aesshoferi کاربر ۳۳۶ ۱۶۸ ۱۰ ۰ ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۱۰۵ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۳۶۱۹
۵۷ Ladsgroup مدیر ۳۱۷ ۱۰۰ ۲ ۸ ۷۷ ۸۴ ۳ ۱ ۷ ۰ ۱۴ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۴۴۹۷۰
۵۸ FawikiPatroller کاربر ۳۱۷ ۲۲۸ ۰ ۰ ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۵۷۵
۵۹ Ariobarzan مدیر ۳۰۸ ۲۵۸ ۸ ۵ ۴ ۳۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۳۰۱
۶۰ Gnat کاربر ۳۰۶ ۲۶۴ ۰ ۲ ۱۷ ۲۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۰۰
۶۱ VAHIDBAYAT کاربر ۲۸۵ ۲۴۷ ۱ ۲ ۲۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۹
۶۲ AvicBot ربات ۲۸۰ ۲۶۴ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۸۱۲
۶۳ قاصدک بهار کاربر ۲۷۸ ۲۷۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۷۷
۶۴ R0stam کاربر ۲۶۵ ۱۶۵ ۱۲ ۷ ۱۶ ۲۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۴۰۳
۶۵ Gnosis کاربر ۲۶۲ ۲۳۹ ۲ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۸۴۰۸
۶۶ Parham 80 کاربر ۲۶۰ ۱۶۳ ۴ ۲۳ ۵۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱۷
۶۷ Hamedvahid کاربر ۲۵۳ ۱۲۹ ۳۲ ۱۵ ۱۷ ۴ ۰ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۲۴۷۸۳
۶۸ Mehran مدیر ۲۵۲ ۱۰۸ ۳۷ ۹ ۲۹ ۵۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۳۴۰۲
۶۹ Wikitranser کاربر ۲۵۱ ۲۱۲ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۱۳
۷۰ ماني مدیر ۲۴۶ ۱۹۰ ۱۱ ۰ ۴ ۱۹ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳۶۶۷
۷۱ Parsman کاربر ۲۳۹ ۲۰۰ ۱۹ ۰ ۲ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۶
۷۲ Behnam mancini کاربر ۲۳۶ ۲۰۲ ۰ ۴ ۰ ۸ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۲۰
۷۳ XOXOXO کاربر ۲۳۳ ۷۷ ۰ ۵ ۲ ۵۶ ۱ ۰ ۳۸ ۰ ۴۶ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶۰۸
۷۴ بشرزاد کاربر ۲۳۱ ۱۸۶ ۲ ۳ ۱۵ ۱۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۰۱
۷۵ تیراژه کاربر ۲۲۲ ۱۵۸ ۷ ۴ ۱۶ ۱۸ ۸ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۲۵
۷۶ Mirzamalkam کاربر ۲۱۱ ۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۳
۷۷ In twilight مدیر ۲۰۸ ۱۵۷ ۱ ۱ ۲۸ ۱۹ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۵۵
۷۸ Meysam کاربر ۲۰۶ ۱۴۸ ۳ ۲ ۲۷ ۸ ۱ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۷۸۴۱
۷۹ Roozitaa کاربر ۲۰۲ ۱۳۹ ۶ ۱۲ ۱۱ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۱۹۶
۸۰ رضا باقری چاهورزی کاربر ۲۰۲ ۱۹۴ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۴
۸۱ Oyakmohsen کاربر ۱۹۶ ۱۵۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۹۵
۸۲ خوش شانس کاربر ۱۹۵ ۱۹۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴۵
۸۳ Mohamadhosein.a کاربر ۱۹۱ ۱۷۶ ۰ ۹ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۹۹
۸۴ Mahan کاربر ۱۹۰ ۷۷ ۱۲ ۱ ۱۳ ۶۱ ۵ ۰ ۱۲ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲۲۹
۸۵ Sa.vakilian کاربر ۱۸۲ ۳۶ ۸ ۰ ۱۸ ۷۶ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶۵۸
۸۶ Mahdiz مدیر ۱۸۰ ۷۶ ۱ ۱۰ ۴۸ ۳۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶۷۷
۸۷ Mani-bakhtiar کاربر ۱۷۹ ۱۳۸ ۵ ۱ ۱۷ ۵ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۵۲
۸۸ زاید الوصف کاربر ۱۷۳ ۱۱۷ ۲ ۰ ۱ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۴۹
۸۹ Manimihan کاربر ۱۷۳ ۱۰۷ ۰ ۰ ۵۴ ۴ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲۰
۹۰ طاها کاربر ۱۶۳ ۸۴ ۹ ۳ ۱۳ ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲۸۹
۹۱ Sepinood کاربر ۱۶۳ ۱۵۶ ۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳۹
۹۲ علی پیرحیاتی کاربر ۱۶۲ ۱۲۲ ۲۹ ۰ ۳ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۰۳۳
۹۳ Master2000 کاربر ۱۶۲ ۱۰۶ ۱ ۳۲ ۵ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۰۲
۹۴ Abiii13wp کاربر ۱۵۶ ۱۲۸ ۵ ۴ ۳ ۸ ۱ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۳
۹۵ پژمان اصغرپور کاربر ۱۵۰ ۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۸
۹۶ Amirali-E کاربر ۱۴۸ ۱۳۴ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶۵۸
۹۷ Iranianson کاربر ۱۴۶ ۱۳۵ ۵ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۲۸
۹۸ Msanta20 کاربر ۱۴۶ ۱۴۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۱
۹۹ Huji مدیر ۱۴۲ ۱۹ ۳ ۸ ۳۱ ۵۵ ۱ ۱۳ ۳ ۰ ۴ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۵۸۸
۱۰۰ Movyn کاربر ۱۳۹ ۱۲۱ ۰ ۱ ۱۱ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۱۹