مهران بهرام چوبین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مهران بهرام چوبین از اشراف ساسانی و از خاندان مهران بود. او پسر بهرام چوبین، سپهبد نامدار ساسانیان بود که به طور کوتاه به عنوان شاهنشاه هم بر ایران حکومت کرد. مهران، با حمایت قبایل اعراب مسیحی، بر ضد مسلمانان در Ayn al-Tamir جنگید. با این حال شکست خورد. اینکه پس از آن چه اتفاقی برای مهران رخ داد نامشخص است. با این حال، این را می‌دانیم که او پسری به نام سیاوش داشت که در سال ۶۵۱ در ری از اعراب شکست خورد.

تبارنامه[ویرایش]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بهرام گشنسپ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مردانشاه
 
ناشناس
 
 
 
 
 
 
بهرام چوبین
 
گردویه
 
گردیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشراد
 
 
 
 
 
مهران بهرام چوبین
 
شاپور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیاوش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Togmath
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سامان خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع[ویرایش]