قفل جزر و مدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
قفل جزر و مدی در گردش ماه به دور زمین نمایش دست چپ: پی‌آمد چرخش ماه گرد محور خود و همزمانی آن با پیمودن مدارش به دور زمین (صرف نظر از تأثیر لیبراسیون رخ گردی) همیشگی ماندن یک سوی از ماه به سوی زمین است. نمایش دست راست: نباید پنداشت که ماه به دور خود نمی‌چرخد. اگر ماه گردش محوری نداشت نمی‌توانست نیمهٔ پنهان خود را در همه جای زمین همواره از دید بینندگان پنهان نگاه دارد.

قفل جزر و مدی (به انگلیسی: Tidal locking) یا قفل گرانشی (به انگلیسی: gravitational locking) زمانی پیش می‌آید که در اثر شیب نیروی کشندی، یک کره یا جرم آسمانی همیشه به سوی کره یا جرم آسمانی دیگری رو کرده باشد. آشناترین نمونهٔ این پدیده همبستگی جزر و مدی کنونی ماه نسبت به زمین است. چنین گردشی را گردش هماهنگ (به انگلیسی: synchronous rotation) می‌گویند.

جرم آسمانی درگیر در این قفل برای هر بار گشتن به گرد محور خود ناچار به پیمودن یک دور کامل (در نمونهٔ نسبتی ۱ به ۱) گرداگرد سیاره یا جرم همتا دراین وابستگی است.

در منظومهٔ شمسی پدیدهٔ قفل جزر و مدی جریان نادری نیست. نشان داده شده که بسیاری از قمرهای مشتری، کیوان، اورانوس و نپتون هم در این وابستگی گرفتارند و گمان بر این است که بسیاری دیگر هم در رابطه با سیارهٔ مادر در شرایط قفل جزر و مدی باشند.

در آغاز- بیشتر این جرم سبک‌تر است که گرفتار و ناچار به پیروی از جرم سنگین‌تر می‌شود. با گذشت زمان هر دو در این تنش به یک‌دیگر وابسته می‌شوند. نزدیکی بیشتر و تفاوت جرمی کمتر میان این دو، این زمان را کوتاه‌تر می‌کند و نیز؛ دوری بیشتر و تفاوت جرمی بالاتر، زمان کامل شدن این وابستگی را درازتر خواهد کرد.

اخترشناسان بر این باورند که ستاره‌های دوتایی نزدیک به هم نیز پدیدهٔ گردش هماهنگ را نسبت به یک‌دیگر تجربه می‌کنند.

پدیدهٔ نوسانی لیبراسیون یا رخ گردی سبب شده که کمی بیشتر از نیمی از سطح کرهٔ ماه در مجموع دیده شود.

پلوتو و تاو گاوران[ویرایش]

نمونهٔ نادر این پدیده در منظومهٔ شمسی، گردش هماهنگ جرم فرانپتونی پلوتو سیارهٔ پیشین و یکی از بزرگترین اعضای شناخته شدهٔ کمربند کویپر امروز با ماه بزرگش شارون است. این دو به شکل دوجانبه رو در روی هم قفل جزر و مدی را تجربه می‌کنند.

وارونهٔ این پدیده هم در بیرون از منظومهٔ شمسی دیده شده که می‌تواند نادر باشد. ستارهٔ تاو گاوران[۱] و سیارهٔ غول پیکرش در صورت فلکی گاوران[۲] در فاصلهٔ ۵۰ سال نوری از منظومهٔ شمسی جا دارند. این سیاره توانسته ستاره‌اش را در قفل جزر و مدی خود گرفتار و ناچار گرداند که همیشه رو در روی این سیاره - پیرو گردش هر ۳٫۳ روز آن سیاره باشد. این نخستین مورد در نوع خود بوده و با بهره‌وری از گزینهٔ تلسکوپی نوسانات میکروسکوپی ستارگان یا تلسکوپ موست MOST به بودن و جگونگی رفتارش پی برده شده‌است.[۲]

نگارخانه[ویرایش]

نمایش گردش هماهنگ جرم فرانپتونی پلوتو به دور یک نقطه خارج از خود در اثر قفل جزر و مدی دوجانبه (متقابل) با شارون

منابع[ویرایش]

 1. Walker, G. A. H. et al. (2008). "MOST detects variability on tau Bootis possibly induced by its planetary companion". Astronomy and Astrophysics 482 (2): 691–697. arXiv:0802.2732
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ SPACE.com - Role Reversal: Planet Controls a Star
Tidal locking results in the Moon rotating about its axis in about the same time it takes to orbit Earth. Except for libration effects, this results in the Moon keeping the same face turned toward Earth, as seen in the left figure. (The Moon is shown in polar view, and is not drawn to scale.) If the Moon were not rotating at all, it would alternately show its near and far sides to Earth, while moving around Earth in orbit, as shown in the right figure.
A side view of the Pluto-Charon system. Pluto and Charon are tidally locked to each other. Charon is massive enough that the barycenter of Pluto's system lies outside of Pluto; thus Pluto and Charon are sometimes considered to be a binary system.

Tidal locking (also called gravitational locking, captured rotation and spin-orbit locking), in the most well-known case, occurs when an orbiting astronomical body always has the same face toward the object it is orbiting. This is known as synchronous rotation: the tidally locked body takes just as long to rotate around its own axis as it does to revolve around its partner. For example, the same side of the Moon always faces the Earth, although there is some variability because the Moon's orbit is not perfectly circular. Usually, only the satellite is tidally locked to the larger body.[1] However, if both the difference in mass between the two bodies and the distance between them are relatively small, each may be tidally locked to the other; this is the case for Pluto and Charon.

The effect arises between two bodies when their gravitational interaction slows a body's rotation until it becomes tidally locked. Over many millions of years, the interaction forces changes to their orbits and rotation rates as a result of energy exchange and heat dissipation. When one of the bodies reaches a state where there is no longer any net change in its rotation rate over the course of a complete orbit, it is said to be tidally locked.[2] The object tends to stay in this state when leaving it would require adding energy back into the system. The object's orbit may migrate over time so as to undo the tidal lock, for example, if a giant planet perturbs the object.

Not every case of tidal locking involves synchronous rotation.[3] With Mercury, for example, this tidally locked planet completes three rotations for every two revolutions around the Sun, a 3:2 spin-orbit resonance. In the special case where an orbit is nearly circular and the body's rotation axis is not significantly tilted, such as the Moon, tidal locking results in the same hemisphere of the revolving object constantly facing its partner.[2][3][4] However, in this case the exact same portion of the body does not always face the partner on all orbits. There can be some shifting due to variations in the locked body's orbital velocity and the inclination of its rotation axis.

Mechanism

If the tidal bulges on a body (green) are misaligned with the major axis (red), the tidal forces (blue) exert a net torque on that body that twists the body toward the direction of realignment

Consider a pair of co-orbiting objects, A and B. The change in rotation rate necessary to tidally lock body B to the larger body A is caused by the torque applied by A's gravity on bulges it has induced on B by tidal forces.[5]

The gravitational force from object A upon B will vary with distance, being greatest at the nearest surface to A and least at the most distant. This creates a gravitational gradient across object B that will distort its equilibrium shape slightly. The body of object B will become elongated along the axis oriented toward A, and conversely, slightly reduced in dimension in directions orthogonal to this axis. The elongated distortions are known as tidal bulges. (For the solid Earth, these bulges can reach displacements of up to around 0.4 metres (1.3 ft).[6]) When B is not yet tidally locked, the bulges travel over its surface due to orbital motions, with one of the two "high" tidal bulges traveling close to the point where body A is overhead. For large astronomical bodies that are nearly spherical due to self-gravitation, the tidal distortion produces a slightly prolate spheroid, i.e. an axially symmetric ellipsoid that is elongated along its major axis. Smaller bodies also experience distortion, but this distortion is less regular.

The material of B exerts resistance to this periodic reshaping caused by the tidal force. In effect, some time is required to reshape B to the gravitational equilibrium shape, by which time the forming bulges have already been carried some distance away from the A–B axis by B's rotation. Seen from a vantage point in space, the points of maximum bulge extension are displaced from the axis oriented toward A. If B's rotation period is shorter than its orbital period, the bulges are carried forward of the axis oriented toward A in the direction of rotation, whereas if B's rotation period is longer, the bulges instead lag behind.

Because the bulges are now displaced from the A–B axis, A's gravitational pull on the mass in them exerts a torque on B. The torque on the A-facing bulge acts to bring B's rotation in line with its orbital period, whereas the "back" bulge, which faces away from A, acts in the opposite sense. However, the bulge on the A-facing side is closer to A than the back bulge by a distance of approximately B's diameter, and so experiences a slightly stronger gravitational force and torque. The net resulting torque from both bulges, then, is always in the direction that acts to synchronize B's rotation with its orbital period, leading eventually to tidal locking.

Orbital changes

Tidal Locking
If rotational frequency is larger than orbital frequency, a small torque counteracting the rotation arises, eventually locking the frequencies (situation depicted in green)

The angular momentum of the whole A–B system is conserved in this process, so that when B slows down and loses rotational angular momentum, its orbital angular momentum is boosted by a similar amount (there are also some smaller effects on A's rotation). This results in a raising of B's orbit about A in tandem with its rotational slowdown. For the other case where B starts off rotating too slowly, tidal locking both speeds up its rotation, and lowers its orbit.

Locking of the larger body

The tidal locking effect is also experienced by the larger body A, but at a slower rate because B's gravitational effect is weaker due to B's smaller mass. For example, Earth's rotation is gradually being slowed by the Moon, by an amount that becomes noticeable over geological time as revealed in the fossil record.[7] Current estimations are that this (together with the tidal influence of the Sun) has helped lengthen the Earth day from about 6 hours to the current 24 hours (over ≈ ⁠4½ billion years). Currently, atomic clocks show that Earth's day lengthens, on average, by about 15 microseconds every year.[8] Given enough time, this would create a mutual tidal locking between Earth and the Moon. The length of the Earth's day would increase and the length of a lunar month would also increase. The Earth's sidereal day would eventually have the same length as the Moon's orbital period, about 47 times the length of the Earth's day at present. However, Earth is not expected to become tidally locked to the Moon before the Sun becomes a red giant and engulfs Earth and the Moon.[9][10]

For bodies of similar size the effect may be of comparable size for both, and both may become tidally locked to each other on a much shorter timescale. An example is the dwarf planet Pluto and its satellite Charon. They have already reached a state where Charon is visible from only one hemisphere of Pluto and vice versa.[11]

Eccentric orbits

A widely spread misapprehension is that a tidally locked body permanently turns one side to its host.

— Heller et al. (2011)[3]

For orbits that do not have an eccentricity close to zero, the rotation rate tends to become locked with the orbital speed when the body is at periapsis, which is the point of strongest tidal interaction between the two objects. If the orbiting object has a companion, this third body can cause the rotation rate of the parent object to vary in an oscillatory manner. This interaction can also drive an increase in orbital eccentricity of the orbiting object around the primary – an effect known as eccentricity pumping.[12]

In some cases where the orbit is eccentric and the tidal effect is relatively weak, the smaller body may end up in a so-called spin–orbit resonance, rather than being tidally locked. Here, the ratio of the rotation period of a body to its own orbital period is some simple fraction different from 1:1. A well known case is the rotation of Mercury, which is locked to its own orbit around the Sun in a 3:2 resonance.

Many exoplanets (especially the close-in ones) are expected to be in spin–orbit resonances higher than 1:1. A Mercury-like terrestrial planet can, for example, become captured in a 3:2, 2:1, or 5:2 spin–orbit resonance, with the probability of each being dependent on the orbital eccentricity.[13]

Occurrence

Moons

Due to tidal locking, the inhabitants of the central body will never be able to see the satellite's green area.

Most major moons in the Solar System − the gravitationally rounded satellites − are tidally locked with their primaries, because they orbit very closely and tidal force increases rapidly (as a cubic function) with decreasing distance.[14] Notable exceptions are the irregular outer satellites of the gas giants, which orbit much farther away than the large well-known moons.

Pluto and Charon are an extreme example of a tidal lock. Charon is a relatively large moon in comparison to its primary and also has a very close orbit. This results in Pluto and Charon being mutually tidally locked. Pluto's other moons are not tidally locked; Styx, Nix, Kerberos, and Hydra all rotate chaotically due to the influence of Charon.

The tidal locking situation for asteroid moons is largely unknown, but closely orbiting binaries are expected to be tidally locked, as well as contact binaries.

Earth's Moon

Because Earth's Moon is 1:1 tidally locked, only one side is visible from Earth.

Earth's Moon's rotation and orbital periods are tidally locked with each other, so no matter when the Moon is observed from Earth the same hemisphere of the Moon is always seen. The far side of the Moon was not seen until 1959, when photographs of most of the far side were transmitted from the Soviet spacecraft Luna 3.[15]

When the Earth is observed from the moon, the Earth does not appear to translate across the sky but appears to remain in the same place, rotating on its own axis.

Despite the Moon's rotational and orbital periods being exactly locked, about 59% of the Moon's total surface may be seen with repeated observations from Earth due to the phenomena of libration and parallax. Librations are primarily caused by the Moon's varying orbital speed due to the eccentricity of its orbit: this allows up to about 6° more along its perimeter to be seen from Earth. Parallax is a geometric effect: at the surface of Earth we are offset from the line through the centers of Earth and Moon, and because of this we can observe a bit (about 1°) more around the side of the Moon when it is on our local horizon.

Planets

It was thought for some time that Mercury was in synchronous rotation with the Sun. This was because whenever Mercury was best placed for observation, the same side faced inward. Radar observations in 1965 demonstrated instead that Mercury has a 3:2 spin–orbit resonance, rotating three times for every two revolutions around the Sun, which results in the same positioning at those observation points. Modeling has demonstrated that Mercury was captured into the 3:2 spin–orbit state very early in its history, within 20 (and more likely even 10) million years after its formation.[16]

Venus's 583.92-day interval between successive close approaches to Earth is equal to 5.001444 Venusian solar days, making approximately the same face visible from Earth at each close approach. Whether this relationship arose by chance or is the result of some kind of tidal locking with Earth is unknown.[17]

Proxima Centauri b, the "Earth-like planet" discovered in 2016 that orbits around the star Proxima Centauri is tidally locked, either in synchronized rotation,[18] or otherwise expresses a 3:2 spin–orbit resonance like that of Mercury.[19]

One form of hypothetical tidal locked exoplanets are eyeball planets, that in turn are divided into "hot" and "cold" eyeball planets.[20]

Stars

Close binary stars throughout the universe are expected to be tidally locked with each other, and extrasolar planets that have been found to orbit their primaries extremely closely are also thought to be tidally locked to them. An unusual example, confirmed by MOST, may be Tau Boötis, a star that is probably tidally locked by its planet Tau Boötis b.[21] If so, the tidal locking is almost certainly mutual.[22][23] However, since stars are gaseous bodies that can rotate with a different rate at different latitudes, the tidal lock is with Tau Boötis's magnetic field.[citation needed]

Timescale

An estimate of the time for a body to become tidally locked can be obtained using the following formula:[24]

where

 • is the initial spin rate expressed in radians per second,
 • is the semi-major axis of the motion of the satellite around the planet (given by the average of the periapsis and apoapsis distances),
 • is the moment of inertia of the satellite, where is the mass of the satellite and is the mean radius of the satellite,
 • is the dissipation function of the satellite,
 • is the gravitational constant,
 • is the mass of the planet, and
 • is the tidal Love number of the satellite.

and are generally very poorly known except for the Moon, which has . For a really rough estimate it is common to take (perhaps conservatively, giving overestimated locking times), and

where

 • is the density of the satellite
 • is the surface gravity of the satellite
 • is the rigidity of the satellite. This can be roughly taken as 3×1010 N·m−2 for rocky objects and 4×109 N·m−2 for icy ones.

Even knowing the size and density of the satellite leaves many parameters that must be estimated (especially ω, Q, and μ), so that any calculated locking times obtained are expected to be inaccurate, even to factors of ten. Further, during the tidal locking phase the semi-major axis may have been significantly different from that observed nowadays due to subsequent tidal acceleration, and the locking time is extremely sensitive to this value.

Because the uncertainty is so high, the above formulas can be simplified to give a somewhat less cumbersome one. By assuming that the satellite is spherical, , and it is sensible to guess one revolution every 12 hours in the initial non-locked state (most asteroids have rotational periods between about 2 hours and about 2 days)

[citation needed]

with masses in kilograms, distances in meters, and in newtons per meter squared; can be roughly taken as 3×1010 N·m−2 for rocky objects and 4×109 N·m−2 for icy ones.

There is an extremely strong dependence on semi-major axis .

For the locking of a primary body to its satellite as in the case of Pluto, the satellite and primary body parameters can be swapped.

One conclusion is that, other things being equal (such as and ), a large moon will lock faster than a smaller moon at the same orbital distance from the planet because grows as the cube of the satellite radius . A possible example of this is in the Saturn system, where Hyperion is not tidally locked, whereas the larger Iapetus, which orbits at a greater distance, is. However, this is not clear cut because Hyperion also experiences strong driving from the nearby Titan, which forces its rotation to be chaotic.

The above formulae for the timescale of locking may be off by orders of magnitude, because they ignore the frequency dependence of . More importantly, they may be inapplicable to viscous binaries (double stars, or double asteroids that are rubble), because the spin–orbit dynamics of such bodies is defined mainly by their viscosity, not rigidity.[25]

List of known tidally locked bodies

Solar System

Parent body Tidally-locked satellites[26]
Sun Mercury[27][28][16] (3:2 spin–orbit resonance)
Earth Moon
Mars Phobos[29] · Deimos[30]
Jupiter Metis · Adrastea · Amalthea · Thebe · Io · Europa · Ganymede · Callisto
Saturn Pan · Atlas · Prometheus · Pandora · Epimetheus · Janus · Mimas · Enceladus · Telesto · Tethys · Calypso · Dione · Rhea · Titan · Iapetus
Uranus Miranda · Ariel · Umbriel · Titania · Oberon
Neptune Proteus · Triton[29]
Pluto Charon (Pluto is itself locked to Charon)[11]

Extra-solar

 • The most successful detection methods of exoplanets (transits and radial velocities) suffer from a clear observational bias favoring the detection of planets near the star; thus, 85% of the exoplanets detected are inside the tidal locking zone, which makes it difficult to estimate the true incidence of this phenomenon.[31] Tau Boötis is known to be locked to the close-orbiting giant planet Tau Boötis b.[21]

Bodies likely to be locked

Solar System

Based on comparison between the likely time needed to lock a body to its primary, and the time it has been in its present orbit (comparable with the age of the Solar System for most planetary moons), a number of moons are thought to be locked. However their rotations are not known or not known enough. These are:

Probably locked to Saturn

Probably locked to Uranus

Probably locked to Neptune

Extrasolar

See also

References

 1. ^ "When Will Earth Lock to the Moon?". Universe Today. 2016-04-12.
 2. ^ a b Barnes, Rory, ed. (2010). Formation and Evolution of Exoplanets. John Wiley & Sons. p. 248. ISBN 978-3527408962.
 3. ^ a b c Heller, R.; Leconte, J.; Barnes, R. (April 2011). "Tidal obliquity evolution of potentially habitable planets". Astronomy & Astrophysics. 528: 16. arXiv:1101.2156. Bibcode:2011A&A...528A..27H. doi:10.1051/0004-6361/201015809. A27.
 4. ^ Mahoney, T. J. (2013). Mercury. Springer Science & Business Media. ISBN 978-1461479512.
 5. ^ Lewis, John (2012). Physics and Chemistry of the Solar System. Academic Press. pp. 242–243. ISBN 978-0323145848.
 6. ^ Watson, C.; et al. (April 2006). "Impact of solid Earth tide models on GPS coordinate and tropospheric time series" (PDF). Geophysical Research Letters. 33 (8): L08306. Bibcode:2006GeoRL..33.8306W. doi:10.1029/2005GL025538.
 7. ^ de Pater, Imke (2001). Planetary Sciences. Cambridge. p. 34. ISBN 978-0521482196.
 8. ^ Ray, R. (15 May 2001). "Ocean Tides and the Earth's Rotation". IERS Special Bureau for Tides. Retrieved 17 March 2010.
 9. ^ Murray, C. D.; Dermott, Stanley F. (1999). Solar System Dynamics. Cambridge University Press. p. 184. ISBN 978-0-521-57295-8.
 10. ^ Dickinson, Terence (1993). From the Big Bang to Planet X. Camden East, Ontario: Camden House. pp. 79–81. ISBN 978-0-921820-71-0.
 11. ^ a b Michaely, Erez; et al. (February 2017), "On the Existence of Regular and Irregular Outer Moons Orbiting the Pluto-Charon System", The Astrophysical Journal, 836 (1): 7, arXiv:1506.08818, Bibcode:2017ApJ...836...27M, doi:10.3847/1538-4357/aa52b2, 27
 12. ^ Correia, Alexandre C. M.; Boué, Gwenaël; Laskar, Jacques (January 2012), "Pumping the Eccentricity of Exoplanets by Tidal Effect", The Astrophysical Journal Letters, 744 (2): 5, arXiv:1111.5486, Bibcode:2012ApJ...744L..23C, doi:10.1088/2041-8205/744/2/L23, L23.
 13. ^ Makarov, Valeri V. (June 2012), "Conditions of Passage and Entrapment of Terrestrial Planets in Spin–orbit Resonances", The Astrophysical Journal, 752 (1): 8, arXiv:1110.2658, Bibcode:2012ApJ...752...73M, doi:10.1088/0004-637X/752/1/73, 73.
 14. ^ Schutz, Bernard (2003-12-04). Gravity from the Ground Up. Cambridge University Press. p. 43. ISBN 9780521455060. Retrieved 24 April 2017.
 15. ^ "Oct. 7, 1959 – Our First Look at the Far Side of the Moon". Universe Today. 2013-10-07.
 16. ^ a b Noyelles, Benoit; Frouard, Julien; Makarov, Valeri V. & Efroimsky, Michael (2014). "Spin–orbit evolution of Mercury revisited". Icarus. 241: 26–44. arXiv:1307.0136. Bibcode:2014Icar..241...26N. doi:10.1016/j.icarus.2014.05.045.
 17. ^ Gold, T.; Soter, S. (1969). "Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus". Icarus. 11 (3): 356–366. Bibcode:1969Icar...11..356G. doi:10.1016/0019-1035(69)90068-2.
 18. ^ "Earth-like planet found orbiting the star next door". Associated Press. 2016-08-24. Retrieved 2016-08-24.
 19. ^ "Numerical simulation of possible surface temperatures on Proxima b (synchronous rotation)". ESO. 2016. Retrieved 24 August 2016.
 20. ^ Sean Raymond (20 February 2015). "Forget "Earth-Like"—We'll First Find Aliens on Eyeball Planets". Nautilus. Retrieved 5 June 2017.
 21. ^ a b Schirber, Michael (2005-05-23). "Role Reversal: Planet Controls a Star". space.com. Retrieved 2018-04-21.
 22. ^ Singal, Ashok K. (May 2014). "Life on a tidally-locked planet". Planex Newsletter. 4 (2): 8. arXiv:1405.1025. Bibcode:2014arXiv1405.1025S.
 23. ^ Walker, G. A. H.; et al. (2008). "MOST detects variability on tau Bootis possibly induced by its planetary companion". Astronomy and Astrophysics. 482 (2): 691–697. arXiv:0802.2732. Bibcode:2008A&A...482..691W. doi:10.1051/0004-6361:20078952.
 24. ^ B. Gladman; et al. (1996). "Synchronous Locking of Tidally Evolving Satellites". Icarus. 122 (1): 166–192. Bibcode:1996Icar..122..166G. doi:10.1006/icar.1996.0117. (See pages 169-170 of this article. Formula (9) is quoted here, which comes from S. J. Peale, Rotation histories of the natural satellites, in J. A. Burns, ed. (1977). Planetary Satellites. Tucson: University of Arizona Press. pp. 87–112.)
 25. ^ Efroimsky, M. (2015). "Tidal Evolution of Asteroidal Binaries. Ruled by Viscosity. Ignorant of Rigidity". The Astronomical Journal. 150 (4): 12. arXiv:1506.09157. Bibcode:2015AJ....150...98E. doi:10.1088/0004-6256/150/4/98. 98.
 26. ^ Nobili, A. M. (April 1978), "Secular effects of tidal friction on the planet-satellite systems of the solar system", Moon and the Planets, 18 (2): 203–216, Bibcode:1978M&P....18..203N, doi:10.1007/BF00896743. "The following satellites seem to corotate: Phobos and Deimos, Amalthea, Io, Europa, Ganymede, Callisto, Janus, Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Japetus, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, and Oberon."
 27. ^ Peale, S. J. (1988), "The rotational dynamics of Mercury and the state of its core", Mercury, University of Arizona Press: 461–493, Bibcode:1988merc.book..461P.
 28. ^ Rivoldini, A.; et al. (September 2010), "Past and present tidal dissipation in Mercury", European Planetary Science Congress 2010: 671, Bibcode:2010epsc.conf..671R.
 29. ^ a b Correia, Alexandre C. M. (October 2009), "Secular Evolution of a Satellite by Tidal Effect: Application to Triton", The Astrophysical Journal Letters, 704 (1): L1–L4, arXiv:0909.4210, Bibcode:2009ApJ...704L...1C, doi:10.1088/0004-637X/704/1/L1.
 30. ^ Burns, J. A. (1978), "The dynamical evolution and origin of the Martian moons", Vistas in Astronomy, 22 (2): 193–208, Bibcode:1978VA.....22..193B, doi:10.1016/0083-6656(78)90015-6.
 31. ^ F. J. Ballesteros; A. Fernandez-Soto; V. J. Martinez (2019). "Title: Diving into Exoplanets: Are Water Seas the Most Common?". Astrobiology. doi:10.1089/ast.2017.1720.
 32. ^ Vergano, Dan (2007-04-25). "Out of our world: Earthlike planet". USA Today. Retrieved 2010-05-25.
 33. ^ "Astronomers Find Most Earth-like Planet to Date". Science, USA. September 29, 2010. Archived from the original on October 2, 2010. Retrieved September 30, 2010.
 34. ^ "Gliese 581g the most Earth like planet yet discovered". The Daily Telegraph, UK. September 30, 2010. Archived from the original on October 2, 2010. Retrieved September 30, 2010.
 35. ^ "Gliese 581". Open Exoplanet Catalogue. Retrieved 16 May 2019.
 36. ^ "Gliese 581". Encyclopedia Britannica. Retrieved 16 May 2019.
 37. ^ Makarov, V. V.; Berghea, C. & Efroimsky, M. (2012). "Dynamical Evolution and Spin–Orbit Resonances of Potentially Habitable Exoplanets: The Case of GJ 581d". The Astrophysical Journal. 761 (2): 83. arXiv:1208.0814. Bibcode:2012ApJ...761...83M. doi:10.1088/0004-637X/761/2/83. 83.
 38. ^ "NASA Telescope Reveals Largest Batch of Earth-Size, Habitable-Zone Planets Around Single Star" (Press release). NASA. 22 February 2017.
 39. ^ Gillon, Michaël; Triaud, Amaury H. M. J.; Demory, Brice-Olivier; Jehin, Emmanuël; Agol, Eric; Deck, Katherine M.; Lederer, Susan M.; de Wit, Julien; Burdanov, Artem (2017-02-23). "Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1". Nature. 542 (7642): 456–460. arXiv:1703.01424. Bibcode:2017Natur.542..456G. doi:10.1038/nature21360. ISSN 0028-0836. PMC 5330437. PMID 28230125.