میر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنابر لغت‌نامه‌ٔ دهخدا واژهٔ میر کاهیدهٔ امیر است و به معنی پادشاه، سالار به کار رفته و نباید آن را با میرزا اشتباه گرفت. بنابر فرهنگ ناظم الاطباء(از شعوری ج ۲ ورق۳۶۳) واژهٔ میر به معنای رئیس طایفه نیز به کار می‌رفته‌است. در حال حاضر میر در ایران به عنوان پیشوند مترادف با سید است و به اول اسم سادات افزوده می‌شود. و پیدایش این لقب ارتباط مستقیم با خوانینی داشته است که به دلیل سید بودن مایل به استفاده از عنوان میر به جای خان بوده اند که این لقب پس از گذر دوران خان سالاری همچنان پدر به پسر منتقل گشته است.

در حال حاضر میر در ایران به عنوان پیشوند مترادف با سید است و به اول اسم سادات افزوده می‌شود به دلیل سابقه مقامی این لقب امکان حذف یا تغییر آن به سید وجود داشته ولی امکان اضافه کردن یا تغییر سید به میر وجود ندارد.


میر در معناهای زیر بکار رفته است:

■در زبان عربی صفات برای نامها (سید و میر) همیشه پیشوند و اول نام بکار میرود، مانند؛ (سیّد ولی ، سید حسین. یا، میر ولی ، میر حسین). ■اما در زبان فارسی صفات برای نامها (خان و بگ) همیشه پسوند و آخر نام بکار میرود، مانند؛ (ولی خان، حسین خان. یا، ولی بگ، حسین بگ) ●میر همان سیّد است که به معنای آقا، بزرگ و ... میباشد.