پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «واکنش اپل»

بدون خلاصه ویرایش
{{جعبه اطلاعات واکنش
| Name = واکنش اپل
| Type = واکنش جانشینی
| NamedAfter = [[Rolf Appel]]
| Section3 = {{Reactionbox Identifiers
| OrganicChemistryNamed = appel-reaction
| RSC_ontology_id = 0000406
}}
}}
'''واکنش اپل'''{{انگلیسی|Appel reaction}} گونه ای از [[واکنش آلی]] است که طی آن یک [[الکل]] در حضور [[تری‌فنیل‌فسفین]] و [[کربن تتراکلرید]] به یک آلکیل کلرید تبدیل می شود.به صورت مشابه در صورت استفاده از [[تترابرمومتان]] یا [[برم]] ،یک آلکیل برمید و در صورت استفاده از متیل یدید و یا [[ید]] ،یک آلکیل یدید ایجاد می شود.این واکنش نخستین بار توسط [[شیمیدان|شیمیدانی]] به نام رولف اپل ارائه شد.<ref name=Appel>{{cite journal | title = Tertiary Phosphane/Tetrachloromethane, a Versatile Reagent for Chlorination, Dehydration, and P-N Linkage | author = Rolf Appel | journal = Angewandte Chemie International Edition in English | volume = 14 | issue = 12 | pages = 801–811 | year = 1975 | url = | doi = 10.1002/anie.197508011}}</ref><ref>http://www.chemie.uni-bonn.de/oc/geschichte</ref><ref>{{cite journal | title = Preparation of Alkyl Chlorides Under Mild Conditions | last1 = Downie | first1 = I | last2 = Holmes | first2 = J | last3 = Lee | first3 = J | journal = Chemistry and Industry | year = 1966 | issue = 22 | pages = 900 | issn = 0009-3068}}</ref>